Putins rådgiver advarer finnene om 3. Verdenskrig

Kaukasernes kristne kultur er hovedmålet (Anti-Krist) for moralsk forfall, babylonsk multikulturalisme og hovedmål for bombene i 3. Verdenskrig…. Det slås på krigstrommene. Den har allerede begynt, retorisk sett. Vi er i oppbyggingen av anti-kristenes endelige slag på ‘Hermageddon-sletten’, mot Israel, og deres religion; Kristendommen.

Putins rådgiver til finnene:

«– Finland är en EU-koloni, ni har inte längre någon självständig diplomati. Men det har inte EU heller. EU kontrolleras i praktiken av USA»

Og hvem kontrollerer USA?

Et deprimerende scenario….. Eneste jeg vil legge til er at vi skal huske at hovedfienden, den åndelige begrunnelsen for å sette ‘muslimene og sionistene’ som Albert Pike sier i sitt brev datert 15. August, 1871 som ble utstilt på Britisk Museum i 1905, til jesuitt kardinal Giuseppe Mazzini opp i mot hverandre og ‘gjensidig utslette hverandre’, er holocaustingen av de som kommer midt i mellom og som skal krige krigen for ‘de som styrer USA’ (og sannsynligvis Russland og Putin også) sine valgte kriger; anglo saxerne (betyr Isaacs Sønner) og deres religion kristendommen… europeerene både i Europa og USA..

poole

-Anglo-Israel or The Saxon Race: Proved To Be The Lost Tribes of Israel In Nine Lectures (introduction by W. H. Withrow [1839-1908], 1889)

gehde

Hine_Edward_-_Forty-seven_identifications_of_the_Anglo-Saxons_with_the_lost_ten_tribes_of_Israel_s

«For in Isaac shall thy seed be called» – Genesis 21:12

1 Mosebok 26
…3 Bli boende her i landet! Jeg vil være med dig og velsigne dig; for dig og din ætt vil jeg gi alle disse land – jeg vil holde den ed jeg har svoret Abraham, din far. 4 Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land, og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, 5 fordi Abraham lød mitt ord og holdt alt det jeg bød ham å holde, mine bud, mine forskrifter og mine lover.

‘Jødene’, som de selv kaller seg, har aldri hatt noen mange nasjoner/land. De hadde bare mongolske Khazaria, som de ødela med sin blodtørst og imperialistiske repitilhjerne tenkning (i vår ‘moderne’ tid deres ‘Nye Verdenorden’). Disse av edoms ånden og Kainittene skal ifølge Bibelens profetier være de kristne og Isaacs Sønner (de Ti Tapte Stammer av Israel, de hvite anglo saxerne) sine fiender i Endetiden… (ref. Joh. Åp. 2.9 & 3.9).

Det blir nok som Hitlers og Churchills strategier «krige til siste mann» også i Tredje Verdenskrig, det vil jeg mene det blir…. det er det mest effektive for å holocauste flest mulig av de Ti Tapte Stammer av Israel, anglo saxerne… (betyr; Isaacs Sønner), med hjelp av de trojanske hester de har plassert i ledelsen av alle av våre anglo saxiske nasjoner (Bilderberger-nettverket og slikt):

ZOG; West fakes history to please Zionists: Analyst
http://www.presstv.ir/detail/2014/06/06/365816/west-fakes-history-to-please-zionists/

Hitler var plassert som trojansk hest for å kunne okkupere landet, hjertene og sjelene til anglo-saxerne i protestantismens krybbe; Tyskland, og lokke med seg tyskerne inn i den tyranniske nazismen, slik at der ble karmisk grunnlag til å straffe dem (dødsdommer, repatriations betalinmger i all evighet – slik de blir slaver for Herrefolket) for udådene deres korrupte nasjonalsosialistiske og sionistiske lederskap hadde forledet dem til å bli med på.

‘Hitler døde i Argentina i 1962’
– Døden i bunkeren er ren fiktion. Nogen døde der, men det var ikke Hitler, siger journalist og forfatter bag ny bog, hvor der er interviewet øjenvidner
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1640415.ece

Andre Verdenskrig var satt opp som et hegeliansk dialektisk setup, for å drepe flest mulig av vårt folk, og videre okkupere våre kristne nasjoner. Det er påstått fra enkelte hold at Stalin var en jødisk Rabbi selv, som Karl Mordechai Marx Levy var det… av den blodrøde edomsånden (‘Esau Edom is modern jewry‘. Jewish Encyclopedia, Vol. 5. Page 41.), og at ryktene om Stalins pogromer mot ‘jødene’ er sterkt overdrevet (som enkelte har en hang til overdrivelser når det tjener deres sak)….. En må stille spørsmål ved ALT en er fortalt…

Stalin’s Jews
We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

Muslimer og sionister i Israel (mongolske khazarer; askeNazier) er brukt som spillere på sjakkbrettet (Brezinski; The Grand Chessboard) for å holocauste de Ti Tapte Stammer av Israel (anglo saxerne, den hvite rase) i dette hegelianske setup for WW3, som WW2 og WW1 var det.

zhang

«– Finland är en EU-koloni, ni har inte längre någon självständig diplomati. Men det har inte EU heller. EU kontrolleras i praktiken av USA»

Igjen: Hvem kontrollerer USA?

whiteDeath

Det er ikke anglo saxerne lenger ihvertfall, etter at Israels Barn (hvite anglo saxerne, de Ti tapte Stammer av Israel) var forent i Nye JerUSAlem i 1776, men heller de som har stjålet deres identitet.. så overtok jødene kontrollen over USA.

745 f.K (‘Put away in punishment’) + 2520 år (Seven -7- tider) = 1776 e.K.

Hva er det mest effektive middelet til å fremme denne statistikks fortsatte nedgang? WAR.. Krig… til verre dess bedre…

585BC Kong Solomon’s rule of law:

«Før Molok kan intervenere vil det være påkrevd med menneskelige blodsofring»

«Before Molech can intervene there has to be human sacrifice…»

Hvem kontrollerer Putin? Hvem kontrollerer nazistene (nasjonal sosialisme) samt Obama (internasjonal sosialisme – kommunisme) (ref. Emanuel Rahm & Axelrod)?

De nye blasfemilover, for Den Nye Verdensordens nye bastardreligion sine ‘helligdommer’… og hellige kuer…

Putin outlaws Holocaust® Denial in Russia
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4516656,00.html

Jødiske Bruce Springsteen (‘Springstein‘) sier det godt i sin 1978’s “Adam Raised a Cain” (sure han gjorde, og Kains efterfølgere også; kainittene)…. som i denne sangen…

WAR – Bruce Springsteen

Jødiske Leonard Cohen sier det også godt:

«There is nobody here to torture..[ ] I have seen the future brother, it’s murder»

Leonard Cohen – The Future

Leonard Cohen:
«I’ve seen the nations rise and fall
[ ]
but love’s the only engine of survival «

«There’ll be the breaking of the ancient
western code
Your private life will suddenly explode
There’ll be phantoms
There’ll be fires on the road
and the white man dancing «

Hvite mann vil danse og feste, moralsk kollektivt forfall, kopulering i alle hull er ‘å elske’, og dele hva de har til middag på Facebook, mens han drikker og koser seg, mens hans slekt slaktes ned i tidenes holocaust…

For å være i Kjærlighetens Rike, så må en ha en nesten lidenskapelig kjærlighet til Sannheten, for om ikke Sannhetens Ånd er tilstede, så kan en være sikker på at Løgnens ånd er det.

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

10308086_455917841210427_727907982470490048_n

http://www.veteranstoday.com/2014/06/10/is-22-june-2014-about-to-be-a-date-that-will-live-in-infamy/

The Simpsons har sendt terrorvarsler før også… Det virker slik at de som står bak de annonserer hva de har tenkt å gjøre. Om ‘Folket’ ikke protesterer, så anser de tausheten som samtykke til terrorismen…… «Den som tier samtykker»

Putin: First Soviet government was mostly Jewish
http://www.timesofisrael.com/putin-first-soviet-government-was-mostly-jewish/

Nobelprisvinner Alexander Solshenitzin sier de holocaustet 66 million hvite mennesker den tiden.. Mange vet det ikke, men alle har hørt om de ‘6 million’… og blasfemiparagrafene som er lovfestet i den forbindelse….

Putin outlaws Holocaust® Denial in Russia
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4516656,00.html

«Blasfemi (fra gresk blasphemein, «å snakke stygt om») betegner gudsbespottelse, men også annen nedsettende eller foraktelig tale om det som (av noen) anses hellig.»

‘Jøder’ i den definisjon ordet blir brukt idag om Esaus barn og khazarene er ikke noen hellige kuer for meg….. Det var heller ikke kainittene, nikoalittene og de Babylonske okkulte fariseerne for Jesus og apostlene: «Dog talte ingen fritt ut om ham [Jesus], av frykt for jødene.». (Johannes 7:13) … Tvert imot..

Edomittene etter Esau ble Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer. Fra boken Who is Esau – Edom, av Charles A. Weisman

Sodom eller var det Gomorrah (?), var lovt å bli spart om det var 2-3 rettferdige der…. La oss håpe der er 2-3 rettferdige i Norge…… som ber på rette måten, og til rette Gud med makt, og ikke avgudene sine, om at nasjonen blir spart….

Relevant

Hvem Er De Rette Jøder?
http://www.riksavisen.no/?p=13242

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)