Kong Harald kalte kristne nasjonalister nettopp farlige nazier

Jeg fortalte historien på Twitter om Kong Olav av Norge som tok trikken rundt i Oslo by, fordi han var elsket. Ikke et eneste menneske ville ham noe vondt eller ondt. Han sa at enhver innbygger i Norge var hans livvakt. Sant. Jeg er glad jeg fikk oppleve den tiden.

Vi levde i og fikk oppleve Uskyldens tid, på mange måter, fordi vi hadde gode gudelige ledere. Ihvertfall fryktet de Guds straff om de gjorde urett. Den gudsfrykten er borte idag, idag har de blitt guder for seg selv, de gir liv etter prøverørsmetoden i navnet til fremskritt og vitenskap, og tar liv av alt fra fostre til gamle for å forbedre kommuneøkonomien, etter eget forgodtbefinnende. Uten konsekvenser for seg selv, – tror de selv.

Noen har parret seg med feil rase

Tittelbilde: Av Ørland municipality offices; uploaded by User:Orland, municipality information officer – municipality archive, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3352849

Monarkiet kan KUN fungere med en Gudfryktig monark i posisjonen. Det får vi ikke med Håkon. Vi må skifte til en NY monarkfamilie, av Harald Hårfagre slekten som Bjørnstjerne Bjørnson sa det, og jeg er enig i. Det er min slekt.

Denne artikkel som de fleste andre artikler på Riksavisen er religionskritikk av satanismen og satanismens medlemmer, og demokratisk politisk agitasjon om ikke å gjenvelge disse sataniske menneskene til makt. Til mer hoverende de er for sin «vitenskap» om vaksiner eller AI eller hva det skulle være, til dummere kan vi forvente de er. For de kloke med sann ‘viten’ er en eneste ting sikkert, at det er så mye mer vi trenger å vite, at vi nok ikke rekker over alt dette livet. Korrupte og ondskapsfulle mennesker i tjeneste for Satan må ikke ha noen forventninger om å bli elsket. DE som lyver og bedrar, og gjør Satans gjerning, skapelsen av Satans verdensrike; den Nye Verdensorden, the Great Reset, kan IKKE forvente at kristne skal elske dem akkurat, siden vi ser daglig at i alt de gjør og sier, så hater de Jesus Kristus.

«Jeg tenker på nasjonalisme og motsetninger ellers. Jeg er urolig for populisme og oppsplitting. Og for den gjenoppstandelse av ytterste høyre vi ser i enkelte land som kanskje ikke husker hvordan det var en gang. Mange land er ikke så opptatt av å finne internasjonale løsninger, man dyrker seg selv. Det minner ubehagelig om tiden mellom første og 2. verdenskrig,» sier kongen. Han legger til at det også er forskjeller, men sier samtidig: «det er ubehagelig mye likt».

Kongen: – Vår tid ligner mer og mer på mellomkrigstiden
https://www.vl.no/kultur/2020/10/15/kongen-var-tid-ligner-mer-og-mer-pa-mellomkrigstiden/

Vi vet: Troende må aldri innbille seg de vil bli likt i en verden hvor bolsjevik-jødene har trent massebevisste å hate Jesus Kristus.

Hadde vi passet våre egne saker og ikke vært internasjonalister som Kongen elsker, så hadde vi ikke kommet i problem som bombing av uskyldige libyere og slikt. Kong Harald nekter å se at hans sønn Kronprisen er dette landets største NAZIST. Han vil IKKE bli elsket, av andre enn idioter. Som en ‘Young Global Leader’ utdannet i å skape ‘4th Reich of the Superrich» kan nok kronprinsen knapt forevnte noe annet enn å bli hatet.

Oppsplittingen er det globalistene som tar seg av. For status quo er nasjonalismen og 17. Mai og ‘Jesus elsker alle barna’. Den har Kongehuset gått i opposisjon mot og befordrer oppsplitting og oppløsning fra. Jeg er 100% sikker på at når den gutten skal re-designe verden, så er det ikke mer Kristus, heller mye mer Satan som utgir seg for god og snill tenker jeg (2 Corinthians 11:14). Det er trikset deres, utgir seg for å være engler som hjelper deg og meg:

Crown Prince Haakon launches www.redesignourworld.com

Hva Kongen IKKE vil si, er at det er hans egen sønn som er en av NAZIENE i dag. De også ville re-designe verden i sitt (perverse) bilde. Jeg vil ha verden som den alltid har vært, som Gud bestemte den skal være. De dyrker seg selv og sine egne sataniske ideer om Satans antikristne Verdensrike. Vi kristne nasjonalister dyrker ikke oss selv i det hele tatt; Vi gjør Guds Vilje, ikke vår egen.

Talmudisk kabballisme

Gud vil IKKE ha Verdensrike denne gang heller, som heller ikke den gang med Babels-tårnet, knust og lagt i grus. JESUS sitt Verdensrike er at alle skal ha mottatt Ham og hans ånd, ha blitt kristnet («mitt rike er ikke av denne verden«). Han befordrer et åndelig rike, til alle nasjoners mennesker. Det har ingenting med å bli EN fysisk verdensnasjon å gjøre, det er bedraget Satan snur Jesus sine planer til sin fordel for, får menneskene til å faktisk tro at Satans verdensrike er Kristus sitt (hvilket det ikke er selvfølgelig, fordi vi ser at Kristus forbys i samfunnet). Alle skal bli ETT av og i Ånd; Kristus sin Ånd. INGEN andre duger. Hvite, sorte, røde, gule, jøde og greker og hedning, ALLE skal knele for Kristus, til slutt. Der finnes INGEN dispensasjons mulighet, for noen. Esau fikk beskjed om å TJENE sin bror Jakob (Genesis 25:23). Når han sluttet med det for 100 år siden, så skal det gå dem ille (Gen. 27:40).

Luke-Chapter-4-The-Temptation-of-Jesus

At Esaus Barn av Edom som ble KONVERTERT til å bli opptatt i Judah-stammen av Jakobs Barn, og raskt kuppet tronen fra Davids sæd og ætt (Herodes var Edomitt), vil være gjenstridige og bygge sitt Verdensrike på trass (Malachi 1:4), det gjør ikke at de vil lykkes. De må gjerne trasse, men de blir da mislykkede. ALT og alle som går imot Gud selv er/blir mislykkede, på litt sikt.

De kan ha gode posisjoner og tjene gode penger i tjeneste for Satan, for en tid, men så kommer tankeslottene deres tumlende ned over deres egne hoder. Unnskyld at jeg ler når det skjer.

Faktisk vil de straffes knallhardt av sin gjentatte ulydighet (Malachi 1:4, Ob. 1:8, 1:18). Jeg gjør dem en stor tjeneste å si ifra, at nå MÅ dere ta rev i seilene. Gud er ikke død, fordi dere planlegger ondskap og djevelskap for ALLE mennesker som ikke tilhører deres overopphøyde klasse og status, så er fremdeles Gud på sin trone.

(1 Peter 2:7, Isaiah 28:16, Acts 4:11)

Jesus er der fremdeles ved Guds høyre hånd. At dere skal forgifte alle småfolkene med vaksiner og MYRDE alle som ikke følger deres agenda når dere vil gjøre Sovjet 1.0 til Sovjet 2.0 sine GULAG’s og 66 million Holocaustede system for hele verden denne gang.

TA DERE I VARE

(Malachi 1:9, Ob. 1:8, 1:18, Rev. 20:9)

«ikke minst er nasjonalismen på fremmarsj«, sier den tåpelige professor Bernt Hagtvet som advarer om at de autoritære krefter i verden tar makten, og snakker som om det er småfolket som kan klare det, men makter ikke å se at de autoritære Satanister (ja, med stor bokstav) er nettopp den verdensrike bevegelse med elitistiske Herskere som askeNAZI Klaus Schwab og Kronprinsen er lederne for. Demokratiet effektivt avskaffet.

antiChrist Israel will go up in Flames
https://www.riksavisen.no/antichrist-israel-will-go-up-in-flames/

I Norsk tradisjon som kristen nasjon de siste 1000 år, har politikere og ledere vært TJENERE etter Kristus sitt tjenerprinsipp. I Satans verdensrike skal vi få se mer til de pompøse herodiske Herskerne etter Jødisk/Edomittisk ledelsesprinsipp. Vil ikke menneskene ha Kristus, skal de få Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Fritt valg. Gud gav oss alle fritt valg til å velge våre Herskere.

BAK DISSE slagord — «flere navn enn mørkemannen selv: Agenda 2030, The Great Reset (den store nullstillingen), Build Back Better, Stakeholder Capitalism/Inclusive Capitalism, Global Governance, Green New Deal, New International Economic Order, New World Order». Der ligger det en BIBELSK åndelig agenda om et babylonsk Herrefolk som har drømt om sitt nye BABEL-VERDENSRIKE i årtusener… hvor DE antikristne skal være Herskerne, og IKKE Kristus (Isaiah 9:6). ALLE de slagord nevnt er og betyr ZION …. Verdensriket, til (((WHO?))), ja, du vet… «fariseerne«, «herodesene«.

Klaus Schwab om sin innflytelse på statsledere https://www.youtube.com/watch?v=Ah6vy-Wo9bo

askeNAZI #WEF-grunnlegger Klaus Schwab i dette intervjuet på Harvard i 2017, er stolt over at han nå kontrollerer alle lands regjeringer inklusivt #Canadas statsminister #Trudeau (Justin Castro) og over halvparten av det kanadiske kabinettet er viet til #Davos-ideologi. Her er Kronsprinsens og hans sjef sin plan for Norge og nordmenn:

«Klaus Schwab, grunnlegger og styreleder av World Economic Forum, har i sin bok ‘The Great Reset’ beskrevet det samfunnet vi lever i nå, og hvordan det kommer til å se ut framover. Det er deres egen plan han beskriver. Målet er å få folk over på borgerlønn. Du skal ikke eie noe (alt er ment å gå konkurs via alle lock-down perioder og ødelagt samfunnsøkonomi) -og være fornøyd med det. Staten skal styre, og bestemme hvem som får hvilke goder. De lydige borgerne får det. Du må f.eks. ta alle vaksinene, ellers er du ekskludert fra goder. Du overvåkes (Smitte-appen er et av de første «treningene» på å akseptere og å gladelig godta å bli overvåket). Totalitarisme. Tviler du? Kjøp boken hans -den er ikke en konspirasjonsteori!«

Satan er Globalist. Gud er Nasjonalist.

Deres babelske tårn skal ennå en gang komme dundrende ned. Det er i STRID med GUDS VILJE, og skal falle. Sier Bibelen. Dette er Kongens godgutter…. disse Young Global Leaders vil gå til krig, myrde og få drept millioner – ikke bare i Ukraina, de vil manipulere strømpriser og matvarepriser og utvalg, alt for sin NWO AGENDA, ren terror av folk for å få dem med på sitt Globale sataniske Utopia, den Babylonske tamudikeres våte drøm Jesus torpederte for 2000 år siden, men vi som sitter med papir og penn på en øy i havgapet VI er de farlige (?). Har Kongen mistet forstanden ???

Satans makthavere må omgi seg med Sortkledde livvakter livet ut

Joda. Klaus Schwab’s gullgutt Justin Castro er vel vant med å leve på løgner, fra hans ‘fornicating’ (sex utenom ekteskap) mor som kopulerte med Fidel Castro. De vil nok bli hatet. Av og til må de flykte, feighet. Tøff i trynet på TV, men motet svikter etter hvert. Det er KUN deres egen feil og disposisjoner som gjør det slik. Det VAR og ER Globalistene som er askeNAZI, ikke nasjonalistene. Ikke hverken da eller nå. Hitler (4de Riket) er ikke min modell. Ikke det «4th Reich of the Superrich» heller. Problemet er langt større og heller at Norge har en uærlig Konge. Trist men sant. Han sier en ting som de historiske fakta taler imot.

Jeg forstår at også Klaus Schwabs korrumperte Kronprinser og #EPSTEIN honeypot Kronprinsesser trenger alle de svart kledde gutta som livvakter rundt omkring, hatet som de er, fordi de er på lag med mennesker som ikke har hverken Norges eller norske folks beste i sinne. Alt de gjør er til sin egen klasses fordel og fortsatte makt, ingen andre tjener de enn seg selv.

Kongens eget og Klaus Schwab (4de Riket) Globale Babelske Tårn, er det som ligner på de Nazistiske sosialistene sitt Verdensrike. Riket deres glir ut og inn mellom kommunisme, nazisme og fascisme, samme sosialisme. Det er igrunn samme system for alle tre sosialismene; tyrannisk, ugudelig. Nasjonalistene som tradisjonelt i Norge er ikke-sosialistisk og borgerlig kristen, vil ikke legge seg bort i noen andre lands interne anliggender. Vi vil IKKE skape noe Verdensrike (til talmud-jødenes fordel). Alle skal få leve i fred med sine nasjonale skikker og seder. Vi skal alle mind-our-own-business. Det er nasjonalismen.

Edomittene sier; «We will re-build» («6uild-6ack-6etter»). Isaiah 9:10, Malachi 1:4.

A Global Systems Level Solutions (Nazi-Charles)

IT IS THE LAST HOUR; ANTICHRIST SHALL SOON ENTER THE WORLD STAGE

Kongen er ubehøvlet Globalist som vil skape det antiKristne Zion verdensriket til Khazarene med makt og terror av vanlige folk, inntil de underlegger seg Nye askeNAZI-verdensriket.

Her har vi Kongens NAZI bevegelse, og de er SVÆRT mye Globalister… «GLOBAL» Leaders…. ZION, «Dyret» i Åpenbaringen har blitt leget av skaden som Jesus gav det. De prøver på nytt; New Tower of Babel.

Kristne nasjonalister legger seg ikke opp i noen andre lands interne anliggender. La alle leve i fred med nasjonale skikker og seder. Globalister vil skape det antiKristne #ZION verdensriket til Khazarene med makt og terror av vanlige folk, inntil de underlegger seg Nye askeNAZI-riket. #NaziSchwab. I praksis har de underlagt seg og opprettet Satans verdensrike. Satan vinner, på deres måte.

Vi underrettet like godt Mossad og Simon Wiesenthal Centeret at #askeNAZI ene bør bli hentet, som de hentet Adolf Eichman. Vi venter på rapport når askNAZI Klaus Schwab og hans ‘Young Global Leaders‘ blir tatt i varetekt for terrorisme mot ‘Folket’. Vi vet at faren til Klaus Schwab var en industrikonge, storleverandør til Hitler og nazistene, han er #NAZI derFuehrer; 4th Reich of the Super Rich

Hvor er Simon Wiesenthals Haganah-agenter når vi trenger dem, twitret vi forleden til Mossad og IDF ?

Faren til Klaus Schwab, som Kongens egne barn går i lederskaps opplæring hos, var storleverandør til nazistene. Moren hans er forøvrig jødisk.

Vi merker at den norske kongen kaller oss nasjonalkonservative kristne med ENESTE MÅL I LIVET å gjøre Guds Vilje, ikke vår egen, at vi skal være farlige nazister. Kong Harald bør se seg i speilet, og en lang god titt på hva hans sataniske sønn (og hans Astarte datter) gjør, før han kaller noen kristne nazister. Når du peker på noen, peker 4 fingre bakover på dem selv.

Hvordan havnet vi i en NaziPandemi, spør Holocaust overlevende Vera Sharav

Vi IDENTIFISERER kreftene bak både Sovjet 1.0 og nå altså Sovjet 2.0 som de som står bak NAZI-Tyskland. Samme kreftene. De superrike, veldig mange av dem talmud-jøder.

Jewish leadership of Destruction (tikkun olam of everything Christian)

Deres tyranniske system skal gjøres gjeldende for hele verden… Bibelens endetidsbok Åpenbaringen går i oppfyllelse for våre øyne. #Covid-bedrag #Klima-religion

Babel, Babylonerne, talmudikerne fra Babylon, de kommer sterkt tilbake og prøver seg nå igjen, ‘Dyrets’ skade det fikk for 2000 år siden er leget (Åpenbaringen / Rev. 13:3)…

100% av Sannheten finner vi altså KUN i Guds Ord, Bibelen… det er mitt kanskje noe triumferende poeng..

«De onde skal sendes til Dødsriket, og alle nasjonene som glemmer Gud.» – Salme / Psalm 9:17

Det var en Herremann med navn Jesus som stanset talmudikerne og deres aspirasjoner om verdensriket sitt forrige gang for 2000 år siden, han utsatte deres våte drømmer i 2000 år. Spredte dem for vinden over hele verden i diaspora så de ikke fikk konspirere mot Gud og hvermann. Så fikk Satanistene i politikken samlet dem igjen, og umiddelbart begynte det talmudiske lederskapet hos dem å planlegge djevelskap, og sitt Zion, Nye Babel. Vi får se hvem som gjør det denne gang, stopper dem, kanskje er det faktisk samme Herremann, i ånd denne gang ? Kanskje kommer Jesus tilbake og hindrer dem igjen ? Ha nok popcorn og cola klar. The show will go on… 🙂

Norske folks jødiske Herskere

Jeg forsikrer Kongen, at jeg har 100% mer tillit til Jesus sin seier over de onde ennå en gang, enn at jeg har tillit til Kronprinsens seier som en satanisk NAZI ‘Young Global Leader‘ over de gode menneskene.

Det var ikke opportunt for Kongen å se hen til sin egens sønns delaktighet og skapelse og LEDELSE av det «4de Riket til de Superrike». Demokratiet effektivt avskaffet. Ingen av folket har bedt om det antikristne Superriket deres; Jødenes talmudiske Verdensrike.

Gud Signe Vårt Dyre Fedreland

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring