‘Jødisk’ parlament i Brussel, kanskje også et Norsk?

Vi nordmenn er ETT folk. Norske menn og kvinner av den Israelske Naftali stammen trenger helt klart et norsk parlament for nordmenn i Brussel, som kan tale deres sak overfor et stadig mer diktatorisk EU byråkrati, og gudløse khazarer som gjør sin innflytelse gjeldende i alle politiske fora.

Med muligheter for at dette kan bringe prositive forbedringer for nordmenn i Europa. Det er jo bare helt naturlig at vi anglosaksere (I)SaacsSons fra det Ti Tapte Stammer av Israel, som står foran planlagte og industrielle Holocaust på ymse vis ved hjelp av abortlover, biologiske massedrapsvåpen som vaksiner og andre farmasøytiske produkter fra det farmasøytiske-militær industrielle kompleks, etc., har et forum som kan tale vår sak ovenfor EU kommisjonen, som om at hedenske og paganistiske khazarer, edomitter og caaanitter, Kains blodlinjer har det, som forøvrig trenger å omvende seg og ta imot Messias Jesus Kristus som Messias og frelser, og ikke med sine parlamenter i Brussel, Oslo eller Tel Aviv med sine disposisjoner underminerer de siste rester av den kristne sivilisasjon i Europa.

Nye militante Ateismens mordertokt på Chapel Hill
http://www.riksavisen.no/?p=16822

Israels Ti Tapte Stammer, innklusivt de av Juda stammen, må melde seg til det Jødiske Parlamentet i Brussel. Kast ut de gudløse ateistiske karnalske bedragerne fra samme Parlament.

Sivan Raviv snakker her med medlemmer av det Europeiske Jødiske Parlamentet (EJP) i Brussel under innvielsen den 16 februar 2011. EJP omfatter 120 folkevalgte jødiske ledere fra hele Europa – det samme antall medlemmer som det israelske Knesset – og gir europeiske jøder med en plattform for dialog med EU og verdensledere. Over 400.000 jøder stemte i Parlamentsvalget i slutten av 2011, og de nyvalgte lederne vil nå arbeide for å påvirke lovgivning og politisk agenda. Deres første generalforsamling vil bli avholdt i april.

Europeiske ‘Jødiske’ Parlamentet (EJP)

Det moderne Sannhedrin

Når det okkulte Talmud presteskapet kalt Fariseerne av Edom stammen og de okkulte Yppersteprester fra Babylonsk talmudisk mysteriereligion (Kabbala) som kaller seg selv ‘jøder’ (Rev. 2.9) (Rev. 3.9) ble ved å føre sin ‘evige krig for evig fred’ ved å korsfeste og myrde grunnleggeren og lederen av en grasrot bevegelse kalt «The Way» som blir idag kalt ‘kristendom’ (det var ikke en religion da, religion ble det i år 325 når den ble statsreligion av keiser Konstantin) og mot Jesus Kristus som person og fremste hatobjekt, og at krigen har vært ført gjennom århundrene mot Jesus Kristi etterfølgere og eventuelle innfluens av Kristus i ånd i samfunnet, den frie meningsutvkesling og evangelisering som Europa, (I)Saacs Sons Saxons; – Israels Barns kontinent er kjent for, helt til denne dag.

“Extermination of the christians is a necessary sacrifice.” (Talmud~Zohar, Shemoth)

Off Your Knees, Germany! Ernst Zundel 1983 – 2003 (Full Video)

Som ‘jødiske’ Sigmund Schlomo Freud sa det for snart hundre år siden: ”Det er bent fram smertelig å tenke på at det store flertall av menneskene ikke kan heve seg over en slik infantil og virkelighetsfjern oppfatning som den kristne tro innebærer.” Det er De Tapte Stammer av Israel sin religion Freud har så mye imot (Ref. Israel).

Sannhedrins siste seier over sine fiender; Alle som sier dem imot eller ikke er enig med dem er ‘terrorister’. Både Charlie Hebdo (Baron Rothschild eide bygget til Charlie Hebdo redaksjonen), og København falsk flagg terroren deres hadde samme tema, ‘angrep’ på Synagoger’/’jøder’), som skaper det fornødne politiske klima for å beskytte de virkelige terroristene som er dem selv som stod bak disse hendelser; falsk flagg operasjon. Problem – Reaksjon – Løsning (GULAGS).

‘Hat’-lover som de står bak går aldri andre veien, beskytter kun de som underminerer og hater de kristne verdinormer for nasjoner. De kristne demokratier til de Ti Tapte Stammer av Israel i Europa tuftet på og med fri meningsutveksling er en saga blott;

Charlie Hebdo – The Hidden Agenda Exposed

Relatert

Khazarene erobrer Europa og USA
http://www.riksavisen.no/?p=590

Israels 10 tapte stammer
http://www.riksavisen.no/?p=1051

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/?p=12070

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
http://www.riksavisen.no/?p=15593

Hvem Er De Rette Jøder?
http://www.riksavisen.no/?p=13242

Hvordan Rasebedraget til Jødene ble Avslørt
http://www.riksavisen.no/?p=12044

Khazarene, verdens falske jøder
http://www.riksavisen.no/?p=5128

Dagens jøder er khazarer
http://www.riksavisen.no/?p=10050

Carl Klang – The News Behind the News

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring