Klimareligionen, Club of Rome

Fra katedral til naturreligion. Environmentalistene har funnet sitt sugerør nedi folks lommebøker. Dagens Næringsliv melder igår den 6. Desember at Indias miljøvernminister Jairam Ramesh krever at rike land gjør opp sin klimagjeld. Kravet anslås til 568 milliarder tonn Co2.

Dette handler om å sikre lik rett til bærekraftig utvikling, sier Indias miljøvernminister. Bemerk begrepet «Bærekraftig utvikling», som er brukt, vi kommer tilbake til det. Under klimaforhandlingene som pågår i Cancun i Mexico nå krever han oppgjør for det han mener er de rike landenes klimagjeld for ‘gamle synder’. Mon tro hvor mange milliarder som går utav vår statskasse for dette no da? På et bedrageri?

«Rike land er opptatt av hvem som skal slippe ut mest fremover. U-land er opptatt av hvem som har sluppet ut mest til nå.» –Jairam Ramesh.

[2022: Når jeg skrev denne i 2010 under overskriiften «Klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-KKK» visste jeg ikke det skulle bli 3K (Klima-Kovid-Krig Inc.), det ble det — de klarer faktisk ikke å identifisere med prøvetaking hva slags «parasitter» samfunnskroppen er utsatt for.. diagnosen blir feil, blir behandlingen 100% feil..]

Dette blir IKKE om klima og miljø, men KUN for marxistisk svindel for de sovjetiske bolsjevik-jøders antikristne Verdensrike.

Fra katedral til naturreligion

Klimareligionen er en ny variant av å skape falske krisebilder, fordi det tilsynelatende skal overføres milliarder av kroner fra ‘de rike’ landene til ‘de fattige’ landene. Sannheten er at jødene ala Al Gore kommer til stappe alle klimapengene i sine lommer, det er alt bare en unnskyldning for hvordan de kan rane oss ved høylys dag. Det er liksom religionen som skal ‘forene’ oss, for den ‘ytre trussel’, som politikerne skal ‘beskytte’ oss dårer mot. De holder på å bygge sitt sosialistiske utopia; tusenårsriket. Metoden er å skape alle så redde ved hjelp av alle disse skremsler, at de underlegger seg tidsåndens agenda, eller drepe alle som ikke er enig med deres metoder for å oppnå dette sosialistiske tusenårsriket. Det er ikke annen forskjell på den internasjonale sosialismen (kommunismen), og den nasjonale sosialismen (nazismen), enn pre-facen ‘inter’, i denne sammenheng. Jfr. Operasjon Paperclip.

Global oppvarming er ennå en skapt konflikt. Club of Rome snakket om for mange år siden at de trengte en ‘fabrikert fiende’. Jfr. “The Vacuum” in “The First Global Revolution” fra 1991 av Alexander King.

«In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill …All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.»
– Club of Rome, «The First Global Revolution», consultants to the UN.

I 1972 publiserte Club of Rome, sammen med et MIT team, en rapport som ble kalt ‘Limits to Growth’. («Grenser for vekst)», av blant andre norske Jørgen Randers (sjef for BI). Rapporten slo fast at vi skulle oppnå et miljømessig holocaust innen år 2000, på grunn av overbefolkning og andre miljøproblemer. Støtte for deres konklusjoner ble samlet inn ved hjelp av resultatene fra en datamodell. Aurelio Peccei, en av grunnleggerne av Club of Rome, tilstod senere at dataprogrammet hadde vært skrevet for å gi de ønskede resultater. Lignende påstander har blitt gjort om global oppvarming, og andre skremsler. Se medlemslisten til Club Of Rome (CoR) her:
http://green-agenda.com/globalrevolution.html

Gro Harlem Bruntland – United Nations Special Envoy for Climate Change, former Prime Minister of Norway, er kvinnen bak begrepet «bærekraftig utvikling» («sustainable development»), i en raport som nettopp Club of Rom sannsynlig hadde skrevet for henne, som bygget på «Limits for Growth», som Gro Harlem Brundtlant fikk ta hederen og æren for, gjennom FN Kommisjonen kalt Brundtlandkommisjonen. Selv om damen er kjønnskvotert, dum som et brød og nok ikke har skrevet overskriften engang.
https://www.britannica.com/topic/Brundtland-Report

Dette er den nye klimareligionen og løgnene som ligger bak FN’s «Agenda 2030».

Gro Harlem Brundtland er forøvrig datter av Oddmund Harlem, som var sentral i den kommunistiske bevegelse i Norge på 20-tallet, gjennom blant annet organisasjonen Mot Dag. Eplet faller sjelden langt fra stammen. Al Gore, Mr. Environmentalist, er medlem. Legg også merke til Mikhail Gorbachev er der, sitat:

In October, 1917 we parted with the Old World, rejecting it once and for all. We are moving toward a New World, a world of Communism. We shall NEVER turn off that road.” -Mikhail Gorbachev at the Kremlin in Moscow, Nov. 2, 1987

Gentlemen, comrades, do not be concerned about all you hear about Glasnost and Perestroika and democracy in the coming years. They are primarily for outward consumption. There will be no significant internal changes in the Soviet Union, other than for cosmetic purposes. Our purpose is to disarm the Americans and let them fall asleep.” -Mikhail Gorbachev, speech to the Soviet Politburo, November 1987

Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a New World Order.” – Mikhail Gorbachev, in an address to the United Nations, December 1988

Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.” – David Rockefeller

Moralen til David Rockefellers slaver, proletarene og bøndene, har blitt bedre i Kina folkens. Noen hundre millioner slaktet, bekymrer ikke Hr. David Rockefeller. Collateral damage. The cause justify the means.

Club of Rom’s plan ‘Global 2000’ ble adoptert av President Carter i 1979. Tidligere Verdensbank sjef Robert McNamara sa, “One must take draconian measures of demographic reduction against the will of the populations. .. One must therefore increase the mortality rate. How ? By Famine and sickness.

Av hungersnød og sykdom, det skal være de-popluasjonsagendaen (?). Javel. Montro om de har tenkt på at så mange mennesker har inkarnert akkurat no, for at disse ledere selv skal få teste sin ånd? OG, om de hadde gjort godt og vel for alle, og ikke bare for sin egen beskyttede og elitistiske klasse, så ville populasjonen gå ned, helt automatisk? Sikkert ikke. Åndelig sans er vel ikke deres sterke side. Av og til lurer jeg på om befolkningseksplosjonen bare er Universets kosmiske, for ikke å si komiske, tilsvar bare for å irritere disse eugenister.

Beyond «Limits to Growth’: Growing Within Limits, a new report to the Club of Rome

Club of Rome har sagt i sine vedtekter : ”»Verden har Kreft, og Kreften er Menneskene«. FOR et menneskesyn!

“The United Nation’s goal is to reduce population selectively by encouraging abortion, forced sterilization, and control human reproduction, and regards two-thirds of the human population as excess baggage, with 350,000 people to be eliminated per day.” – Jacques Cousteau, UNESCO Courier, November 1991

I 1992 publiserte CoR en rapport med tittel » The First Global Revolution» . Her er et sistat fra den rapport;

«It would seem that humans need a common motivation, namely a common adversary to organize and act together in the vacuum; such a motivation must be found to bring the divided nations together to face an outside enemy, either a real one or else one imagined for this purpose».

Club of Rome arbeider med FN i å utvikle Policy Guidance Documents, som FN bruker for å lage sin politikk og programmer.

Alt de driver med ser ut til å være basert på løgner og bedrag fra denne forfatters synsvinkel.

Trusler fra det ytre rom

Den neste trussel de vil skape er fra det ytre rom, som de også gjerne vil beskytte oss mot; UFO’er og aliens.

Mon tro hvor mange dollars og kroner det vil produsere for dem?

Harold Rosenthal sier at denne politikk er innført gjennom kontroll av massemedia. Rosenthal sa “we have put issue upon issue to the American people. Then we promote both sides of the issue as confusion reigns. With their eyes fixed on the issues, they fail to see who is behind every scene. ” Rosenthal snakker om det sionist-sosialistiske internasjonale nettverk. Arven etter Lenins ‘Andre Internasjonale’, hans organisasjon for å eksportere kommunisme til Vesten og hele verden, som videreutviklet seg til Den Tredje Internasjonalen, og den Fjerde Internasjonalen; Det Fjerde Riket.

Denne agenda er allerede iferd med å innføres, Noen mener at dette skal utkrystallisere seg under Olympiaden i London i 2012, fordi logoen til Olympiade 2012 leser ‘ZION’, når en stokker om bokstavene.

Are the 2012 Olympics part of a plot to take over the world?
http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/05/olympic-games-2012-alien-conspiracy-theory

Vi har allerede det gående i oppbyggingen av Den Nye Verdensordens UFO-religion. UFO’er på vei for å redde menneskeheten (Phuu – puster lettet ut, det var på tide), eller for å drepe oss alle med sine avanserte våpen. Her må vi stå sammen for å drive dem tilbake. Avanserte våpensystemer må vi utvikle for formålet. Kanskje vil Tor med Hammeren også åpenbare seg i skyene i forbannelse over nivået av karbon-dioksyd i atmosfæren? Jfr. min artikkel ‘Religiøse Bakstrevere’ som disse kommer innunder definisjonen av.

Retired NORAD Officer’s New Book Predicts a Tentative Worldwide UFO Display on October 13, 2010
A newly-published book by a retired NORAD officer predicts October 13, 2010 as the tentative date for a fleet of extraterrestrial vehicles to hover for hours over the earth’s principal cities. Author says the event to be the first in a series intended to avert a planetary catastrophe resulting from increasing levels of carbon-dioxide in the earth’s atmosphere dangerously approaching a «critical mass.»

http://www.prweb.com/releases/2010/09/prweb4491804.htm

Aliens i UFO’er som verdens frelsere
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/aliens-i-ufoer-som-verdens-frelsere/

Krig mot vanlige folk

Til inntekt for den sataniske løgnaktige eliten i CoR og andre tenke-tanker, og i politikken, også av de som hevder å representere arbeidere i det marxistiske klassesystem, mens der tverimot er en annen klasse i det samme marxistiske system som er langt viktigere for dem å beskytte interessene til. Hvilket bedrag!

Der er en KRIG som føres mot de arbeidende familier i Amerika, sier Senator Bernie Sanders i denne mektige talen :

Samme krigen føres mot ALLE vestlige familier. Han har fullstendig rett selvfølgelig, men uansett så satt jeg og lurte på når jeg hørte hans tale om ikke løsningen, syntesen (Problem-Reaksjon-Løsning), for ‘finanskrisen’ og korrupsjonskandalene i verdens økonomiske kollaps, er skapt slik nettopp for å innføre marxisme og kommunisme både i Amerika og Vesten forøvrig. DA går vi vanlige arbeiderfolk fem på!

The Communist vision is the vision of Man without God.
(Whittaker Chambers)

Det sosialistiske credo er som alltid; Ta fra de ‘rike’, og det til de ‘fattige’. Merkelig hvordan bidragene til de ‘fattige’, ALLTID ender opp i en spesiell beskyttet marxistisk klasses lommer (?)).

MEN; De rikeste gir aldri en eneste øre. Det er alltid middelklassen som skal betale regningen, gjerne via skatteseddelen. jfr. bank bailouts, etc. Kunne ikke bare disse bankenes eiere ta tapet, og lage nye banker, la markedskreftene rå? Er det den rettferdige måten å gjøre det på at middelklassen alltid skal betale dem ut, ta belastningene for disse latsabber, som aldri har gjort et ærlig dagsverk i sitt liv?

Skulle vi ikke først ta fra de superrike, FØR middelklassen blir loppet – som Senator Sanders sier er virkeligheten for millioner av Amerikanere, og også for oss, jfr våre politikeres hyperaktivitet i å kutte i trygder og stønader, så de skal ha mer penger til bailouts for bankers eiere, og andre tvilsdomme formål som å betale for ‘klimakvoter’ til Al Gore et al.?

FORDI:

Det kinesiske flagg: The large star represents Communism, while the four smaller stars represent the Chinese people’s social classes. These four classes are peasants, workers, petty bourgeoisie, and patriotic capitalists.

Se den siste nevnte gruppen; PATRIOTISKE KAPITALISTER EN BESKYTTET KLASSE I KOMMUNISMEN !

HVORFOR?
Fordi det var den klasse av PATRIOTISKE KAPITALISTER som finansierte både Marx og Lenin/Trotsky Bronstein. Sjakk matt!

INGENTING kommer til å havne i lommene til ‘de fattige’. De går i lommene til Rothschilds, Al Gore (Schiff) og Rockefeller, George Soros og Bill Gates og deres like. Den patriotiske beskyttede klasse i kommunismen. GARANTERT!

Dette er bare en ny variant av vaksine bedrageriet.

My final conclusion after forty years or more in this business (medicine) is that the unofficial policy of the WHO and the unofficial policy of the ‘Save the Children Fund’ and …. (other vaccine promoting ) organizations is one of murder and genocide” – Dr. Archie Kalokerinos MBBS, PhD FAPM

Gro Harlem Brundtland har jo selvfølgelig også gjort sin innflytelse gjeldende i den organisasjonen;  som Generaldirektør for WHO.

«The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in history.» – David Rockefeller.

1973. After a trip to China, David Rockefeller praised Mao Tse-tung who had slaughtered over 40 million people. His report, «From a China Traveler,» highlights the goals presented in UN reports such as «The Commission on Global Governance» and UNESCO’s Our Creative Diversity. Both focus on lofty ideals such as peace, harmony and unity in the communitarian «global» village — a vision that demands absolute control and universal participation in facilitated small groups (modeled by the hierarchy of «soviets» or councils in Communist lands):

«One is impressed immediately by the sense of national harmony…. Whatever the price of the Chinese Revolution it has obviously succeeded… in fostering high morale and community purpose. General social and economic progress is no less impressive….The enormous social advances of China have benefited greatly form the singleness of ideology and purpose…. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in history.» New York Times, 8-10-1973.

“China will be the leader of the New World Order. American citizens better not resist.”
– George Soros

http://www.thenewamerican.com/world-mainmenu-26/north-america-mainmenu-36/5226-george-soros-touts-china-as-leader-of-new-world-order

Kilde 2

Og så kanaliserte de alle pengene de har stjålet fra oss dit.

Se også det her. Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:

”Vi skal gjøre Russlands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette et rødt tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne Russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.”
(Leo Trotsky Bronstein, Lenins elsker).

Bankiere fra utlandet. Den beskyttede klasse, – i Kommunismen. De er lure disse folkene. Galant hva?

Se også gjerne:
Kina inntar Europa (om ikke annet ideologisk)
https://www.riksavisen.no/kina-inntar-europa/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

19 Kommentarer

 1. Pingback: Imponerende byggverk, for korrupt prestestand – Helvete avskaffet – Riksavisen

 2. Pingback: Kristen barnehage for kristne gutter; Selvforsvar mot mobbere øverst på programmet. Satanisme har blitt norges primærreligion – Avis for Giske m/Omland

 3. Pingback: Statsforvalter Eva-May Norderhus fra Utøya; Makt Uten Grenser – Riksavisen

 4. Pingback: Statsforvalter Eva-May Norderhus fra Utøya; Makt Uten Grenser – Avis for Giske m/Omland

 5. Pingback: Talentenes administrasjon: Vestklang Midnattskonsert i Florø kyrkje 23 12 2018 – Riksavisen

 6. Pingback: Dr. Ardis: Gro Harlem Brundtland og WHO’s åndelig krig med Slangegift biovåpen i Kovid vaksiner – Riksavisen

 7. Pingback: Vil Steklov (Stoltzenberg) lykkes sprenge NATO innenfra før han går fra borde? – Riksavisen

 8. Pingback: Skoghøy hadde rett: Høyesteretts Ragnhild Noer og Bergljot Webster beviser kjønnskvoteringens misere – Riksavisen

 9. Pingback: Elmer Solbergs dom i Gulating Lagmannsrett for psykisk ‘helsevern’ – Riksavisen

 10. Pingback: Folk på Sri Lanka og i Nederland vurderer dødsstraff for korrupte politikere – Riksavisen

 11. Pingback: Giskekaien. Et eksempel på hvordan påståtte kristne mennesker IKKE bør oppføre seg – Avis for Giske m/Omland

 12. Pingback: Vil Gud holde sin hånd over Jarle Johansen hvor alle norske myndigheters satanister konspirerer? – Riksavisen

 13. Pingback: Strømprisene: Et av flere tiltak for «bærekraftig utvikling». Middelklassen skal utraderes – Riksavisen

 14. Pingback: Klimareligionens Hallesbyer – Riksavisen

 15. Pingback: Den Sosialistiske Ettpartistaten Norge – Riksavisen

 16. Pingback: The Art of Jesus Christs War against the Jews – Riksavisen

 17. Jeg har ikke studert så mye på dette, men kanskje noen andre har? Ser ut som om der ikke er naturlige klimaendringer, så SKAPER de dem ! Det er golfstrømmen som alltid har gjort nordeuropa beboelig.

  Atlantic Current eller Golf-strømmen ble ødelagt som følge av oljeutblåsingen i Mexico gulfen, og bruken av co-rexit…..sier Deborah Dupré

  Gulf criminals freeze to death N Europeans
  http://www.examiner.com/human-rights-in-national/gulf-crime-kills-freezing-n-europeans

  Agenda 21 sustainability violates rights, Gulf region and beyond (video)
  http://www.examiner.com/human-rights-in-national/agenda-21-violates-rights-dupes-with-climate-protection-for-sustainability

  «This present window of opportunity, during which a truly peaceful and interdependent world order might be built, will not be open for too long. We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.» ~ David Rockefeller Sept. 23, 1994

  Censored Gulf news: State-sponsored terrorism targets Deep South for Agenda 21 (Pt1)
  http://www.examiner.com/human-rights-in-national/censored-gulf-news-state-sponsored-terrorism-targets-deep-south-for-agenda-21-pt1

  Gulf Stream And North Atlantic Current Dying
  – Gulf of Mexico Loop Current Already Dead
  http://www.rense.com/MexicoAlreadyDead.html

  Sustainable development – Bærekraftig utvikling – er jo Gro Harlem Brundtalnds spesialprosjekt, som nevnt i artikkelen. Hva er Agenda 21 ?

  Agenda 21 is the United Nations programme for so-called «sustainable development.» The following short film on Youtube provides a snapshot of Agenda 21 history and concerns:

  Jaja, dø av kulde eller næringsmangel spiller vel mindre rolle. Alt er del av AGENDA 21.

 18. Norges sjefsforhandler, nåværende statsråd, under klimakonferansen i København ble flere ganger intervjuet på norsk tv. Her et et sitat, gjentatt flere ganger:

  “Det viktigste nå er å få på plass en finansieringsordning som sikrer velstandsoverføring fra Europa til Afrika”…..

  -Hanne Brurstrøm, Arbeiderpartiet

  Til Afrika? Noe skal finansieres, i global skala, intet mindre, hva er det?

  Gled dere Al Gore, David Rockefeller og Bill Gates, Den norske regjering står klar til å fylle deres lommer i deres Afrikanske selskaper, eller til vaksinefirmaene til vaksinene dere skal redde dem med.

  Jeg forslår at vi stenger statskassen, og så gir hver nordmann direkte det de kan avse. Det er beste måten å unngå korrupsjon med stalige midler på.

  Det er jo fint om hun kunne snakket om sine penger, gitt halve sin lønn til Afrika, og ikke våre alle andres penger. Kanskje gi sin romslige politikerpensjon?

 19. Undertegnede skrev forøvrig boken “Gro Harlem Brundtland. Kvinneforkjemper eller Landsmoder” i 1992. Vi har aldri vært noen nære venner kan en si.

  Boken ble faktisk imot alle solemerker anmeldt i Dagens Næringsliv av politisk redaktør Stein B. Hauglid den gang (R.I.P.).
  🙂

  Det er vel det siste jeg kan forvente at denne forfatter blir invitert inni mainstream media og deres agenda, bortsett fra hos satanistene i humanist.no da.
  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

  Til og med den ‘kristne’ avisen Vårt Land hater meg som pesten.
  http://www.riksavisen.no/?p=6077

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.