Hvilken bibel leser Israelsvennene?

Utrolig hvor enkelt det er å forføre naive kristne. Bare å si «God Bless America» eller noe sånt, så er en leder født for kristenheten, selv om han tvertimot kan være del av antikrist konspirasjonen. Men slik går det når «verdens fyrste» gjennom indoktrinering og bruk av frykt, har fratatt kristne det åndelige gangsyn. Hvor blinde leder de blinde, så går som regel begge i grøfta. Der er ingen jøder som leder den politiske Israelske staten idag. De er alle av en annen hærkomst; Khazarene, askeNazi av Edomitt bakgrunn.

Kilde: http://www.khazaria.com/

Her er de virkelige jøder:
http://www.jewsagainstzionism.com/
http://www.nkusa.org/

samt alle de andre fantastiske åndelig bevisste jøder med integritet, en liste som er lenger enn kan taes med her. Dessverre er de virkelige jøder i mindretall, og kjeltringpakket som kaller seg det er i flertall.

Utrolig er det også hvor mye sitering til det gamle testamentet det finnes for støtte til Israel’s behandling av Palestinerne. GT er «jødenes» bok, lik Talmud. NT er de kristnes bok. GT skulle være utgjøre oppskriften for hvordan en ikke skal opptre. NT skulle innstifte en ny pakt, et nytt verdenssyn, men det ser ut som om de fleste «kristne» sitter fast i den gamle pakt. Kan noen se for seg Jesus som skyter med kanoner på barn som kaster småstein? Han var og er nok kommet adskillig lenger i utvikling enn det folk han var født inni. «Øye for øye, tann for tann» ble med Jesus til «vend det andre kinnet til», eller «gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg». Den nye enkle læren, og den nye pakten for dem som følger hans nye lære.

“Let us not ignore the truth among ourselves … politically we are the aggressors and they defend themselves… The country is theirs, because they inhabit it, whereas we want to come here and settle down, and in their view we want to take away from them their country. … Behind the terrorism [by the Arabs] is a movement, which though primitive is not devoid of idealism and self sacrifice.
~ David Ben Gurion, Prime Minister of Israel 1948-1963, Quoted on pp 91-2 of Chomsky’s Fateful Triangle, which appears in Simha Flapan’s Zionism and the Palestinians pp 141-2 citing a 1938 speech.

Samtidig som de opptrer i motstrid til Jødenes hellige bok Torah’en:

Rabbi Domb forklarer Torah’ens holdning til Sionisme og skapelsen av sionist staten «Israel».

«There is a vile lie, which stalks the Jewish people across the globe. It is a lie so heinous, so far from the truth, that it can only gain popularity due to the complicity of powerful forces in the «mainstream» media and educational establishment. It is a lie which has brought many innocent people untold suffering and if unchecked has the potential to create extraordinary tragedy in the future. It is the lie that declares that Judaism and Zionism are identical. Nothing could be further from the truth. Judaism is the belief in revelation at Sinai. It is the belief that exile is a punishment for Jewish sins.»
Kilde: Naturei Karta, Jews United Against the Zionism

Det var disse fortsatte synder Jesus brukte sin tid på å påvise og fordømme, og for hvilken «syndere» (les: forførere), han bragte den nye pakten med seg, til de som ville høre og handle. Selv Esekiel på sin tid fordømte jo den «gjenstridige ætts» atferd (kap. 20). Hvilken ætt vil du tilhøre? «Den gamle av dage’s» eller den nye?

«Just like Nazis, the Jews have convinced themselves they are justified in their persecution because of their racial superiority and because the Palestinians are a threat to them. Of course now the Palestinians are a threat. Palestinians don’t take kindly to being evicted from their ancestral lands or genocide».
http://mindprod.com/politics/israel.html

«When fascism comes to America, it will be wrapped in a flag and carrying a cross».
Sinclair Lewis. «It Cant happen Here». 1935.

George W. Bush’s bestefar, Prescott Bush var med og finaniserte Hitler, sammen med toppene innen sionismen på den tid, som lot de virkelige jøder lide under annen verdenskrig, slik som Rabbi Domb idag blir over, slik at de selv skulle få innfridd sin sataniske målsetting, i strid med Guds Ord. De virkelige jøder lider og trakasseres, på grunn av sin integritet, og for å stå opp mot disse folkeforførere. Idag, som da.
Uansett er ikke disse såkalte «kristne» konspiratører med sionistene, uansett hvor mye de uttrykker «Gut Mit Uns», eller «God Bless Amerika», så er de ikke kristne. De var og forblir åndelig forførere, kjeltringer og avskum, i minst sju slektsledd.

Matteus «2:3 Menneskesønn! Jeg sender dig til Israels barn, til hedninger, oprørerne, som har gjort opprør mot mig; de og deres fedre har vært troløse mot mig helt til den dag idag. 4 Og til barna med de frekke ansikter og hårde hjerter sender jeg dig, og du skal si til dem: Så sier Herren, Israels Gud. 5 Og enten de hører eller lar det være – for en gjenstridig ætt er de – så skal de vite at en profet har vært midt iblandt dem. 6 Men du menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord! For nesler og torner er du omgitt av, og mellem skorpioner bor du. Frykt ikke for deres ord og bli ikke forferdet for deres åsyn! For en gjenstridig ætt er de.»

Matteus «4:13 «Og Herren sa: Således skal Israels barn ete sitt brød urent blandt de folk som jeg vil drive dem bort til.»

Men «verdens fyrster» gjennom den britiske statsmister Arthur J. Balfour, som skrev Balfour-erklæringen mens han var utenriksminister i 1917, til den engelske sionistlederen Lord Rothschild. I brevet støttet han Rothschild og sa at han var enig i at jødene burde få sin egen stat, Israel, i Palestina, en politisk tuskhandel som senere ble støttet av FN (korrupte politikere) som har gitt Israel tilbake til denne gjentridige ætt, til tross for Gud’s ønske at de skulle være spredt, slik at de kunne gjør minst mulig ugagn. Forbeholdet i Balfour erklæringen var: «with the condition that nothing should be done which might prejudice the rights of existing communities there.»

De som vil være under den gamle pakten er velkommen til det for meg, men de skal ikke kalle seg kristne, mer som fariseere og det som verre er, og vi vet alle hva Jesus mente om dem. Og de gjør seg samtidig til talsmenn og-kvinner for kjeltringer og mordere.

Matteus «15; 7 I hyklere! rett spådde Esaias om eder da han sa: 8 Dette folk ærer mig med lebene; men deres hjerte er langt borte fra mig; 9 men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.»

Matteus «21; 43 Derfor sier jeg eder: Guds rike skal tas fra eder og gis til et folk som bærer dets frukter. 44 Og den som faller på denne sten, han skal knuses, men den som den faller på, ham skal den smuldre til støv. 45 Og da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at han talte om dem. 46 Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket; for det holdt ham for en profet.»

Matteus «21; 1 Da talte Jesus til folket og til sine disipler og sa: 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke; 4 de binder svære byrder, som er vanskelige å bære, og legger dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med sin finger. 5 Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, 6 og de vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene.»

Matteus «24; 3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!»

Matteus «24; 3 Da kom yppersteprestene og folkets eldste sammen hos ypperstepresten, som hette Kaifas, i hans gård, 4 og de rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham ihjel.»

Matteus «24; 22 Pilatus sier til dem: Hvad skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste! 23 Han sa da: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: La ham korsfeste! 24 Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare blev større opstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øine og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod; se I dertil! 25 Og alt folket svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre barn! 26 Da gav han dem Barabbas fri; men Jesus lot han hudstryke og overgav ham til å korsfestes.»

Johannes; «13 Da nu Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte sig på dommersetet, på det sted som kalles Stenlagt, på hebraisk Gabbata. 14 Men det var beredelses-dagen i påsken, omkring den sjette time. Og han sier til jødene: Se her eders konge! 15 De ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste eders konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren.»

Hvordan føles det å være så iherdig beskytter av dem som slo Jesus ihjel? Den eneste som påviste hykleriet, og ville avskaffe apartheid systemet jøde/goyim, fordi han så hvor urettferdig det var, og fremprovoserte slikt hat mot sitt folk. Er en kanskje del av anti-krist’s kropp ved å gjøre det? For antikrist er den samme igår, idag og til evig tid. Kanskje på tide å bli voksne å ta mer bevisst valg? En kan ikke kalle seg kristen og ikke være det, like lite som en kan kalle seg jøde uten å være det. Heller ikke kan en være selektiv i hvilken ord en siterer i Bibelen. Alt eller intet.

Israelsvenner
http://www.riksavisen.no/?p=13
Kristenvenner
http://www.riksavisen.no/?p=12
Kristen og kristen, fru Blom (mest i julen)
http://www.riksavisen.no/?p=119

Hver eneste dag finner det sted korsfestelser av mennesker som tar Jesus sin lære på alvor, og hevder den. Mens de fleste av «kristenheten» sover, eller noen også, kanskje de aller fleste, bidrar i hylekoret «korsfest, korsfest»………

Hvor er du?

Vår bønn
Må Gud beskytte og bevare deg. Må det Riket som det guddommelige forsyn drømte frem engang, også bli virkelighet her på jord. I mellomtiden la oss håpe at Gud tilgir oss vår likgyldighet og latskap i å virkeliggjøre dette Riket, som vi også prøver å tilgi de overtredere som hindrer dette Rikets komme. La den himmelske drøm bli oppfylt på Jorden, som den var drømt frem i Ånden i himmelen; hvor mennesket kunne leve i Kjærlighetens pakt, og ikke i Hatet og Fryktens. Dette ber vi om. I Jesus Kristus’ navn. Amen.

og slutter meg herved helhjertet til Advokat Edgar J. Steelconspiracypenpal.com
———–

Am I My Brother’s Keeper?

There is room in my world for you and your beliefs. The problem is that there seems no room in your world for me and mine because your faith demands that war be made in my name and that others’ blood be splashed upon my hands. Quite literally, your world is about to demand that my son go and kill others in our name. That I cannot allow.

Therefore, I must do all that I can to stop what now is taking place.

I must speak out like this.

I must throw fundamentalist preachments back at you.

Oddly enough, I must attempt to convert you to the very Christianity that you profess, yet which to my eye you reject.

I am, after all, my brother’s keeper.

——-

Mvh. J.Johansen

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring