Lesbisk prest ansatt i Møre Bispedømme (Tredje Verdenskrig)

nwo-pyramid-jewish-new-world-orderDen Norske Kirken bytter ut de personene som utgjør menigheten fra kristne til karnalske satanister. Nå skal de etablere et koselig ‘tolerant’ politisk korrekt karnalsk samfunnshus hvor åndelige prinsipper har blitt forlatt til fordel for den verdslige/politiske ‘humanismen’. De som ikke lyder Bibelen har ingen rett til å kalle seg Kristen. De som opptrer i strid med den, tvert motsatt, de er per definisjon satanister.

Møre Bispedømme har ansatt lesbiske Hanne Marie Pedersen-Eriksen som prest i Sandøy. Bibelens lære om de karnalskes utestengning av Jesus Kristus’ Kirke siden de ikke har noe åndelig å tilføre siden de ikke klarer å avholde seg fra de verdsliges hedonisme, er dermed opphevet, under toleransens og det politiske korrektes faner har Kirken blitt forledet til å bli i opposisjon mot sin Stifter og åndelige overhode; Jesus Kristus, som lever i aller høyeste grad, selv idag.

Konservative finnes ikke lenger. Jesus har ingen Kirke i Norge lenger. Satan har overtatt de kirkerommene. De konservative er stemt bort, eksterminert av ‘liberale’ krefter. Kirken har blitt Anti-Krists kirke, og Anti-Krist bevegelsen trenger en Tredje Verdenskrig for å lykkes med sin endelige maktovertagelse, som 1. og 2. Verdenkrig var trinnvis oppbygging mot samme. Egentlig har det aldri vært fred, bare rolige perioder mellom slagene og den gradvise innføring av deres nye verdensorden.

Når synden er full, da blir velsignelsene og beskyttelsen fra den åndelige livgivende og ordnende Allmakt trukket tilbake, og en kommer under dommen, og gjennom hele historien har den verste dommen alltid vært krig, nød og død, som menneskene valgte for seg selv ved sine (gale) valg ved sin frie vilje. Det er prisen samfunnet må betale for å underlegge seg denne verdens Fyrste.

Dette er helt i tråd med planene om Anti-Krists og satanistenes overtakelse av verden i sin Nye Verdensorden, fremmet og behersket av okkult talmudisk ‘jødedom’ (sionisme/khazarisme). Infiltreres og nedbrytes gradvis fra innsiden. Khazarene utgjør 85% av verdens ‘jødedom’. Denne jødedommen har ingenting med Juda stamme (Sem-itter) å gjøre.

Den tidligere jøde Brother Nathanael, som ble ortodoks kristen med lyset i hjerte og sinn og sannheten som ledestjerne mer enn løgnen som vedlikeholdes i alle fora, forklarer her:

World War 3…Birth Of A Brave New World

Å bruke Bibelen mot dette vil bli ansett som ‘hattale’. Slik tar satanistene i den okkulte Satans Synagoge (Åp. Rev. 2.9 og Åp. Rev. 3.9) kontroll over verden.

Som Edit Starr Miller (Lady Queenborough) sier i boken Occult Theocrasy (1933):

«I dag vil de fleste av de gode folk være redd for å være god. De streber etter å tenke inkluderende og tolerant! Det er mote å være tolerant – men mest tolerante til ondskap – og denne nye standard har nådd slike proporsjoner at det kreves intoleranse for godhet. Veggen av motstand mot ondskap er dermed brutt ned og gir ikke lenger beskyttelse av dem som er forfulgt av illgjerningsmenn, og som er i behov for det. Ved å tilby denne boken til offentligheten, har jeg forsøkt å avdekke noen av de midler og metoder som brukes av en hemmelig verden, man kan nesten kalle det en underverden, ved å trenger inn, dominere og ødelegge ikke bare den såkalte overklassen, men også størstedelen av alle klasser».

«Today, most of the good people are afraid to be good. They strive to be broadminded and tolerant! It is fashionable to be tolerant — but mostly tolerant of evil — and this new code has reached the proportions of demanding intolerance of good. The wall of resistance to evil has thus been broken down and no longer affords protection to those who, persecuted by evildoers, stand in need of it. In offering this book to the public, I have endeavoured to expose some of the means and methods used by a secret world, one might almost say an underworld, to penetrate, dominate and destroy not only the so-called upper classes, but also the better portion of all classes.»

Occult Theocrasy

http://sandiego.indymedia.org/media/2007/02/125034.pdf

Alle Vestens ledere er kjøpt og betalt av d.s.
Alle Vestens ledere er kjøpt og betalt av d.s.

Sunnmørsposten har gjort en meningsmåling som viser at satanistene har lykkes godt med sin undergravingsvirksomhet på sømmelighet og kristelighet, og mental kondisjonering og programemering av massene, under dekke av ‘liberalisme’ og ‘toleranse’, toleranse for hva som la i grus samfunnet i Sodoma og Gomorra, blant mange andre eksempler fra historien.

smp1

Undersøkelsen har nok den feilkilden at skikkelige folk vil være skeptisk til å flagge sin mening, idet de blir politisk slaktet og sosialt utstøtt av Satans ormeyngel med det, kalt for å spre ‘hattale’ og som Jesus profeterte at kristne skulle bli utstøtt av de ‘gode’ politisk korrekte selskap i den tiden vi er inne i, hvor khazarene – «de som kaller seg jøder og ikke er det» – skal undergrave våre sivilisasjoner, så dette gir nok ikke det helt rette bildet.

«Det er mange progressive stemmer i kirka, noe sognerådet og bispedømmet har vist, men dessverre er det fremdeles noen som holder fast ved det jeg mener er diskriminerende antikvarisk intoleranse, sier Holen Bjørdal.»
http://www.smp.no/nyheter/article10836393.ece

Kirke trenger ikke hverken satanistiske anti-Kristelige fremskritt eller toleranse for det samme Holen Bjørdal. Kristne trenger ikke noe som så klart strider mot Bibelens lære. Karnalske satanister har ingenting i Kristus sin menighet (‘Kirken’) å gjøre. Da vil de bare være der for å undergrave den fra innsiden.

Khazarer og andre satanister, jøde som greker, har kun en mulighet til å unnslippe den evige dommen for okkult ondskap, ved løgn og bedrag utbre sin agenda, hvilket ikke er i tråd med kristne demokratiske prinsipper (natural law/divine law, det helt normale utviklingsforløp for alle bade personer og samfunn om de følger åndelige lover), det er å akseptere Jesus Kristus som Messias og frelser, og finne at hans modell er den eneste som vil fungere på lang sikt.. de får lov og prøve seg en stund, men historien viser at deres hedonistiske og gudløse rike vil falle, før eller siden, og da kommer straffen mot dem som står bak desto hardere, fullt fortjent.

«Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager! For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.» Johannes åpenbaring 18, 4-5..

Elsker sine lyster høyere enn Gud
http://www.brunstad.org/no/kristen-oppmuntring/kom-ut-fra-henne-mitt-folk

Brother Nathanaels hjemmeside om Brave New World oRdEr
http://www.realjewnews.com/?p=1011

Relatert

Kirken har noen store problemer
http://www.riksavisen.no/?p=16446

Khazarene, verdens falske jøder
http://www.riksavisen.no/?p=5128

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

Hvordan Rasebedraget til Jødene ble Avslørt
http://www.riksavisen.no/?p=12044

Dagens jøder er khazarer
http://www.riksavisen.no/?p=10050

Kristne har blitt lurt av sionister
http://www.riksavisen.no/?p=16494

Verden; De karnalskes Shangri-la
http://www.riksavisen.no/?p=17170

Løven er Judah, Lammet er Israel, forent i Jerusalem
http://www.riksavisen.no/?p=15104

RETTE Israels oppgave på Jord; Kjærlighet til Verden
http://www.riksavisen.no/?p=14106

Facebook Comments

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.