Skriv ut Skriv ut

Jesus er en historisk person

Fra Illustrert Vitenskap nr. 1 / 2006:

I nr. 15/2005 har dere en artikkel om paven. I den forbindelse kan det være verd å bemerke at verken Jesus eller apostlene hans, f.eks. Peter, er historisk verifiserte personer. De tilhører alle kategorien vedtatte sannheter, ikke reelle. Kent Backman.

Det stemmer at Peter og de andre apostlene ikke kan regnes som historiske personer, for det finnes ikke noen ikke-kristne kilder om dem. Men Jesus blir nevnt i flere antikke kilder, f.eks. hos Josefus, en jødisk historieskriver. I boken Antiquitates Judaicae (95 e.Kr.) omtaler han Jesus som en vis mann som ble korsfestet av Pilatus. Og Tacitus, romersk historieskriver, skriver i verket Annales om Jesu død under keiser Tiberius. Tacitus var ikke samtidig med Jesus, han døde omkring 120 e.Kr., men han regnes for en ganske pålitelig kilde.
Red.

IV_Historisk Jesus

Jesus er også nevnt i jødenes gamle skrifter som i den Babylonske Talmud, som ingenting har med kristendommen å gjøre. Lyver disse ?

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

5 Comments

 1. Selv om jeg er agnostiker, forstaar jeg den kjerligheten enkelte har til Jesus.

  Det triste er at Jesus-skikkelsen oedela saa mange andre religioner og kulturer.

  Det gjoer at istedenfor at Jesus er lysets liv, ble han moerkets. Det er ikke hans feil. Han ble bruk og oedelagt av maktsyke menneker.

 2. Det er ikke religionen som avgjør, det er mentaliteten og handlingene: Vi er intet verdt om vi ikke kjenner fiender fra venner, og det onde fra det gode. Jeg tror ikke vi trenger historiske dokumenter for å skjønne sannheten om Kristus, Muhammed, De gamles budskap, de andre kulturbevarerne og de essensielle sannhetene i Den Evige Filosofi, og reglene for rett måte å tenke og handle! Det enkleste og vakreste, er alltid riktig.

 3. Men, jeg tror også det er er sannheter i alle «religioners» böker.. Jeg tror alt fra Edda til Palikanon, og Bibelen, men på min måte.

 4. Det er nokså stor sannsynlighet for de andre historiske kildene fra oldtiden, ikke bekrefter evangeliene. Selv det som står i Josephus, er ikke tilstede i de eldste håndskriftene, og der det står, passer det dårlig inn. Tacitus omtaler kun Jesus som «en person de kristne dyrker, som skal ha blitt» osv… Spørsmålet om den er «historisk», er vel ganske iirrelevant, eller hva? – For meg har det ingen ting å si at alle kilder, er uklare, rent historsk, fordi det dreier seg om sannheter som langt overgår historien. OK, det er kanskje ikke «korrekt» å tro på sk. «myter», -men for meg har de alltid inneholdt sannheter som overgår tid og rom…

 5. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Jule-evangeliet Anno 2007

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.