Kina inntar Europa

Vil kineserne innvadere Europa, og fortsette der de røde sosialist horder ble stoppet de foregående ganger de inntok Europa?

Advarsel; Denne artikkel kan gjøre enkelte deprimert, gi følelse av avmakt, og skape frykt. Velbegrunnet frykt. Problemet er ikke frykten du føler idag, for den kan en jobbe seg gjennom, men at en skal slippe det fryktelige atter en gang at Europa oversvømmes av de røde sosialist horder, som voldtok, drap og brente alt på sin vei. Satt opp atter en gang, denne gang med økonomiske midler, og regissert av den satanistiske nye verdensordens agentur, som kontrollerer begge sider, og kommer ut av det med makten og æren og alle pengene. Denne gang også.

Problemet er at om du ikke våkner nå, jobber deg gjennom frykten, og søker å forhindre det som skal skje, så skal den frykten du føler idag bli X 100 den dagen du står ansikt til ansikt med de røde sosialist horder av alle raser som vil inn i ditt hus og krenke dine borgerrettigheter, og psykisk voldta deg og din datter. Ved kreerte finanskriser overtar all makt og innflytelse i ethvert land, for penger er makt. Kina og oligark sosialismen er Rockefellers foretrukne system ifølge hans bok «Memoirs».

Det er fremdeles mange som tviler i våre kommentarfelter om at det finnes noen Ny Verdensorden, og den sionist-sosialistiske internasjonalen som står bak den. Her er en kavalkade.

New World Order agentur

[windowsmedia]http://www.riksavisen.no/uploads/nwo.wmv[/windowsmedia]

THE NEW WORLD ORDER TAKES CONTROL – A compilation of politicians and others appreciation of the New World Order (NWO agentur).

1. Intro – Hitlers call for a New World Order
2. The Masters behind the Scene
3. Puppet Politicians
4. The Media Involvement
5. The big international corporations
6. Military Industrial Complex
7. Honest politicians? No chance !
8. Using religion, – as always
9. The forming of childrens mindset
10. The dumbed down Population let it happen
11. Standard Doubletalk; War is Peace
12. Consequence: A World in Flames.

Produced by:
http://www.riksavisen.no
http://video.google.com/videoplay?docid=-6938463592403078801#

Fremtidsscenario

Vær obs på at før de får innført sin Nye Verdensorden, settes idag vesten opp mot østen, via FN-koryfe og Rockefeller patsy Maurice Strong som bor i Kina som ‘Government Consultant,

Når den gule horde har oversvømmet Europa, fortsetter der Djengis Khan tapte og ble stoppet, som er spådd å bli mange ganger verre enn deres ugjerninger under kommunismen/bolsjevismen i Russland, DA skal folk deretter bli så lei og sliten av krig og drap, at de går med på alt dette agentur foreslår.

DA kommer verdensregjeringen, som etter deres tro skal gi menneskeheten 1000 år med fred. Jeg ler av dem hele veien til paradis. Denne gjengen klarer ikke å skape fred i et utedass engang. De har de ikke i seg. Sann fred kommer fra hjertet til menneskene, ikke fra politiske avgjørelser.

Sannsynligvis settes det igang ved hjelp av noen fremtidige krigshendelser i Midt-Østen/Israel, hvor frontene vil skjerpes, og knivene slipes. For/Imot Israel vil frontene gå.

Tese – Antitese = Syntese

DA settes ateistene og nihilistene i virksomhet, som Albert Pike sa de skulle for lenge siden. De som ser på mennesker som dyr, og ikke som åndsvesener. Tatt ‘dyrets merke’. Det blir enden for mennesket som åndsvesen, og dets frie vilje som i kjærlighet var skjenket dem fra deres Skaper, har de lagt i hendene til disse folkene. Dermed må de bøye seg for det ‘darwinistiske menneskedyrets agentur’.

Der er sikkert passe mange kåte nihilistiske og ateistiske av den kommunistiske gudløse horde som vil voldta seg gjennom Europa, rene skjære julekvelden for dem, i tråd med at de ikke hadde så store muligheter som følge av ett-barns politikken i Kina, akkurat som forrige gang den røde horde inntok Europa. Tyrkia hvor Djengis Khan ble stoppet sist, skal jo med i EU, og bli feminisert, alt er lagt opp godt. Lurer på om det er feministene som skal bemanne panservognene i likestillingenes navn, eller det er deres av-maskulinisterte og Faderløse sønner? Alt finansiert av oss selv, som ikke klarer å ‘konkurrere’ om å produsere noe som helst i globaliseringens tidsalder.

Mange fluer i ett smekk; NWO OG de-populasjon, frykt, kontroll.

Da skal dere få oppleve endetiden. Fordi de fleste av menneskene var blinde, døve og ignorante, fordi de ikke leste Nyhetsspeilet og Riksavisen, og ikke våknet får det var for sent, eller de er mer opptatt med ufo’er og aliens i det ytre rom enn å ivareta vår egen klode.

Hvilket selvfølgelig er en like god metode som noe annet å forlede massen på. Magikerens triks dette. La publikum holde fokus på noe annet enn der lureriet i trikset foregår.

Der er et stup der bak Obama på TV skjermen, i illustrasjonen til denne artikkel, ved enden av veien, men sauene følger bjellesauene, og de går kollektivt utfor.

Må G-d velsigne og bevare de arme sjeler som frivillig går utfor, men G-d’s hender er på en måte bundet, fordi han gav disse sjeler fri vilje som en kjærlighetshandling, og dette er hva de bruker sin frie vilje til……
Blir ikke mye til liv for dem stakkars.

Hva ville DU gjort om du var G-d? Trukket tilbake gaven til menneskene, den frie vilje, eller….intervenert? Brutt ditt løfte om aldri igjen å intervenere (etter syndefloden), eller tenkt at la dem bare få holde på – så løser problemet seg selv, når ingen av dem lenger er igjen på jordens overflate? Er det så lett å tenke slik for sine åndelige barn, selv om de har fornektet sitt åndelige opphav?

Åndsbasis

Er snillhet, godhet og omtenksomhet et produkt av nevrologiske impulser i hjernen eller er de en sjelskvalitet, en åndsbasis…..?

Hvis disse kvaliteter ikke kan henføres til hjernen, hvordan kan en så nekte for at der er mer ved mennesket, kanskje en sjel?

Kan en stimulere kjærlighetsevnen med kjemikalier, så er det rart ikke GlaxoSmith har lansert det for lenge siden, – eller ligger disse ting et annet sted i mennesket, og/eller utenfor mennesket, fra sjelen kanskje?

Kunnskap om snillhet, er ikke snillhet, det er sosialt tillært bare da. Det er kun trusselen om straff som forhindrer deg fra å være snill dermed. Da kan du kun utfolde deg så langt som myndighetene tillater deg.

I denne verden jeg beskriver her i artikkelen «Kommentar til en imaginær ateist», der er kjærligheten åndsbasis.

Ekte snillhet, godhet, omtanke og kjærlighet kommer fra menneskets åndsbasis. Den er frivillig. Kan ikke læres, en må koble seg til Kilden, for å få det til.

DET er åndsbasis.

G-d’s verden

Satanistene har ødelagt verden, og skylder det på G-d. Her er G-d’s verden

Kommentar til en imaginær ateist

Fra Pink Floyd’s album Animal Farm

Min venn; Vi lever i forskjellige verdener. Du lever på jorden, og tror det er alt, og hvor du tror at alt makthaverne gjør er helt fint og greit, at alt er en naturlig utvikling i verden slik den er nå, tror du. Du tror på teknologiens evige utvikling, og på naturvitenskapen som verdens håp, samt på intellektuell kunnskap som skal frelse menneskeheten fra fortapelsen, og at det har noe med menneskets utvikling å gjøre, men jeg er her også, selv om jeg har bare en fot her, og ‘hodet inn i himmelen’, et annet univers.

Du har glemt at mennesket er mye mer ånd enn kropp, – jeg er fullt bevisst på det at de er det. Du har glemt ditt eget opphav, jeg vet utmerket godt hvor mitt opphav er. Du identifiserer deg med din kropp. Jeg identifiserer meg med min ånd. Du identifiserer deg med det forgjengelige. Jeg identifiserer meg med det evige; min sjel. Vi er veldig forskjellig du og jeg.

I det andre univers, hvor hodet og hjertet, sjelen min er, ser jeg en fantastisk natur, de mest fantastiske farger, jeg ser barn og voksne som bare sitter eller som leker sammen blant roser og blomster og vakre trær, bygger kunstverk av naturens ‘byggestener’, jeg ser at maten er lett tilgjengelig, ingen trenger å arbeide ‘i sitt ansikts sved for å tjene til sitt daglige brød’, alle gjør det de har lyst til å gjøre og lære, og ingen HAR LYST TIL Å UTFØRE ONDE HANDLINGER, det er så de knapt vet hva ondskap er, de virker uskyldig på en måte. Egentlig trenger ingen å gjøre noe i det hele tatt, annet enn å dyrke disse gode følelser, det virker som det er meningen.

– Et univers for å dyrke de gode følelser.

Jeg vet ikke hvorfor de ikke har lyst til å gjøre onde handlinger, krangle med hverandre, eller slå og voldta, ser ut som det ikke er i deres mentaliteten i det hele tatt. Det er fraværende. Av en uforståelig årsak.

Men hva jeg ser er den ringen av kjærlighet som omslutter dem, som en aura, den ligger over hele stedet, den ‘parken’ som egentlig er en hel ‘planet’ av samme sort som her, for jeg ser en skyfri himmel, og det ser ut som det er den kjærligheten for skaperverket og hverandre, som gjør at der ikke er en gnist av hva vi kaller ‘ondskap’ eller ting som kommer fra det menneskelige ego og små viljer.

Nei, min venn, vi to lever i forskjellig dimensjon. Hva jeg ser er mitt hjem, et annet sted, her er jeg bare for å fortelle om hva jeg ser, før jeg drar hjem igjen. Mitt fokus, min konsentrasjon, min energi, min bevissthet, er konsentrert rundt MIN verden, ikke din. Din vil jeg ikke ha.

Således har vi fritt valg.

Der hvor der er kjærlighet er ondskapen fraværende. Der hvor der er kjærlighet, der er alt helt annerledes enn her. Der hvor basisen for samfunnets arrangement er kjærlighet, der er det ikke slik som her. Det er ikke noe jeg tror, det er noe jeg vet.

Og midt imellom dem ser jeg Jesus vandre mellom dem som alles venn, nærmest som en Far, med de kvaliteter jeg legger i begrepet Far. Dette er hans domene, dette er hans rike, her fikk han det sjelsmessige miljø han ikke fant her den tid han var på jorden. Her er han hjemme. Her kan han hvile. Her er han som alle andre elsket. Han går rundt med et smil, og koser seg over hvor enkelt og fint G-d’s skaperverk er.

Her var miljøet som appelerte til hans sjelskvaliteter, og som han søkte å informere oss om var mulig å oppnå også her, om dere ville det.

Her er vi av samme sjels-substans hjemme. Vi ønsker det ikke annerledes. Jeg vet hvor jeg skal, vet du?

En kan kun komme herinn med et rent hjerte, hvor en har hevet sin energi og hjertets renhet til å kvalifisere, hvor kjærligheten er basisen og den overstrømmende eliksir i sjelen.

Lykke til.

http://www.riksavisen.no/?p=5991

Dyrets merke

De som har tatt ‘dyrets merke’ er de som har nedgradert og tror at mennesket er som et dyr å regne, – en åndsløs kropp av celler, vann og nevrologiske impulser mellom dem styrt av hjernen.

Hva er ‘dyrets merke’?

– Dyr er ute av stand til å føle kjærlighet.
– «Mennesket stammer fra apene», darwinistiske dyr m.a.o.
– Mennesket er redusert fra et åndsvesen til en biologisk organisme alene.
– Røde horde oppførte seg som bestialske dyr. 66.000.000 myrdet.
– Animal farm – George Orwell.
– Dyr kopulerer og parrer seg ukontrollert og hemningsløst. Instinktivt. Jfr. kaninen.
– Dyr har ikke kontroll over sitt driftsliv (ikke bevissthet).
– Jungelens lov, dyrenes – den sterkestes rett gjelder.
– Dyr har alltid behov for en gjeter (les: autoriteter)

Jfr. omtrent slik som den røde horde for frem i Europa under andre verdenskrig. Som dyr voltok og brant de alt som kom i deres vei. 66 million gikk med i deres utryddelsesleire.

Hvor er G-d?

Hvem er ansvarlig for Armageddon?

Er G-d kjærlighet? Hvorfor tillater G-d dette, spør mange, lignende her: «Skjønner du ikke at når Gud satte fyr på alle inbyggerene i Sodoma og Gomorra og brand dem til døde for at Eliten der drev med hor så er kollektiv straff en flott og retferdig måte og vise at han er glad i oss :)»

Mange mennesker har tatt avstand fra G-d fordi de tror at det er G-d som står for elendigheten i verden. De selv har aldri noe eget ansvar.

G-d finnes ikke, sier de.

Det er her de fleste trår feil, de tror at kjærligheten på noe vis har sin glede i å utslette livet på jorden. Straffen er hva mennesker selv i sin ignoranse påfører seg selv!

Tenk deg at ‘G-d’ er som et dataprogram, trykker på L får du lykke, trykker du på R får du ragnarokk. Det blir litt dumt å påstå at den personen som ønsker R og trykker ivei på R’en, at det er G-d’s feil. G-d gjorde computeren tilgjengelig, gav mennesket fri vilje for at det skulle få lov å leke og utvikle seg, for i den siste instans å kvalifisere seg hvor neste tilværelse skal tilbringes, faktisk evigheten.

Er det dermed G-d’s feil at menneskener i sin dårskap trykker på R ubevisst og rasende, for å teste om G-d er realitet? Bare det at de har en computer å trykke på, er jo beviset, i denne analogien.

G-d er som en naturlov. Gjør du det og det, så skjer det og det. Det er som å spille sjakk. Avhengig av hvordan du ser spillet, og hvordan du trekker, så vinner eller taper en.

«Du høster som du sår. På hver aksjon finnes det en reaksjon. Denne reaksjon er Gud. Eller bedre; den kraft eller orden som bestemmer reaksjonen, er ‘Gud’. Gud kan gjerne lignes med en databank som lister gode og onde handlinger, og hva om er reaksjonen på hver av dem. Siden er ikke ‘Gud’ noe mer innvolvert. Alt foregår deretter i henhold til den forhåndsprogrammerte databank. ‘Gud’ bryr seg døyten om jorden med dens mennesker atombomber seg selv inni evigheten. Gud har ikke den egenskap. Gud er en lovmessighet, ikke et menneske – med masse frykter og følelser. Og Gud er ikke død.»
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/klimaforandringer-eller-gud/

«Troende tror på spøkelser», sier de som er av kropp bare, de som har tatt ‘dyrets merke’, og ikke av ånd. Jfr. artikkelen «I sin fars bilde«.

Kan vi enes om at kjærligheten finnes?

OG kan vi enes om at G-d er Kjærlighet?

Kan vi med hypotetisk deduktiv metode komme frem til at å tro på G-d, det er å tro på Kjærligheten, som menneskers åndsbasis i akvariet?

Er kjærligheten et spøkelse for somme? Om G-d er kjærlighet, og vi er enig om at kjærligheten finnes, finnes ikke da også G-d? 1+1=2.

Hva er så veldig galt med å tro på kjærligheten, på freden, og menneskers velbehag?

Kan det ikke være verre ting en foretok seg her nede?

Jfr. det mistenksomme ved at ateismen var så utbredt i de røde horders proletariske paradis….Animal Farm.

Tror en ikke på kjærligheten, er en henfallen til det motsatte.

Finnes G-d?

Hvordan kan vi finne ut om G-d eksisterer eller ikke?

Kan vi ikke selv bruke den hypotetisk deduktive metode? Må en ha forskerkompetanse for å bruke metoden? Er det ‘kvakksalveri’ om vi lekfolk gjør det selv?

Vi setter opp hypotesen, basert på intuisjon: G-d er kjærlighet.

GR1: Vi prøver 10 ganger å sette oss i kjærlighetens sinnstemning og ånd, vi går dermed ut og gjør ett eller annet, og noterer samvittighetsfullt om resultatet var godt eller dårlig, og for hvem.

GR2: Likeens prøver vi å sette oss i en sinnstemning av hat og ondskap, 10 ganger, og vi går ut og gjør hva vi vil, og noteter samvittighetsfullt resultatet.

GR3: Likeens prøver en ‘nøytral’ gruppe mennesker som ikke er bevisst på åndens essens i hverken gruppe 1 eller 2, men som lever sitt liv i en ubevisst miks av dem begge – fordi valget ikke er tatt bevisst, som kontrollgruppe, å gå ut og gjøre det samme 10x som de foregående, og noterer seg samvittighetsfullt resultatet.

Det som garantert vil vise seg ved studiet av dataene er at Gruppe 1 vil oppnå veldig gode resultater, for de mange.

Gruppe 2 vil oppnå gode resultater for seg selv, eller sin gruppe.

Gruppe 3 vil oppnå ca. 50/50.

Gruppe 1 populasjonen lyktes i 100% av tilfellene, og kan konkludere med at G-d finnes, og er virksom i deres liv. Kjærligheten var virkelig en oppbyggende og positiv kraft i verden.

Gruppe 2 vil finne at individets frihet til å gjøre akkurat som de vil, er bevist. Det finnes ingen G-d som begrenser dem tenker de. De har rett, de har fri vilje. Skaperen i sin kjærlighet lot dem få lov å teste ut den her nede. De lyktes også i 100 % av tilfellene. Synd at resultatet ble negativt for så mange andre enn dem selv. – Det er collateral damage bare.

Gruppe 3 tenker ikke over resultatet i det hele tatt, men skylder det på ‘skjebnen’, flaks eller ulykke, og tror det skal være slik.

Etterord – politisk analyse

Artikkelen har vakt bestyrtelse hos enkelte svake sjeler som er redd for å bli redd. Mine venner og trofaste lesere skal vite hva som er den politiske begrunnelsen for artikkelen. et etterord som gir den politiske begrunnelsen for de åndelige betraktninger i artikkelen.

Gentlemen, comrades, do not be concerned about all you hear about Glasnost and Perestroika and democracy in the coming years. They are primarily for outward consumption. There will be no significant internal changes in the Soviet Union, other than for cosmetic purposes. Our purpose is to disarm the Americans and let them fall asleep.” -Mikhail Gorbachev, speech to the Soviet Politburo, November 1987

Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a New World Order.” – Mikhail Gorbachev, in an address to the United Nations, December 1988

«Formerly leader of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev is now one of the world’s most vocal global warming activists.»
http://wakeupfromyourslumber.com/node/11412

Global oppvarming hoaxen skulle danne begrunnelsen og STARTEN for verdensregjeringen i Den Nye Verdensorden.

Jeg forstår at kommunister og sosialister ikke liker meg noe særlig, fordi jeg avslører den ideologiens agenda, men, men – det vil ikke endre noe å ta mannen og ikke ballen. Vi lever i et demokrati, mer eller mindre, hvor den politiske temperatur skal settes via offentlig diskurs. At mange ikke liker det, får bli deres problem.

«Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.» – David Rockefeller

Moralen til hans slaver proletarene har blitt bedre i Kina folkens. Noen hundre millioner slaktet, bekymrer ikke Hr. David Rockefeller. Collateral damage. The cause justify the means.

Jeg forstår ikke hvorfor mine uvenner stadig liker å lese mine artikler, som de tilsynelatende har så mye imot. Det mest logiske å gjøre er å hoppe over dem, for dem.

Se opp for Bjørnen (russland) og Løven-Dragen (china) som alle tror sover.

In October, 1917 we parted with the Old World, rejecting it once and for all. We are moving toward a New World, a world of Communism. We shall NEVER turn off that road.” -Mikhail Gorbachev at the Kremlin in Moscow, Nov. 2, 1987


The large star represents Communism, while the four smaller stars represent the Chinese people’s social classes. These four classes are peasants, workers, petty bourgeoisie, and patriotic capitalists.

Hvilken klasse vil DU gjerne tilhøre i dette nye verdenssystem?

The Communist vision is the vision of Man without God. (Whittaker Chambers)

La meg orientere om at du har ikke noe som helst valg. Du skal tilhøre den første eller den andre. Slaveklassen. Middelklassen skal bort både i Amerika og alle andre steder. Det blir billigere for dem å produsere saker og ting på den måten. De slipper å dele så mye av ressursene med middelklassen.

Elitens workshop goes on.

Noen påstår at Kinas Nye Verdensorden står i MOTSTRID til Vestens Nye Verdensorden. De vet ikke hvordan hegelian dialektikk virker, og de har liten eller ingen kjennskap til historien. Kontroller begge sider, og ha full kontroll over utkommet/resultatet av en konflikt.

Quote:
When Chinese Vice Foreign Minister Wang Yi addressed the prestigious annual forum of NATO defense ministers in this historic Bavarian city, he heralded the Shanghai Cooperation Organization, founded only last June, as the crucial «new security concept» necessary to guarantee peace and stability in Central Asia, and to lead the fight there against terrorism.

Quote:
The SCO was set up last June 15 at a summit in the southern Chinese city of Shanghai attended by Chinese President Jiang Zemin, Russian President Vladimir Putin and the leaders of several Central Asian nations. Its military cooperation structure was deliberately modeled in part on the old Soviet-led Warsaw Pact and it includes nations with more than a quarter of the human race with more than 2 million soldiers under arms.

Whether by fortuitous accident or deliberate design, the organization was set up the very same day President George W. Bush, speaking in the Polish capital, Warsaw, pledged to extend the NATO alliance to include all the nations of Central and Eastern Europe.
http://www.rense.com/general19/oppo.htm

Quote:
Readers of UPI Analysis should remember that final phrase «fair and equitable new international order» with which Wang ended his speech. It clearly indicates China finds the current world order neither capable of bringing peace and prosperity, nor maintaining either of them. Beijing, therefore, is determined to «work vigorously» toward creating such a «new international order» and is «ready to strengthen its coordination and cooperation» with any other country that feels the same way.

Siden NWO kontrollerer begge sider, vil det bli akkurat SAMME nye verdensorden, UANSETT hvem som vinner eller taper av ‘sidene’.

See to it, venerable brethren, that the faithful do not allow themselves to be deceived! Communism is intrinsically evil, and no one who would save Christian civilization may collaborate with it in any undertaking whatsoever.” — encyclical Divini Redemptoris (On Atheistic Communism), Pope Pius XI

En tredjedel av verdens befolkning vil bli drept…… ifølge hva Johannes så i sine visjoner i grotten på den greske øya Patmos (jeg vet ikke om han var i sopprus, som noen har hevdet).

«Now the number of the army of the horsemen was two hundred million;
I heard the number of them.
And thus I saw the horses in the vision:
those who sat on them had breastplates of fiery red,
hyacinth blue, and sulfur yellow; and the heads of the horses
were like the heads of lions; and out of their mouths came fire,
smoke, and brimstone (sulfur, or a kind of poisoned air).
By these three plagues a third of mankind was killed
by the fire and the smoke and the brimstone
which came out of their mouths.
For their power is in their mouth and in their tails;
for their tails are like serpents, having heads;
and with them they do harm.»

(Johannes Åpenbaring 9:16-19)

Ganske merkelig at Mao Tse Tung skrøt i sin dagbok fra 1963 om at han kunne ha 200 millioner soldater klar på et øyeblikk, nettopp som Johannes så i sin visjon (tjue tusen ganger ti tusen), og idag ikke mer enn 2 million? Eller? Og hvordan kunne Johannes vite at befolkningen kunne ha vokst så enormt, fordi på hans tid var hele verdens befolkning på 170 million?

Ser SCO sier 2 million soldater, men er det sant? 2,000,000 soldater av 1,340,480,000 folk? 19,5 % av verdens befolkning?
http://en.wikipedia.org/wiki/World_population
Det er jo nærmest promiller av populasjonen det…. Jeg tror SCO har glemt to nuller.

What Is the ESSENCE of this Sinister driving force towards A New-World Order? What is THE THING ITSELF, that even most anti-New World-Order people have not understood? The REAL Conspiracy Is A SPIRITUAL [Religious] One – To be assimilated into the New-World Order is to reject Christ [Christianity] and take the Mark Of The Beast [Satanism]. The Conspiracy in the Eternal Spiritual Realm is behind the conspiracy in this temporal fleshy world.

Jesus clearly revealed God’s purpose for giving prophecies when He said:

And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe.
(John 14: 29).

Så når G-d sender profeter på forhånd, og sier hva som skal skje, så BEVISER dette G-d’s eksistens.

Så til mine åndelige lesere og venner; Det er ikke nødvendig å gjøre noe som helst. Bare les, og husk, og se hva som skjer, og den dagen det skjer så husk at G-d dermed har bevist sin eksistens, og at han har kontroll, selv om satanistene i verden gjør sitt beste for å ødelegge denne verden, så gjør de feil, som gjør at G-d av og til kan gripe inn uten å krenke deres frie vilje.

Profetien kan endre seg, for millioner av kinesere strømmer til kirker og blir kristne og omvendt til Kristus nå. Da vil de velge kjærlighetens vei, fremfor den satanistiske – dyrets merke – vei som er pålagt dem av deres lederskap. De har tradisjonelt vært veldig autoritetstro, fordi de har blitt drept om de ikke fulgte lederskapets ordrer, men når de blir kristen, vil det frigjøre dem. Kristus vil frigjøre dem. Sannheten vil sette dem fri, som alle andre, – også her i Norge.

Så vet vi hvorfor Amerika loppes finansielt, OG AVVÆPNES, OG kjører seg ut konkurs og utmattelse i unyttige kriger i Irak og Afganistan . Akkurat slik som Arbeiderpartiets ‘Det brukne geværs politkk’ av den kommunistiske norske MOT DAG bevegelse, før de foregående verdenkrig her i landet. Må klargjøres for å bli overtatt/hærtatt av deres globalistiske venner, uten synderlig motstand ……………..

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring