Nurnberg koden (1947) forbyr tvungen vaksine

Det sies at Nurnberg oppgjøret etter andre verdenskrig var jøders hevntokt over sine fiender (nesten alle dommere og aktorat var jøder). Vi kommer til å finne ut om jødene fremdeles har samme mening som Nürnberg-koden de oppfant, når det er goyims og kristne og ikke jøder som er ofrene for tvungen medisinsk eksperimentering, og det er de som er selgerne av djevelskapen og eventuelt utførerne av ondskapen.

Vil Erna Solberg som har utvist en del nazistiske tendenser i det siste, respektere jødenes krav om retningslinjer og forbud not medisinske overgrep ? Vi kan jo aldri vite ugudelige elementers etiske grenser, for eksempel slike statsministre som nekter å si «så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed. Når den norske statsminister oppviser nazistiske tendenser, da må vi minne om Nurnberg-lovene som ble til etter Andre Verdenskrig.

Vi skal ikke la nazier blant oss få lov å herse og skalte og valte med oss etter sitt eget kriminelle forgodtbefinnende. Heller ikke kan leger etter Nurnberg koden tro at det hjelper dem for straffeforfølging for deres medisinske eksperimenter på mennesker idag å påstå de bare følger ordre. Not !

Klaus Schwabs 4. Rike; Kan vi kalle Erna Solberg nazi-Erna nå?
https://www.riksavisen.no/klaus-schwabs-4-rike-kan-vi-kalle-erna-solberg-nazi-erna-na/

Den jødiske CEO for Pfizer kommer ikke til å tjene en eneste shekel av meg.

Dommen fra [den ‘jødiske’] krigsforbryterdomstolen i Nürnberg fastslo ti regler som leger må overholde, i tillegg til den viktigste som sa at det er ingen unnskyldning å si en handler på ordre bare. Enhver skal ha ansvar for sin ondskap, ordre eller ikke ordre (Kilde; Wiki; superior orders).

Introduksjon

Dommen fra krigsforbryterdomstolen i Nürnberg fastslo ti regler som leger må overholde når de utfører eksperimenter på mennesker i en ny kode som nå er akseptert over hele verden.

Denne dommen etablerte en ny standard for etisk medisinsk atferd for menneskerettighetstiden etter 2. verdenskrig. Blant andre krav forenkler dette dokumentet kravet om frivillig informert samtykke fra mennesket. Prinsippet om frivillig informert samtykke beskytter individets rett til å kontrollere sin egen kropp.

Denne koden anerkjenner også at risikoen må veies opp mot forventet nytte, og at unødvendig smerte og lidelse må unngås.

Denne koden anerkjenner at leger bør unngå handlinger som skader menneskelige pasienter.

Prinsippene som er etablert i denne koden for medisinsk praksis, er nå utvidet til generelle koder for medisinsk etikk.

Nurnberg koden

Tillatte medisinske eksperimenter

Den store vekten av bevisene som ligger foran oss for å bevirke at visse typer medisinske eksperimenter på mennesker, når de holdes innenfor rimelig veldefinerte rammer, samsvarer med etikkene i medisinsk profesjon generelt. Hovedpersonene i praksis med menneskelig eksperimentering begrunner sine synspunkter på grunnlag av at slike eksperimenter gir resultater til beste for samfunnet som ikke kan anskaffes med andre metoder eller studiemetoder. Alle er imidlertid enige om at visse grunnleggende prinsipper må overholdes for å tilfredsstille moralske, etiske og juridiske begreper:

1. Det frivillige samtykke fra mennesket er helt essensielt. Dette betyr at personen som er involvert, skal ha juridisk kapasitet til å gi samtykke; skal være slik plassert at den kan utøve fri valgmakt, uten inngrep av noe maktelement, svindel, svik, tvang, overreaksjon eller annen skjult form for tvang eller tvang, og bør ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse av elementene i emnet som er involvert for å gjøre det mulig for ham å ta en forståelse og opplyst beslutning. Dette sistnevnte elementet krever at før eksperimentets godkjennelse av en bekreftende avgjørelse, skal gjøres kjent for ham arten, varigheten og formålet med eksperimentet; metoden og måten den skal gjennomføres på, alle ulemper og farer som med rimelighet kan forventes; og effektene på helsen eller personen som muligens kan komme av hans deltakelse i eksperimentet.

Plikten og ansvaret for å fastslå kvaliteten på samtykke hviler på hver enkelt person som initierer, leder eller deltar i eksperimentet. Det er en personlig plikt og et ansvar som ikke kan delegeres til en annen straffri.

2. Eksperimentet skal være slik at det gir fruktbare resultater til beste for samfunnet, ikke kan anskaffes ved andre metoder eller studiemetoder, og er ikke tilfeldig og unødvendig.

3. Eksperimentet skal være utformet og basert på resultatene av dyreforsøk og kunnskap om sykdommens naturlige historie eller andre problemer som studeres, slik at de forventede resultatene rettferdiggjør utførelsen av eksperimentet.

4. Eksperimentet skal gjennomføres slik at man unngår unødvendig fysisk og mental lidelse og skade.

5. Ingen eksperimenter skal utføres der det på forhånd er grunn til å tro at død eller deaktiverende skade vil oppstå; bortsett fra kanskje i de eksperimentene der eksperimentelle leger også fungerer som fag.

6. Graden av risiko som skal tas, skal aldri overstige den som bestemmes av den humanitære betydningen av problemet som skal løses ved eksperimentet.

7. Riktige forberedelser bør gjøres og tilstrekkelige fasiliteter tilbys for å beskytte forsøkspersonen mot til og med fjerne muligheter for skade, funksjonshemming eller død.

8. Eksperimentet skal bare utføres av vitenskapelig kvalifiserte personer. Den høyeste grad av dyktighet og forsiktighet bør kreves gjennom alle trinn i eksperimentet til de som gjennomfører eller engasjerer seg i eksperimentet.

9. I løpet av eksperimentet skal mennesket ha frihet til å avslutte eksperimentet hvis han har nådd den fysiske eller mentale tilstanden der det ser ut til at det er umulig å fortsette eksperimentet.

10. I løpet av eksperimentet må den ansvarlige forskeren være forberedt på å avslutte eksperimentet når som helst, hvis han har sannsynlig grunn til å tro, i utøvelsen av god tro, overlegen dyktighet og nøye dømmekraft som kreves av ham, at en fortsettelse av eksperimentet vil sannsynligvis resultere i skade, funksjonshemming eller død for forsøkspersonen.

http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/

En Stjerne Skinner i Natt

Spread the love - Sharing is caring