Indigo-barnet Jacob Barnett med egen relativitetsteori

Kreativ intelligens og sosial intelligens er to vidt forskjellige ting, men etter sosialismens og den humanistiske lære er førstnevnte en uting.

Jacob Barnett; 12-åring med høyere IQ enn Einstein utvikler sin egen relativitetsteori, sin egen originale teori i kvantefysikk…..++

Sosialismen og humanismen tror ikke på kreasjonisme. De tror ikke på noe åndelig, kun det materiske og materialistiske.

Menneskets ånd er en faktor uavhengig av alder og utdannelse. Det eteriske menneske inkarneres og hva det kan og gjør er helt uavhengig av sosial opplæring og utdanning. Det er hva det ER. Oftest hemmes det mer enn stimuleres i verden. Jacob Barnett er heldig som hadde foreldre som så hans talenter, selv om han ble diagnostisert med både mild autisme og asperger syndrom.

«Da Jacob Barnett først hørte om Schrödingerligningen for kvantemekanikk, kunne han nesten ikke å holde seg.
Tre dager i strekk, surret hans lille hjerne med matematiske funksjoner.»
http://www.indystar.com/

«Da han var 8, fikk han tillatelse til å delta i en avansert astronomi klasse ved IUPUI (Indiana University-Purdue University Indianapolis).
I mellomtiden var hans matematiske evner iferd med å nå astronomiske nivåer. «
http://www.indystar.com

«There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy» Shakespear. Hamlet.

Jakob lærer fra seg om tidsuavhengig kvantemekanikk.
http://www.youtube.com/watch?v=HcY17MIqIvU

Barn som er autistisk eller fått aspergers syndrom kan være på et nivå mye smartere både matematisk, vitenskapelig og annet på sitt vis. Men så har de noen feil atferd i forhold til det politisk korrekte når det gjelder å samhandle med mennesker, og i sosialistiske samfunn så er det denne samhandling som rangereres som viktigst; ikke intelligens, kreativitet og genialitet. Sosial engineering har lagt inn så mye penger på å styre menneskene inn på en viss ensporet mental tenkning, psykisk stimulering og dermed atferd, at vi ikke lett kan reversere all denne investering. Dette er atferds-vitenskapen, og hvordan folkemasser kan styres kognitivt. Slike samfunn DREPER genialitet, kreativitet og intelligens.

Hvis vi skal tro på evolusjonen, åndsevolusjonen, så kan det være et mulig tegn på at den menneskelige bevissthet er i endring, utav mengden av barn som blir født med autisme i de siste 10 årene.

Hver og en av disse kunne ville bevirket å ‘komme ut av sin introverte tilstand’, som Jakob gjorde, og føre menneskeheten til nye høyder. Istedenfor har Big Pharma fått lov å ødelegge deres sjeler, og om dette fortsetter så vil det bli en nedadgående spiral istedenfor en oppadgående menneskelig evolusjon.

«Vi fødes som individer, men dør som kopier.» – Ukjent.

G-d skapte individer og unike mennesker. Samfunnet gjør hva som helst for å skape kloner og biologiske roboter, populært kalt bio-roboter.

For dem som i sin begrensethet bruker penger og status som mål for intelligens og suksess, så bekreftes det også her ved at blant noen av Norges rikeste så har syv av dem ingen skolegang utover 7-årig folkeskole (?). Min påstand er at de lykkes nettopp FORDI de ikke var ‘utdannet’, dvs indoktrinert til sosiale bio-roboter, men tenkte selv og gikk sin egen vei.

Vi kan dermed slå fast at både i den åndelig og den materielle evolusjon så er utdanning ikke med på å skape genier og innovatører, men rett og slett å skape utdannede lydige arbeidere og undersåtter; bio-roboter. Arbeidsslaver for den elite som utgjør makten. Proletarers paradis. Mens den dekadente elite spiser snitter og drikker champagne med andre av sin klasse.

http://www.youtube.com/watch?v=YFmrlIEpJOE

Redd indigo-barna

Alle må gjøre sitt beste for å ta vare på indigobarna som inkarnerer nå til dags i tusenvis, for å få denne kloden på rett kjøl. La ingen få dope dem ned på ritalin og andre remedier, fordi de er syk’ sier de om det skulle være ADHD, autisme, aspberger o.l. som de har dignostisert som et påskudd for å dope ned menneskets ånd med kjemikalier. Det er de Rockefeller Foundation støttede mørke makters verk i tilfelle, om dere gir myndighetene og den naturvitenskaeplige legestanden blanco fullmakt til å ødelegge slike barn. Husk at for naturvitenskapen så finnes ikke det åndelige menneske. Bare det fysiske, materiske.

Folkehelseinstituttet og Rockefeller, for helse eller for sosial engineering?

Mange barn som er født, inkarneres smartere enn noen gang før, og det er lett å forstå at noen av dem er svært aktiv og kan veldig lett kjede seg, noe skolen ikke forstår og setter dem på narkotiske droger. Barnemishandling.

Hvis Jacob var i 5. klasse ville han ha kjedet seg. Det var bra han hadde gode foreldre som så dette og utviklet hans evner, og ikke tillot samfunnet rundt å ødelegge dem.

Aspergers syndrom er ikke «evnen til å fokusere», det er mer som en komplett besettelse. I bytte for denne evnen til å fullstendig være besatt av en ting eller to, får en den sideeffekt av sosial utilpassethet. Slik sett kan det jo lett tenkes at 75% av geniene i verden gjennom alle tider har hatt Aspergers syndrom. Men tidligere hadde de ikke fluor og ‘medisiner’ som er utviklet for å dumme ned folk, fylt av aluminium og kvikksølv som de er.

Om Jacob hadde blitt utsatt for dette, så hadde han vært en grønnsak og ‘som alle andre’ når han var 30 år. Heldigvis gikk det ikke slik denne gang.

Når vi hører og leser om slike historier, og tenker tilbake på alle de begavede «psykisk utviklingshemmede» barn med emosjonelle ‘lidelser’ og ‘atferdsproblemer’ så kan vi lure på; «Er det virkelig de som har sykdommer …. eller er det resten av oss som er hjerneskadet med våre forvrengte realitetsoppfatninger?

Er det mulig at 75% av geniale forskere har «Aspergers?» Er det virkelig et syndrom? Insinuerer ikke ordet syndrom noe negativt? Kan vi ikke bare si at de har spesielle evner? Hvorfor skal alt være en lidelse med en diagnose i denne verden? Svaret vet vi selvfølgelig, noen trenger og har behov for å selge dem kjemikalier, for å rette opp ‘ubalansen’.

Deres pineal gland (konglekjertelen) må forurenses og settes utav funksjon, som produserer ‘the spirit molecule». Forbindelsen til menneskets åndelige høyere selv må for enhver pris ødelegges.

I Norge og mange andre land ville nok Jacob Barnett som er delvis autistisk og har Asbergers syndrom, blitt puttet full av ritalin for lenge siden, så Rockefeller farmasi-kartell kan tjene noen dollars ekstra.

Einstein brukte sin evner til å bidra til skapelsen av atombomben. La oss håpe at Jacob Barnett ikke blir kjøpt opp av systemet, staten eller det militær-industrielle kompleks eller farmasøytisk industri, til å bruke sin evner negativt også.

En kommentator under en artikkel om Jacob sier det slik:

Det ville være kjempeflott å ha et geni av gutt som kan kurere kreft eller noe for å forlenge livet, men Bill Gates, Rockefeller eller noen vil vel kjøpe hans foreldre og ham, og vi vil aldri vite hva det kan være, men hvem vet med all den strålingen dvs å bli sluppet ut verden over. Men kanskje er der håp for oss likevel?

Disse indigo-barna er menneskehetens nøkkel til menneskenes overlevelse!

Medfødt kunnskap

Et menneske er mer sjelen som inkarneres i en kropp, enn det er kroppen alene. Kroppen er bare et verktøy i denne verden av lavere densitet, for å utrykke seg gjennom og delta med.

Denne gutten vil trampe på alles ego av dem som tror at utdanning og kunnskap er alt, – ofte samme mennesker som tilbakeviser at mennesket har noen ånd. Denne gutten vil utfordre mange menneskers ego, men noen få barn som dette er mer viktig for menneskeheten enn 90% av de andre medlemmer av menneskeheten er.

«Tenke stort er det han gjør

I mellomtiden, går Jake videre til sin neste utfordring: bevise at den store-bang teorien, som noen tror førte til dannelsen av universet, er, vel, feil.

Galt?

Han forklarer.

«Det er to forskjellige typer når stjerner dør. Når små stjerner dør, det er akkurat som et lite poff. De blir bare til en planetarisk tåke. Men de store, over 1,4 ganger solmassen, blåses opp i en gigantisk eksplosjon, en supernova, «Jake sa. «Hva den gjør, er, i større stjerner er det en større masse, og det kan trigge (fuse) høyere elementer, fordi den har tettere densitet.»
http://www.indystar.com/article/20110320/LOCAL01/103200369

Noen som har tilbragt 6-7 år på høyere utdannelse vil i sin misunnelse og fordi nærværet av denne gutten på jord bryter ned deres forestillinger om verdien av tilegnet kunnskap, mer enn medfødt kunnskap, vil si at denne gutten bare er flink til å huske, at han bare gjentar en lært lekse. Huske hva? Hva noen har fortalt ham som ingen professorer vet om ennå? Hvem har kunnet indoktrinere han da?

«Bare et par uker etter sin 13. fødselsdag, begynner Jake, som han ofte kalles, å gå utover nivået på hva hans professorer kan undervise

Tallene som holder Jacob fra å slumre (inn i autismen) er de samme som fikk ham til å utvikle sin egen teori om fysikk – et originalt arbeid som foreslo en «ny utvidet relativitetsteori» og tar det som Einstein utviklet ytterligere fremover. Hans mor besluttet å sende en video av Jacob hvor han forklarer sin teori til Institute for Advanced Study i nærheten Princeton University, en av verdens ledende sentre for teoretisk forskning og intellektuell etterforskning. Det er der astrofysikk professor Scott Tremaine gjør sitt arbeid. Tremaine er ekspert i utviklingen av planetsystemer, kometer, sorte hull, galakser. I et brev tilbake til Barnetts, bekreftet Tremaine brilliansen.

«Jeg er imponert av hans interesse for fysikk og alt som han har lært så langt,» skrev Tremaine i en e-post til familien.

Hva nok Tremaine vil ha mer problemer med å fatte er et dette ikke er tillært, men medfødt.

Faktisk står hans verk så sterkt og hans ideer så originale, er han er iferd med å bli kurtisert av en top-notch East Coast forskningssenter. IUPUI er interessert i for ham å bevege seg fra klasserommet til en betalt forsker posisjon.
«Vi har fortalt ham at etter dette semesteret … nok av boklige studier. Du er her for å gjøre vitenskapelig arbeid, sier IUPUI fysikk professor John Ross, som sverger på å hjelpe å finne noen som gi finansiering for å støtte Jakob og hans arbeid.

«En kan si uten tvil, at hans prestasjoner har vært enestående, sier professor Ross, som i en alder av 46 med doktorgrad fra Boston University, har aldri sett en gutt så smart som Jacob. «Når han spør et spørsmål, er han alltid to skritt foran foredraget», sier Ross.

FAREN HER ER AT JACOB KAN KJØPES AV KREFTER HAN KUNNE HA BEDRE AV Å IKKE SAMARBEIDE MED. AT HANS TALENTER OG EVNER IKKE KOMMER MENNESKEHETEN TIL DEL, MEN EN LITEN KLIKK AV FINANSIERE BARE.

En nabo av Jacob ‘s familie sier:

Jeg bor fem miles nedover veien fra denne unge mannen. Jeg kjenner ikke familien, men jeg har fulgt hans historie for en tid. Jeg føler han er i et kjærlig hjem hvor foreldrene synes å ha gode midt-vestens verdier og holdninger. Han er i gode hender.

Det vil være interessant om denne unge mannen fortsetter å være interessert i disse ting. Aspergers folk endrer sine interesser og denne tiden neste år kan han være ferdig med alt dette og være interessert i noe annet, og som vil være slutten på dette.

Det jeg setter pris på i Jake’s liv er at i hans tidlige barndom er hvor læreren brøt gjennom stillheten og oppmuntret Jake til å endelig snakke. Mine barnebarn var i samme programmet, ettersom han nektet også å kommunisere i tidlig alder også. Han ble ført ut av denne stillheten. I hans tilfelle lærte de ham til å kommunisere med tegnspråk som et første skritt. Jeg setter også pris på at foreldrene til Jake oppfordrer ham til å ha en vanlig barne-liv heller enn å la vitenskapens freaks ta over livet hans fullstendig. Balanse er så viktig i alle våres liv.

Du er fri til å være uenig med meg, men noen av mine venner som er IQ160 + vet at dette er tilfelle av egen erfaring. En av disse personene hadde en perfekt SAT-score, gratis tur til Ivy League høgskoler, og hoppet av etter et halvt semester i college fordi han var uenig med sine professorer kontinuerlig, og de ​​bestemte seg for å trekke tilbake hans stipendium. Fyren er nå leder for et programvare utviklingselskap, og sparker inkompetente doktorgrader minst en gang i året. Han vil være den første til å fortelle deg at toppuniversiteter bare tillater en viss mengde av kreativitet. Eventuelle geni ville vite dette i sitt hjerte.

Så det finnes noen gode lærere også som ser muligheter, der andre ser muligheter til å berike Rockefeller et al.

Vi kan lure; Er autisme en slags permanent meditativ tilstand, som barna er ment å være i mens de observerer og utvikler sitt verdenssyn – fordi de ikke skal påvirkes for mye i denne periode, eller er det skapt av vaksiner?

Skolen dreper kreativ intelligens

Spesielt guttene har ikke noe tilbud som er tilpasset deres talenter og energinivå i dagens samfunn. Jentene inntar og er i flertall i all høyere utdanning, og det kan de gjerne ha for meg, for denne artikkel skal ta sikte på å inspirere guttene til å gå sin egen kreative vei, – og drite i hele utdanningsystemet. Det er ikke laget for dem likevel.

Siden Nyhetsspeilet sannsynligvis har landets mest intelligente og opplyste publikum, vil jeg tro at det er mange som allerede har gjennom skolegangen erfarert at de ikke har fått gjøre det de har lyst å gjøre, eller hva deres talenter tilsier at de burde gjøre. Læreplanen hater individualitet og kreativitet, alle skal formes i det samme mønster. I A4 format. Og hvor alle tenker det samme, der er det i virkeligheten ingen som tenker i det hele tatt.

Når elevene, spesielt guttene, ikke klarer å sitte stille på grunn av denne ensretting, og av kjedsomhet – naturlig nok – så blir de sendt til BUP, som finner at de må hjelpe Rockefeller å bli litt rikere, og eleven må dopes ned med ritalin eller lignende – for de forstyrrer jo jentene i klassen (?). Noe må gjøres! ADHD!, remjer hylekoret. Merkelig hvordan dette er ALLTID samme resept. Der er aldri noen andre resepter eller løsningsmodeller som velges. Vi som vokste opp i min tid, med litt mer energi enn de andre, slapp heldigvis unna med å havne på ‘lillerommet’ for oss selv, og det trivdes vi utmerket med. 🙂

Slik dopes våre fremtidige genier ned, for å bli like mye medgjørlige medborgere på idiotnivå som alle andre. ‘Ikke tenke selv‘, ‘Gjør som læreren sier’ – ‘sitt still, og ikke still spørsmål som ikke læreren klarer å svare på – slik at læreren føler seg dum foran hele klassen‘ (strider mot Arbeidsmiljøloven at hun skal bli nødt til å føle slik), ‘stiller du vanskelige spørsmål, så havner du på gangen som straff‘. etc.

«En tredje psykologisk vurdering ble gjort for nesten to år siden. Det viste at denne femte-klassing (Jakob Barnett) ikke ble verre, men ble rett og slett lei og trengte å bli stimulert – på en ekstrem måte. – Som å droppe ut av skolen. Grunnskolen kunne ikke holde Jacob interessert. Og kurs på IUPUI har bare tjent til å vekke en sovende kjempe.»
http://www.indystar.com/article/20110320/LOCAL01/103200369

Sikkert mange intelligente kreative mennesker som har opplevd dette. De mest intelligente gikk vel forhåpentligvis bare hjem når de ble sendt på gangen og utsatt for idiokratiet på denne måten.

Nei, virkelig tragisk at vi har så lavt nivå på utdanningen i Norge. ikke på elevene, men på lærerne. Som ikke har evne eller vilje, eller rett og slett hemmet av Læreplanen, PLANEN, til å holde elevenes oppmerksomhet fanget i 45 minutter. Jeg sier til disse gutter; dra derifra – dra i skogen og bygg hytter, lag flåter, gjør noe inspirerende – og dere kommer sikkert en gang til å gå deres idiotlærere en høy gang.

Fuck them!

Vi trenger ingen undervisning. Lærer, la barna være i fred. Vi trenger heller ikke ritalin eller andre kjemiske substanser for å dumme oss ned. Vi vil at barns og menneskers ånd skal være FRI !

Pink Floyd – The Wall (The Matrix)

Se også:
Akiane: Vidunderbarn, kunstner, poet og indigobarn.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/akiane-vidunderbarn-kunstner-poet-og-indigobarn/

Denne artikkel er del av Riksavisen’s ‘Ikke La Deg Lure’ kampanje.

Vi mottar ingen offentlig støtte, og er avhengig av publikums hjelp.

Donasjonsknappen er nederst på siden.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.