Verdenshersker eller Fredsfyrste

Religionen danner benmargen i vår vestlige kultur. Om vi vil det eller ikke. Den som ikke forstår de religiøse komplikasjoner, vil heller ikke kunne bidra til å løse verdens problemer fordi sammenhengene blir uklare.

«De som vil prøve å forstå verdensbegivenhetene som utfolder seg, uten å gå inn i religionens historie, og forstå den, vil aldri kunne forstå noe som helst.»
J.Johansen, 1.1.2008.

«Etter Jesus sin tid ble Det Gamle Testamente, som Det Nye Testamente, oversatt til latinsk av Saint Jerome, og som deretter ble begge regnet av Kirken som dokumenter med sidestilt guddommelig autoritet, og som seksjoner av en Bok; Bibelen.» Leksikon.

Det Gamle Testamente (Mosebøkene). TORAH’EN. Den Gamle Pakt.
– Felles for kvasi-kristendommen og jøder.

Moses: «Og Herren snakket til meg, og sa… På denne dag vil jeg begynne å skape redsel og frykt for Dere i alle nasjonene under himmelen, som skal høre rapporter om dere, og som skal skake av frykt, og få stor angst for Dere… Han skal til og med sende skrekk og forvirring blant dem, inntil alle som er igjen eller har gjemt seg for deg, er gått til grunne. Og Gud befalte meg å lære dere lover og dommer, så Dere kan gjøre slik i de land Dere drar for å overta… Og fordi han elsket deres forfedre, derfor valgte han Dere som deres arvinger… å fordrive nasjoner for Deres større og mektigere kunst, Dere skal straffe dem, og fullstendig ødelegge dem; Dere skal ikke lage noen avtaler med dem, heller ikke vise noen nåde med dem; heller ikke skal Dere gifte dere med dem… Dere skal ødelegge alle deres alter og bryte ned deres gudsbilder… For Dere er et hellig folk for Herren deres Gud; Herren deres Gud har valgt Dere til å være et særegent folk for seg selv, over alle andre folk i verden… Og Dere skal fortære alle folk som Herren deres Gud skal overgi til Dere; Deres øyne skal ikke synes synd på dem… Men Herren deres Gud skal overgi dem til Dere, og skal ødelegge dem med mektige ødeleggelser til de er helt utradert… Han skal forære deres Konger i Deres hender, og Dere skal ødelegge deres navn i verden, der skal ikke være noen mann som er istand til å stå opp imot Dere, før dere har utryddet dem… Alle steder hvor Dere setter Deres føtter skal bli Deres… selv uti de største havdyp skal Deres kyster bli… Og heller ikke i byene til dette folk, som Herren deres Gud gir Dere i arv, skal Dere spare noe levende som puster…. Når Herren deres Gud velsigner Dere som han har lovt, da skal du låne ut til mange folkeslag, men selv skal du ikke trenge å låne… Hos utlendinger kan du inndrive det. Men det du har til gode hos din landsmann, skal du ettergi. Dere skal herske over mange folk, men ingen skal herske over Dere. Dere har Herren deres Gud valgt ut blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk«.

Det Nye Testamente. Den Nye Pakt.
– Det Kristne Evangelium.

Jesus: «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres…. Jeg har ikke kommet for å oppheve» (loven eller profetenes ord) «men for å oppfylle…. Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere….Legg dere ikke opp lader (bygg formuer) på jorden…hva tjener det et menneske om det vinner hele verden, men mister sin sjel? Dere skal elske Herren deres Gud… dette er det første og største bud; og det nest største; Dere skal elske Deres neste som Dere selv. På denne loven hviler loven og profetene… Kun en er din Mester, Kristus, og Dere er alle brødre… La broderlig kjærlighet få råde blant Dere…Den som opphøyer seg selv skal bli ydmyket… Ve dere, Skriftlærde og Fariseere…dere er barn av dem som drepte profetene… Dette evangelium om Guds Rike skal bli preket for hele verden som vitne for alle nasjonene… Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør… Gud som har skapt verden og alle ting i den… og som har laget ett blod av alle menneskenes nasjoner… la det herved gjøres kjent blant Dere at frelsen fra Gud er også for hedninger (ikke-jøder)… for løftet, at han skulle være av verden, var ikke for Abraham, og til hans slekt, gjennom loven, men gjennom de rettferdige gjennom troen (de som tror på rettferdighet). En Gud og far for alle som er på jorden, alle…. La broderlig kjærlighet få råde blant Dere… For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. Når begeret er fullt. Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekt!»
Evangeliene og Apostlenes Gjerninger m.v.

Tabben for en åndssvak kristenhet var å plassere begge disse bøker i samme bok, som EN lære. Men det var nok ingen tabbe. – Kirkefedrene var sluere enn som så. I virkeligheten er Det Gamle Testamente slik vi absolutt ikke skulle opptre. Den Nye Pakten som kom med Jesus sin lære er slik vi skal opptre. De står i motstrid til hverandre disse to. Den ene utelukker den andre. En må jo være schizofren for å få to slike motstridende lærer til å bli en. Psykologene kan sikkert si mye fornuftig om slik stormannsgalskap som i Det Gamle Testamente. – Vil sikkert kunne få en diagnose.

Og videre studier vil avdekke at en skikkelig jøde er omskåren på hjertet, menes at de elsker Gud og sin neste.

Albert Einstein: «I should much rather see reasonable agreement with the Arabs on the basis of living together in peace than the creation of a Jewish State.»
Martin Buber: «Our murderous sickness of causeless hatred is bound to bring complete ruin upon us. Only then will our land realize how great was our responsibility to those Arab refugees in whose towns we settled.»

Alle som ser rundt seg i verden, med noenlunde intelligens, vil forstå at vi lever etter den gamle pakten, «kristen» som «jøde». Urolighetene i Midt-Østen er bare en av de ting som truer verdensfreden, og som griper direkte inn i ditt og mitt liv. Utarmingen av økonomiene våre er en annen, ved å samle ressursene på få hender. «Judaism wants to make the Jewish people the intermediary between God and man replacing Christ«, sier Israel Shamir, en Israelsk Jøde som konverterte til Kristendommen. Videre Makow og Shamir i samme artikkel:

Makow: The Jewish Holocaust replaces Christ’s Passion. That’s why in the media it takes precedent over the other 60 million people who died in World War Two. Shamir says the deification of the Jewish people requires that people have no other God but material gain and sensual pleasure.»

Shamir: «In the Jewish reading, the exclusive sacrality [sacredness] of Jerusalem and of Israel calls for the de-sacralization of the nations and the rest of the world. There will be no churches nor mosques, no Christian nor Muslim priests. The world will become a profane desert populated by profaned beasts, the nations, and their shepherds, the Jews.» (73)

http://www.rense.com/general66/passt.htm

«The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world domination by the dissolution of other races…and by the establishment of a world republic in which everywhere the Jews will exercise the privilege of citizenship. In this New World Order the Children of Israel…will furnish all the leaders without encountering opposition…» (Karl Marx in a letter to Baruch Levy, quoted in Review de Paris, June 1, 1928, p. 574)

Journalist Douglas Reed (The Times)(1895-1976) som brukte sitt liv til å studere på dette sa; «I believe the Jews of the world are equally beginning to see the error of revolutionary Zionism, the twin of the other destructive movement, and, as this century ends, will at last decide to seek involvement in common mankind» .

Og det er det som skjer blant skikkelige jøder som har funnet ut at de i likhet med de kristne er lurt trill rundt siste århundrene:
Henry Makow http://www.savethemales.ca/
Norman Finkelstein http://www.normanfinkelstein.com/
Alfred M. Lilienthal http://www.alfredlilienthal.com/
Israel Shamir http://www.israelshamir.net/
Israel Shahak http://www.geocities.com/israel_shahak/go.htm
Naturei Karta http://www.nkusa.org/
Jews Against Zionism http://www.jewsagainstzionism.com/
Jews Not Zionists http://www.jewsnotzionists.org
Israel versus Judaism http://www.israelversusjudaism.org/
French Jews Call For Prosecuting ‘Criminal’ Sharon http://www.whatreallyhappened.com/jews_against_zionism.html
+ lang liste her: http://www.doublestandards.org/jaz1.html

Jack Bernstein – My Farewell to Israel, The Thorn in the Mideast
Jack Bernstein – The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel.

Israel Shahak and Norton Mezvinsky – Jewish Fundamentalism in Israel

The Synagogue of SatanKvasi-jødene, «Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det.» (Joh. Åp. 3.9), askenazi jødene fra Khazar riket som konverte til jødedommen i år 740 (90-95% av dagens jøder tilhører denne gren av «jødedommen»), som overhodet ikke er av Abrahams ætt, – er ikke semitter engang, vil nok holde ut til det siste, og lage mye krig og elendighet i verden før de blir tatt ned av jøder, kristne og muslimer i felleskap.

Hvem tror at det britiske kongehus, Rockefellerne, Rothchildene og dets like gir fra seg sin røverstat Israel og alle pengene de har lurt utav vanlige folk frivillig? Via sine bank systemer og hemmelige nettverk (Bilderberger og andre)? Det kommer ikke til å skje. De vil heller finansiere terror og kriger, som de finansierte både Hitler og Bolsjevikene under annen verdenskrig, for å holde den evinnelige terroren og krigene gående, som de profitterer på (jfr. bøkene til Anthony C. Sutton), og holder folk i frykt og ave med.

«Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» (Matt. 19-24). De, sammen med de neo-konservative «kristne», som lever i den gamle pakten kommer aldri til å klare å gi avkall på det som de har stjålet godvillig. Før lager de Armageddon på vår jord!

De har gjort dette fordi de tror seg Guds «eiendomsfolk» på jord, på bekostning av alle andre.

Eve of Destruction – Barry McGuire

Mvh. J.Johansen

Artikkelen oppdateres her : http://www.riksavisen.no/?p=411

Se forøvrig våre artikler her; “Israelsvenner” , «Kristenvenner«,  “Jødemisjon. Frelse Jøder for Jesus“, “Kristne for Israel, – en selvmotsigelse” , “Anti-Krists Tidsånd” og “En Frelser er oss født, – og avliden“.

——————————————————————–

Antony C. SuttonANTONY C. SUTTON was born in London in 1925 and educated at the universities of London, Gottingen, and California. A citizen of the United States since 1962, he was a Research Fellow at the Hoover Institution for War, Revolution and Peace at Stanford, California from 1968 to 1973, where he produced the monumental three-volume study, Western Technology and Soviet Economic Development.
In 1974, Professor Sutton completed National Suicide: Military Aid to the Soviet Union, a best-selling study of Western, primarily American, technological and financial assistance to the U.S.S.R. Wall Street and the Rise of Hitler is his fourth book exposing the role of American corporate insiders in financing international socialism. The two other books in this series are Wall Street and the Bolshevik Revolution and Wall Street and FDR.

Wall Street and the Rise of Hitler Trilaterals Over America Wall Street & the Bolshevik Revolution The Best Enemy Money Can Buy Americas Secret Establishment Wall Street and FDR

Eustace Mullins presents: The Neo-Zionist Order

Eustace Mullins argues that the Federal Reserve Act of 1913, drafted by German banker Paul Warburg and others in a secret meeting, defies Article 1, Section 8, Paragraph 5 of the US Constitution by creating a «central bank of issue» for the United States. Mullins goes on to claim that World War I, the Agricultural Depression of 1920, the Great Depression of 1929, and Adolf Hitler’s rise to power were brought about by international banking interests in order to profit from conflict and economic instability.

Zionistene utrydder Armenerne

På samme måte som Christopher Jon Bjerknes påviser i sin bok hvordan samme krefter utryddet de kristne armenere, i sin bok «Jewish Genocide of Armenian Christians«. Oppskriften er den samme. La andre; «kvasi-kristendommen», de neo-konservative kristne, gjøre arbeidet for dem.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring