Skriv ut Skriv ut

Illuminati Drepte Michael Jackson

Hva skjer når de våkner de som har vært uvitende lurt til å gjøre Illuminatets tjeneste?
Hva skjer når de våkner de som har vært uvitende lurt til å gjøre Illuminatets tjeneste?

Michael Jackson ble myrdet. Der er ingen annen kamp på jorden som foregår enn den mellom de gode og de onde, – og kampen utspilles mest i din og min sjel. En kamp gammel som menneskeheten selv. Sjelens død, for materiens/kroppens overlevelse. Det bør være omvendt. Vi må gi rom for sjelen. For «hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» (Matt 16.26). Ja, si det….

I et intervju med Oprah Winfrey for en del år siden, sa Michael Jackson at han på ingen måte trodde at han var Jesus, men at han prøvde å leve slik som Jesus har sagt, ved å vise omsorg for barn, de svake i samfunnet, og engasjere seg i verden forøvrig. Dette var selvfølgelig å underskrive sin egen dødsdom, i en verden hvor Jesus’ fiender har all makt og alle penger de trenger, samt alle mennesker i sin tjeneste herav, for å gjøre hva de vil. Disse mennesker som har underlagt seg Verdens Fyrste aka Satan aka Lucifer, som for et begrenset tidsrom av Gud selv har fått lov å holde på, for å ‘friste’ menneskene. ‘Friste’ i betydning metode for å skille klinten fra hveten, sortere ut de med hvilken sjelsegenskaper som er mest henfallen til Verdens Fyrste’s agenda. De som villig lar seg forføre. Det er selve Livets agenda og verdens mening og mål dette, å gjøre denne utsiling her. Vi vil ikke ha ‘reptilene’ med oss til 4+ dimensjonen (aka ‘himmelen’). Derfor testes vi ut her.

De som allerede er korrumpert av denne ånd, har all verdens muligheter til å omgjøre det. ‘Vend om, vend om’, skal være credoet. Der er tilgivelse om der er vilje til å innrømme for seg selv at en har vært forført, og ‘vende om’. Det gjelder alle av oss at vi har vært forført til tider, men noen våkner, andre ikke. For ‘den fortapte sønn/datter’ er det tilgivelse og håp, – de sistnevnte er ‘doomed’.

Hva sa Jesus når han ble fristet med lommene full av penger og land så langt øyet rakk? «Vik bort fra meg Satan. Herren din Gud skal du tjene……». Skal en stor ånd til dette, å si nei takk til alle verdens fristelser. Penger. Makt. Noen småbarn å leke seg med (til sine ritualistiske seremonier), jomfruer, etc., alt som ‘kjødet’ kan behage.

Dette er eksamen fra 3dje densisitet til 4+ densitet (bevissthetsnivå).

Det er ifølge Bibelen Satans aka Lucifers jobb dette, å være ‘frister’. Vår jobb er å velge for vår egen del hvilken ånd som skal herske over vår sjel. Velger vi Fristerens eller Verdensfrelserens ånd?

En kjenner ikke igjen den ånd som er god, uten at en har den selv. Enhver tror at den ånd en har er ‘god’, meg selv innkludert. Selv Satan tror seg kanskje god mot ‘sine’ (?). Vi må ty til esoteriske tekster for å finne ut hva som virkelig er god og hva som er dårlig ånd, også se på ‘fruktene av treet’ av den ånd som hevdes god. Se på hva de gjør, resultatet av deres arbeid, og ikke fall for ord alene. Ord kan være ‘forførerisk’.


Djevlene drap en av mine venner og åndelige forbundsfeller; Michael Jackson. Frimurer legen er bare en patsy som blir satt opp til å ta blamen for drapet. Jeg er fly forbannet.

Disse folkene elsker å drepe Guds utvalgte folk, de som gjør Guds vilje på jord, og følger eksempelet til sin Mester; Jesus fra Nasaret. De er faktisk så sleip at de hevder de er guds utvalgte folk selv, når de gjør det, men vi vet at det er Satans (aka Lucifer) sin fremste egenskap dette å snu alt på hodet, fred er krig og krig er fred. Det er selveste løgnens mester de har gitt tiltrede til sitt hjerte og sjel. Han har blitt Kongen av deres sjel.

De hyller sin ondskapens fyrste i full åpenhet nå. Men knapt nok de selv vet hvem de egentlig tjener. Den kan være ubevisst ondskapen de gjør. Symbolismen deres (signaturen) ligger blant annet i musikk vi har lært å sette stor pris. De som vil opp og frem må nok pent finne seg i å innkludere ‘satans’ signatur/symbolikk. Talentene blir rekruttert i ung alder. Og i politikken – se bare her, Obama’s «Yes We Can» hvordan det i form av «reversed speach» (reversert tale – som sies å få frem den ubevisste meningen med språket/talen), som får frem den egentlige betydningen; ‘Thank You Satan
(denne video er SVÆRT sterk og anbefales ikke for mindreårige).

Illuminati, Musikkindustrien og hvorfor MICHAEL JACKSON ble myrdet.

HD her: http://www.youtube.com/watch?v=SW43Mig1LYE&feature=player_embedded

Det er dette Johannes i Åpenbaringen (2.9 og 3.9) kaller Satans Synagoge, med de følgende redsler som skal vederkveges oss i de siste tider, hvor Satans Synagoge hersker over verden.

At Magazinets ‘kristne’ redaktør Vebjørn Selbekk får politibeskyttelse for å vise Muhammedtegninger viser galskapen. Dette dreier seg ikke om ytringsfrihet, men om å trampe på de som er tro mot G-d, om enn de enn kaller ‘ham’ Allah (kjært barn har mange navn). Noen forbanna ungdommer kan få årevis i fengsel for å ‘skyte’ i muren på en synagoge i Oslo (mest sannsynlig gjort av Mossad selv), mens Guds utvalgte folk på jord – de som ikke underlegger seg verdens fyrste(r), men er trofast til G-d, til sannhet, ærlighet, anstendighet og rettferdighet, om de kaller ham Allah, YAHWE, Elohim eller hva det er – ikke har noen sjanse til slik beskyttelse, fordi disse lysskye krefter eier både politi og rettsal. Eller som palestinerne som blir kalt terrorister for å kaste småstein (de eneste våpen de har for å beskytte seg), mot krefter som besitter de mest moderne våpen i menneskehetens historie, og opptil 800 atomvåpen; Israel. Mørkemaktene ogå i den norske sionismen har alle statens institusjoner til å beskytte SEG! Islam er ikke vår fiende.
«They’ er. Den samme ånds(svake) bevegelse som drap Jesus, de samme som drap MJ, og en utallig mengde andre.

Hva vi står ovenfor er ene og alene denne kampen mellom Guds Utvalgte Folk og ondskapens krefter i verden aka satans agentur. Disse folk har bevissthet på linje med ‘reptiler’ og slanger (jfr. slangens fristelse av Eva i Edens hage), altså det mest nedrige og lavtstående i menneskenes miljø. For dem finnes det ikke annet enn akkurat denne verden, hva vi ser og hva vi oppfatter med de fem sanser. Det er derfor vi kaller dem ‘av materien’, og ikke ‘av ånd’ – som det åndelige menneske er. Vi kaller dem Illuminati.

I Norge og ellers så finner en dette ‘illuminatet’ i hemmelige losjer, i sionismen, i det øverste lag av frimureriet, i ledelsen av den katolske kirke, hos jesuittene, etc. Deres fremste karakteristika er å ‘tjene penger’ (dansen rundt gullkalven) og søke makt over medmennesker. De er av alle religioner og raser. De har forført alle menige mennesker i enhver religion, inklusivt kristendom og jødedom, til å tro motsatt av hva som er godt for dem selv. Det er et korrupt lederskap i alle disse som er våre fiender, selv om de får menige folk til å rope ‘korsfest, korsfest’ på sine vegne.

Martyriet
Hva skjer når de unge talentene de har vervet og promotert, kanskje blir voksne – og tenkende – mennesker, som klarer å avprogrammere seg selv ?

Hva de overhodet ikke skjønner er at der har kommet en god del mennesker som er inkarnert på jord helt frivillig i disse tider (144.000) for å fighte dem, som ikke bryr seg døyten om dem. Som sier det som skal sies, uten frykt, fri fra den frykt de implementerer i hvermannsen, fordi de vet at de er vel ivaretatt av Gud selv, og om Satans disipler tar ens ‘liv’ så tar de bare det livet disse retarder ser, men langt ifra det evige livet. De kan ikke ta noe annet enn det Gud allerede har bestemt, og om det er Guds vilje at ens ånd kan gjøre mer nytte for seg i en annen dimensjon enn denne, eller at de skal late (ofre) sitt liv som eksempel for menneskene, slik at de kan våkne opp og se, – so be it!

Det var nettopp dette eksempel innledningsvis som skapte massebevegelsen for ‘peace & love – bevegelsen’ som gjorde at de første kristne ble ofret til løvene i Colloseum. De var for farlige for makthaverne. Etter hvert fikk jo keiser Konstantin selvfølgelig uskadeliggjort denne peace & love bevegelsen, ved å gjøre den til statsreligion, men det får bli en annen historie. Disse menneskene som står opp imot Illuminati aka Satan, får det evige livet, sin sjels frelse, og alle åndelige krefters godvilje. Dette er i henhold til de fleste religiøse lærer, – før deres betydning ble omprogrammert i menneskenes psyke og sjel.

Disse sjeler av Guds trofaste de har knertet på ymse vis gjennom tidene, lever i aller beste velgående, og fortsetter kampen mot dem fra de åndelige riker (det som på gammelt av ble kalt ‘spøkelse’). Disse sjeler kommer tilbake og ‘spøker’ for disse. De kanaliserer sin viten inni vår materiske verden via sensitive mennesker. I den Tibetanske Dødebok fremgår det hvilken skjebne som vil verdekveges dette ‘satans agentur’ i bardoen. De kommer til å brenne i helvete, det helvete de har skapt her, i all evighet – de kommer ikke videre.

Oppstandelsen er garantert! For de av rette støpning. Satans agentur vil ‘brenne i helvete’, til evig tid. La dem det.

Kom igjen Satan. Make my day. Fullfør mitt livs mål. I bildet av det største menneske som noengang har levd; Jesus Kristus. Messias. Fredsfyrsten. Jeg vet dere hater at hans navn nevnes (så la meg ta noen til); Den Salvede. Offerlammet, som døde i forsøket på å vise oss hvem disse krefter er.

Som Michael Jackson.

Shame on you.

«Hans ånd er med dem som vil den skal være det. Sjelden kommer denne kampen mellom det gode og det onde i verden så klart frem som den de har utsatt ham for. De får sin sin straff i bardoen, jfr. den Tibetanske Dødebok. Jesus har lovt at ikke en eneste sjel skal gå til spille; martyren har funnet det evige livet, de onde krefter i verden som dreper Jesus’ disipler kommer til å brenne i helvete.»
http://www.riksavisen.no/?p=1710

Martyren, og samtidig Mesteren av det fysiske univers, har klart seg gjennom 3dje klasse av bevissthetsutvikling, og kan gå videre til 4de dimensjon+. Han har nådd sitt livs målsetting, og meningen med hans liv er fullbragt. Det er ikke kvantiteten (av år) som betyr noe i livet, det er kvaliteten.

«Det er fullbragt«, kan han si.

——-

Ikke bare musikkindustrien som er i Illuminatets tjeneste,
Ikke bare MJ som har blitt tatt ut. Han var nok først et intetanende offer for de rundt ham i musikkindustrien som bare ville tjene penger på ham, hans ‘støtteapparat’, men når han brøt løs og ville tale sine sannheter – hva han hadde lært, da drap de ham.

I out-thinked them‘, sier MJ i videoen ovenfor. Ikke med så lite stolthet. Ikke andre enn de som har ‘out-thinked them’ selv kan vite hvilken fryd akkurat det gir i sjelen.

Se her listen fra musikkens verden av dem som har blitt drept for å fighte deres ‘Nye Verdens Orden’ (John Lennon er der ikke, og sikkert flere med ham):


J.Johansen

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

3 Comments

 1. David Icke sender følgende henstilling i morgentimene idag:

  A STRENGTHENED VIRUS AND A POLICE STATE
  IT WAS ALWAYS COMING TO THIS …
  Politi Stat
  … NOW WE HAVE TO DEAL WITH IT

  (Faint hearts and shrinking violets need not apply)

  The David Icke Newsletter goes out on Sunday with a major 5,000-word background article on the ‘swine flu’ vaccination programme

  We need to be strong and we need to be unified. What does someone’s religion, colour or income bracket matter when you are faced with this Satanic agenda? This is not about killing and maiming white people, black people, Muslims, Hindus or Jews. It is an attack on the health and freedoms of all of us, so we must meet that threat as One.

  We need to come together in mutual support with unbreakable determination and a backbone that will not wilt. No matter what the intimidation, we must refuse the vaccination for ourselves and our families and make it as difficult as possible for the authorities to impose their will.

  If people react with violent protest they will be handing all the aces to the police state. It is not a violent response that we need, but a calm and peaceful mass campaign of non-cooperation. A system run by a few cannot function if the vast majority will not cooperate with it.

  Calmness is essential or we stop thinking straight and never was there a more important time to think straight than in the months and years ahead before this control system is dismantled.

  Hey, and you in the middle and lower ranks of administration in governments and their agencies; you in uniform, be it the military, police, whatever … What the hell are you doing? You have children and grandchildren, too. What the hell are you doing? Wake up, grow up, get informed and start to break ranks before you enforce a prison-state and a dangerous vaccine on your own families.

  This is no time for faint hearts … we came to sort out this fascist nonsense and the time will come when we will. Let us meet that challenge – look it in the eye – instead of running for cover.

  One line sums it up …

  HUMAN RACE GET OFF YOUR KNEES.

  Come on, let’s go.

 2. P.S. til alle Spiritual Warriors.
  Satan og hans agentur ler nok sammen hele veien til banken, men hans heslige latter skal bli panisk og hysterisk etter hvert.
  «Først overser de oss, så ler de av oss, så angriper de oss, – og så vinner vi». Gandhi.

  Ingen må tro at Satan og hans agentur på jord har ubegrensede fullmakter.
  For den som vil vite mer, les Jobs Bok og se at Satan aka Lucifer kun fikk operere innen strenge rammer å friste Job på (husk: Job som bilde på mennesker generelt).
  Job holdt stand han, så les gjerne hva som videre skjedde ham.
  http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=JOB

  De har hardwaren; TV, aviser, kanoner, atomvåpen, antrax og virus som de sprer mot oss. Vi har softwaren. Gud har ikke latt oss alene her. Vi er gitt åndelige våpen som overstiger deres i enorm grad, men jeg kan ikke si noe om disse – kun for innvidde.

  5.12 «Han krysser de klokes planer, så deres gjerning ikke lykkes.»
  http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=JOB

  Jesus, Hans Nielsen Hauge, Knut Hamsun, B.D. Brochmann, Jens Bjørnboe, Michael Jackson, litt av en ‘leauge of giants’ av korsfestede, drepte og arresterte.

  Hans Nielsen Hauge var en av Norges store samfunnsrefromatorer for 200 år siden. Han skrev fra arresten på juleaften i 1799. I likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. En av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: ‘Jeg er hos Gud i nåde’;

  «Jeg er hos Gud i nåde – hva skader verden meg?
  Om den en stund får råde og stenger meg min veg?
  Om den mitt legeme binder i fengslets mørke skjul.
  Så skal dog Ånden vinne
  og holde glad sin jul.»

  Om utsiktene til å bli satt i arrest, hadde Hans Nielsen Hauge sagt at
  “.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.”

  Klandestine nettverk i justis systemet ?
  http://www.riksavisen.no/?p=571

  Står Amnesty til troende ?
  http://www.riksavisen.no/?p=651

  Vårt påskelam er Jesus fra Nasaret. Kristus. Her er historien hva en annen av ondskapens og avgudsmakthavere (Faraoh) opplevde sin tid i sitt forsøk på å holde Guds Folk (oss) nede og i slaveri – jfr de syv landeplager:

  Andre Mosebok 12.21: «Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem: «Gå og hent småfe til familiene deres og slakt påskelammet! 22 Så skal dere ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet på dørbjelken og på dørstolpene. Og ingen av dere må gå ut gjennom husdøren sin før om morgenen. 23 For Herren vil gå gjennom landet og slå egypterne med ulykke. Og når han ser blodet på dørbjelken og dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset og drepe noen der. 24 Dette skal dere holde og ha som lov for dere og deres etterkommere til evig tid. 25 Når dere så kommer inn i det landet Herren etter sitt løfte vil gi dere, skal dere holde denne høytidsskikken ved lag. 26 Og når barna deres spør hva dette er for en skikk, 27 skal dere svare: Det er påskeoffer til Herren, fordi han gikk forbi israelittenes hus i Egypt da han slo egypterne med ulykke, men sparte hjemmene våre.» Da bøyde folket seg til jorden og tilbad. 28 Så gikk israelittene bort og gjorde dette. Det Herren hadde sagt til Moses og Aron, det gjorde de. 29 Midt på natten slo Herren i hjel alle førstefødte i Egypt, fra den eldste sønn av farao som satt på sin trone, til den eldste sønn av fangen i fengslet, og alle de førstefødte dyr i buskapen.»
  http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=EXO&chapter=12&verse=29

  Femte Mosebok (‘Israel’ er Guds/Allahs Folk – av enhver rase):
  20.1: «Når du drar ut i krig mot dine fiender og får øye på hester og vogner, en hær som er større enn din, da vær ikke redd dem. For Herren din Gud er med deg, han som førte deg opp fra Egypt. 2 Før dere går til strid, skal presten tre fram og tale til hæren. 3 «Hør, Israel!» skal han si til dem. «I dag går dere til strid mot deres fiender. Mist ikke motet, og vær ikke redde! Frykt ikke, og la dere ikke skremme av dem! 4 For Herren deres Gud går med dere. Han vil kjempe for dere mot fiendene og gi dere seier.»

  Forkynneren
  4.1 Jeg så igjen på all den urett
  som blir gjort under solen.
  Jeg så de undertryktes tårer,
  og ingen trøstet dem.
  De som undertrykte dem,
  hadde makten i sin hånd,
  og det var ingen som trøstet.
  2 Da priste jeg de døde lykksalige,
  de som var borte for lenge siden.
  De har det bedre enn de levende,
  de som ennå er i live.
  3 Men lykkeligere enn begge
  er de som aldri har levd og sett
  det onde som blir gjort under solen.

  http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ECC&chapter=4

  Daniel 3.16: «Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego tok til orde og sa til kong Nebukadnesar: «Vi trenger ikke å svare deg et ord på dette. 17 Om så skal være, makter vår Gud som vi dyrker, å redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen og fra din hånd, konge. 18 Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe gullbildet du har reist».
  http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=DAN&chapter=3

  Det er Jesus som er blodet på dørkarmen vår.

  «Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.»
  Johannes 1:12

  «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.»

  Johannes 5:24

 3. Sønner av Skottland.
  []
  Sønner av Skottland.
  []
  Jeg er William Wallace.
  Og jeg ser en hel hær av mine landsmenn,
  her i kampen mot tyranniet.
  Dere har kommet hit for å kjempe som frie menn,
  og frie menn er dere.
  Hva vil du gjøre med din frihet?
  Vil du slåss?
  Vi kan rømme, og vi vil leve,
  slåss og du kan dø,
  røm og du vil leve,
  – i det minste for en stund.
  Og dø i deres senger mange år fra nå,
  Vil du være villig til å bytte alle de dager,
  fra denne dag til den,
  for en sjanse, for bare en sjanse,
  til å komme tilbake her og fortelle våre fiender
  at de kan muligens ta våre liv,
  men de vil aldri kunne ta vår FRIHET!

  I am William Wallace.
  And I see a whole army of my countrymen,
  here in the fight against tyranny.
  You have come to fight as free man,
  and free man you are.
  What will you do without freedom?
  Will you fight?
  We will run, and we will live,
  fight and you may die,
  run and you live,
  – at least awhile,
  And dying in your beds many years from now.
  Will you be willing to trade all the days,
  from this day to that,
  for one chance, just one chance,
  to come back here and tell our enemies
  that they can may take our lives,
  but they’ll never take our FREEDOM!

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.