NorgeIdag; Kamp mellom IsraelFørst og JesusFørst fraksjonene ?

IsraelFørst og «bli ‘frelst’ av å være snill med jøder»-menigheten vant på generalforsamlingen til ukeavisen NorgeIdag, som kaller seg kristen, men som mange oppfatter som mer eller mindre jødiske religion de utbrer, idet de tilber jøder i Israel langt mer enn de tilber Jesus Kristus.

Det er IsraelFørst både på innpust og utpust. De utbrer i liten grad den kristne religions seier for 2000 år siden over den jødiske religion og verdensbilde, ja, seier over det jødiske folk som aspirerer i Talmud å være verdensherskere; The Great Reset, antikristenes sataniske verdensrike i Endetiden. NorgeIdag er på taperlaget. Jesus vant over dem allerede på Golgata, de skal bare dumme seg ut litt ekstra med dette Great Reset til askeNazi jøden Klaus Schwab nå (Åp. / Rev. 12:9, 20:7). Jesus vant, en gang for alle ! Det får du ikke høre om i NorgeIdag elller VisjonNorge, eller Vebjørn Selbekks avis Dagen.

Idag står kampen mellom jødedommen og kristendommen, om hvem av dem som skal være ledende i verden, verdens Konge, Jesus eller Jøder, nå når vi ser at jødedommen gjør sin innflytelse gjeldende i vårt land, vi judaifiseres. «Kristne» aviser stiller seg helhjertet bak denne judaifiseringen :

Jødiske tradisjoner utbres i Norge, går foran kristne tradisjoner

På korset seiret Jesus Kristus over talmudistene og jødene Kaifas, morderiske Herodes, Barrabas og Judas. Jesus led som følge av jødenes iboende ondskaper. Visjon Norge, NorgeIdag og Dagen promoterer Jødedom, ikke kristendom. De er jo aldri interessert i våre kristnes utfordringer, men om en jøde i Israel hikker, så har de pengeinnsamling.

De har som fremste sak å fremheve jøder og Israel, ikke Jesus Kristus og hans redningsaksjon for falne mennesker inklusivt talmudiske jøder, på korset.

Jøder er dobbelt så viktig for NorgeIdag enn Jesus ?

Den eneste redning for noen som helst jøde og israeler er å ta imot Jesus Kristus, kalle ham Konge over verden, og Messias, den eneste Messias Gud noensinne vil sende menneskeheten.

Å være påtatt snill og ‘tolerant’ har ingenting med kristendommen å gjøre.. ei heller hjelper det å heile religionen til venstre..

Det Eldgamle Kors · Kenneth Sivertsen

Bibelen sier at sannheten kommer nok frem, og kristenfolket vil nok våkne og trekker seg fra alt som Norge i Dag og Visjon Norge representerer, fordi å tilbe mennesker som guder som de gjør, er usunt, faktisk forbudt iflg Bibelen.

Jødedommens transgender guddom; Shekhina

Når jødene gjør samleiebevegelser ved klagemuren så er det Shekhina de ‘parrer’ seg med.

Avisen Dagen har kjørt kampanjen fordi redaktør Vebjørn Selbekk som tilber jøder og Israel som om de skulle være guder nok ønsker «hans» side skal vinne. Det kan nevnes at Dagen har utestengt meg fra å kommentere på deres facebook side, fordi de ikke ønsker at deres lesere skal vite at jeg sier dette om dem, at Jesus sin seier over Jødene på korset er underrepresentert både i Norge Idag og i Dagen.

«News From The West gir bevis på at et uforholdsmessig antall av de mest radikale elementene i den militante homoseksuelle rettighetslobbyen er av jødisk opprinnelse.« (Kilde)

Hvilken Venn Vi Har I Jesus · Kenneth Sivertsen

Jøder MÅ ta imot Jesus Kristus, de må bli født påny, bort fra talmudismen, bli snille og gode som kristne, hvis ikke vil de brenne i Helvete, det er sannheten.»

Den babylonske Talmud har bekreftet LHBTQ-doktrinen i årtusener.

Rabbi Yirmeya ben Elazar: «…da Den Hellige skapte det første mennesket, skapte Han ham som en androgynos (som hadde både mannlige og kvinnelige seksuelle egenskaper).» Dette bekreftes av Mishnah Bikkurim 4:1 (og en rekke andre autoritative tekster). For rabbinerne i Talmud Bavli var androgynene en anerkjent juridisk kategori. Begrepet forekommer ikke mindre enn 32 ganger i Mishnah og 283 ganger i Talmud. De fleste av disse sitatene er ikke variasjoner, men snarere diskusjoner som vurderer hvordan rabbinsk lov (halakhah) gjelder for en som har både mannlige og kvinnelige seksuelle egenskaper. https://www.myjewishlearning.com/article/the-eight-genders-in-the-talmud/

«Rett fra kilden. LGBTQ+ og Pride har jødiske religiøse røtter, så det er ingen tvil om at Pride brukes som et av flere virkemidler for å innføre jødisk religion og kultur. Typisk for sånn de jobber. Infiltrering og pervertering. Ingenting i åpenhet. Kamuflert og skjult budskap. LØGN! Det tåler ikke dagens lys. Så motbydelig at det er til å spy av. Ingen snikislamisering som jødenes venner har skreket om i flere år, men en SNIKJØDIFISERING er det som pågår.» – RJ

More Than Just Male and Female: The Six Genders in Ancient Jewish Thought
https://www.sefaria.org/sheets/37225?lang=bi

Dette er fra de jøder som Dagen, NorgeIdag og VisjonNorge promoterer som ‘gudsUtvalgteFolk’, og innbiller dermed eldre damer de lurer penger av, de kommer ikke til himmelen uten de gir penger til satanistene skremmer de gamle damer med en fot i graven, og alskens idioter, at dette er den kristne Gud sitt utvalgte folk. Det er det motsatte av sannheten, fordi deres gud er Satan (John 8:44, Rev. 2.9 & 3.9).

De som elsker synden vil hate Kristus, fordi Kristus er syndens fiende…. tilbyr syndenes forlatelse… de som elsker synden og friheten til å fråtse i syndens hedonisme, vil hate oss som truer deres «frihet» til å leve et liv i synd med Satan…. kun fordi vi er for at de borgerlige verdier som sømmelighet og dannelse er et gode for ethvert samfunn…

Talmudiske jøder hater vanligvis Jesus Kristus. Talmud oppfordrer til det.

Det er ingen tvil om at det er den ekstreme IsraelFørst-fraksjonen som vant; Visjon Norge, NorgeIdag og Dagen promoterer Jødedom, ikke kristendom. IsraelFørst vant over JesusFørst fraksjonen på NorgeIdag generalforsamling. Alt blir i IsraelFørst familien, til Dagen’s Vebjørn Selbekk og Jan Hanevolds store glede, og kanskje til Guds sorg.

Jøder kan ikke frelse noen sin sjel, for noe som helst, annet enn frelse den enkeltes lommebok og sikre deres finanser. Kun Jesus kan frelse deres sjeler, de så lettsindig selger til høystbydende pengesterke jøde, – det får bli deres eget problem, ikke mitt :

Salige Visshet · Kenneth Sivertsen

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring