Hordaland Tingrett bedt av Arvid Sjødin å fremlegge dokumentasjon på Ulvik Kommune sin påståtte eiendomsrett til vei

Saken til Egil Klubben har versert i årevis. Advokat Arvid Sjødin ber nå i brev om bevis for den påståtte eiendomsretten. Ulvik Kommune sine uhederlige mannskap, med ordfører Hans Petter Thorbjørnsen og rådmann Thore Hopperstad i spissen, har hevdet de eier veien som er tinglyst på Egil Klubben.

Giske Kommune ved saksbehandler Oddbjørg Kvangarsnes har erklært full rådighet og eiendomsrettighet over Giske Marina sin vei og molo, og har forbudt eieren å benytte eiendommen i den utstrekning de hadde planlagt for investeringen kr. 600.000,-.

De elsker å stjele veier disse folkene. Lyve og stjele, det er deres hobby. Det fine med å være ansatt i det offentlige er at de kan gjøre det uten risiko, fordi politiet henlegger kriminaliteten de gjør. Ordføreren finner opp eiendomsretter, og fremlegger falske dokumenter for «eiendomsretten» i Ulvik, som i Giske. Det kan bli dyrt for Ulvik Kommune at noen ansatte i kommunen kan bruke sin posisjon, sin makt og kommunens penger på personlige korstog. https://www.riksavisen.no/ulvik-kommune-egil-klubben-nar-fantasiprinsippet-erstatter-legalitetsprinsippet/

Disse møter før eller siden sitt rubicon, sitt Waterloo. De avslører seg selv og sine karakterbrister vanligvis, – på litt sikt. En skal bare være tålmodig, vente.

«Løgnen er som en pil som hemmelig er skutt ut. Men Gud vender pilen så den rammer bueskytteren selv.»
Johann Wolfgang von Goethe

Vi skal finne ut om Giske Kommune har fått ennå en uhederlig kommunedirektør. Og vi skal finne ut hvem i Giske kommune som har personlig vinning og «utilbørlig fordel» av å ikke behandle Giske Marina sin byggesøknad. Nærøysund kommune holder på med samme, noen der som også har kjøpt en kai av Kystverket, kommunen der også påstår de eier veien som andre har kjøpt (?). Nærøysund kommune fikk også brev forrige uke av advokat og bedt om å dokumentere sin påståtte eiendomsrett. Selv om kommunene fikk tilbud å kjøpe kaiene med veiene av Kystverket, men avslo, så vil de altså nå tildra seg dem på «utilbørlig» vis. Rent bedrag, svindel. Eiendomsretten er registrert på andre, og kommunen har ikke makt eller kompetanse til å endre noen eiendomsretter. Problemet deres her, er at om kommunene vinner frem med sin urett, løgner og bedrag, så har Staten (Kystverket) bedratt kjøperene, solgt noe de ikke eier, som om de eier det.

Vi har jo i Giske hatt kommunedirektører som forbruksvare en stund. Det gjenstår er se om Karl Andre Birkhol er bedre. Han er ansvarlig for å instruere alle personene som jobber i kommunen om de juridiske aspekter etter kommunelovens § 13-1, også idiot politikerne som tror de har makt til på bestemme hvem som eier en eiendom. Det er liksom nivået, i Giske Kommune også. Synest å ikke være de glupeste alltid som søker seg til makt. Makten deres har visse begrensninger, selv om de er for dum til å forstå det selv. De trenger kanskje en lærepenge ?


KL § 13-1 : «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.»

Dette betyr at jussen skal være riktig «faktisk og rettslig grunnlag», ikke følelsesmessig grunnlag til enkelte kommuneansatte eller korrupte kommuneadvokater. Det er strafferettslig tjenesteforsømmelse å ikke gjøre denne utredning korrekt av kommunedirektør, for eksempel delta å lyve og bedra for å «hjelpe» kolleger og ansatte i personlige korstog, hvor jussen taler imot.

«Løgnen går på raske ben, men sannheten kommer etter, selv om den er sen !»NN

Vi er også spent på om den nye ordfører Kenneth Langvatn er noe bedre enn den forrige, eller om han elsker løgnene og bedraget like mye som den forrige, og skal sløse bort en masse av kommunens penger for at kommuneansatte skal få lov å trakassere og maktovergripe mennesker de ikke liker. Bruke kommunens penger og makten til personlige korstog altså, hvilket er maktovergrep, som er erstatningsberettighet, selvfølgelig.

Ulvik kommune har fratatt Egil Klubben inntektsgrunnlag, gitt vegrett til byggefelt i fortsettelsen av hans veg. Og ikke minst kan ikke finne den avtalen de har forfektet finnes som skulle gi de eiendomsrett.. Når de ble motsagt så sørget de for å få tvangsinnlagt Egil Klubben. Skikkelige satanister.

At offentlig ansatte er korrupt og beskytter hverandre i Norge, er ingen ny ting. Og at offentlig ansatte i domstolen beskytter sine offentlig ansatte i stat og kommune, er ikke noe nytt. Det er først nå det kommer frem i stor skala.

Nå har Arvid Sjødin sendt brev til Hordaland Tingrett og bedt om innsyn i hva slags dokumentasjon retten har for kommunens påståtte eiendomsrett. Så langt har de ikke annet enn bevis på at de har korrumpert en dement tingrettsdommer, korrupsjon og konspirasjon mot loven og mot rettvisheten, til «utilbørlig fordel», – for noen (vi vet hvem).

klubben fra Sjodin

PIL OPP/NED, FOR SIDE 2-3

Arvid Sjødin spør hvilken beviser og rettsstiftende prosess Tingretten og kommunen har å vise til for å vise endring av eierskapet til Egil Klubben basert på en tinglyst voldgiftsdom av veien.

De har absolutt ingenting som kan dokumentere deres eiendomsrett med som de har hevdet de har. Nå skal både den korrupte domstol og den korrupte kommuneansatte avsløres for hele verden, hva slags støpning og karakteregenskaper de er av. Uhederlige mennesker, de vet ikke forskjell på rett og galt, er oftest enn det motsatte, de som søker seg til makt og innflytelse. Fordi det er der de får gjøre urett, lyve og bedra i tråd med sin personlighet.

Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst. Denne vide definisjonen kan omfatte tilfeller som vil kunne rammes av flere straffebestemmelser, som bedrageri, underslag, misbruk av offentlig myndighet mv., og den omfatter også situasjoner som ikke rammes av straffeloven, men utgjør brudd på etiske normer. https://www.nkrf.no/nyheter/2023/05/01/korrupsjon-i-kommunene—eksempler-fra-de-siste-10-aarene

Hvor kommunens ansatte ikke beskytter kommunen mot korrupsjon, og ikke den notorisk uhederlige kommuneadvokat Ingvar Harald Seth, som hadde personlig interesse i å starte uretten mot Giske Marina, så får nesten vi gjør det.

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/beskytt-kommunen-handbok-i-antikorrupsjon/

Statsforvalter Eva-May Norderhus fra Arbeiderpartiet med sitt mannskap i Giske Marina saken hjelper sine offentlig ansatte kolleger så godt hun kan, selv om hennes jobb er å påse at de ikke forbryter seg mot loven, foretrekker hun å hjelpe dem å gjøre det. Kjønnskvotering har den egenskap at de mindre kompetente går foran de kompetente dessverre.

Vi som elsker sannhet, ærlighet og redelighet skal være førsteprioritet i et samfunn gleder oss, at Ulvik kommune og Hordaland Tingrett blir avslørt med sin korrupsjon, hvor de konspirerer til urettens fremme.

Den som farer med løgn ønsker hemmelighold, den som farer med sannhet ønsker ærlighet, transparens og informasjon. Ekstrem korrupsjon i offentlig sektor i Norge:

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring