Skriv ut Skriv ut

Islam konta Kristn

De høye herrer som sitter i blant annet Tavistock Intitute (tidligere Wellington House) 1), som er planleggingsetat for de operative institusjoner som Bilderbergerne / Counsil on Foreign Relations o.a., koser seg over hvor godt deres planer virker, og hvor godt programmert og indoktrinert gjennom skole og media deres «undersåtter» er til å følge deres minste vink. Det er enkelt å planlegge så lenge en har lagt inn forutsetningene for det allerede, i menneskenes mentalitet.

Deres planer er nemlig at den Gud som troner over de verdslige makter er død, at menneskers Gud skal være deres Gud «Verdens Fyrste», som mest og best kommer til uttrykk gjennom NWO / Den Nye Verdensorden. Alle som aspirerer til å tenke på eller tro på en høyere guddom, på en overopphøyet overjordisk guddom (utover verdens mektige), enn deres egen – den jordiske eller den underjordiske, skal nøytraliseres. Først ut var jødedommen, som ble overtatt av de krigerske khazarene i år 740, neste ut var kristendommen, som også for en stor del er nøytralisert, og innlemmet i det sionist-kristne verdensbilde.

Så deres videre planer går ut på å så splid mellom kristendommen og islam, slik at begge av deres motstandere gjensidig utrydder hverandre. Splitt og hersk. Et prinsipp eldgammelt som menneskeheten selv. Kvasikristne skal utrydde islamister, som kvasikristne utrydder de kristne.

Gjennom sin agenda har khazarer og sionister (kvasikristne) infisert og ødelagt jødedommen og kristendommen, med følge at kristne land som Serbia og Sør-Afrika har måttet falle, at de rette Jøder ble utsatt for Hitler’s gassovner (en NWO offiser, David Icke bl.a. sier han var Rothschild’s uekte sønn), at Serbia som for all tid har beskyttet og vært Europa’s skanse mot massene fra øst (fra khazarenes rike o.a.). De andre vestlige «kristne» land er overtatt gjennom å beherske deres mediainstitusjoner, og nøkkelpersoner i statsforvaltningene deres, samt ved å kjøpe seg lydighet fra politikere (korrupsjon). Ingen kommer i posisjon uten å knele for disse krefter (få unntak finnes). Kommentar: Rotchildene er Rockefellerne’s «sjefer».
http://www.scribd.com/doc/63663/David-Icke-Was-Hitler-A-Rothschild

De krefter som har planlagt dette, er de som står bak all verdens kriger, de har stimulert folkevandringene på grunn av disse kriger, og de er de som står bak uttrykk som integrering og flerkulturelt fellesskap, og falsk toleranse, nettopp fordi de ønsket denne splid og kiv, for å oppnå sin agenda; At Gud er død, og at hans monoteistiske profeters lære via Muhammed og Jesus m.fl. blir ufarliggjort og nøytralisert, samt utryddelsen av deres etterfølgende trosfeller; De som setter Gud høyere enn mennesker.

Resultatet av at menneskene adopterer denne lære fra globalistene, og går i denne felle, er at verden legges åpen for «anti-krist», og deres krigerske og undertrykkende guddommer, i flertall (den største av dem er Mammom, og dansen rundt gullkalven). Og det er ikke Islams guddom, som i sin essens er mest lik den kristne guddom, jeg tenker på. En langt verre. Belzebub, «Prinsen av Underverdenen», som lært og tilbedt av fariseerne, senere definert som en demon av Matteus.

Så ser vi på hvem som støtter denne Nye Verdensordens agenda, med følgende folkevandringer, og globalisering, så ser vi lett hvem som er våre fiender. Der er ingen muslimer som sitter i toppen av de institusjoner som utbrer dette budskap, heller ingen muslimer i de institusjoner som legger til rette for denne skapelse av det nye Babylon (Babelsk forvirring). Om noen mener seg å være et lys for verden, og for sin nestes fot, så er det viktig at de retter dette lys i riktig retning.

Anmoder dermed om at flest mulig tenker gjennom hvem de støtter, – alt er ikke så tilsynelatende enkelt som det ser ut til; nemlig at det er islam som er fienden. Det tror jeg ikke noe på, men at hver enkelt kan holde seg hjemme i sitt hjemland, det er jeg forsåvidt enig i. Poenget er ikke at vi ikke må passe oss for et islam som aspirer for verdensherredømme, som de må passe seg for å verne seg mot et «kristent»imperialistisk verdensherredømme, men vi må ikke se så fokusert i den retning at vi unngår å se de som i langt større grad, og som er mye nærmere til å innta dette verdensherredømme, enn begge av de førstnevnte, selv om de lurer oss til å se i en retning, mens de holder på i en annen retning. Utenfor fokusområdet.

Det er magikerens triks dette, og magikere er de, å rette oppmersomheten på noe annet, mens de gjennomfører sine «lurererier» utenfor oppmerksomhetsområdet. Så her må en ta seg i akt, og holde tunga beint i munnen.

Husk at denne artikkel er ikke til forkleinelse for noen som støtter jødenes folk som bor i Israel eller andre steder, småfolket (vanlige folk), men vi bør ta avstand fra dets tyranniske ledere som fører dem på avveier, som vi selv blir av våre.

Henry Makow har en veldig god oppsummering hvordan og hvorfor det her:

http://www.henrymakow.com/do_jews_control_the_world.html
Ha en god dag, og lykke til.

Mvh. J.Johansen

1) Dr. John Coleman – The Tavistock Institute of Human Relations: Britain’s Control of the United States.
http://coleman300.com/view_tavistock.htm
Coleman; Former intelligence officer with Britain’s MI6 and author of «Conspirators Hierarchy, The Committee of 300».

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

One Comment

 1. «In response to a Danish magazine running a series of anti-Muslim cartoons in March 2006, a group of Israelis organized an anti-Semitic cartoon contest. Gilad Atzmon, who described the contest on his web site, finds it only natural that “a few Jews who happen to be ethically motivated and talented enough to express themselves would raise their voices” in protest against what was fundamentally a black operation designed to get European countries so annoyed at the Muslim reaction to the cartoons that they would support a nuclear attack on Iran’s nuclear facilities. Atzmon claims that “the morally deteriorated conduct of the Jewish state and its supportive Jewish lobbies around the world” has engendered “a celebration of what I tend to define as ‘proud Jewish self-hatred.’”

  «Zionism is maintained by anti-Semitism. Without anti-Semitism there is no need for a Jewish State and without the Holocaust there wouldn’t even be a Jewish State.”»

  «According to Atzmon, Jewish organizations like AIPAC and the ADL “are all remarkably good in generating hatred against Jews.” That hatred in turn generates fear and fear is what keeps the average Jew in bondage to the synagogue of Satan. »

  «The Talmud is the constitution for the synagogue of Satan, the cabal which had ruled Jews through fear for 2000 years.»

  «The final collapse of Jewish resistance to Logos will have to take place when they have reached the pinnacle of worldly power. We have no way of knowing what the future will bring, but we can say with confidence that at no time in the history of the past 2000 years have Jews had more power than they hold at the present moment. The fact that the Jews are now in full possession of Jerusalem and, according to some reports, planning to rebuild the temple, lends credence to the belief that the stage is being set for that last great battle over who will rule over the Jewish soul. »

  «St. Paul claims that this conversion will only take place at the end of time, and that until that time, the Jews will continue “to fill up their sins always: for the wrath of God is come upon them to the end.” St. Jerome also believes that the Jews will convert at the end of the world when they will “find themselves in dazzling light, as if Our Lord were returning to them from Egypt. . . .” According to Suarez, “The conversion of the Jews will take place at the approach of the Last Judgment and at the height of the persecution which Antichrist will inflict on the Church.” The Jews will, according to all accounts, continue to express their hostility to Christ until the moment of their conversion. The conversion will be dramatic and in the last time Christians will resemble the Jews “because of our sins, in fact they will be worse.” In this regard, Origen supports the contention of Yuri Slezkine in his claim that modernity is Jewish. St. John Chrysostom claims that “God will recall the Jews as second time,” when the Christians have abandoned the faith. Jews will become Christians when Christians will have become Jews.»

  «At that point of apostasy, the Antichrist will appear, and he will be a Jew, who, according to Suarez, will find “his chief support among the Jews.” He will also “restore the city of their ancestors and its temple in which they have always taken a special pride” because if he did not, he could not “get himself accepted as the Messias by the Jews who dream of earthly glory for Jerusalem and imagine that that city will become the capital of the future Messianic kingdom.”

  «At the culmination of history, the Jewish antichrist will be strong, stronger than he has ever been in history, and the Church will be weak, weaker than she has ever been in history. At that moment, the Messianic kingdom of heaven on earth, the kingdom of maximal wealth and power for the Jews (and maximal misery for everyone else) will be at hand and all that the synagogue of Satan has longed for for centuries will seem to be within its grasp. At that point, the Jews will have a choice forced upon them, and, according to Christian tradition, many will choose Christ.»

  «Opposition to Jewish ambition “to impose its rule on other nations” is not anti-Semitism, even if the Jews want to portray it that way. The Christian must oppose anti-Semitism, defined as hatred of the Jewish race, but he must also oppose the Jewish agenda of opposition to Logos. As many Catholics have done in the past, the Catholic must oppose the agenda of the revolutionary Jew, even now—nay, especially now— when Jews have adopted the tropes of conservatism to disguise their true aims. »

  http://www.culturewars.com/2006/Conversion.htm

  http://en.wikipedia.org/wiki/Gilad_Atzmon
  http://www.gilad.co.uk/

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.