Å sitte og meditere mens verden går ad dundas er vel knapt noen stor personlig utvikling.

Når New Age guruer springer Den Nye Verdensordens ærend

Å sitte og meditere mens verden går ad dundas er vel knapt noen stor personlig utvikling.
Å sitte og meditere mens verden går ad dundas er vel knapt noen stor personlig utvikling.

Når new age guruer springer Den Nye Verdensordens ærend

The Arrivals, # 10:

Av filmen går det frem at Den Nye Verdensorden vil ha en en ny sekulær verden. Novus Ordo Seclorum. En nye sekulær orden. Frasen betyr «NEW WORLD ORDER» eller ‘Orden i Den Nye Tidsalder (NEW AGE)’. I moderne tider, ble frasen først brukt av President Bush rett etter den første Iraq krigen.

Bibelen advarer oss om at i ‘endetiden’, vil Gud tillate Antikrist å ta over verden og tvinge satanisme på alle. Dette vil tvinge menneskeheten til å ta et endelig valg mellom hvem de vil tro på og følge; Gud eller Satan. Eller om de vil stikke hodet i sanden som strutsen for å slippe dette valg. Å sekularisere verden fra all gudelære (religion) er deres mål. Gud er deres fiende. Der skal ikke være andre guder enn dem i verden. Det gleder ikke meg som står trofast på min åndelige Gud sin side. De bruker penger til å reklamere for sin Nye Verdensorden, og Den Nye Verdensordens religion.

tyrant-boot-poster Fra dollarseddelen: «New Secular Order».

THE SYMBOL : this is an religious symbol that is traced back to ancient times. It is the occult symbol for the «All Seeing Eye of Lucifer» (satan). To those who believe in this Luciferic Religion, Lucifer is the good «god» of love and light who is in a war against the evil wicked «god» of the Bible, called «Elohim» (the mirror reversal of The Bible). The Pyramid shows its occult connection to ancient Egypt and the god «RA» who was the enemy of The God of ISRAEL (Elohim). Under «RA» the Pharoah enslaved the Children of Israel for 400 years, until God delivered them thru Moses and the Ten Plagues.

De bruker mange metoder for å implementere sin Nye Verdensorden. Gi folket sirkus og brød, sa Caeser – for SIN verdensorden, kanskje er det ikke så langt unna det dagens metoder går ut på ? Se her:

*** The following BBC News report observes that religion and spirituality are being replaced by a new secular order. Life in the Western world now revolves around TV, celebrity, sport, shopping, work and money. In the UK, Sunday morning Church has been replaced by Sunday League football and Sunday morning TV. Meanwhile in the US, where organized religion remains popular, it has been transformed into something new. Huge mega churches are the new trend, and congregations sing and pray for wealth and material success. We are indeed witnessing the demise of old-fashioned spirituality. Is it a coincidence that this has always been the agenda of powerful secret societies like the Illuminati? ***
http://www.theinsider.org/news/article.asp?id=510

Har jo en stor sammenheng med denne Den Nye Verdsordens religion artikkelen. Det samme jeg prøver å si:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/den-nye-verdensordens-religion/

Hva som er veldig tragisk er at det er mennesker i vår hjemlige New Age bevegelse som gjør så godt de kan å hjelpe Den Nye Verdensordens agentur å implementere de endringer og den sekularisering de har bestemt det skal være, og hvilken de reklamerer for på dollarseddelen. Ikke fordi de er medløpere og kjøpt og betalt, men ene og alene av kunnskapsløshet. Vær varsom med hvilken guruer en velger å underlegge seg, det er et godt råd.

Men virkeligheten har blitt for vanskelig for mange, selv i alternativmiljøet – New Age bevegelsen, så de trekker seg tilbake fra den. Trekker seg inn i sin boble, som pinnsvinet når farer truer, og kjøper alt som guruene tenker. For å slippe å tenke selv.

Sekulær betyr verdslig. Det er en verdslig gud å innordne seg. Den verdslige gud er THEM. Den åndelige Gud er død ! Baruch sier et sted at THEY skal bli guder for seg selv.
http://nn.wikipedia.org/wiki/Sekul%C3%A6r

De som ikke forstår det religiøse aspektet av det Den Nye Verdensorden NWO driver med, kommer aldri til å forstå hele bildet. Religion betyr ALT ! Selv om det er den sekulære religion. Det er verdens mentale fyrste som står oppimot den åndelige gud, det er det episke drama som ALLTID har spilt seg ut her i verden; Det gode mot det onde.

Rabbi Ben Zion Bokser skrev i boken “Judaism and the Christian Predicament” (New York: Alfred A. Knopf, 1967) side 59:
“Dette er ikke et uvanlig inntrykk og en finner det av og til blant jøder som hos kristne – at judaisme er religionen til den Hebraiske Bibel. Dette er, selvfølgelig, et villedende inntrykk. Jødedom er ikke en religion fra Bibelen.”

Rabbi Moshe M. Maggal, skrev:
“…du vil legge merke til den store forskjellen mellom den Jødiske og den Kristne religionen. Men dette er ikke alt. Vi anser de to religioner så forskjellig at den ene utelukker den andre. …Vi understreker at der finnes ingen slik ting som en Judeo-Kristen religion. De er ikke noen likheter mellom de to konsepter.” [Rabbi Maggal (President, National Jewish Information Service) brev, 21 August 1961.]

Jødiske Henry Makow, som forøvrig er kristen, sier at eliten av ‘jødene’ har skapt en Jødisk Gud som sin «egregore,» dvs et instrument for sin kollektive vilje, dvs deres begjær etter å overvinne hedningene og herske suverent. “Denne egregore er Lucifer”, sier Henry Makow, “og elitære jøder [sionistene] har laget ham til mesterånden for Den Nye Verdensorden. De elitære jøder er “Kommunist Kapitalistiske Internasjonale”, de inngiftede Tyske bankfamilier som, ifølge Christian Rakovsky inkluderer Rothschilds, Warburgs, Schiffs og mange andre“.
http://www.rense.com/general75/godthat.htm

Jødiske Dr. Alfred M. Lilienthal innrømmer at Elohim ble erstattet med tilbedelse av seg selv.
“I vår samtids Jødedom er tilbedelsen av staten Israel og dens symboler gradvis og uheldigvis fortrengt tilbedelsen av en gud”.

Rabbi Solomon Goldman i sin bok ‘God and Israel’ konkluderer:
“Gud er absorbert i nasjonalismen til Israel. Han (Jøden) blir det nasjonale etos (gud eller ledende tro).”

Karl Marx fremhevet behovet for å ødelegge konseptet om noen ‘Gud’:
“Ideen om en Gud (Yahweh) er basisen for en pervertert sivilisasjon. Det (YAHWEH) må bli ødelagt“.
“Religionskritikken ender med den (Jødiske) lære at mennesket (Jøden selv) er det høyeste vesen (Gud) til mennesket“.


«Hvis kommunistene så på religionen som «opium for massene,» hvorfor innkluderte de ikke Judaisme? Spurte jeg. Tilber kristne og Jøder den samme Gud? Er der noe slektskap mellom Kommunisme og Judaisme?»

http://www.savethemales.ca/001913.html

‘Purim Special. From Esther to AIPAC’, av den Israelske multikunstneren Gilad Atzmon
http://uruknet.info/?p=m31096&s1=h1

Alle jødiske synagoger i kommunist Russland fikk stå i fred under Stalin, mens alle kirker ble brent eller gjort om til skoler. Den ateistiske verdslige religionen kalt ateismen til kommunismen drepte 60 millioner mennesker, de fleste kristne. ‘Jødene’ fikk ha sin religion i fred i ateistiske kommunist sovjet, mens kristendommen ble forbudt. Vi kan i følgende utsagn begynne å forstå hva og hvem som er deres ‘Gud’, som også Israelske Gilad Atzmon tar opp i sin artikkel:

Kaballistisk Davidstjerne“Det jødiske folket som helhet vil bli dets egen Messias. De vil oppnå verdensherredømme ved oppløsning av andre raser, ved avskaffelse av grenser, avskaffelsen av monarki, og ved å etablere en verdens republikk hvor jødene vil alle steder kunne kreve privilegiet å være statsborgere. I denne “Nye Verdensorden” vil Israels barn forsyne alle ledere uten å møte noen opposisjon. Regjeringene til de forskjellige folk som utgjør verdens republikken vil falle uten synderlig vanskeligheter inn i hendene til jødene. Det vil da bli mulig for de jødiske herskere å avskaffe privat eiendom, og alle steder å bruke statens ressurser. Slik vil løftet i Talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid er kommet, vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender.”
– Baruch Levy, Letter to Karl Marx, `La Revue de Paris’, side 574, June 1, 1928.

Rabbi Sherwin Wine ser ikke noe behov for noen Gud (Yahweh):
“ hele konseptet med Gud (Yahweh) er utdatert; Jødedom kan fungere utmerket bra uten det. “

Mr. James Yaffe kommentarer i avtalen:
“Det ser ut som vi må være enig med Rabbi Richard Israel, som skriver Kommentar sammendrag om Jødisk tro, …(den pågående diskusjonen om). Guds Død vil føre til at Jøder vil spørre, “Så hva annet nytt er det ? Den jødiske begravelse er en mye mer privat affære. Vi begravde ham (Yahweh) stille og rolig midt på natten.” (The American Jews Random House 1968 p.161)

Hvis de har ‘drept Gud’, hva slags ‘gud’ er det de har ? Den babylonske mysteriereligions gud er ‘Jødene’ selv, som den Jødiske Kabbala sier det: “Jødene er den levende Gud, Gud inkarnert: han er et himmelsk menneske. De andre mennesker er jordiske, av lavere rase. De eksisterer bare for å tjene Jødene. De er krøtterne“. (se ‘Judaism The world Strangest Religion’, side 8).

Henry Makow som mistet sine foreldre i Holocaust sier:
«[] en kabal av for det meste Jødiske bankier familier har tiltatt seg kontroll over kreditten til verdens regjeringer. De skaper penger utav tynne luften og tar renter for det. De bruker denne posisjonen til å kjøpe alle og alt som de trenger for å dominere menneskeheten med en totalitær ‘verdensregjering’. De er opptatt med å «forandre verden» så der vil ikke bli noen nasjoner, ingen religioner, ingen raser, ingen kjønn, ingen familier, ingen frihet og sannsynligvis ingen privat velstand (untatt deres egen.) De bruker krig og gjeld til å øke sin makt og fremme sin ‘Nye Verdensorden’.

Sammen med nærmest alle andre grupper, er jøder manipulert til å fremme bankiernes demonske agenda. Uskyldige jøder er satt i fare av sine ‘ledere’, som er forbundet med disse finansfolk.»
http://www.henrymakow.com/mommy_why_do_people_want_to_ki.html

Se hvem de er disse fremtredende medlemmer av våre samfunn som er kjøpt av og fremmer denne rike elites New World Order her:
http://www.riksavisen.no/?p=496

Vi må erkjenne at enkelte New Age guruer bidrar til Den Nye Verdensordens / Illuminatis uttalte mål om sekularisering av samfunnene og verden, så lenge de omfavner ateismen og hater religionen, læren om den overordnede åndelige Gud i verden, som troner himmelhøyt over disse selverklærte guder for menneskene i verden (pengemakten som gud), og som har en autoritet som overstiger disses autoritet.

Valget er ; Hvem vil hver enkelt av oss ha som gud? Der finnes bare EN ifølge Bibelen; Du skal ikke ha andre guder enn meg. Gud gjennom Moses visste hva som kom, og hva som alltid har vært verdens akilleshæl; Menneskets hang til å gjøre materialisme og penger til guder for seg selv – mammon og Moloch.

Dette er også valget mellom ‘the freeman of the land’ det åndelige menneske underlagt EN åndelig Gud, eller bli slaver under de verdslige guders totalitarisme.

Lykke til.

Les også:
‘Klimaforandringer eller Gud’
http://www.riksavisen.no/?p=835

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring