Oppdag Amerika Som Det Er

Boka jeg vil fortelle deg om er DISCOVERING AMERICA AS IT IS (Oppdag Amerika Som Det Er) av Valdas Anelauskas, en grundig studie av den ødeleggende effekt som den amerikanske ultra-kapitalisme har på det amerikanske folk, noe som mennesker i andre land, spesielt Europa, bør kjenne til, ettersom dette sprer seg verden over. Boken reiser spørsmål om amerikas rolle som den ledende modell for utvikling i verden.

Valdas

Valdas Anelauskas er en Litauisk journalist (anelauskas@rocketmail.com) og tidligere anti-Sovjet-dissident som ble presset ut av Sovjetunionen på grunn av sitt arbeide for menneskerettighetene. Han ble mottat i USA som en høyt profilert politisk dissident, som i starten ble verdsatt på linje med amerikanske politikere som Newt Gingrich. Mens mange anti-Sovjet-aktivister for menneskerettigheter snudde seg mot USA med sin sak, er det få som har eksponert sitt syn på menneskerettighetene slik disse blir praktisert i USA. Slik sett burde boken DISCOVERING AMERICA AS IT IS være interessant, nettopp fordi forfatteren har denne bakgrunn.

En ti år lang observasjon av denne virkelighet, har fått Anelauskas til å konkludere med at USA sitt ekstreme kapitalistiske system representerer en kanskje større trussel enn Russlands skinn-kommunisme for hele verdens velvære. Han tegner et fryktinngydende portrett av det Amerika som han fant, det virkelige USA som den jevne amerikaner kjenner det. Hans bok forteller med sjokk og vantro om den skjebne som mange millioner mennesker i verdens rikeste land blir til del, som i det minste kunne behandle sine innbyggere på samme måte som i andre industrialiserte land, men som avstår fra dette. Tolv godt dokumenterte kapitler — fattigdom, kriminalitet, helsevesen, utdanning, hjemløshet, lønnskjevheter og erstatting av velferd mot en ny type slaveri. En almèn ustabilitet som dannes ved dette frie system med enorm rikdom, hvor de rike bestemmer de sosiale prioriteringer. Dette er neppe Amerika fra alle filmer og overfladiske ukeblader som blender verden med bildet av landets velstand. Denne brennende realitet er ikke «en manns mening», men er snarere blitt valgt ut i nærmere 600 sider med tusener av sitater, fra seneste analyser fra internationale organisasjoner, innenriks- og internationale NGO’s, uavhengige eksperter og til og med fra den amerikanske regjering og forretningskilder.

Mens de fleste kritikere fokuserer på ett og ett sosialt forhold, setter Anelauskas alt dette sammen til en multidimensjonal studie, og resultatet er illevarslende. Hva denne boken gir oss av forståelse, både intellektuelt og følelsesmessig, er en plyndring av utøylet kapitalisme som den blir praktisert i Amerika, og denne unødvendige skade som den blir påført millioner av mennesker.

Anelauskas sin studie setter opp en detaljer sammenligning mellom USA og det tidligere Sovjetunionen. Og enda mer treffende med de industrialiserte land i Vest-Europa. Hva mennesker trenger å vurdere er: Trenger kapitalisme å ramme mennesker så ubarmhjertig, eller er den amerikanske utgaven av den enda mer ekstrem, mer ubarmhjertig enn i andre industrialiserte land.

Så, hvor lenge vil den relative velferd for innbyggere i andre industrialiserte land ha evne til å leve, når man står overfor påvirkning fra den amerikanske modellen. Sant og si, skal de øvrige land i denne verden strebe etter det amerikanske eksempel, eller snarere anstrenge seg for å skjerme sin sosiale struktur fra den framtid som Amerika synes å påtvinge en, eller som Anelauskas anvarer oss i sitt siste kapittel: «The New World Order Takes Shape» den nye verdensorden formes.

Dette kapittel avsluttes med å gi en klarere forståelse av den amerkanske «Know How» som det angår denne ansamling av velstand å ta vare på. Fra ekspropriasjon av indianernes land og Afrikansk slavehandel til en snev av «imperium» som spredde seg over hele kontinentet, for så å hoppe over verdenshavene i en hundreårs-historie av invasjon over hele kloden, kulminerer til slutt med det hegemoniske militær-økonomiske grep på verden med hva mange i denne verden ser på som Rogue Superpower — dette er Amerika som det er; America as it is.

Kansje har den populære visjon om Amerika vært gal i lang tid, som antydet i bokens forord av den internationale spesialist i rettsvitenskap, Y.N.Kly.

Den kjente amerikanske historikeren Howard Zinn skrev følgende om boken: «Dette er en spesiell bok, ikke fordi den er grundig gjennomarbeidet og bitende kritisk til det samtidige Amerika, men fordi den er skrevet av en Sovjet-dissident som kom hit med store framtidsutsikter og som oppdaget en helt annen realitet. Bokens omfang er betagende, en omfattende innsikt, saklig presis og filosofisk utfordrende, som fortjener å bli sammenlignet med den klassiske De Tocqueville’s det 19ènde århundre. Jeg håper den vil bli lest i alle lag av folket.»

Som David Gil, Direktør for senter for Politiske endringer ved Brandeis Universitet, sier det: – Anelauskas’sin bok «er en veritabel tour de force… en kilde for å forstå de krefter som former kvaliteten på våre liv.»

Den kjente amerikanske indianer og forfatter og aktivist, Ward Churchill, skriver: «Hvis bare en av ti innfødte amerikanere vil bry seg med å lære så mye om sitt eget land som denne Litauiske immigrant, ville de grusomheter han beskriver ikke ha funnet sted. Dette er nødvendig lesing for hele menneskeheten.»

Bestill boken her

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring