Løven er Judah, Lammet er Israel, forent i Jerusalem

lion-lamb
Ingen av oss av de Ti Tapte Stammer av Israel, hvite folk i Europa med sin religion kristendommen, lærte hvordan hate som de falske jødene og anti-kristene hater alle andre enn seg selv i søndagsskolen ihvert fall, som Rune Larsen sier i sangen.

Det blir faktisk ikke fred i fysiske Jerusalem før jøder og muslimer og alle andre har tatt imot Messias, Jesus Kristus, eller lar hans hjord være i fred der, kastet ut satanistene som oppholder seg der nå…

Rune Larsen – Jerusalem

Galskapen og misforståelsene oppstår når folk som kaller seg kristen aksepterer at de falske jødene (Åpenbaringen 2.9 & 3.9) skaper konflikter for å fremme sin sak, perpetual war for perpetual peace, og gir avkall på kristen tro for å tekkes jøder, budhister, ateister, muslimer og satanistiske paver. De er for redd til å si imot jødene, som vil ha kristendommen avskaffet i hjerter og sinn i vesten. Mange mennesker er så svak, både i ånden og i troen, og faller for satanistenes list..

Den Gode Hyrde?
Den Gode Hyrde?

Hehe, nei det er ikke han. Han (‘The Vicar of Christ’) har satt seg i Jesus Kristus sitt sted. Peter skulle gå til jødene, mens Paulus fikk mandat til å nå hedningene (de falne Israel stammene som var spredd utover verden, «på andre siden av Jordan») først og fremst. Så se hva han som sitter på Peters trone har gjort (Paven), han kysser hånden til Anti-Kristene.. Han har mislykkes noe så grassat, ikke fått dem tilbake til folden til Kristus, til Messias, men tvert imot adoptert DERES karnalske verdenssyn.

Chrislam, i full tilbedelse av og underlagt jødedom, det Nye Verdens Religionen
http://worldtruth.tv/historic-first-ever-islamic-prayers-at-vatican-signals-start-of-one-world-religion/

Det fantes allerede mange Antikrister på samme tid som den første kristne menigheten. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,19.26. De er løgnere som benektet at Jesus er Messias. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,22. ”Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Peter via Paven skulle få Judah-stammen tilbake til G-d, han har virkelig mislykkes, han har adoptert DERES verdenssyn; mystisisme og okkultisme, forførelser og bedrag.

Hva er tegnet på Endetiden? «Bli ikke forført».

The spiritual King of the wordly kingdom of Jerusalem, the jewish utopia, anti-Christs kingdom…. He will sit 3,5-7 years, than he is done. Jesus and his angels will soon start taking out this people..

Pope Francis declares evolution and Big Bang theory are right and God isn’t ‘a magician with a magic wand’
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-wand-9822514.html

Sist jeg sjekket Bibelen så har G-d for evig og alltid ALL makt i Himmel og på Jord.

«About the time of the End, a body of men will be raised up who will turn their attention to the prophecies, and insist upon their literal interpretation in the midst of much clamor and opposition.»
-Sir Isaac Newton

The Christian jew Henry Makow write here that cabbalistic talmudist false ‘jews’ (Edomites, Kenites and Khazars) are setting up themselves to be worshipped instead of Jesus Christ, because while the Christian symbols is becoming more and more forbidden in public, their symbols is every day becoming more rampant, and they Wonder why there is anti-semittism (if they only were semities at all, what they are not, they are not from Shem, they are from the ‘Devil’ as Jesus claimed, John 8:44, Rev. 2.9 & 3.9)…

http://henrymakow.com/2014/10/CMHR-disguised-holocaust-temple.html

bilde

Men det er faktisk meningen at folk skal testes i endetiden. Bibelen sier dette er eneste grunnen til at jødiske og katolske overløpere av noen satanister skal få holde på, og årsaken til at Satan selv som åndsmakt ble skapt og finnes, er for å finne ut hvem som er dum nok til å la seg lure av deres løgner om humant politisk utopisk verdensrike uten Kristus om det er bolsjevik USSR eller Nye Verdensorden, en forent religion som Chrislam, humanisme eller kristendommen har blitt jødedom (jødisk Zionisme) og har blitt satanistisk, hvilket alt verdslig er.

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

Kristne tilber ikke jøder som verdens messiaser. De tilber ikke mennesker, KUN Jesus Kristus.
Kristne tilber ikke jøder som verdens messiaser. De tilber ikke mennesker, KUN Jesus Kristus.

Kjærlighetens Rike

Kristus sitt Rike er Kjærlighetens og Livets, ikke hatets og dødens

Den som sier og tror at Jesus Kristus ikke har makt i verden, vil ikke ha noe håp om en bedre verden, at han ikke har makt til å omvende satanistiske jøder og andre mennesker som muslimer, budhisters, hinduer sine sjeler, de er ikke kristen.

Kristus har ALL makt i himmel og på jord, og både jøder og falske kristne som istedenfor priser Anti-Krist goes down the drain når tiden er inne.

1962633_735199626517406_4345815841404161550_n

Det går ikke på å akseptere andre religioner om når det åndelige Jerusalem blir en realitet, Det er å opprettholde håpet om at Kristus en dag vil ha tilintetgjort fienden, som lurer hans primærgruppe inn i undergangen for deres siviliasjon, som han ble sendt til primært, og som apostlene fikk beskjed om å gå til, «gå til Israel, på andre siden av Jordan», ‘Israel’, de 10 Tapte Stammer av Israel, de hvite folk i Europa.. «på øyene i Nordvest».

«The modern Jews and the Israeli state are the «citizens» who hated Jesus, saying, «We will not have this Man to reign over us» (Luke 19:14). Jesus said they were to be brought back to that land for destruction (Luke 19:27). For the past 2,000 years, the remnant of Judah known as Jews have operated without the King, for they rejected His rule over them (Luke 19:27), slew Him in order to seize the inheritance for themselves (Matt. 21:38), and turned the Temple into a den of thieves (Matt. 21:13). This does not sound like a call for Israel to unite with the remnant of Judah that rejected Jesus’ rule. Thus, for anyone to convert to Judaism would be to take on the curse that has been laid upon that nation. The solution is not for Israelites to unite with Jews or convert to Judaism, but for Jews to acknowledge their national sin and proclaim Jesus King.»

«Tracing those Israelites is no longer a historical problem. The archeologists of the past century have unearthed all the evidence needed to link the lost Israelites with the Caucasian nations of the world. »

«This, then, is why God picked America and Britain to reenact the time of Jacob’s trouble from 1776 to 1986/96»

«In the great parable of the nations, we see the European nations representing the sons of Jacob. Britain stands at the head of those nations, geographically pictured as Jacob himself. In fact, their flag is called the «Union Jack.» Jack is a shortened form for Jacob.»

«America started out with 13 states and has grown now to 50. We started out with the same number of tribes as the original House of Israel. (Jacob had 12 sons, but Joseph’s sons became two tribes, Ephraim and Manasseh; this made a total of 13 tribes in all. Yet there were only 12 land-owning tribes, because Levi was not given a land inheritance.)»

«The point is, someone must be around to fulfill these distinct prophecies for Israel and for the cursed fig tree. The lost House of Israel must exist to be remade into another vessel; the remnant of Judah must exist to be smashed in gehenna. The problem comes when people think that the smashed vessel is going to be rebuilt into a vessel fit for God’s use, and when those same people think that the original House of Israel is lost forever. Such erroneous assumptions make for huge blunders like we saw in 1948 and 1988.»

http://www.gods-kingdom-ministries.net/teachings/books/secrets-of-time/chapter-15-jacobs-trouble-fulfilled-in-the-modern-nations/

Israel er ikke Juda. Juda var kun en av stammene. Israel er 10-11 stammer i tillegg. Under Judah, khazarer, edomitter og kainitter, der vil volden øke hele tiden, inntil alt kollapser i et lysglimt.

Under ISRAEL som er de hvite folk «på øyene i Nordvest», som er G-ds eksempelfolk i verden, som skal statuere et eksempel med sitt lederskap for resten av verdens folk, under dem og deres kultur og trosbasis som er kristendommen ville det vist seg at det kunne blitt fred i fysiske Jerusalem også. Jesus institusjonaliserte å stå til tjeneste for folk som herskere. Jøder vil helst være herskere. Vi ser hvordan det går.

foreignm

Israeli foreign minister: Jesus wanted to alter the ‘ Jewishness ‘ of Israel and he was condemned to the most excruciating death
http://awdnews.com/top-news/israeli-foreign-minister-jesus-wanted-to-alter-the-jewishness-of-israel-and-he-was-condemned-to-the-most-excruciating-death

Ja, det var endelig for mye forlangt av dem å være gode og ikke onde, å være tjenere mer enn å være herskerre. De har herskergenet. Ikke tjenergenet.

Foreløpig har falske jøder og satanister som edomitter, khazarer og kainitter overtaket, men Israel, det rette Israel sin ånd og ledelse ViL vinne, til slutt…. Jesus Kristus med sitt ord og sine løfter er garantisten for at det skjer.. selv om hedningene og satanistene er også lovt de skal få sitte med makten en liten stund, for å vise for all verdens folk hvilket system som er best, slik at de skal avsløre seg selv. Han vant over dem allerede for 2000 år siden. Seieren er sikret. Mt. Sion menes Frelse (Salvation).

Og alle disse barn av forskjellige farger i Rune Larsens sang vil ha tatt imot Kristus… For det er det eneste virkelige Jerusalem og Sion som finnes, for virkelig kristne. For de som forstyrres med falske jøders og sionisters Zion vil sangen kunne skape forvirring, men for oss som ser KUN det kristne Sion, der jødene ikke er jøder lenger, de har blitt kristen, og de som ikke er blitt kristen er i helvete, for oss er det ikke noen forvirring… Sion er kristendom, ingenting annet, og i det rette Sion, der er faktisk KUN kristne, siden Sion er en kristen drøm og håp.

Anti-Kristene skal gå heden

Bakstreverske talmudiske jøder har heller ikke noen plass der i det åndelige Jerusalem, i den kristne drøm.. bare de klokeste av dem som har funnet ut hvem deres Messias er, som han var det for Israel, oss. Kun de som er av Abraham, den Rettferdige, som Rune Larsen synger, og som er omskjært på hjertet mer enn nedentil, skal være i Sion.
🙂

Israels Shephard
Israels Shephard

Men først vil altså en falskspiller sette seg på ‘tronen’ (menes vil være ledende ånd) i ‘New Jerusalem’, det verdslige, det politiske, det som skal gjennomføres med krig, drap og terror…. Og alle vil tro denne tosk som setter seg i Kristus sitt sted vil kunne skape fred med politikk… Politikk skaper ikke fred. Fred i menneskers hjerter skaper fred…..

The Mashiach
The mashiach will be a great political leader descended from King David (Jeremiah 23:5). The mashiach is often referred to as «mashiach ben David» (mashiach, son of David). He will be well-versed in Jewish law, and observant of its commandments (Isaiah 11:2-5). He will be a charismatic leader, inspiring others to follow his example. He will be a great military leader, who will win battles for Israel. He will be a great judge, who makes righteous decisions (Jeremiah 33:15). But above all, he will be a human being, not a god, demi-god or other supernatural being.
http://www.jewfaq.org/mashiach.htm

Det har nok gått de frafalne okkultistiske jøder forbi, men Jesus var det største menneske som har levd, han var virkelig den som var mest og best kjent med mosaisk lov og kan dømme rettferdig, som Abraham. Han var nettopp den karismatiske lederen de etterspør, og han VIL vinne den åndelige kampen som utspiller seg for ISRAEL, det virkelige Israel, og ikke bedraget til Teodor Herzl og Baron Rothschild. Han VIL inspirere andre til å følge sitt eksempel. Og den som tror på at Kristus ikke har makt, ‘miliært’ i åndelig forstand, til å kaste ut satanistene og de falske jødene fra Jerusalem, og innføre SITT kristne Sion, og ikke et anti-Kristelig jødisk, de vil ikke kunne ha mye håp i verden i dag. Da vil det være grunn til å se mørkt på tilstandene.

Håpet er levende

Jesus lever! De prøvde å drepe han og trodde det skulle hjelpe, men han stod opp tredje dagen og hånflirer av disse formørkede sjeler fra sin Trone, i Det Nye Jerusalem. Jeg har ENORMT godt håp, fordi jeg setter min lit til løftet fra Israels Messias, VÅR Messias, at satanistene og anti-kristene skal kastes ut, fienden skal beseires og Sion vil bli den kristne drøm den var ment å bli, før drømmen ble hijacket av tyver, både av drømmen og identiteten. Og ble et jødisk mareritt for menneskeheten, mer enn et kristent ideal.

Israeli president’s diagnosis — ‘Israel is a sick society’
http://www.jta.org/2014/10/19/news-opinion/israel-middle-east/rivlin-violence-an-epidemic-in-israeli-society

jewish-war-and-second-coming

Stanly Frodsham profeti on Endetiden, 1968;

«Rettferdighetens tjenere skal være vise.
Deres liv skal samstemme med Mitt Ord,
deres lepper skal forkynne det som er rett
og det skal ikke være noe kompromiss hos dem.

Når en miks av sannhet og løgn kommer
skal du vite at han ikke er av Meg.
()
Når du blir forfulgt, trykt ned og avvist av
dine brødre da skal du vende deg til Meg av
hele ditt hjerte og søke meg for å få tak i det
åndelige livet som du så sårt trenger. Når
prøvelsene da kommer over deg vil du være
i stand til å stå.
()
Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da
og KUN DA skal de bringe frem sin
vranglære. Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt
hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med
av beundring. For gjennom slike mennesker
skal satan få innpass hos Mitt folk.
Pass deg for forførere. Tror du at en forfører
høylydt vil proklamere åpenbar vranglære?

Nei, han vil tale ord om rettferdighet og
sannhet, og vil fremstå som en lysets
apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets
hjerter vil bli vunnet. Da, når hjertene er
vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord
forkynnes, og Mitt folk vil bli forført.
()
Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine
åndelige øyne om hva som ligger og lurer i
mørket, slike ting som ikke kan sees med
det menneskelige øyet. La meg lede deg
slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får
kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en
kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen
nytte om du kjemper med kjødelige våpen.

Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre
kampen , da må mørket gi tapt og frihet vil
komme til deg og Mitt folk.»

http://www.filabirk.no/Stanly%20Frodsham.pdf

Jeg venter hver eneste dag i spenning, om det er idag det skjer, eller om det er litt senere. Hver eneste dag ser jeg etter tegn i politikken på om vindene er iferd med å snu, at Jesus Kristus har satt igang sammen med sine engler å beseire Satan og hans tropper på jord. Kastet satanistene utav det åndelige Jerusalem, slik at det sanne Sion kan bli en realitet og manifestert på jord, ikke Anti-Krist sitt..

«When the Lion and the Lamb lie down together in Jerusalem»

Lion, Løven = Juda stammen.
Lamb, Lam = Israel (I)Saacs Sons, Saxons. Hvite folk i Europa.

Men først må altså satanistiske frafalne karnalske jøder fra juda stammen, som spytter på den mosaiske tradisjon, og Jesus – Davids Rotskudd, edomitter og kainitter ta imot Messias, og de satanistiske khazarene dra hjem til Mongolia.

No Messiah. No Kingship. No Priesthood. No Prophets.

Relevant

RETTE Israels oppgave på Jord; Kjærlighet til Verden
http://www.riksavisen.no/?p=14106

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/?p=12070

Hvem Er De Rette Jøder?
http://www.riksavisen.no/?p=13242

Hvordan Rasebedraget til Jødene ble Avslørt
http://www.riksavisen.no/?p=12044

Khazarene
http://www.riksavisen.no/?p=5128

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring