Norsk forfatter: Jøder bør ikke være så overmodige

En svensk forfatter, Salomon Schulman, tar et oppgjør med Norges historie sier i en artikkel i Bonnier-avisen Expressen at «Nordmenn burde ikke være så stolte» angående Norges behandling av jøder under 2. verdenskrig.

Kanskje han like gjerne skulle ta et oppgjør med jødenes historie? En svensk jøde som ønsker seg mer shekels, ute på utpresningstokt ovenfor dumme og historieløse politikere.*

Joda. Like mye eller like lite som jøder om de ikke vil være kollektivt ansvarlig er nordmenn ansvarlig for hva noen som helst jøder skal ha mistet av shekel eller eiendom. Et erstatningssøksmål ene veien kan glatt skape presedens andre veien, så det anbefales at jøder trekker inn sin higen etter noen mer shekels, og tier helt stille, ligger litt lavt en stund, om ikke de vil bli stilt kollektivt ansvarlig for hva jødene bevirket av mord, drap og tyveri under Bolsjevik-jødenes herjinger i Øst-Europa, den gang de bevirket 70 års mørke for millioner av mennesker, og 66 million kaldblodig myrdede ifølge Nobelprisvinner Alexander Solshenitzin, som de idag bevirker i det tidligere hvite Sør Afrika med den Litauenske jøde Joe Slovo et al, «med en astronomisk mord rate, President Jacob Zuma’s terror regime [etter kommunisten Mandelas oppskrift], den epedemiske nedslaktningen av hvite farmere [70.000 til nå], Afrikanske boer land konfiskasjon og den økede risiko for borgerkrig».

Svensk forfatter: – Nordmenn burde ikke være så stolte
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2017/05/17/195303172/svensk-forfatter-nordmenn-burde-ikke-vaere-sa-stolte

Joda, det kan vi. Det mest rettvise under Guds Lov en kan gjøre er å få under lov og dom kriminelle, tyver og mordere, selv blant de som er jøder. Vårt land er drevet av Lov, mens jødene er styrt av sin blodslyst, «Drep mer, drep mer» remjet Lenin (Blank) til sine mordere og kriminelle, mens han vadet til knes i blod. På slutten av sitt liv satt han jo da også og gaulet mot månen på sin veranda, de fant hans hjerne var innskrumpet til en sak på størrelse med en ert. Vel fortjent å havne i galskapen før han ble ekspedert til det Evige Helvete. Må han brenne der vel og lenge.

De industrielt utryddet et helt folk, RUS-folket og erstattet dem med askeNazier av turko-mongolsk avstamming. RUS folket er våre brødre og søstre, RUS betyr Skandinav. De slapp tyver og mordere ut av fengslene for å hjelpe seg, og importerte store mengder barbarer til Russland for å erstatte vårt RUS-folk. Nå har de startet samme utrenskning i Skandinavia som vi har dokumentert de skal gjøre ved sin multikulturalisme og sine grining om rasisme og anti-semittisme. Det er maktvåpenet deres:

Hadde de ennå vært Semitter i det hele tatt da. Løgnere og bedragere er de mest av alt. De må selvfølgelig beskytte seg ved lov fra å bli avslørt. Kjeltringpakk. De lager lover som gjør det kriminelle lovlig, de gjorde det ‘lovlig’ å myrde 66 million mennesker, tenk det..

De Ti Tapte Stammer av Israel er inne i sin varslede periode om Jacobs Trøbbel, hvor Edomitter og Khazarer allierer seg og får all verdens Konger og Riker til å være med dem mot oss, vi blir omringet av fiender. Der finnes ingen Keiser for oss, alle er på Jødenes side, kjøpt og betalt så. Nå er vi KUN i hendene og i nåden til Jacob-Israel Gud. Det er det ENESTE håpet vi har igjen (Psalm 18:6). «Jøder» er fra Bibelske tider benevnelse på en mafia organisasjon, som idag går under begrepet Khazar Mafia. Det er dette og disse som er en politisk bevegelse for opprettelsen av antiKrist Verdensriket, som ligger i min forståelse av ordet «Jøde» at de utgjør en mafia, med mål ren politisk maktovertagelse av verden.

Og dette er hva vi Israelittene skal lære også denne gang, at i mennesker finnes ingen rettferd, ingen nåde, ingenting rettvist – de er alle lett korrumperbare:

Der finnes ikke en politiker eller nasjonal leder i hele verden som ikke er kjøpt og betalt av jødene for deres videre forehavender, i sitt endeløse hat mot Jacob-Israel slekten. Dette blir det endelige slaget på den åndelige Armageddon sletten hvor vi Israelitter er omringet på alle kanter av anti-Krister og satanister, barbarer og vandaler, som kommer lett til våre ‘landsbyer uten murer’ for å gjøre sin gjerning.

According to the Primary Chronicle, Rurik was one of the Rus’, a Varangian tribe likened by the chronicler to Danes, Swedes, Angles, and Gotlanders.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rurik
https://www.britannica.com/topic/Rurik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rurik

Jøder har overhodet ikke gjort opp for seg etter disse kaldblodige myrderier og tyverier av vårt RUS-folks liv og eiendommer.

Faksimile av ABC N\yheter

Sever Plocker skriver her om Stalins Jøder:

Stalin’s Jews
We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

Hitler Jøder, slike som Georg Soros for eksempel:

Many recognize the likelihood of Middle east nation of Israel and the nazi’s. Here is why.

The Nazis Were Never Defeated
https://www.henrymakow.com/2017/05/The%20Sabbatean-Frankist-Nazi-Empire.html

«European Jews were a «burnt offering» to Lucifer and his NWO.»

The NWO.Did Jews Help Plan the [Jewish] Holocaust?
https://www.henrymakow.com/002030.html

«– Uten hemninger slo de fangene blodige, knakk deres rygger eller myrdet dem. De utførte sin jobb grundigere enn sine tyske læremestere«, sier jødiske Salomon Schulman om nordmenn. Er det egentlig jødiske Georg Soros eller Yagoda han snakker om?

Så med andre ord må jøder kreve erstatning fra jøder for Holocaust (™). Hvem skal kreve erstatning fra jødene for våre folk de myrdet ? RUS folket var/er (de få som er igjen) våre skandiviske brødre og søstre under Rurik, som jeg dokumenterer her. De fleste av våre folk ble myrdet i Russland, så det er vel bare oss igjen til å kreve rettferd for våre egne.. Russere idag er for det meste turko-mogoler med slektsbånd til Khazarene og askeNaziene..

Overgriperne vil vel ikke kreve rettferd for å industrielt myrde 66 million av vårt folk.. det er tvilsomt..

De aller fleste jøder ikke har bare glemt det, de vil ikke vite det, og beviser med det at de ikke er rette jøder, for ‘Jøder’ etter Bibelsk definisjon er Rettskafne, som Abraham, om ikke er de bedragere om ikke Guds Lov gjelder for dem, bare de Talmudiske Rabbiers lover som gjelder.

De Glemte Holocaust
http://www.riksavisen.no/de-glemte-holocaust/

Øye for øye, tann for tann. Er de ute etter mer shekels nå ved mafia utpressings metoder ved disse påstander, så husk at retten går begge veier, og at det kan komme krav mot jødene om å erstatte vårt folks krav for jødenes ugudelige urettferd og myrderier i strid med Moseloven. Jacob-Israel Gud setter strenge krav om rettferd og rettvishet. Det var den som gav Abraham nåde og velvilje hos Gud. De som ikke har arvet Abrahams rettvishet er vel helst ikke jøder eller av Abrahams sæd i det hele tatt, bare kjeltringer og bedragere (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

I mellomtiden før ‘folket’ våkner kommer disse jødene til å rane Statskassen for flere milliarder til i ‘erstatninger’, og det er altså kroner som det norske folks barn og barnebarn skal betale renter på fra lån til Baron Rothschild et al, altså låne fra jødene for å betale til jødene.. En god avtale, for dem.

Mange norske folk synest dette er en grei deal. Det gjør ikke jeg, så jeg protesterer herved. Den som tier samtykker. Dette er hva Jesus lovte å fri og frelse oss fra undertrykking og utpresning fra, og det ble vi, for tusener av år, men nå har de kommet her igjen og foirtsetter sin utpressing og kriminalitet ved løgn og bedrag. Grunnlovens § 2 fra 1814 må gjeninnføres snarest, idet den er endret med kriminell og korrupt aktivitet.

Alan Jackson – Who’s Cheatin’ Who

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
1   
  
  
    
1
Share