Misforståelser rundt det fysiske og åndelige Israel

Nordmenn – Guds Utvalgte Folk

Misforståelser rundt det fysiske og åndelige Israel
Misforståelser rundt det fysiske og åndelige Israel

Norman Finkelstein kommer til Lillehammer den 30.05.2007, for å delta på den Norske Litteraturfestival,
http://www.litteraturfestival.no/Onsdag/tabid/84/Default.aspx

16.00 Norman G Finkelstein “Misbruk av anti-semittismen,
Forfalskning av historien: Israels propagandakrig.”
Lillehammer Kino kr.150

Finkelstein er mannen som har skrevet boken «Holocaust – Industrien«, og senest «Beyond Chutzpah – On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History«.

Få forstår hvor fantastisk denne modige jødes arbeid har vært, en med intergritet som elsker sannheten mer enn løgnen, fordi han avslører den aller største løgnen som er indusert i menneskenes bevissthet gjennom alle tider. At noen er utvalgt som ikke er det, og at dermed andre ikke er det. «I ditt ansikts sved skal du tjene ditt brød», har de hørt. Løp og kjøp biletter for hans innlegg kl. 16:00 og 19:00 på Lillehammer den 30/5.

Selv om en klok mann som ville dette apartheid uvesenet til livs for 2000 år siden sa det rett ut hvor enkelt det kan gjøres;

«For at hver av dem som tror på ham skal ha retten til å bli kalt Guds Barn«, så ser det ikke ut til at menneskene forstår dette, men fortsetter å plage seg med skyld, synd og skam i sin psykologi. Jfr. tidligere president av USA, Jimmy Carter’s siste bok; «Palestine: Peace Not Apartheid» (Palestina: Fred og Ikke Apartheid).

Synd, skyld og skam har vært alle religioners hersketeknikk gjennom alle tider, også den kristnes, og det har gitt dem makt over individene, en makt som de nå og alltid har brukt til egen vinning mest.

Dette er så sentralt, at det finnes ikke maken. Jeg har derfor laget en kirke som skal opplyse folk om at der er frelse å få fra synd og skam, i Jesus navn, og etter enhver kan få lov å føle seg som et Guds Barn om en vil. Det er bare å bestemme seg for det, og glemme all falsk propaganda som en tillært («Du skal bli som et barn igjen, for å se Guds Rike«), for at andre såkalte utvalgte skal profittere på en. Idet flere nok forstår at Mesteren hadde rett, at vi faktisk er det, så er utbyttingen av oss over, – ikke før.

Jeg kaller den bare «Universal Life Church Norge». Med en svært enkel trosbekjennelse, bare et enkelt faktum; «Jeg er Guds Barn», er nødvendig å bekjenne for å være i kirken. Det er alt. Med det har en tatt det viktigste skrittet for å dumpe «herrefolket», for som Guds Barn er det begrenset hva en kan finne seg i. En har fått løfte om å være medarving til Guds Rike, og det skal en ha. Universal Life Church Norge

Den som føler seg unnfanget, født og oppfostret som en syndig skapning, av synd og skyld, er nettopp det, men ikke i seg selv, kun «av design», idet det passer noen mennesker at de er utvalgt og andre er ikke utvalgt. For det har det seg slik at de utvalgte skal få lov å profittere på de ikke-utvalgte som oss muslimer, kristne, hedninger, hinduer, budhister og andre.

Om alle var utvalgt, så var der jo ingen som kunne være «herrefolket»? Et problem kun for «herrefolket». Nei takk, sier jeg, jeg kjøper ikke den dritten der. Jeg trenger ikke noe herrefolk, jeg trenger et tjenerfolk jeg.

Joh. Åp- 2.9: «Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge.»

Nei, la oss huske på hva Kristen Døssland har dokumentert i boken «Norrønafolket i opphav og vandring», hva Åsmund Kaspersen (www.innsyn.com) og Stig Bergmann gjentar og gjentar for oss; at i virkeligheten er vi nordmenn en av Israels 10 tapte stammer, som utvandret fra det hellige landet, en gang i tiden, for å unngå trakassering og forfølgelse fra «herrefolket». Vi søkte frem til og fant frem til det landet som var lovt skulle flyte over av melk og honning. Etter hvert som isen trekte seg nordover, fulgte vi etter og med flid og møye bygget det landet vi har idag. Landet vårt ble ikke slik vi har det idag av seg selv. La de andre gjerne ta det lovede landet i midtøsten i sin besittelse, men vi forbeholder oss retten til å bevare vårt for oss selv.

Hadde ethvert menneske i Norge fattet dybden av dette, så hadde vi aldri godtatt å bli fratatt vårt land av landsforræderiske krefter innen politikk og media, vi hadde aldri funnet oss i at de stjal våre surt opparbeide penger (oljefondet), vi hadde aldri funnet oss i at andre skal frata oss våre ressurser (vann, olje/gass, fisk). Hadde mange nok følt seg som den arving til «Guds Rike» de er, om de vet det eller ikke, så hadde vi reist oss i en åndelig revolusjon, og forkastet «hyklerne og ormeyngelen» som Jesus kalte dem. Kastet dem på sjøen.

«For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot ondskapens åndehær under himmelrommet«. Så står det skrevet.

Konsekvensen av at enhver nordmann hadde virkelig følt og forstått at en er et Guds Barn, at en er ætling av Guds Eiendomsfolk, en arving til Guds Rike, hadde ført til at vi hadde sett et annet samfunn enn vi har, og et land fritt for korrupsjon og løgn hos «herskerklassen», som vi ser råder idag. Dette er den bitre sannhet, en sannhet som martyrer i tusentals gjennom historien har måttet dø for å hevde, innklusivt den største martyren av dem alle; Jesus fra Nazareth.

Når Jesus ble spurt om hva som var tegnet på den siste tid, så sa han:
Matteus 24.3: «Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enerom og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!»

Ikke bli forført. Fordi du kommer til å bli forført av politiske årsaker, og ikke åndelige. Og idet forførelsene er nærmest total, så må det vel være nærme at «den største løgnen» faller fra hverandre, nemlig løgnen om hvem som er Guds Utvalgte Folk etter den nye pakten. Da er vi i endetiden, og en ny tid er i emning. I den nye tidsalder skal løgnen bli avløst av sannhet, av ærlighet, hvor våre ledere er tjenere, mer enn våre herskere. Det er løftet, som denne skribent tror på blir oppfylt.

Dra å hør på en av Jesus sine sanne etterfølgere, Norman Finkelstein, en som hater løgnen og elsker sanheten, og som har måttet ta store personlige belastninger som følge av dette. Det er en som fortjener vår oppmerksomhet, vår ære og vår respekt. Må Gud velsigne alle slike.

Håper vi kan møtes på Litteraturkonferansen. Ta med telt, og en kasse vin/øl, og vi kan holde «nattverd».

Mvh. J.Johansen

Denne artikkel er publisert på www.riksavisen.no den 17.05.2007. Følg med på link her for oppdateringer av denne artikkel.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring