Raymond Johansen (AP) mobber kameraten min

red world2
Alle som har opplevd mobbing i den sosialdemokratiske ENHETS skolegården forstår utmerket godt hva Raymond Johansen, partifelle Øivind Bergh, Didrik Søderlind, Ervin Kohn, John Færseth og resten av bolsjevik pøbelen driver på med. De som er av den demoniske mobbeånden, Supermenneskene som alltid har fasiten på ‘god’ og ‘dårlig oppførsel, bare at de har invertert definisjonene til å tjene seg selv og sin sak, vil ikke forstå hva jeg skriver her.

Det er spennende å se at de overtok definisjonsmakten etter Utøya, 22/7, hvilket kan anses da som en rituell blodofring til Molek/Baal, hvor de dermed fikk en infusjon av makt og energi, som etter 9/11 i USA.

Another title for this article could be: «The West, Falling From Grace; From Christian Democracy To ‘Jewish’ Tyranny – USSR > USSA«. Google translate by clicking the english flag to the right for my international readers. By using examples from Norwegian politics the article documents how Norway is turned into an atheistic marxists tyranny by intimidations and coercions, where bullying have become an art-form to develop the Anti-Christs Kingdom CONSENSUS…. calling all those who is not agreeing to kneel before The Beast ‘anti-semites’, ‘racists’, ‘haters’ – as we shall see the HATE is exactly opposite than claimed… Well documented where the subversion methodology is coming from… where they have put their puppets in Power to destroy Our countries from within.

Definition: «Democracy is a form of government in which all eligible citizens are meant to participate equally – either directly or, through elected representatives, indirectly» – Wikipedia.

The Enemies are INSIDE the Gates, to unlock the Gates of Hell upon Us.

Anders Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, definerer terrorisme slik:
«Terrorisme er en ikke-statlig aktørs systematisk bruk av vold og ødeleggelse – eller trusler om dette – mot ikke-stridende med sikte på å skape en tilstand av frykt, få oppmerksomhet om en politisk sak og å påvirke atferden også til andre enn de direkte ofrene for terroraksjonen».
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread304809/#post_304809

Raymond Johansen; – Leirstein må endre oppførsel
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/leirstein-maa-endre-oppfoersel/a/23283121/

For å forstå denne artikkelen så er det helt nødvendig å vite at bak bolsjevik revolusjonen i 1917 var der 80-90 % såkalte ‘jøder’ i gjennomføringen og statsstyrelsen av, som Putin sier her. 100 år etter skal de ta kontroll over Norge, ved hjelp av sine innfødte medrevolusjonære sataniske kasus, fordi Norge som kollektiv har falt fra nåden og velsignelsene ved dets menneskers utbredte apati, er vi nå under forbannelsen, derfor har G-d tillat disse undermålere å ta kontroll over vårt land og samfunn. Både mangel på folkeskikk og manglende respekt for demokratiske spilleregler. Nasjonen er overgitt. Dessverre. Men slik virker Loven. Og Loven er rettferdig. En høster som en sår. Som man reder sin seng så ligger man.

Putin: Første Sovjet regjering var mesteparten Jødisk
http://www.timesofisrael.com/putin-first-soviet-government-was-mostly-jewish/

En gang var verden slik, fargerik, alle var ulik (og bra nok for det), med mangfold, diversity, og alle med hvert sitt land… alt etter kultur og lynne, med hver sine religioner som passet deres temperamenter , som Bibelen sier det skal være (inntil alle blir nok utviklet til å ta imot Messias, med fri vilje). Så fikk okkultister og satanister etter Karl Mordechai Moses Marx Levy, som lyder en annen indre stemme en G-d for seg, at de istedenfor ville skape verden i SITT bilde (Nye Babylon, Babel), og ikke i G-ds/Skaperens bilde, fordi som alltid The Adversary alltid vil forføre menneskene, lede dem til død og destruksjon etter satanist Rabbi Mordechai Karl Marx Levy sine instruksjoner.

Les boken Marx & Satan, av Richard Wurmbrandt her.

worldMap

Vepsen.no, som er en offentlig gapestokk av alle de ikke liker, som har dermed fått ‘jødestjernen’ klistret på seg, et gammelt Arbeiderparti opplegg når den internasjonale kommunismen i Norge var noe mer åpen enn den sublime versjonen som råder i dag, i alle norske partiet, uten unntak; Ettpartistaten. Vepsen.no har fått i oppgave å klistre ‘jødestjernen’ på folk.

jude4

Zionism, anti-Semitism and colonialism
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/12/201212249122912381.html

zionazi

Om denne Ettpartistaten bruker internasjonal eller nasjonal sosialisme og sionisme er irrelevant, det er samme som står bak, en sterk stat til å herske over menneskene på vegne av en liten gruppe ‘Chosen Ones’ på verdensbasis, istedenfor at menneskene hersker over Staten, og Staten er dens innbyggeres tjener.

vepsene

Færseths Vepsen prosjekt; ‘Organisasjonen VEPSEN’: «Fullt ut et AP prosjekt som det er kostet støv av og hentet frem i lyset. Bildet finner dere på side 129 i «Det norske arbeiderpartis historie». Bildet viser 9 årgang. Og utgivelse Nr 22. i 1914.

Den Sionist-Sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.riksavisen.no/?p=9263

Arbeiderpartiet har kultur for ikke å mobbe kameratene sine, men med ‘kamerater’ så har det alltid ligget underforstått at det gjelder bare deres Partikamerater. Arbeiderpartiet har kultur fra Utøya og hele sin organisasjon å lære sine ungdommer at de er så spesiell, de skal arve makten, og utgjør ‘eliten’. Faktisk kan unge folk og svake sjeler bli skadet av slik ‘Ubermenchen’-mentalitet, for de kan ta det litt for bokstavelig, virkelig tro det, slik at det blir en slags religion utav det, og den religionen har potensiale til å gjøre mye skade mot de ‘på utsiden’, idet de blir mer opptatt av å bevare sin ‘dogmer’ enn å gjøre godt for ‘de andre’ som vanlig er under demokratiske forfatninger, også for borgerne som ikke er medlemmer i Partiet. I Norge har vi kultur for at en regjering uansett representerer alle innbyggere, det er forlatt de siste hundre år, etter at disse kreftene fikk tatt kontrollen over vår verden.

Den Røde Horde, bolsjevik pøbelen til Ervin Kohn, vil aldri få noe problem med makten, fordi de springer maktens ærend, så de vil overhodet ikke forstå hvorfor det skal trenges en ‘rettsikkerhetsgruppe’, det er utenfor deres mandat å tenke selv, og bidra til å skape et bedre samfunn. For slike mennesker er der noen smarte khazarer «som kaller seg jøder men ikke er det» (Joh. Åp. 2.9 & 3.9), eller politikere som er der for å tenke for dem, og de skal utføre jobben, med intimidations, frykstskaping, terror, karakterdrap, eller hva det skal være. Disse støyende og tøffe mobbere som ofte en traff på i skolegården i politikkens oppdragelsesanstalter i sin tid, den som skulle gjøre ‘gode borgere’/gode partikamerater av barna, opptrer alltid i flokk, som ulver.

Partipisken i Ettpartistaten….. Alle skal like kun hva Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) og de andre satanistene liker….. Slik kommer Anti Krist til å foreta en knallhard konsensusdressur over samfunnet, faktisk hele verden… av de som lyder denne indre negativt polariserte inspirasjon. Vi har bare sett begynnelsen ennå,

«På grunn av dette, vil satanistene lykkes å ta over vårt land som de khazarske satanistene maktet å ta over Russland i 1917, ved hjelp av de 300 revolusjonære som ble sendt sammen med Trotsky (og Lenin) på norsk skip M/S Kristianiafjord fra Den Norske Amerikalinje (NAL). De er ekstremt godt organisert, de er åndelig knyttet sammen under den åndelige inspirasjon av demoner; Satanismen, og de som er imot dem de greier ikke å organisere og forene seg imot fienden, de ligger skjelvende på slagmarken og gjemmer seg av skrekk, nærmest pisser i buksen av frykt.»

Øivind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse
http://www.riksavisen.no/?p=13990

Leirstein må endre oppførsel ved å være 100 % enig med Raymond Johansen. Det var slik bolsjevik pøbelen, den røde horde, tok fullstendig kontroll over Russland i 1917. De var i utgangspunktet bare en 300 mann som ble tatt over fra Amerika på norsk kjøl, M/S Kristianiafjord, under den ‘jødiske’ khazar Trotsky (Bronstein) for å befordre denne revolusjonen. Og revolusjon ble det, blodig. 66 million gikk med i deres utrenskninger og Gulags, ifølge Alexander Solshenitzin, av alle dem som ikke var enig med dem.

Raymond Johansen; – Leirstein må endre oppførsel
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/leirstein-maa-endre-oppfoersel/a/23283121/

Ala det som skjer med Galloway forleden, siden han snakker om deres herskere, så bygger de hat slik at noen tar saken i egne hender av deres disipler (Øivind Bergh. Ervin Kohn, John Færseth og Raymond Johansen, dere er AVSLØRT):

galloway

Ervin Kohn skal brenne i helvete for å komme til Norge og oppildne til slikt hat vi aldri i historien har sett på maken til i vår nasjon.

«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»

Hvorfor inneholdt den norske Grunnloven fra 1814 et forbud for jøder og jesuitter (samme) og bosette seg i Norge (§ 2)? Dette var rådet fra Amerikas grunnlovsfedre:

Hva sa Benjamin Franklin om khazarjødene?

Temmelig nøyaktig 200 år etter, nøyaktig som George Washington advarte:

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/?p=9390

duals

Israel Moment #15 – Jews are Antichrists

Edom/Esau Rød Terror

«Strictly speaking, it is incorrect to call an ancient Israelite a ‘Jew’ or to call a contemporary Jew an Israelite or Hebrew». – Jewish Almanac 1980 p. 3.

«Esau-Edom is modern Jewry«. 1925 Jewish Encyclopedia, Vol. 5, page 41.

Edomittene er Kaananitter, de fysiske barn av Satan i 1 & 2. Mosebok 3:15 og Johannes 8:44.

Hvem er Satans Synagoge? (Johannes Åpenbaring 2.9 & 3.9)

Alle skjermdumpene nedenfor er tatt fra
Political Terror in Communist Systems
Av Alexander Dallin, George W. Breslauer

terror

terror2

terror4

terror5

terror6

Definisjon av terrorisme:

«… . å intimidere og tvinge en sivilist .. å influere en politikk til regjeringen med intimidasjon og tvang»..
«… . to intimidate or coerce a civilian .. to influence the policy of a government by intimidation or coercion»..

http://en.wikipedia.org/wiki/Definitions_of_terrorism

Definisjon av intimidation:

«: å gjøre (noen) redd»
«: to make (someone) afraid»

[JJ NOTE; Redd for hva Lenin kalte ‘usosial atferd’, vil bli utstøtt av Samfunnet til de (u)hellige verdslige, GULAGS neste..

Exempel:

«Han prøver å intimidere sine opponenter.»
«He tries to intimidate his opponents.»

http://www.merriam-webster.com/dictionary/intimidate

The Takeover Stage

Og med tanke på at Didrik Søderlind nedenfor har liten tro på at det er behov for noen ‘rettssikkerhetsgruppe’ som Leirstein har støttet (og dermed konspirasjonsteoretiker):

terror10

Om rettsystemet i kommunistland…. ikke for rettferdighet.. det er giljotiner, for dem som ikke følger Partlinjen, og dens agenda —-

Political Terror in Communist Systems
Av Alexander Dallin,George W. Breslauer

Lenin; «Proletariatets tyranni erabsolutt meningsløst uttrykk uten Jacobinsk tvang
Lenin; «The dicatorship of the proletariat is an absolute meaningsless experession without Jacobin coercion

terror8

Paul Craig Roberts: America Has Fallen to a Jacobin Coup

«As Professor Claes Ryn made clear in his book, America the Virtuous, the neoconservatives are neo-Jacobins. There is nothing conservative about them. They are committed to the use of coercion to impose their agenda. Their attitude is merciless toward anyone in their way, whether fellow citizen or foreigner. «You are with us or against us.» For those on the receiving end, the Nazi and Jacobin mentalities come to the same thing.

The Bush administration has abandoned American principles. It is a Jacobin regime. Woe to its citizens and the rest of the world.»
http://www.antiwar.com/roberts/?articleid=7282

terror9

Lenins Jacobins; Obama, the Jacobin, or, The Coercer-in-Chief for the Hive Mind

new_york_magazine_obama_cover

Anti-Christ himself— The false Peace (Noble Prize) Mashiach, the Warlord (Jewish/Bolshevic messiah)…

French Report ISIL Leader Mossad Agent
Simon Elliot, aka Al-Baghdadi, son of Jewish parents, Mossad agent
http://www.veteranstoday.com/2014/08/04/french-report-isil-leader-mossad/

terror7

Anti-Krist tar kontroll, ved intimidasjoner og tvang.

Dette har kommet så langt et ‘even the elect’ har blitt forført. Her ser vi en ‘kristen’-sionist som er overbevist om at Jesus Kristus er ikke hedningers Messias (?), slik at han kan fortsette å stå på de karnalske, verdslige makters side, og høste av deres velvilje for det.

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/?p=12070

Folk vil si hva som helst for å forsvare sin jøde-tilbedende sionist doktrine. Sam Gipp er villig til å benekte at Jesus er hans Messias for å fremme de falske jødene som verdens kollektive messiaser. Disse sionistene tilber jøder som verdens og menneskehetens kollektive symbolske messiaser (offerlam for verdens ondskap), som de skulle tilbe Jesus Kristus som sin Messias (det virkelige offerlammet for verdens ondskap, ofret av de som vil ha tilbedelsen selv).

«For hvad gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? eller hvad vil et menneske gi til vederlag for sin sjel?» – Matteus 16:26

En neve dollar kanskje?

«We’re gonna punish our enemies and we’re gonna reward our friends who stand with us on issues that are important to us.»em> – Barack Obama, 2010.

Obama skal straffe alle som ikke er satanister som seg selv, sier han, og belønne de som står på deres side. Ganske klar tale.

«Fem dager før han ble valgt proklamerte Barack Obama at «Vi er fem dager fra å fundamentalt transformere USA.»
«Five days before his election Barack Obama proclaimed that “We are five days from fundamentally transforming the United States of America.”
http://fosterspeak.blogspot.no/2012/07/obama-jacobin-or-coercer-in-chief.html

Med resultat at USA ikke lenger er et kristent demokratisk samfunn for alle, det er et samfunn KUN for dem.

Paul Craig Roberts:
«Do you want to know why President George W. Bush’s focus on the war against terror was redirected to war against Iraq and the Muslim Middle East? Read Professor Claes G. Ryn’s new book, America the Virtuous: Crisis of Democracy and the Quest for Empire.»

America Versus the World
http://www.antiwar.com/cs/roberts2.html

Ja, det vet jeg. De vil at denne krigen eskalerer til Tredje Verdenskrig med Israel i sentrum, for å danne Anti- Krists Rike / The Jacobins Imperie ….. Bush bare forberedet grunnen for Mashiach Obama, som Johannes var bereder av grunnen for Messias … Jesus.

Ikke vanskelig å se forskjellen, for de utvalgte … mellom den åndelige lederen for G-ds folk, og den politiske og militære leder for de kjødelige og karnalske verdslige mennesker, hvilket ‘jøden’ også på Jesus sin tid var prototypen for.

Messias
«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, Fredsfyrste..» – Esaias 9:6

The Mashiach
«The mashiach will be a great political leader descended from King David (Jeremiah 23:5). The mashiach is often referred to as «mashiach ben David» (mashiach, son of David). He will be well-versed in Jewish law, and observant of its commandments (Isaiah 11:2-5). He will be a charismatic leader, inspiring others to follow his example. He will be a great military leader, who will win battles for Israel. He will be a great judge, who makes righteous decisions (Jeremiah 33:15). But above all, he will be a human being, not a god, demi-god or other supernatural being.»
http://www.jewfaq.org/mashiach.htm

Lederen for evig krigstilstand (‘krigen mot terror’), ikke for fred. The leader of perpetual WAR, not of PEACE.

NØYAKTIG motsatt av fysiske Israel…. Freds Messias, ikke Krigs Mashiach, og når det er motsatt, hva slags åndsinnflytelse er der da?

RETTE Israels oppgave på Jord; Kjærlighet til Verden
http://www.riksavisen.no/?p=14106

9/11 innledet ‘krigen mot terror’ fallet fra nåden, ved blodoffer til Molek/Baal..

The Litmus Test

Som sauer på vei til slakteren:

«Government coercion is a constantly expanding and dominating feature of American life. To see the work of our government at its coercive best go to any airport. Watch the countless number of ordinary, law-abiding citizens forced (coerced) to act like motely inmates of a county-jail work detail as they are made to strip off their clothes – jackets, belts, shoes, jewelry – and thrust their wrist-clasped arms above their heads in symbolic surrender before the scanners of their naked bodies. Ordered about by the legions of federal warders, they must watch them paw through their personal belongings, pat down old women and young children, their hands intruding into very private parts of the body. «
http://fosterspeak.blogspot.no/2012/07/obama-jacobin-or-coercer-in-chief.html

Som en person sa det: «Så får alle ha en fin dag i dag….og husk å sjekke før du trykker «liker» på et innlegg, at ikke AP og Tadjik blir lei seg….»

Anti-Krists verdensrike skal innføres unders ens banner, konsensus ved lov og tvang, voldelig og radikal sosialisering av unge og gamle hjerter og sinn, under ‘unnskyldninger’ som at Tadjik og andre ‘ikke skal bli lei seg».., så skal kristendommen forbys etter hvert, fordi en skal ikke kunne si at satanistene skal havne i helvete om de ikke vender om, og begynner å gjøre godt istedenfor ondt.

Visjonene har avgått med døden, bortsett fra de at den ‘politiske fred’ (også ala Pavens) skal tvinges på oss, istedenfor den som gror organisk utav menneskenes hjerter.. Den politiske vil mislykkes, som alt annet dårene gjør..

Visjonene om et Kristus sitt Kongerike av verden, som for massen har avgått med døden, og blir erstattet med Anti-Krist sitt, ala den ‘politiske fred’ (også ala Pavens) skal tvinges på oss ved intimidasjoner, trusler og terror for å ‘være enig’ med satanistene, istedenfor den som gror organisk utav menneskenes hjerter.. Den politiske vil mislykkes, som alt annet dårene gjør..

“Mine brødre! dersom nogen iblandt eder har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, 20 han skal vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mangfoldighet av synder». Jacobs Brev 5:19,20

Paven («Skjøgen») er av en annen oppfatning:

oope
http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=23850

En samvitighetssak; «Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!» 2 Timothy 4:2-4.

Kabbalisten Michael Laitman klart sier at at målet til det ‘jødiske’ folk er å forene alle nasjoner og religioner (?). Hvordan kan motsetninger Krist og Anti-Krist forenes i EN konsensus? Det må i tilfelle være ved forførelser og løgner, eller med tvang, vold og/eller uendelige myrderier av alle de som ikke er enig med dem. Spøsmålet er vel om Laitmann mener hele verden skal forenes, ‘unite’ er ordet han bruker, i Kristus eller i Anti-Krist?

“Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige«. 2 Korinterne 6:15-18

1 John 2:22 – Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen.

1 John 4:3 – På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

1 John 2:18 – Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.

Hatere og løgnere

Kanskje Tajik og andre Arbeiderparti representanter skulle også begynner å se på sin egen hatretorikk, eller er den fredet fordi den er politisk korrekt; Partilinje?

«- Frp er ikke et hvilket som helst parti, det sitter i regjering og har makt, det skal bekjempe hatretorikk og forebygge at hatretorikk får fotfeste. Dere har et oppgjør og en skittentøyvask og ta», sa Tajik.
http://www.nettavisen.no/na24/–rart-at-dette-dreier-seg-om-deg-og-ditt-ego-hadia/8480220.html

Men Arbeiderpartiets Raymond Johansen tilhører ‘hvilket som helst parti’ som kan gjøre dette så mye han vil?

Tidligere pornografer som Didrik Søderlind er ledende og får fremtredende plass i media i Anti-Krists Nye Verdensorden, naturlig nok, uten ville jo ikke deres åndelige inspirator kunne vunnet slaget om menneskers sjeler, for en kort tid, den tid de skal få ‘lov å teste menneskene på jorden», for å se hvem som velger de onde fremfor de gode, altså de som fullstendig har tapt gangsynet.

Modus Operandi; Klage på alt som ikke er satanistisk nok for dem, så får de Statsmakten med seg på.. Spesielt etter at kristendommen er forlatt i landenes konstitusjoner etter årelangt press.

Atheists Are Trying To Silence This Florida Pastor, But He Just Told Them To Shove It
http://www.westernjournalism.com/preachers-response-to-school-district-ban-on-chaplains/

Alt de ikke liker, er ikke sekulært nok, og med ‘sekularisme’, så er det et annet ord for satanisme.

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

Det er hvor menneskene ikke står til ansvar ovenfor noen andre enn seg selv, ingen makt over seg, annet enn de største bøllene i verden (i skolegården), som definerer hvordan verden skal se ut. Hva slags verden får vi om de største bøllene og mest ondskapsfulle kasus blant oss, skal bestemme vår verdens politikk?

Zimbabwe som rettsikkerhetsmodell. Land som Leirstein ikke vil ønske å sammenligne oss med kanskje? Noen som kjenner seg igjen?

Political Repression
Courts and the Law
Linda Camp Keith

«Grunnloven [Zimbabwes] tilbyr et uavhengig rettsvesen; men rettsvesenet var under intenst press for å samsvare med regjeringens politikk og regjeringen nektet å rette seg etter rettsavgjørelser gjentatte ganger».
«The constitution [of Zimbabwe] provides for an independent judiciary; however the judiciary was under intense pressure to conform to government policies and the government repeatedly refused to abide by judicial decisions. (Ibid.)»

På møte i Litteraturhuset om «Konspirasjoonsteorier» av Færseth og Søderlind den 27.08.2014.

De kritiserte spesielt Galtung og også Ola Tunander for å bedrive ‘antisemitisme’.

Færseth / Sønderlind refererte til meg og sa at jeg var ille at jeg ble sparket ut av «Nyhetsspeilet» – men mesteparten av sin tid brukte de på å forsvare Israel og sionismen (?).

John Færseth sa også at han hadde et forholdsvis greit forhold til Hans Gaarder og Nyhetsspeilet (?).

Mer i samme linje som Raymond Johansen…. Anti-Krist intensiverer sin innsats nå for konsensus om sin samfunnsmodell… her fra en av sine apostler Didrik Søderlind:

«2014 er året da konspirasjonsteoriene ble mainstream. Spørsmålet er hva vi skal gjøre med det.», sier Sønderlind.

Kronikk: Året da konspirasjonsteorier ble mainstream
http://www.vg.no/nyheter/meninger/kronikk-aaret-da-konspirasjonsteorier-ble-mainstream/a/23282548/

Ingen må tenke, i hvert fall ikke ute av boksen eller Partilinjen til Jacobinene.

Kan jeg foreslå noen GULAGS, Auschwitz, kanskje dobbel skatt, fengselsstraff, henrettelse ? Mange muligheter Søderlind, de fleste blir nok tatt i bruk etter som dette utvikler seg i verden og dere får full kontroll, og Anti-Krist i dere vil få ennå sterkere fotfeste i samfunnet.

Hvordan kan jeg vite det? Fordi det står i Bibelen det skal gjøre det. Og det står også hvordan det skal ende… dere taper – – Kristus vant over dere på korset for 2000 år siden 🙂

Det er en ære å bli mislikt av satanister
Jeg må jo gjøre noe riktig da…

John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling
http://www.riksavisen.no/?p=11344

«Didrik Søderlind var ikke nådig i sin kritikk av J.Johansen!», sier min kilde som var på møtet.

Med all informasjonsflyt som er mulig i dag, så er det ikke så lenge til ‘anti-semitt’ er et hedersord i den definisjon som Færseth og Søderlind bruker det, de første og meste Oppvåkne vil nok bli kalt det, INNTIL det blir allment kjent at de hadde rett hele tiden, for i vår tid:

«For det er ingen ting skjult som ikke skal bli åpenbar, og ingen ting dulgt som ikke skal bli kjent og komme for dagen». – Lukas 8:17

Det er ingenting de kan gjøre med det. I dette inspirerer G-d selv millioner av mennesker i denne stund, Jesus Kristus leder dem til Kilden, til all sannhet, til å finne ut av alle løgnene de er foret med, via Den Hellige Ånde. Vi var aldri alene. «Han er trofast som har kalt eder; han skal og gjøre det..» (1. Tess 5:24)

Raymond Johansen (AP), Ervin Kohn (Khazarske Trossamfunn), Øyvind Berg (AP/HEF), John Færseth (OTO) og Didrik Søderlind (HEF) på nettet og reiser rundt i møter og bygger opp hat mot de som de vil ta ut, slik at ikke de selv, men potensielt ustabile personer skal ta saken i egne hender, i god bolsjevik tradisjon:

George Galloway ‘badly bruised’ in street attack
«Det ser ut til å være forbundet med hans kommentarer om Israel fordi fyren skrek noe om Holocaust».
«It appears to be connected with his comments about Israel because the guy was shouting about the Holocaust».

http://www.itv.com/news/update/2014-08-29/george-galloway-badly-bruised-in-street-attack/

gallowayBeater

Øivind Bergh, John Færseth, Neil Masterson,Didrik Søderlind,  ABB---- alle fantatiske sionister....
Øivind Bergh, John Færseth, Neil Masterson, Didrik Søderlind, ABB—- alle fantatiske sionister….

http://educateinspirechange.org/alternative-news/first-interview-george-galloway-mp-since-violent-attack/

‘I want to cut your throat’: Galloway beaten by pro-Israeli fanatic for Gaza views
http://rt.com/uk/184320-galloway-israel-gaza-mp/

galloway_beating

Not in ZOG. Blasfemi imot holocaust-religionen til de ‘Hellige Kuer’ og den Røde Hordes velgjørere tolereres ikke i deres Nye Verdensorden.


«Det er så viktig at gode jødiske folk forstår hva Makow sier i første ledd … sionismen er ikke laget for å beskytte jødene fra anti semittisme, den er designet for å skape det … les artikkelen for å forstå hvorfor …»
«It is so important that good Jewish folks understand what Makow states in the first paragraph…Zionism isn’t designed to protect Jews from anti semitism, it is designed to create it…read the article to understand why… «

http://henrymakow.com/anti-semitism_is_the_bread_and.html

Er alle klar for dette?

NWO Rising – They Are Reshaping The World Into Their Tyranny (Video)
http://beforeitsnews.com/alternative/2014/06/nwo-rising-they-are-reshaping-the-world-into-their-tyranny-video-2967584.html

USSR > USSA – I Skyggen av Hermes, av Jüri Lina (2009)

9Nania; Israel is the «Little Horn» (Antichrist)

Den sataniske Rabbi Moses Mordecai (Karl) Marx Levy så all «produksjon» i et samfunn i økonomiske termer. Ikke i livskvalitet.

Love of Money

«Money is the root of all Evil, when all the Values of the Society revolves around it.» – JJ

Velsigne ‘jødene’ eller bli forbannet (1. Mosebok 12:3), er betinget av korrekt definisjon av ‘jøder’ og ‘Israel’

RETTE Israels oppgave på Jord; Kjærlighet til Verden
http://www.riksavisen.no/?p=14106

«Noen kaller det Marxisme — jeg kaller det Judaisme.» (The American Bulletin, Rabbi S. Wise, May 5, 1935).

Moses Mordecai Marx Levy; The Jewish Maschiac?
Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.riksavisen.no/?p=8208

Anti-Zionism Rises
http://www.veteranstoday.com/2014/08/25/anti-zionism-rises/

Neo-Konservative kristne tilber Gullkalven

Historien til de tre jødiske Tempel, inkludert WORLD TRADE CENTER, alle TRE ødelagt 9/11

Kristus sine lover blir avviklet i våre samfunn.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/?p=9390

Jødiske lover blir innført
http://worldtruth.tv/executions-by-guillotine-finally-passed-in-usa-and-government-is-pushing-for-nationwide-use/

“The U.S. Congress officially recognized the Noahide Laws in legislation that was passed by both houses. Congress and the President of the U. S., George Bush, indicated in Public Law 102-14, 102nd Congress, that the United States of America was founded upon the Seven Universal Laws of Noah, and that these Laws have been the bedrock of society from the dawn of civilization. They also acknowledged that the Seven Laws of Noah are the foundation upon which civilization stands and that recent weakening of these principles threaten the fabric of civilized society, and that justified preoccupation in educating the Citizens of the U.S. of America and future generations is needed. For this purpose, this Public Law designated March 26, 1991 as Education Day.”

http://www.rense.com/general76/noahide.htm

Jesus Kristus sine lover blir tilsidesatt. Ved skremsel og frykt, har vi som folk bukket under for terror, og tatt et standpunkt for den judeanske Nye Verdensorden, og majoriteten har sagt farvel til Kristus sin GAMLE Verdensorden .. Sengen er oppredd, nå får vi ligge i den.

«I denne ideelle jødiske verden, hva skjer med resten av oss? Hva er status for hedningene, spesielt kristne? Den Babylonske Talmud, den høyeste etiske og religiøse guiden for observante jøder, sier hedningene kan bli med jødedommen som proselytter i dag eller i fremtiden i det Messianske riket deres, så lenge de oppriktig følger syv bud. Disse «Noahide lover», sier Talmud, danner den grunnleggende moralkodeks Gud gav Adam; De forbyr avgudsdyrkelse, blasfemi, mord, tyveri, «ulovlige forhold,» å spise kjøtt med blod, og «å unnlate å etablere domstoler.»
http://www.rense.com/general76/noahide.htm

Den gode gamle robuste drapsmaskinen er tilbake. Giljotiner, millioner av dem, blir lagret i Georgia og andre deler av USA. Bill # 1274 i Georgia Representantenes hus – 1995/1996 Sessions HB 1274 – Dødsstraff; guillotine henrettelser, Code Section – 17-10-38 / 17-10-44:

A BILL TO BE ENTITLED AN ACT
«To amend Article 2 of Chapter 10 of Title 17 of the Official Code of Georgia Annotated, relating to the death penalty generally, so as to provide a statement of legislative policy; to provide for death by guillotine; to provide for applicability; to repeal conflicting laws; and for other purposes. SECTION 1. The General Assembly finds that while prisoners condemned to death may wish to donate one or more of their organs for transplant, any such desire is thwarted by the fact that electrocution makes all such organs unsuitable for transplant. The intent of the General Assembly in enacting this legislation is to provide for a method of execution which is compatible with the donation of organs by a condemned prisoner».
http://bewareofthenoahidelaws.followersofyah.com/

Prøvelsene/testene av menneskene utarter seg forskjellig:

«12 De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. 13De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. 14Det som falt blant torner, er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. 15Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. 16Ingen tenner et lys og skjuler det med et kar eller setter det under en seng. Han setter det i lysestaken, for at de som kommer inn, skal se lyset. 17For ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen. 18Se derfor til hvordan dere hører! « – LUKAS 8

Hvem er i virkeligheten De Utvalgte, ifølge Bibelen (og ikke Talmud)?

Feiginger og løgnere og betalte ‘The Pipers’ har fått sin tid også.

Vi kan lure på hva blodrøde kasus som Didrik Søndelind, John Færseth, Øivind Bergh et al, har til felles med President George W. Bush når han advarte mot konspirasjonsteorier (hva er de redd for skal bli avslørt?), men det får vi komme tilbake til :

Med all informasjonsflyt som er mulig i dag, så er det ikke så lenge til ‘anti-semitt’ er et hedersord i den definisjon som Færseth og Søderlind bruker det, de første og meste Oppvåkne vil nok bli kalt det etter deres definisjon, og for de som kjøper deres definisjon uten ytterligere undersøkelser, så blir de vel medsatanister, medeiere i løgnene; Løgnens Barn.

«22 Salige er I når menneskene hater eder, og når de ikke vil vite av eder, og spotter eder og kaster eders navn fra sig som noget ondt, for Menneskesønnens skyld. 23Gled eder på den dag og spring av fryd! for se, eders lønn er stor i himmelen; for på samme vis gjorde deres fedre med profetene». – Lukas 6:22-23.

Tankekontroll

De fleste tror de er herrer og opphav til sine egne tanker og meninger. Det er veldig langt fra sannheten. De fleste sine tanker og meninger er møysommelig programmert i dem. Det er grunnen til at det heter TV ‘PROGRAM’ :

UNESCO Plan: Train Students to Reject Truth and Accept a New Consensus
Av Berit Kjos – 1998 (Nå ser vi resultatet)

«Dette revolusjonerende treningsprogram ble offisielt tatt inn i utdanningssystemet vårt i 1985, da president Reagan og den sovjetiske president Gorbatsjov signerte USA – USSR Education Exchange avtalen. Det satte amerikansk teknologi i hendene på kommunistiske strateger, og i retur, gav oss alle psykososiale strategier som brukes i kommunistiske nasjoner til å indoktrinere sovjetiske barn med kommunistiske ideologi og sikre etterlevelse for resten av livet.

Menneskebarn som velger å følge Jesus kan miste venner, men de vil få den beste premien av alt: den grenseløse kjærlighet, liv og beskyttelse av vår suverene Konge. Han vil gi alle den visdom og styrke de trenger for å gå med ham. Husk: «Han er trofast som har kalt eder; han skal og gjøre det..» (1. Tess 5:24) I Ham er de trygge for evig og alltid!»

«og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!,» skrev Paulus (Romerne 12:2).

I Sovjetunionen ble den dialektiske prosessen som brukes til å skape lydige kommunistiske arbeidere, klar til å tjene staten. I dag er målet om konsensus prosessen nesten det samme: å skape kompatible globale borgere for det planlagte «bærekraftige lokalsamfunn.» (Se Agenda 21 på vår nettside )

Nå som da, motsetninger (rett og galt, sannhet og løgn, fakta og fiksjon) må utfordres, fusjonert, og redefinert for å knuse motstand og etablere den nye enhet, etterlevelse, og villighet til å flyte med «kontinuerlig endring».

Inspirasjonen kommer fra Satan (1 Joh 5:19), som tilpasser sine strategier til våre skiftende tider. På begynnelsen av historien, brukte han vridde sannheter og forførende dialog for å utfordre Evas forståelse av Gud og hans veier. Nå han brukes den samme prosessen i grupper.

En folkemengde kan enkelt manipuleres – spesielt når opplært til å forakte absolutte sannhet og motstridende fakta. (Ordspråkene 13:20, 2 Tim, Hebreerne 13: 9; 1. Timoteus 6:20)
http://www.crossroad.to/text/articles/mc9-24-98.html

thoughtcontrol

Den som ikke er med meg, er mot meg” – Matt 12,30

«Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så angriper de, så vinner du.»
«First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.»
Mahatma Gandhi

Hva disse folkeforførere må ha helt klart for seg er at vi skikkelige folk, vi har ingen intensjon, vilje og av til heller ikke evne til å ta deres råd eller livsveiledning om hva som er gode assosieringer eller ikke. Det er helt irrelevant hva satanister mener om en, hva de sier om en, eller hva de kunne finne på å utføre av vold og ritualdrap av de som ikke blir enig med dem, altså kneler for The Beast, Anti-Krist. De kan skrike og skråle så mye de vil… spiller ingen rolle… de taler for døve ører, for de som er gjenfødt i Kristus, de har en ånd som står i diamentral motsetning til disses ånd, så de kan bare spare seg.

Norske og europeiske folk (I)Saacs Sons – The Saxons, ødelegger seg selv, ved å la seg lure av de okkulte forførelsene til satanistene, slik at karma (‘en høster som en sår’) ødelegger dem, The Harbinger.

createEvil

It is Justice..

An Act of Love to create Evil to Destroy Evil.. to protect His People. It is Justice…

«God brings judgment on those who continue to rebel against Him. “Woe to him who quarrels with his Master” (Isaiah 45:9). That is the person to whom God brings “evil” and “disaster.” So, rather than saying that God created “moral evil,” Isaiah 45:7 is presenting a common theme of Scripture – that God brings disaster on those who continue in hard-hearted rebellion against Him.»
Read more: http://www.gotquestions.org/Isaiah-45-7.html

Thanks God it is like it is. There is Justice. Checks and Balance.

And Justice is coming ultimately for every Evil person and nation.


«After you’ve done all you can, let Heaven take over.» («The Messenger», av Greg Olsen)

«But and if ye suffer for righteousness’ sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled;» – 1. Peter 3:14

DOMMEN over disse sjeler, deres ondskapsfullhet og urettferdighet (definitivt IKKE etter Abraham) og deres løpegutter både her til lands og andre land, kommer tidsnok. Tapere. Kristus vant over dere på korset allerede for 2000 år siden.

Kjærligheten når den er tilstede er ALLTID sterkere enn Frykten de forsøker å indusere..

Relevant

Jens Christian Hauge (AP) som sionistisk hauk?
http://www.riksavisen.no/?p=1745

Jens Christian Hauge (AP) bekreftet OSS (CIA) ansatt
http://www.riksavisen.no/?p=541

Vi som elsket Amerika
http://www.riksavisen.no/?p=1402

Øivind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse
http://www.riksavisen.no/?p=13990

Mentalt forstyrrede Øivind Bergh med blankofullmakt til å gå bananas på Fri Tanke
http://www.riksavisen.no/?p=13698

Dagens jøder er khazarer
http://www.riksavisen.no/?p=10050

Khazarene erobrer Europa og USA
http://www.riksavisen.no/?p=590

Khazarene
http://www.riksavisen.no/?p=5128

Hvordan Rasebedraget til Jødene ble Avslørt
http://www.riksavisen.no/?p=12044

Jødisk Ny Verdensorden
http://www.riksavisen.no/?p=11150

Hvem Er De Rette Jøder?
http://www.riksavisen.no/?p=13242

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

2 Kommentarer

  1. Pingback: De som Arbeiderpartiet hater | Riksavisen

  2. Når vil de som Øivind Bergh, John Færseth og Ervin Kohn sine potensielt psykologisk ustabile fotfolk dresse seg i IDF uniformer og angripe noen?

    Men det er jo akkurat det de sier om andre at alle som ikke er enig med dem er ‘farlig’… Her mi må huske på at psykisk syke folk alltid projiserer sine skavanker på andre. Så selv om det er vitenskapelig bevist at deres gruppe av troende på holocaust eller Israels guddommelighet er de som utøver vold mot andre som det ikke kan påvises historisk belegg for påstanden, så mener de allikevel at de er ‘the good guys’. Sykdommen og den psykologiske skavanken virker slik

    «George Galloway has been released from hospital a day after being attacked in London, allegedly for his anti-Israeli views. His spokesman said the UK MP appears to have some broken ribs and bruising to his head».

    https://www.youtube.com/watch?v=b2hH30YV-jc

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.