Helvete er en bevissthetstilstand

Evolusjonister og neandertalere. Kvalifiseringen til evig liv.
Evolusjonister og neandertalere. Kvalifiseringen til evig liv.

De Darwinistiske evolusjonistene og verdslige forøvrig av alle religioner og raser tror på ‘the survival of the fittest’. I virkelighetens fysiske ‘humane’ verden er det mer uklart hva og hvem som kan defineres som ‘the fittest’. Noen tenker kortsiktig, hva de kan oppnå i denne verden. Andre tenker mer langsiktig, hva de kan oppnå på lang sikt, for evigheten.  Noen er istand til å tenke åndelig, andre kun verdslig (humant). Hvem er lurest? Hvem er ‘fittest’

Verdslige tror på den sterkestes rett, på kort sikt – jordelivet. Jesus tror på de svake og små sin rett, på lang sikt. Forskjellen på disse to er visdommen via Den Hellige Ånd, som blir gitt dem som har sagt seg villig til, og har blitt omskjært på hjertet, en åndelig transformasjon av personligheten fra dyreriket til menneskeriket. De som tenker åndelig, og de som tenker fysisk/verdslig, som tenker Jeget og Selvet som kroppen sin, og ikke som åndelige vesener. Fordi de ennå ikke har noen Ånd, ER ikke noen Ånd, derfor kan de ikke identifisere seg med den åndelige komplementær av det dualistiske mennesket. Derfor forblir de endimensjonale fysiske verdslige kjødelige mennesker bare, uten kunnskap om annet opphav enn ‘fra apene’.. Noen tenker «jeg er en kropp, det er meg», det åndelig gjenfødte tenker «jeg er en Ånd som har en kropp å operere i her».

Paulus sier i Rom. 2,28.29, at den som bare er omskåret i det ytre (er jøde i det ytre ) egentlig ikke er en ekte jøde (israelitt) eller Guds barn, for «omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden».

I den verdslige begrensede bevissthet, de som lever etter ‘kjødet’ – de er ikke gjenfødt til menneske, med ånd, et åndsliv, med bevissthet og begrep om årsak og konsekvens, så er ‘the fittest’ nøyaktig motsatt av hva de tror, for de tror det handler om penger, heder, makt og ære i denne verden. De kan trampe ned enhver uten omsyn (Law of Thelema; «Gjør Som Du Vil Er Hele Loven», så lenge de kan oppnå goder for seg selv i denne verden. Klarer de dette er de ‘velllykkede’ i verdslig forståelse av tingene. Men Jesus sin lære går på det motsatte, at en skal bli og være tjener, til tjeneste for samfunnet og verden, for felleskapet, ikke bli hersker for å karre til seg personlige goder, for seg selv eller sin gruppe (stamme).

Åndelig sett er dette de verdsliges tankegods og deres mentalitet på neandertalerstadiet.

Er du omskåret?

Det forholder seg på alle måter som forholdet til omskjærelsen, en verdslig, fysisk kjødelig handling, som er av denne verden. Judah stammen og askeNazier tror de blir G-ds Folk ved fysisk, kjødelig omskjærelse.. Feil!

«men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.» – Romerne 2:29

Den virkelige og originale omskjærelsen som teller i vårt forhold til Gud, utføres av han i det han gjør noe med oss og endrer sinnets prosesser som inkluderer tanke, følelser, motiv og holdninger og dertil følgende prioritering og atferd.

Prosessen er dyp, ydmykende for selvet, smertefull for stoltheten og forårsaker en endring som absolutt setter spor, reduserer vår sårbarhet i møte med djevelens fristelser, virker sterkt forebyggende i forhold til syndige valg, samt gjør det mulig å vinne frukt i arbeidet for Gud.

Den mirakuløse mentale omskjærelsen, gjør at Guds Ånd kan forme og bevare Kristi sinn og mentalitet i og med en natur som i utgangspunkt er fallen og svak.

Bibelen kaller denne operasjonen Kristi omskjærelse i motsetning til kjødets omskjærelse. Kol 2,11. «

http://www.mensviventer.no/mvv10/omskoren.htm

Disse som forblir uomskårne på hjerte og sinn, de må forbli i den lavere åndelige bevissthetstilstand som kalles ‘helvete’ omtrent som for mange her på jord som lever i frykt, misunnelse, konkurranse, hat, maktbegjær, pengebegjær – slaver av alle de lavere syv dødssynder.

Manly P. Hall har skrevet om himmel og helvete, “I sannhet, himmelriket er i mennesket langt mer fullstendig enn det innser; og som himmelen er i menneskets egen natur, så er også jord og helvete i dets konstitusjon, for de overlegne verdener omskriver og inkluderer de underutviklede dimensjoner av himmelen.” (Mystery of Fire, s. 198)

Johannesevangeliet 14, 1-6: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.». Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Både himmelen og helvete er relativt ifølge dette Jesus’ utsagn. What You see Is What You Get. Hva du tror er hva du får. Tror en ikke på en Himmel, så er det vanskelig å komme dit, for før all materie var til, så var bevissthet og Ånden til. Uten ånden, og bli omskjært og gjenfødt til Ånden, kan en ikke visualisere eller se for seg noen himmel, heller ikke noe helvete, bare dette, som her.. What You see Is What You Get.

En ny pakt

«Hittil har vi sett at det omskjærelsen peker mot, er en dyp erfaring hvor Gud selv gjør oss til nye skapninger, ved at Gud gjør noe med og i sinnet. Kjærlighet og lydighet blir resultatet. Husk at Bibelen gjør det klart at å leve etter og lyde Guds bud, er selve definisjonen på kjærlighet til Gud. 2.Joh. 4,6. Å elske Gud uten å lyde han, er utenkelig.

Miraklet med å innplantere loven i sinnet, eller synkronisere et menneskes mentale prosesser slik at de er samstemte med Guds lov, kalles også den nye pakt. Derfor er den nye fødselen (å bli en ny skapning) oppskriften til den nye pakt, som igjen er definert som den ekte omskjærelsen.»

http://www.mensviventer.no/mvv10/omskoren.htm

Er da Kristus ikke i dem siden de er så fryktsomme? For Kristus sin menighet, de forstår at dette øyeblikk på denne jord, spiller liten rolle i evigheten. Frykt er ikke en opsjon, hvor kjærligheten er sterkere, så en unngår å havne i det fryktbaserte helvete mange har besert sine liv på, ved å forkaste kjærligheten og vie seg den verdslige frykten, så skaper de seg sine personlige helveter, som skal følge dem i dette livet, og inn i det evige livet, inntil de kommer til sans og samling og tar skritt for å nå frem i kvalifiseringen.

En som selv har vært død og kom tilbake forklarer dette slik (fritt oversatt); «Ved den annen død etter at en har mistet alle muligheter til å kvalifisere seg, er det ingenting lenger. Du vet ikke at du noensinne har eksistert, du vet absolutt ingenting når du er død. Døden er som dette: du har et videokamera på Start, og det representerer dette livet / bevissthet, du trykker på Pause, venter en stund, så representerer dette dødsfallet. Trykk deretter på Start igjen, er dette tidspunktet for dommen. Så når noen dør, kan det være 100 eller flere år før Dommen, men etter deres synspunkt skjer dette i samme øyeblikk. Hvis du skulle dø i dag, og ikke bli gjenopplivet, ville du umiddelbart våkne opp på tidspunktet for Dommen, hvor verden allerede har blitt avsluttet, alle har allerede dødd, og den eneste bekymringen du ville ha er hvis du er i det første gruppe til å våkne opp til å bli dømt eller i den andre gruppe. Forhåpentligvis den første. Alle som sier de har sett Gud den Allmektige før dommen, de lyver. Ingen dødelige kan se Gud og leve. Det er for mye bedrag der ute om livet og også om døden. Folk tror vi vil bare vandre rundt på jorden som spøkelser når vi dør. Dette går tilbake til satans opprinnelige løgn … «du vil absolutt ikke dø …» så er det snakk om å gå til «helvete». Alle vil gå til helvete.

Helvete er bokstavelig talt «graven». Dette er den tilstand av intethet når vi dør som foregår i samme øyeblikket.

Ildsjøen er helt annerledes. Ildsjøen er hva Gud har skapt til å ødelegge onde ånder. Skriftene kaller dette den annen død. Ildsjøen utsletter i utgangspunktet onde mennesker ut av eksistens, til aldri å våkne igjen. Den andre død har ingen oppvåkning, derfor er det en uendelig tilstand av ikke-eksistens. Det menneskelige sinn kan ikke forestille seg å være ikke-eksisterende. Når folk ser er bilde av dette i sitt sinn, så ser de bare svarthet, mørke, men det er ikke virkelig «intet». Dette er grunnen til at det er referert til som pine, fordi vi ikke kan fatte det. Det går utover vår grense på forståelse. Hvis mennesker skulle vite alt, ville våre jordiske sinn ikke være i stand til å håndtere det, og vi ville bli gal (mental kortslutning).»

Bardoen

Sogyal Rimpoche beskriver i Den Tibetanske Dødeboken, en ikke-religiøs budhistisk bok, går det også på noe av det samme, om sinnets negative egenskaper at opplevelsene, hallusinasjonene i bardoen (mellomtilstanden mellom død og gjenfødsel) kan bli temmelig skremmende. Sterkt negative handlinger som ikke er angret og «renset», legger inntrykk eller «frø» i sinnet, som i bardoen kan gi opphav til regulære nedturer eller paranoide, skremmende syner og lyder, og kan gjøre at den avdøde, fordi han/hun ikke forstår at det er sinnets egne projeksjoner, derfor prøver å gjemme seg og tar den første og beste gjenfødsel som byr seg. Jo mer frykt og paranoia, jo dårligere gjenfødsel/evig liv. En forstår dermed at det har sin pris å hjelpe verdensmakten og undertrykke og forfølge uskyldige individer. ‘Karma’ bygges i livet, god eller dårlig.

Når mitt livs reise har nådd enden,
og siden ingen slektninger kan dra med meg fra denne verden
så vandrer jeg til bardo tilstanden alene,
må de fredfulle og vrede Buddhas,
sende ut kraften av deres medlidenhet
og rense ut det tette mørket av ignoranse.

Når separert fra elskede venner, vandrer alene
mine egne projeksjoner tomme former åpenbares,
må Buddhaene sende deres medlidenhets kraft
slik at bardoens terror ikke kommer.

Når de fem strålende lys av visdom skinner,
uten frykt kan jeg gjenkjenne meg selv;
når formene til de fredelige og de vrede åpenbarer seg,
vil jeg fryktløs og tillitsfull gjerne gjenkjenne bardoen.

Når jeg lider meg gjennom kraften til ond karma,
må de fredfulle og vrede Buddhaene tar bort lidelsen;
når lyden av dharmata bruser som av tusen tordener
må det bli transformert til lyden av mahaya læren.

Når jeg følger min karma, uten noen steder å gjemme meg,
må de fredfulle og vrede Buddhaene bli min tilflukt;
når jeg lider under karmaen av ubevisste tendenser,
må sanadhi av velsignelse og glans åpenbare seg.
(s.103)

I kristen terminologi forstår vi karma som at ‘en høster som en sår‘, hvilket betyr at enten benytter en livet en har fått i dette Univers(itet), eller en blir diskvalifisert til videre deltagelse. De verdslige per definisjon utelukker seg selv fra det evige livet.

Kvalifisering, sortering, utvelgelse; Da først blir vi mennesker, og ikke er bare fysisk og verdslige primater og primitive ætlinger av apene og neandertalerne. Ved åndelig omskjærelse av hjertet og sinnet, har vi nådd frem i kvalifiseringen om det evige Livet eller døden. Vi går videre til neste runde. Vi har blitt mennesker.

Jesus sier:
«Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.” 1. Joh 4,18

Overlever en og overkommer frykten, så overlever en denne verden. Om ikke, så venter den åndelige død, ingen gjenfødelse, ikke noe evig liv, under samme darwinistiske evolusjon og naturlige bevisstløse og åndsløse prosesser som de andre dyrene i Hakkebakkeskogen, som lever utav instinkter og ikke åndelig bevissthet. Veldig ofte er de sosialister og kommunister, for dette er helt etter Karl Marx Mordechai Levy’s verdslige ateistiske religion; dansen rundt gullkalven og Baal..

Salmene 91

Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

1 Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge,
2 han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!
3 For han frir dig av fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest.
4 Med sine vingefjærer dekker han dig, og under hans vinger finner du ly; hans trofasthet er skjold og vern.
5 Du skal ikke frykte for nattens redsler, for piler som flyver om dagen,
6 for pest som farer frem i mørket, for sott som ødelegger om middagen.
7 Faller tusen ved din side og ti tusen ved din høire hånd, til dig skal det ikke nå.
8 Du skal bare skue det med dine øine, og se hvorledes de ugudelige får sin lønn.
9 For du, Herre, er min tilflukt. Den Høieste har du gjort til din bolig;
10 intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.
11 For han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig på alle dine veier.
12 De skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten.
13 På løve og huggorm skal du trå; du skal trå ned unge løver og slanger.
14 For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.
15 Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære.
16 Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.

Intet menneske er ‘frelst’, intet menneske er ‘kristnet’, før Kristus har frigjort en fra den frykten som preger de verdsliges hjerter og sinn. For som Paulus sier, hvor Kjærligheten inkarnert (Kristusimpulsen) gjør sitt inntog, der er det ikke plass til noen frykter, for noe som helst, bare uendelig kjærlighet for ALT og ALLE. Først da er en virkelig fri. Fri til å elske, ikke bare til å frykte, sistnevnte som er det egentlige ‘helvete’ (av Slangens list).

Hvor der er Kjærlighet, der er Kristus, for Kristus er Kjærligheten inkarnert. De som korsfester Kjærligheten er for evig dømt til personlige helveter.

Dessverre for noen, heldigvis for andre. Slik er det bare.

Relatert

Døden er en del av livet
http://www.riksavisen.no/?p=2630

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring