Skriv ut Skriv ut

Kampen om Vårherre’s gunst

Menneskets psyke eller dets bevissthet rommer flere nivå. I de øverste lag finner vi alle de sider som er velkjent, åpne og erkjente. I de dypere lag finner vi alle de «smådjevler» som en er redd for, frykter, og dermed ikke vil plages med i det daglige. De sider av mennesket som en har fortrengt til det evige mørke, – i seg. «If you want to Change the World, take a Look in the Mirror and Make that Change«, sier Michael Jackson (Man In The Mirror). De som dyrker de mørke sider av seg, frykter svært at slik «opplysning» av de mørke lag av menneskets psyke skal bli alminnelig, fordi det har seg slik at ser en på disse mørke sider i seg selv, så vil en enkelt gjenkjenne dem utenfor seg selv også, i samfunnet og i folk rundt seg. Lysarbeideren har dermed en lei tendens til å bli «korsfestet» og tatt ned av av krefter som frykter ham og hans budskap som pesten. De er redd for å bli avslørt. Frykten for disse mørke sider av en, er det som binder folk, og holder dem i makthavernes vold, religiøst eller ideologisk/politisk.

Til flere mennesker som gjør disse sider «til lys», gjør dem bevisst, til mer håp er det for verden og samfunnet. Utifra denne almenmenneskelig erfaring fremmes og dyrkes reell toleranse, medmenneskelighet og kjærlighet, fordi en skal være helt sikker på at det som en som idag projiserer på andre, det har en i seg selv i den samme grad. En kan dermed ikke unngå å skjenke den samme barmhjertiget ovenfor andres «mørke» sider, som en har ovenfor sine egne. – Så lenge en vet om dem i seg selv. Galt blir dette altså bare så lenge alt er så undertrykket og ubevisst i den enkelte. I det miljø fremmes hat, mistro, fordømmelse, maktkamper og jungelens lov; den sterkestes rett. Den «sterke» er ofte den som næres av sine mørke psykologiske mekanismer, for den personen har ingen kontroll på sine interne «smådjevler». De er i fri utfoldelse, og frykten for dem blir drivstoffet som holder dem i live.

Guds Utvalgte Folk; Jøder, Kristne eller Muslimer? Vi er alle bare det begrensede-, kunne vært det ubegrensede menneske, alle som en av oss. Ingen over, ingen under, uansett hvor gjerne en ville ønske å tro det. Må øyeblikkelig få det fra seg alle ihop av dem, både jøde, kristen og muslim, at de på noe som helst vis er Utvalgt. Det er bare en psykologisk og teologisk feilslutning, for at noen få skal kunne tjene på de manges ulykke. For å heve seg selv over andre. For å døyve sine psyko-sosiale mindreverdighetskomplekser.

Disse «sataniske»krefter, i betydningen styrt av sitt ubevisste, vil helst ikke bli avslørt, slik at hele deres forskjelliges teologiske grunnlag er tolket og forvrengt, for å passe inn i deres verdenssyn, og for å skjule det faktum at disse som mest iherdig påberoper seg denne utvalgte status, om det er den pietistiske indremisjons predikant, den kapitalistiske krøsus på Wall Street som kaller seg jøde og som har kjøpt det amerikanske presidentembete, eller den islamske fundamentalist i Bagdad, som alle av dem påberoper seg sin overopphøyethet og utvalgte status, i sin begrensethet.

Alle disse ser ut herifra å være de som mest representerer det motsatte av hva de hevder, og ingenting ser ut herifra til å ha skadet menneskeheten mer enn dette mantra; oss utvalgte og de andre («Us and Them» – Pink Floyd).

Bli bevisst. Bli hel. Da først kan en lede andre, uten vil den blinde uvergelig lede den blinde i grøfta. Kom ned på jorden; Bli et medmenneske, istedenfor å prøve å være en åndelig eller ideologisk elite. DA først kan en kalle seg utvalgt. Da er en tjener, mer enn herre.

Så kan noen snakke til disse selvutnevnte «utvalgte»? Fortelle dem at de ikke trenger å komme her og komme her, å tro at de er noe bedre enn oss andre? En sunn Jantelov, som gjelder like mye for palestinske barn som for jødiske barn: Vi er like verdifulle som deg.

J.Johansen

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.