Jogeir Lianes mener Jødene er «Guds Folk», Bibelen er uenig, hva mener du ?

Denne forfatter er 100% enig med Jogeir Lianes (Konservativt) i hans utsagn i tittelbildet. Fornuftig og rett.. Han virker å være en flink og snill kar som i god tro sprer evangeliet om Jesus Kristus, det er bra… , men….

Men så kommer han i en offentlig deling med noe som vi kristne ikke kan være enig med han i:

«Ikke lenge etterpå startet Tyskland 2. verdenskrig og forsøkte å eliminere Guds folk, Jødene.»

Det er to feil i denne setning:

  1. Tyskland startet ikke 2. Verdenskrig for å eliminere noe annet enn kommunismen, det er heller ikke historisk avklart at det virkelig var Tyskland som startet krigen, men mer trolig at Jødene gjorde det, ifølge denne artikkel i Daily News. Der fantes mer jøder i verden etter 2. Verdenskrig enn før 2. Verdenskrig, iflg. Røde Kors tall. Hitler var sosialist, og sosialisme er jødisk, ingen bør støtte sosialister, hverken askeNAZI’er eller andre jødiske nazi sosialister.
  2. Jødene i Bibelen er beskrevet som Satans Folk i Bibelen, ikke «Guds folk», de er barn av «Løgnens Far» sier Jesus, og med det mente han  fordi de er fæl å lyve; Joh. 8:44, Åp. / Rev. 2.9 & 3.9.

Så hvordan få Kaifas, Barrabas, Judas, Herodes I & II (en som ville myrde Jesus allerede som barn), som forfulgte og myrdet for fote apostlene, steinet Stephen, og var hatefull og myrdet de første kristne, hvordan blir de «Guds folk» når Jesus selv sier i John. 8:44 at de «har Djevelen til far» ?

Det bør vi kreve svar på… om dette kan være vranglære..  I Bibelens sier Joh. 8:33 innrømmer Jødene selv at de «har aldri vært slaver av noen«, da har de IKKE vært i Egypt som slaver… og dermed IKKE Israelitter, og det er riktig… de falske jøder Edomittene – Esaus barn, som Gud hater (Malachi 1:2-3, Romans 9:11-13), var aldri i Egypt… de skapte faktisk store problemer for Israelittene, på vei til det Lovede Landet under Moses sitt lederskap ut av Egypten, når de måtte krysse jødenes land Idumea, som Gud gav Esau. Jacob-Israel er Israelittenes stamfar, ikke Esau.

De rette Jødene beskriver Bibelen i Romerne / Rom 2:29,  Jeremiah 4:4 og Deuteronomy 10:16, 30:6; De kristne, omskårne på hjertet. Med det fått lagt av det dyriske primitive adamiske animalske pattedyrets begrensninger og karakteristika. Åndelige evolusjonen, fra pattedyr til menneske.

Jeg mener at kristne må alltid holde seg til sannheten, og ikke lyve om noe til sine følgere, da kan en få «kvernsteinen om halsen».

 

Matthew 3:9
And do not presume to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ For I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham.
Luke 3:8
Produce fruit, then, in keeping with repentance. And do not begin to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ For I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham.
John 8:37
I know you are Abraham’s descendants, but you are trying to kill Me because My word has no place within you.
John 8:39
«Abraham is our father,» they replied. «If you were children of Abraham,» said Jesus, «you would do the works of Abraham.
John 8:43
Why do you not understand what I am saying? It is because you are unable to accept My message.
Romans 9:7
Nor because they are Abraham’s descendants are they all his children. On the contrary, «Through Isaac your offspring will be reckoned.»

 

 

Treasury of Scripture
Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring