Forfatter: Giske-Avisen

Hordaland Tingrett bedt av Arvid Sjødin å fremlegge dokumentasjon på Ulvik Kommune sin påståtte eiendomsrett til vei

Saken til Egil Klubben har versert i årevis. Advokat Arvid Sjødin ber nå i brev om bevis for den påståtte eiendomsretten. Ulvik Kommune sine uhederlige mannskap, med ordfører Hans Petter Thorbjørnsen og rådmann Thore Hopperstad i spissen, har hevdet de eier veien som er tinglyst på Egil Klubben.

Giske-Marina saken: Advokater og dommere, justismordenes Satans ormeyngel

Giske-Avisen er en kristen nettavis. Påskemorgen slukker sorgen. Graven er tom. Han har gjenoppstått. Vi avslører de onde menneskene blant oss, de som korsfester uskyldige og lar morderne og udådsmenn som Barrabas gå fri. Vår tids judaser, slik at alle kan bli bevisst og vite om at Satan opererer i vår midte. Og hvordan Satan kontrollerer mennesker gjennom sin innflytelse […]