Skriv ut Skriv ut

Jødisk Rabbi frelst i Israel

Dette er en sterk fortelling om en jødisk rabbi som blir frelst i Israel nylig. Bibelen er en supernaturell bok, med Daniels Segl, den ‘låses opp’ for de den skal låses opp for, når de er klar for det. Gud har full kontroll med hvem og når de skal ‘se Lyset’.

‘Verdens Lys’ er Jesus Kristus, og ikke Lucifer/Satan som de fleste jøder og frimurere med videre tror illuminerer dem, men som tvertimot setter dem tilbake i utvikling omtrent til neandertalernivå, åndelig sett, for det er ikke ‘kunnskap’ for hjernen som er målet (gnostisisme), det er et radikalt omvendt hjerte.

(Tittelbilde: Skjermdump fra video)

Jødisk Rabbi frelst i Israel

Pastoren en den messianske kristne Zev Porat.

Ennå en sjel frelst fra sataniske Sannhedrins jerngrep over deres sjeler. Ennå en som ble fri i navnet til Messias; Jesus Kristus.

Psalms 33:19 The righteous person may have many troubles,
but the Lord delivers him from them all;
20 he protects all his bones,
not one of them will be broken.

Med dette ene vers, forstod plutselig Rabbien hvem dette vers henviste til. Hvorfor har vi aldri sett dette før sier han ? Fordi Sannhedrin har forbudt det, det er ikke lov å vite det, svarer Porat.

Hallelujah ! 🙂

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.