Nurnberglov for maskeNazi Høie og maskeNazi derFuehrer Solberg

Holocaust survivor Vera Sharav vet konsekvensen av å bli beskyldt for å være sykdoms spreder, sier hun. Det var argumentet «de gode folkene» brukte for å sette individer i konsentrasjonsleir, slik at de ikke skulle smitte «de gode folkene«, og medisinsk eksperimentere på mennesker i konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig. Samme argument bruker helse-fascistene idag.

Hvis noen har lurt på hvordan Hitler kunne slippe unna med å forføre et helt tysk folk, og askeNazi jødene Marx, Lenin og Trotsky forførte et helt folk å bli som morderiske dyr med dyrets merke i Rusland i 1917. Svaret er frykt. Frykt for noe eller noen. Nå vet dere svaret.

https://fee.org/articles/a-holocaust-survivor-warned-americans-about-blindly-supporting-the-war-on-covid-we-didn-t-listen/

Dette er et intervju den amerikansk-tyske advokat Reiner Fuellmich, som forbereder århundrets rettsak mot COVID-CORONA bedragerne, gjorde nylig med Vera Sharav om medisinsk facsisme. Han har tidligere vunnet gruppesøksmål mot VolksWagen og Deutze Bank.

Det var «de gode mennesker» med makten med sine myndigheter i ryggen som gjorde det med loven i hånd, tvang sine morbide og falske overbevisninger på andre. Etter krigen og oppgjøret med de som beskyldte andre for å være «spredere av sykdom» så ble faktisk slike maskeNazier som Høie og maskeNazi derFuehrer Erna Solberg dømt til døden for sin ondskap, i Nurnberg prosessene.

Folk er ikke så god som de innbiller seg selv alltid.

Gog&Magog Jewish Sorcery

Holocaust-overlevende Vera Sharav imponerende vitnesbyrd på @CoronaAusschuss om oppstandelsen av (medisinsk) fascisme, denne gangen pålagt alle vestlige land av «den samme» kabalen av kriminelle multimilliardærpsykopater og deres narsissistiske lakeier (som Erna Solberg, Camilla Stoltenberg, Kamilla Bekkemellem et al, som gir begrepet horerier for Babylon et nytt innhold).

Åp. 18:10 «Ve, ve du store by,
Babylon, du mektige by! [askeNazi Jerusalem]
På en eneste time kom dommen over deg.»

Åp. 18:23 I deg [Nye Babylon; Jerusalem] skal det aldri mer skinne
lys fra noen lampe.
I deg skal det aldri mer høres
stemmer av brudgom og brud.
For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden,
og med din trolldomskunst (sorcery) ble alle nasjonene bedratt.

sorcery – pharmakeia – drugs or spells

Åp. 18:24 I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige,
fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned.»

Her er eieren av Folkehelseinstituttet

Holocaust survivor Vera Sharav’s impressive testimony at @CoronaAusschuss about the resurrection of (medical) fascism, this time imposed on all western countries by «the same» cabal of criminal multi-billionaire psychopaths and their narcissistic lackeys

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring