Kristne for Israel, en selvmotsigelse

Dette er den ene artikkelen av alle som blir skrevet i verden idag, som kan løse alle verdens problemer; – Bare alle «kristne» ble skikkelig kristne, i gavnet og ikke bare i navnet.

Alle vet at Jesus sto i opposisjon til sine samtidige, eller mer nøyaktig; samtidige politiske og åndelige ledere. Han ville frelse sitt folk fra lederskapets dårskap, og advarte mot dem. I all sin gjerning var det dette; Å advare mot dem. Å avsløre dem. Å vekke sitt folk. Han gav sitt liv for å vise hvordan sannheten blir korsfestet. Han håpet at hans blodoffer skulle vekke folk i slik grad at de ville reise seg mot tyrannene. Dessverre gikk det ikke slik. Keiser Konstantin hadde en plan for hvordan få den kristne religionen på statsmaktens (lederskapets) side (Kirkemøtet i Nikea år 325). Og slik ble det, og har vært det i all tid siden. Etter det ble det en lære som binder istedenfor den som skulle frigjøre.

Skjønner noen alt dette styret såkalte kristne gjør av røverstaten Israel? Hvilken Gud tilber de som kan oppføre seg slik mot medmennesker; med maskinpistoler mot barn som kaster småstein i avmaktens vrede? Hva har en slik Gud til felles med den Gud som Jesus vitnet om; Å elske sin neste som seg selv, kontra «øye for øye, tann for tann»? Den kristne Gud, og han som sa at det de gjorde mot disse minste det gjorde de også mot ham….

Om det ikke var jødene som drap Jesus, så var det deres makthungrige og grådige ledere, som følte seg avslørt av Jesus sin lære, eller som fryktet mest av alt at Jesus ville lykkes i å sette folk opp mot dem og deres agenda, – at hans misjon skulle lykkes. DET var deres største frykt at han skulle lykkes med, så de drap ham, som de har gjort med et utall av mennesker siden, gjennom middelalderens inkvisjoner og hekseprosesser til John F. Kennedy, og mange andre småfolk som taler dem imot (som jeg selv personlig har opplevd). Jesus, denne historiske El Lute (Boney M), den spanske frihetskjemper, som kjempet mot den korrumperte makten, og ble jaget rundt og til slutt drept av makthaverne, fordi han var fattig og krevde rettferdighet for seg og sitt folk. Det er denne ånd de hater, og frykter, for den dagen den ånden vekkes fra sin slumring i tilstrekkelig mange, den dagen er de ferdig, – og først da. I mellomtiden må vi bare observere korsfestelsene deres, av ånd og av mennesker.

Og når noen nå sier at nei, det var ikke «jøder» som drap Jesus, det var romerne, så har de «glemt» hva som står i Bibelen om Pilatus som toet og vasket sine hender. Den romerske lov fant ingen skyld hos Jesus. Det var fra det religiøse lederskap straffen ble utmålt, og var det noe romerne ikke var, så var det religiøse. Så de jødiske lederne, sionistene (den politiske/kvasireligiøse grenen av jødedommen), som ikke vil jødenes beste, men kun vil gjennomføre sin egen agenda – makt og grådighet, hisset massen (vanlige folk) til å kreve å gi Barrabas fri, istedenfor Jesus. De fikk ham.

De makthungrige og grådige ledere (politiske sekulære sionistene) som styrer staten Israel også idag, over hodet på vanlige folk (religiøse jødene), og i strid med deres interesser og religion, er de samme idag som da (konvertittene til jødedommen). Jeg anbefaler leserne å se på http://www.jewsagainstzionism.com

og http://wwwnkusa.org

hvor de torah-tro ortodokse jøder sier at i henhold til jødisk lære så skal jøder ikke ha noen stat før deres Messias kommer, så de (jødene) er innbitte motstandere av Israel, også fordi som de skriver; jødens tro sier at de alltid skal leve i fred med dem de bor sammen med, og være gode borgere, i de land de er bosatt, hvilket de også har gjort i Palestina med muslimene gjennom tusener av år. Det er en tro bygget opp på århundrers erfaring om hva som er best, etter å ha blitt spredt over hele verden. Dette vil ortodokse jøder skal være slik fortsatt i Palestina også idag. De anerkjenner at de er gjester som medborgere der. Landet Israel er en politisk hestehandel, ingen åndelig konstruksjon. Politikken involverer at det er økonomisk og ambisjonsmessig berikende å støtte den, fordi den er støttet av «verdens fyrste», mammon, storkapitalen, eller hva en kan kalle de menneskene som står bak (og jeg kjenner navnet på mange av dem). Deres ånd er dansen rundt gullkalven mer enn menneskers velbehag og fredelig samkvem.

De virkelige jøder (av ånd, etter Juda, sephardic jøder) har langt mer til felles med de kristne, enn det som begges ledere forfører dem til å tro, i motsetning til sionistene fra Khazar stammen i Mongolia (Ashkenazi) som konverterte til jødedommen i år 740, og som har tilrevet seg lederskapet over jødene. De fleste av oss i Norden er Israelitter selv (de 10 tapte stammer, som ble reddet ut fra mammon tyranniet, ledet ut, og fikk landene som «flyter over av melk og honning»). Vårt åndelige Israel, som er iferd med å bli overlatt til/overtatt av «hedninger» og khazarer og det som verre er. Slik har både kristne og jøder blitt offer for sine lederes (åndelige og politiske/verdslige) skjulte agendaer, dessverre. Som jødenes ledere ofret/sviktet sitt folk under 2dre verdenskrig, for at de skulle få røverstaten (agendaen). En offermentalitet for dem og skyldkompleks hos andre måtte skapes for å få innfridd sine målsettinger. Noen millioner jøder drept var prisen de ville betale for det. Som 3500 personer i World Trade Center var det.

Så se opp for makthungrige og grådige mennesker, på penger eller titler/maktposisjoner! Det er lett å finne ut hvem de er; de elsker penger, på vår bekostning, de elsker titler og maktposisjoner, innen politikk eller religion. Samme forretning begge to – og samme herre(r) de tjener. Var de ikke slik, ville de ikke blitt tillatt å holde på. De er fremtredende. De tjener en «åndelig fyrste»/en mentalitet de fleste av oss ikke vil identifisere oss med. Vi skattes ihjel for at de kan berike seg, og leve det som de mener er det gode liv, som enkelte av dem ynder å tro selv er et kristent liv. Om de har herskerånden eller tjenerånden, om de vil være herskere mer enn tjenere, både innen politikk og religion vil avdekke om de styres ubevisst av den sanne kristendom, eller den tilsynelatende kvasireligionen; Satans Synagoge.

Hvem gjør dette mot oss? Se ikke lenger enn til Oslo. Se til påfuglen i menighetene, som soler seg på fremste benk i forsamlingene. Det er lyset som holder ham i live, – som han er avhengig av, samt inntektene det gir, denne profesjonen å føre folk vill. Ved sin støtte til Israel støtter han verdens Herre(r), som Jesus ble fristet på fjellet til å underlegge seg, og han skulle få land så langt øyet kunne se og rikdommer til lommene rant over. Ikke alle er øyensynlige like sterke i ånden som sin Mester. Han takket nei. «Vik bort fra meg Satan», var hans korte kommentar.

Sionistene må gjerne få ha det politiske Israel for meg, uten at jeg støtter at de går over lik for det. Vårt åndelige Israel er her, og vi skal motsette oss å bli underlagt disse sterke politiske krefter, men sannsynligvis kommer vi, som de jøder vi er, til å finne en dag at vårt land er overtatt av andre, og vi igjen må dra, ut på vandring, uten hvile, uten fred, til et sted vi kan finne hvor vi kan leve mer i tråd med våre idealer, – våre høyeste åndelige aspirasjoner. Der er ikke så mange steder å søke tilflukt lenger. Der er ingen flere Amerika å oppdage. – Landet som ble tuftet på åndsfrihet, men som ble overtatt av samme skjulte krefter, og ideologisk ble kuppet og forsvant i sluket i løpet av en periode på kun siste 8-10 år (selv om oppbyggingen mot det har foregått siden 1933). Det også. Hvor vi kan flytte Frihetsstatuen, vet ikke jeg. Nå er den bare et symbol uten innhold, med sin Patriotic Act I & II, Homeland Security Act, osv, – kun en minnestein over fordums storhet.

Nå er det frykten som råder der, en frykt som lederne til all tid har spilt på, og tilbyr deretter sin hjelp til å beskytte oss. Er det ikke frykten for helvete, så skal det være frykten for terrorister. Noe må de skape, for selv å sitte med makten, om ikke æren, i all evighet. Slangen i paradiset.

Som svar på spørsmål om hva som var tegnet på endetiden, svarte Jesus; «Pass på å ikke bli forført». Jeg ser uendelige forførelser i disse dager, som utspiller seg. Så takk og lov for endetiden. Det blir fallet for en gjeng korrupte faener vi godt kan greie oss uten. Det blir ”En Dag”, som Bjørn Eidsvåg beskriver det.

Hvem var det den historiske Jesus kritiserte mest av alt? Fariseerne og de skriftlærde (lederne) som forførte folket. De som sier de er jøder, men som ikke er det (Joh. Åp. 2-9 og 3-9). Hvem forfører idag? Hvem ypper til strid – mer enn til fred, i fredsduens ånd? På fruktene skal de kjennes, ikke på sine fine ord. Der finnes virkelig en mengde ulv i fåreklær. Har de som kaller seg hans barn og venner og etterfølgere, tvertimot blitt hans fiender, og motstandere av den lære som skulle skape fred på jord, men som tvertimot står bak det meste av den djevelskap som utfolder seg her (Eagles – The Last Resort)? Skjuler anti-krist (en mentalitet) seg på steder vi helst ikke vil tro det?

Et åpent spørsmål som krever kontemplasjon. Kyrie Eleison.

J. Johansen

P.S.: Husk at denne artikkel er ikke til forkleinelse for noen som støtter jødenes folk som bor i Israel eller andre steder, småfolket (vanlige folk), men vi bør ta avstand fra dets tyranniske ledere som fører dem på avveier, som vi selv blir av våre.

Henry Makow har en veldig god oppsummering hvordan og hvorfor det her:

http://www.henrymakow.com/do_jews_control_the_world.html

Facebook Comments