Kristne har blitt lurt av sionister

apocalypse.jpg

Kristen sionisme har ført millioner av såkalte kristne til å støtte krig snarere enn fred, og de nådeløse drapene av millioner av mennesker i Irak, Afghanistan og Palestina.

christian-zionism Hvilken fryktelige perversjon av Kjærlighets Evangeliet!

Hvordan kan folk som hevder å følge Kristus være så lurt ?! Fordi de har blitt lurt til å tro at Bibelen lærer noe den ikke lærer: Kristen støtte til Israel. Israel er faktisk: antikrist, fordi Israel benekter både Faderen og Sønnen: «Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen» (1 Joh 2:22).

Gå inn i enhver kristen bokhandel i Amerika, og du vil se hvor nesten alle som kaller seg en etterfølger av Jesus Kristus i denne nasjonen har blitt lurt til å tro på en falsk teologi, noe som fører dem til å tro, feilaktig, at Bibelen befaler dem til å støtte den jødiske nasjonenen Israel.

Drivkraften bak denne feilen var 1909 Scofield Reference Bible, som var den første Bibelen trykt av Oxford University Press som inkluderte teologiske referanse notater som rådgir leseren om hvordan man skal «ordentlig» forstå, eller tolke, den bibelske teksten.

shadow Det er ingen tilfeldighet at fremveksten av sionismen, som er: bevegelse for jødene til å søke et hjemland for seg selv [o.a.: i strid med Bibelen], begynte ikke lenge før Scofield Referanse Bibelen ble publisert. På slutten av 1800-tallet i England hvor sionismen først fant politisk støtte. Falske sionist-jøder (khazarer og edomitter) fikk overbevist kristne Britisk-Israelisme tilhengerne om at de var broderfolk, siden Britiske kristne var lært at de tilhører De Ti Tapte Stammer av Israel; derfor skulle de støtte Sionist Jøders til å skape den Jødiske stat: Israel.

Med bruk av første verdenskrig begynte England å trykke på for å skape et sionistisk hjemland for ‘jødene’ i Palestina. Dette tjente to funksjoner: det ville sikre trygg passasje gjennom Suezkanalen og handel med India; og det ville berolige sionistiske jøder og de britiske kristne som, på grunn av britisk-israelisme, hadde blitt lurt til å tro at de skal støtte sionistiske jøder [o.a.: falske jøder, askeNazier, khazarer og edomitter] i lydighet til Gud og Bibelen.

Spol frem 100 år, og vi finner at amerikanske [og all verdens] evangeliske kristne har, for lenge siden, blitt lurt til å tro at de skal støtte jødisk sionisme, fordi de feilaktig tror at Bibelen lærer dette, og at Gud vil forbanne dem og Amerika hvis de / vi ikke gjør det. Dermed har vi den ubetingede støtte fra de (amerikanske) høyrevridde evangeliske kristne for endeløse kriger på vegne av Israel.

(Amerikanske) Evangeliske kristne er mest lurt på grunn av det faktum at Scofield Reference Bibelen og dens fotnoter sier de skal gjøre det, noe som forklarer den bibelske teksten på en måte som overbeviser sine intetanende lesere til å støtte sionistiske jøder. Sin gratis teologi: Tusenårsriket, har vært medvirkende i å påvirke amerikanske evangeliske kristne til å støtte Israel, fordi teologien i Tusenårsriket har vært gjennomgående i hele nesten hver amerikansk evangelisk bibelskole og teologisk seminar for de siste 100 årene.

Dispensjonalisme

Denne feilaktige læren, det jødiske Tusenårsriket [o.a. NWO], har resultert i judaisering av amerikansk evangelisk kristendom og har vært vellykket i å konvertere evangeliske kristne amerikanere inn i kristne sionistiske miljøer, som ikke er å følge Jesu Kristi læresetninger, Det nye testamente, eller tradisjonell ortodoks kristendom i det hele tatt. Faktisk har disse millioner av velmenende mennesker vedtatt en falsk teologi, basert på en vridning av og en re-tolkning av Skriften, og har blitt en del av Amerikas største og mest innflytelsesrike ikke-kristne, egentlig en anti-kristen kult : judeo-kristne.

wolf-shepherd-catoon1-11

«Judeo-kristendom er mindre enn 200 år gammel. Den jødiske sionisme bevegelsen har spilt nøkkelrolle i å sikre sin vekst. Vi ser resultatet i etableringen av en ny» kristendom «, som i sin ekstreme form er kjent som kristen sionisme. Det ble først matet av Oxford University Press sin Scofield Reference Bible publisert i New York i 1908, og oppdateres flere ganger. Bibel redaktører, inkludert Oxford, har ikke klart å korrigere åpenbare endringer i vanlig bruk av ord, slik som «jøde» og «Israel» som gi misvisende, sionistiske vennlige slutninger. »

«Oxford solgt en ny 20 Århundre teologi til evangeliske seminarer. The Scofield bruken har blitt en standard i de fleste studier eller oppslag bibler brukes av et bredt spekter av evangeliske kristne, og trenger inn selv i mainline kirkelige bibelstudier og etermediene. Disse bøkene er gjenstand av mange artikler av denne forfatteren og andre.»

(Se: http://www.whtt.org/show/) Kilde: http://whtt.org/newwhtt/main.php?nid=3132

Det burde ikke komme som en overraskelse for noen bibeltro kristne, at falsk lære og falske lærere vil bruke Bibelen til å overbevise velmenende troende til å tro på en løgn heller enn sannheten, fordi Bibelen selv, gjennom Paulus, advarer oss om denne faren:

«For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.» (2 Cor. 11: 13-15).

bachman2bisrael Judaiserte kristne eller kristne sionister, er glad i å snu denne disiplin av bibelstudium på hodet ved å la den gamle testamente for å tolke og å klargjøre nye testamente når, faktisk, riktig metode for kristne Bibelen studien er å gjøre det motsatte: at det Nye Testamentet til å belyse og tolke det gamle testamente. Dermed disse «kristne», i stedet for å følge undervisning og eksempel av Jesus Kristus, som finnes i Det nye testamente, vil tvinge Kristi ord og den kristne nye testamente å overholde det gamle testamentet, spesielt når det gjelder Israel.

Mens Jesus selv forbannet Israel og proklamerte sin snart oppgivelse av Gud, i Matteus 23, spesielt vers 38, så vel som dens ødeleggelse i hendene på de romerske hærer (se Lukas, Luke 21:20) innen livene til dem som hørte hans ord (se Matt 24:34), Judaized kristne eller kristne sionister vil appellere til læren i Det gamle testamente, spesielt Genesis. 12: 3, i direkte strid med Jesu Kristi læresetninger som finnes i det nye testamente, og de vil insistere på at alle kristne må støtte og velsigne Israel for å være trofast mot Gud og Bibelen. Men ingenting kunne være lengre fra sannheten.

Denne teologiske og hermeneutiske feil har ført millioner av såkalte kristne å støtte krig snarere enn fred, og de nådeløse drapene på millioner av mennesker i Irak, Afghanistan og Palestina. Snarere enn å være fredsstiftere, som Kristus befalte sine etterfølgere å være (se Matt. 5: 9) disse kristne sionister har i stedet vedtatt prinsippet gamle testamente av å føre krig mot Israels fiender, ved USAs utgifter (f.eks liv, brutt organer, og skatten penger).

De som hevder å være kristne, men som ikke følger Kristus i kjærlighet lyver og har ikke sannheten: «Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud. 4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; 5 men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i ham. 6 Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.» (1 John 2: 3-6).

——

Don skriver: «The Incredible Scofield og hans bok av Joseph M. Canfield (1988) gir en grundig dokumentert redegjørelse for hvordan sionistiske banksters sponset en ulv i fåreklær til å lure den evangeliske kirken. Scofield sine forvrengninger av Skriften har blitt utsatt og korrigert av Robert Van Kampen, Marvin Rosenthal, HL Nigro, Joseph Lenard og Donald Zoller, og mange andre. Men sannheten er undertrykt når de store penger, makt og prestisje går til dem som gjentar løgner.»

Jim Perloff sier: «Det er ille nok at mange mainstream kirkesamfunn har vedtatt den Rockefeller-finansierte Modernismen (avvise autoriteten sin egen bibel, avvise guddommelighet og miraklene til Jesus, går for pro-homofili / abort, etc). Hvis man er heldig nok til å finne en kirke som fortsatt er teologisk konservativ, selv de fleste av disse har blitt lurt til å omfavne «kristen sionismen» som Mr. MacDonald så presist beskriver.

Jeg har funnet ut at en god del 9-11 truthers avviser kristendommen. En grunn er den pavlovian flagg-vinkingen til kristne pastorer som viser sin støtte til krig etter krig for nedslakting av folk i Midtøsten. Disse pastorene har forlatt Kristi kjærlighet for en gjenopplivet Josvas bok, tror det er deres «kristne plikt» å støtte sionistenes blodige erobring av Palestina. De ignorerer at sionismen ble finansiert av Rothschilds (som også finansiert kommunismen, som utryddet millioner av kristne). De ignorerer at de fleste som kaller seg jøder i dag er etterkommere av Khazarene, IKKE Abraham, og har ingen tenkelige «bibelske» krav til landet overhodet.

Jesus Kristus sa at han kom for å fortelle oss sannheten. Kirken bør derfor være i forkant av Sannhets Bevegelsen. I stedet har det blitt svelget en cyanidpille av løgner, begår selvmord idet den kutter ethvert håp om noen meningsfull dialog med både Truthers og muslimer over hele verden.

Cyrus Scofield var medlem av New Yorks eksklusive Lotos Club, hvor han møtte Samuel Untermeyer og andre mektige sionister. De finansierte hans reiser til England, hvor Oxford University Press på forhånd hadde avtalt å publisere hans foreslåtte Bibel, som han har brukt måneder på i Sveits – et usannsynlig sted å undersøke bibelkommentarer, men et nervesentrum for masonisk, bank og revolusjonære aktiviteter. En god referanse på Scofield er Joseph Canfield bok; ‘THE INCREDIBLE SCOFIELD AND HIS BOOK’.

Relatert

UNMASKING CHRISTIAN ZIONISM (Video)

Christians: Zionism’s Useful Idiots
http://www.henrymakow.com/_by_tim_campbell_you.html

How Gullible Christians Became Zionists
http://henrymakow.com/2013/03/how-gullible-christians-became-zionists.html

Kilde

http://henrymakow.com/2015/02/christians-have-been-duped-by-zionists.html

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring