Maskinfeil ga Bush for mange stemmer

TV2/AP (Associated Press) melder idag 07.11.04 at en feil med en elektronisk stemmemaskin førte til at George W. Bush fikk for mange stemmer i Ohio – staten som avgjorde presidentvalget. På grunn av feilen fikk Bush 3.893 ekstra stemmer i forstedene til byen Columbus, opplyser valgtjenestemenn til AP. I valgkretsen Gahanna fikk Bush 4.258 stemmer mot John Kerrys 260 ifølge de uoffisielle resultatene. Statistikken viser imidlertid at bare 638 avga stemmer i kretsen, og Bush skulle bare hatt 365 stemmer.

Og de som er dum nok til å tro at dette kun gjelder i valgkretsen Gahanna er i beste fall uopplyst, og i verste fall dum.


www.votescam.org spør følgende:

Hvorfor kan vi ikke stemme drittsekkene ut?”
Svaret er:
Fordi vi ikke engang har stemt dem inn!”

Elektronisk valg er enkle å manipulere, som de nok har blitt i dette tilfellet. I virkeligheten fikk nok sannsynligvis Bush ca. 20 % og Kerry resten.

Lederen for et selskap som solgte stemmemaskiner til Ohio sa I et brev i forbindelse med et pengeinnsamlingsbrev for Republikanerne at han var; ”forpliktet til å hjelpe Ohio’s stemmer til å gå til Presidenten neste år”.

Diebold Inc. var et av tre firma som ble pre-kvalifisert av Ohio’s ”Secretary of State”; Ken Blackwell,

også en Republikaner, og det ble klaget fra de to andre firmaer på at Diebold Inc. hadde fått kontrakten på grunn av sin uttalte støtte til å ”levere stemmene fra Ohio til Bush”.

Hele artikkelen her:

http://www.votescam.com/votingmachinecontroversy.php

Mer om hvor enkelt det er å manipulere ekeltroniske stemmemaskiner her:

http://www.blackboxvoting.com/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring