Positive og Negative Tanker

Cheeney’s på sykehus med hjerteproblemer. Grep meg selv i å tenke «håper han dør», med bakgrunn i all den elendighet den mannen har forårsaket for så mange mennesker, jfr. World Trade Center 9/11 som var planlagt og utført av dem selv, mot sine egne innbyggere, som en pretext for krig; krigen mot terror, krigen i Irak, krigen i Afganistan, lover som har utradert borgerrettighetene i USA og over hele verden, m.v. Deres nye Perl Harbour; ‘catastrofic or catalytic event‘ som think-tanken PNAC (Project for the New American Century) anbefaler for dette formål i rapporten ‘Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New American Century’, publisert i 2000, ca. ett år før 9/11,

All elendighet er skapt for at han og hans like skal lykkes med sin Nye Verdensorden, hvilket er at en liten elite innen politikk og økonomi skal styre verden etter sitt forgodtbefinnende, mens alle vi andre bare er deres slaver. Der skal kun finnes en elite, og dets tjenere av underklassen. Middelklassen utraderes dermed i alle land, og deres nye verdens system implementeres, med økonomiske våpen (‘finanskriser’).

CheneyJeg observerte og analyserte min første tanke i denne forbindelse, og sa NEI!; Jeg skal ikke falle ned på deres nivå.

Cheeney og hans like har ikke konspirert bare mot menneskeheten, men også mot universets Skaper. Som de gjorde det i Babylon i de hine hårde tider. For dem finnes der ingen annen høyere autoritet enn dem selv i verden. Verdens elendighet har skutt fart etter at han og hans medsammensvorne George W. Bush kom til makten for åtte år siden. Mange mener at Cheeney og andre bak ham (pappa Bush) er arkitektene av elendigheten, mens Bush Jr. er så dum at han bare gjør som han får beskjed om. De innen dette miljø bekjenner seg til en babylonsk mysteriereligion, og Bibelen kaller dem Satans Synagoge. Deres ledelse befinner seg innen de som behersker og kontrollerer verdens finans (banker), og media.


Grunnen til at kristendommen sier at en skal overlate dommen til Gud, det er den dommen vi alle gjør i våre hjerter og sinn, er at om vi lar oss selv ha slike emosjoner eller å tenke slike tanker, så er det vi selv i neste instans som kommer til å falle som offer for våre egne tanker. Vi høster som vi sår. Det vi sender ut av energier returnerer til oss (The Secret – Law of Attraction). Elendigheten en skaper for andre med sine tanker, kommer i neste instans over en selv, på en eller annen måte. På samme måte danner lyset vi sender ut et bolverk mot mørkets krefter. Lyset beskytter oss, for trollet tør seg ikke inn i lyset, for da ‘sprekker det’. På bibelsk grunn er det lovt at de som holder seg ad lysets vei, skal selv Satan og hans disipler ikke ha noen makt over. De kan drepe oss, og forfølge oss, men de har ingen makt over vår evige ånd.

Greitt nok at Cheeney og andre høster som de sår, men vi skal rett og slett bare overlate denne dommen til universet, og la det være med det. Bedre for oss selv er det om vi sier «Gud / Allah / Jahve velsigne hans sjel», eller lignende, og håpe i vårt stille sinn på at han vil komme til sans og samling fra sine luciferiske forførelser og gjøre om den urett han har forårsaket til rett. Enhver aksjon har en lik og motsatt re-aksjon.

Videre kan vi tenke oss hvilken elendighet et helt land kan komme opp i, om dets media gjennom propaganda lar nesten alle mennesker i landet tenke ensidig feil, og negativt, om andre mennesker og land; forfølger og dreper dem av falske beskyldninger, og hemmelige agendaer ‘in high places’. Dette land vil oppleve at de går under. Som tidligere Romerriket og Babylonske riker har gått under. Bibelen kaller dem for Satans Synagoge (John. Åp. 2.9 og 3.9), de som står bak denne Babylonske mysteriereligion.

Samene har en lignende sak som afrikanerne har voodo. Det er å gjøre vondt mot andre ved tankekraft, og at en kan faktisk drepe andre på avstand ved å stikke nåler i en dokke som symboliserer dem en vil såre. Samene kaller det ‘ganning’, og det er en av grunnene til at samene måtte ‘siviliseres’. Dette verktøy kan kun brukes som et forsvar, og mot noen som har gjort dem vondt eller urett. Bruker de det mot noen som ikke har gjort dem noe, vil de åndelige kreftene de setter i sving bli vendt mot dem selv. Det er den samme effekt vår egen tanke har, som samenes ganning, og afrikanernes voodo, men i en mer ubevisst og noe svakere grad. Østens religioner kaller det karma en pådrar seg, om en gjør dette uberettiget. En skal dermed være forsiktig, for sin egen del. Problemet er at de aller fleste gjør det; ubevisst, og dermed pådrar seg den kollektive elendighet.

«Det er bedre å prise lyset, enn å forbanne mørket«.

Sender vi lys og kjærlighet med vår tanke, er det hva vi får, her eller i det hinsidige. Sender vi hat, ondskap og negativitet, er det hva som blir oss til del. Jeg er den første til å innrømme at det ikke er enkelt å disiplinere sine emosjoner og tanker på slik måte, men prøver en, så får en trening etter hvert, og en blir flinkere og flinkere. Til slutt har det blitt ens eget vesen å gjøre kun dette; Sende lys og kjærlighet, fremfor hat og mørke. I sin storhet sa Kristus på korset om dem som dømte ham urett; «Tilgi dem Far, for de vet ikke hva de gjør«. Selv når han stod på randen til å dø for deres hånd, uskyldig som han var for det de korsfestet ham for, var han tro mot dette prinsipp. La Gud ta seg av dommen over de som gjorde det mot ham. De har derav fått sin egen karma til del, som de selv må innrømme, og angre, og tilgi seg selv for. Inntil det må de leve med sin tragiske skjebne; å leve i mørket, og av mørket, og med mørket som sitt lederskap.

En skal bli som et barn igjen, og bli født på ny av ånd, og ikke av en kvinne denne gangen, sier Bibelen om denne transformasjon av ens egen bevissthet og ånd. Det er vanskelig, men det er mulig. En ny ånd, en ny himmel og en ny jord, åpenbarer seg for dem som klarer dette.

Det er i vår kraft å skape dette. Bare med tankekraft faktisk. Karl Johan Rørvik fra Vigra skriver i «Den lange reisa» (bok ikke utgitt), hvor han etter hjemkomst etter krigen drøftet med Peder Flem som da fylte 93 år, og som var litt av en filosof. «Eg skaut inn at no skal det være atomkraft. ‘Ja’, sa han, ‘Det er ikkje mykje vi kan gjere med det’.  Så plutselig heldt han opp ein finger slik han gjerne gjorde når han fekk ein ide. ‘Jau, vi kan sende gode tanker ut i atmosfæren. Kan vi fylle den med gode tankar, har vi fått ei kraft som er sterkare enn atomkrafta.»

Storhet (ørnen) eller undermenneske (slangen), hva en vil være, er et valg som er strengt personlig. En kan ikke skylde på politikere, prester eller paver, heller ikke kan disse ta ansvaret fra det personlige nivå til det kollektive. Ene og alene definerer vi oss selv, ene og alene dømmes vi av av den naturlov som ikke kan gjøre annet enn å gi tilbake «etter det mål en bruker på andre, det måles en etter».

«Det finns ingen Gud eller Djevel, noe steds utenom deg. Ingen som dømmer eller lønner, eller leder den rette vei. Bare ditt eget bankende hjerte, kan si om du farer vill. I deg er helvete og himmel, evig guddomelig til». (Odd Grythe).

Mange har allerede forlatt denne verden i åndelig forstand. De har fått sine øyne åpnet, og har sett elendigheten, og dens opphav, blitt bevisst og opplyst, og de sier nei takk. De protesterer, og lever I verden, men ikke AV verden. Det kan faktisk være at slike ting er relative for mennesker. At en får å oppleve det en tror på …….. at i hvert øyeblikk deler veien seg for hvert enkelt menneske, noen går sammen med Cheney og hans verdensanskuelser, mens andre som har blitt opplyst går en annen vei, og får en annen skjebne, fri fra trelldom og åk deres nye verdensorden pålegger dem.

Vårt valg er om vi i eller etter dette livet skal måtte delta sammen med slike undermennesker som Cheeney og hans like, eller om vi skal få å leve i en tilværelse mer i pakt med våre høyeste drømmer og aspirasjoner. Det er valget hver og en, ene og alene, står ovenfor.

Lykke til.

PNAC Banner

Their Goal: The neoconservative agenda

Established in the spring of 1997 and funded largely by the energy and arms industries, the Project for the New American Century was founded as the neoconservative think tank whose stated goal was to usher in a “new American century”.  Having won the cold war and no military threat to speak of, this group of ideologues  created a blueprint for the future whose agenda was to capitalize upon our surplus of military forces and funds and forcing American hegemony and corporate privatization throughout the world. In their statement of principles they outline a fourfold agenda:

1) Increase an already enormous military budget at the expense of domestic social programs

2) Toppling of regimes resistant to our corporate interests   

3) Forcing democracy at the barrel of a gun in regions that have no history of the democratic process  

4) Replacing the UN’s role of preserving and extending international order  

Kilde: http://www.oldamericancentury.org/pnac.htm

PNAC ble startet i 1997 av William Kristol og Robert Kagan, omtrent samtidig som Blairs New Labour kom til makten i Storbritania og Nethanyahu tok over styringen i Israel. Disse tre polene skulle komme til å danne maktbasen for det vi senere har lært å kjenne som ‘de nykonservative’. Det er en mektig klubb med store ressurser både økonomisk og på nettverkssiden, der blant andre tidl. forsvarsminister Rumsfeld, visepresident Cheney, tidl. verdensbanksjef Wolfowitz, Richard Perle og brutter Jeb Bush er medlemmer.

PNAC er kjent for sine famøse brev til både Clinton og Bush, der de anbefaler å etablere amerikansk dominans i verden for enhver pris. Deres mest kjente dokument er Rebuilding America’s Defenses fra 2000, nærmest et fascistisk manifest, som beskriver et scenario der kun en stor og skremmende hendelse, som et nytt Pearl Harbor, vil kunne sette fart på den nye revolusjonen. Dette ble publisert ca. et år før terrorangrepene 11. september 2001, og sees av mange som en indikator på forkunnskap til/deltagelse i terroraksjonene.
PNAC har hatt fanatisk Irak-fokus siden organisasjonen ble startet, og anbefalte et forkjøpsangrep på landet lenge før Irak-krigen ble en politisk mulighet. Deres aggressive tone og fremtoning har skremt mange, spesielt Richard Perle, som åpenbart nyter sitt kallenavn ‘the dark prince’ og snakker frekt og freidig om ‘total krig’ og ‘vi gjør dette fordi vi kan’.
PNAC er offentlig en organisasjon uten en klar ledelse, eller med en lederfigur som ikke har høy offentlig profil. Det er imidlertid en dårlig skjult hemmelighet at nettopp Perle er en av de viktigste PNACerne, og danner sammen med visepresident Cheney og den ikke ukjente politiske journalist, superkonsulent og altmuligmann Michael Ledeen den politiske troika som har mest innflytelse. Ledeen står bak den ultranasjonalistiske organisasjonen Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA) og var involvert i Iran/Contras-skandalen på åtti-tallet som konsulent for Reagans nasjonale sikkerhetsrådgiver McFarlane.

Kilde: http://www.iterapi.com/index.php?cat=80&art=729

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring