Roi Tov… Savnet… Sannsynligvis drept av Israel

Spill for galleriet. Kontrollert opposisjon.
Spill for galleriet. Kontrollert opposisjon.

Roi Tov, forfatter av ‘The Cross of Betlehem’ og spaltist for Veterans Today er savnet, og noen spekulerer på at han kan ha blitt permanent brakt til taushet av Israel.

Tov fungerte tidligere som offiser i det israelske militæret, men ute av stand til å utstå de daglige redsler i forbindelse med okkupasjonen, så konverterte han til kristendommen og begynte å snakke ut offentlig om den jødiske statens massive historie av brudd på menneskerettighetene. Hans handlinger førte til at hans israelsk statsborgerskap ble avsluttet og han flyktet fra landet. Omsider bosatte han seg i Bolivia, der han ble først gitt flyktningstatus, men Tov gav i en rekke blogginnlegg uttrykk for at Bolivia og regjeringen til Evo Morales hadde i hovedsak gjort en faustisk handel med Israel for å lage hans liv til et levende helvete. Han fant seg snart forfulgt på gatene i La Paz og til tider fysisk angrepet (se artikkel på Veterans Today).

Tov erfaringer er nedfelt i to av hans bøker, The Cross of Betlehem, publisert i 2009, og The Cross of Betlehem II, utgitt i 2012.

I sine siste blogginnlegg uttrykte han den overbevisning at han ble et mål for å bli myrdet. Hans aller siste innlegg, i slutten av august 2014, slutter med ordene: «Takk for at dere har lest meg de siste årene.»

En kopp kaffe med Roi Tov

Bollyn: I hvilken alder var det du bestemte deg for at du var interessert i læren til Jesus Kristus? Så du noen konflikt i det du lærte på kibbutz og med hva Jesus Kristus sier? Var du i stand til å snakke åpent om Jesu lære med dine venner eller følte du behov for å holde din tro privat? Har din tro på Jesus Kristus gjort deg til en kjetter i øynene til sekulære israelere som ikke er religiøst bundet av læren til rabbinere?

roy-tov-bollyn

Roi Tov: Jeg ønsker å begynne med en anekdote. Jeg bor for tiden i Bolivia, et land som ga meg politisk asyl. Folk her er notorisk uvitende om tid; når jeg ble tvunget til å vente tre timer for et planlagt møte og den andre siden ikke engang beklager forsinkelsen. Likevel, når jeg gir et offentlig intervju, ønsker folk å vite det eksakte tidspunkt jeg konvertert til kristendommen. Det fungerer ikke på en slik måte. Det er en prosess, og det tar tid. I ‘The Cross of Betlehem’ beskriver jeg noen av de relevante tidlige erfaringer: en biskop i Roma; en fisker ved sjøen. Det var andre som jeg ikke kan kommentere nå, siden mine Lærere kan fortsatt bli identifisert.

Likevel, det er et viktig poeng jeg understreket i ‘The Cross of Betlehem’. Først møtte jeg de negative sidene av jødedommen. Å vite hva det onde er, så begynte jeg å lete etter godhet og der var Kristus.

Bollyn: The Cross of Betlehem er en bemerkelsesverdig bok fordi det er et kritisk syn på Israel og det israelske samfunnet som sett av en meget intelligent innsider. Ved å lese boken, får man inntrykk av at du har blitt forfulgt, overvåket, og målrettet for drap av Mossad bare fordi du hadde planer om å skrive en bok om livet og erfaringer i Israel. Er det slik du ser det? Hvis ja, hva sier det om staten Israel og begrepet «ytringsfrihet» for israelere?

Roi Tov: Takk. Som alltid, er virkeligheten kompleks. Min forfølgelse er ikke bare på grunn av ‘The Cross of Betlehem’. I boken beskriver jeg hvordan jeg ble invitert av Dow Chemical til sitt europeiske hovedkvarter og bedt om å overføre gradert amerikansk missilteknologi utviklet av Dow til Israel. Tilbake i Israel kontaktet jeg Uzi Eilam – som da var Head of Mashmam (Israel Ministry of Defense Center for kontroll av Special Operations) – og bedt om å bli holdt ute av dette. Resultatet var at forsvarsdepartementet oppdaget at jeg var en kristen som hadde hatt tilgang til sensitiv informasjon i mange år. Jeg ble straffet for at det på en rekke måter inntil 2002 da jeg uventet ble sendt til Betlehem som en del av Defensive Shield Operation; min lojalitet ble kontrollert. Dette var den første alvorlige testen som en kristen (eller for å være mer nøyaktig hva som helst før dette bleknet i forhold), og jeg passerte det ypperlig. ‘The Cross of Bethlehem’ er rik på detaljer, så jeg vil bare kommentere her at de fleste IDF offiserer – mine jevnaldrende – ville karakterisere mine handlinger som forræderisk til tross for at jeg ikke har brutt noen lov. For å legge fornærmelse til skade, bestemte jeg meg for å utgi boken.

Bollyn: Din analyse i ‘The Cross of Bethlehem’ av maktstrukturen til fariseerne og hvordan disse Talmud rabbinere har stjålet Bibelen fra folk er strålende. Du skrev:

Roi Tov: Sammen med fremmede doktriner hentet fra Babylon, har Fariseerne adoptert gamle hinduistiske symbol for åndelig styrke som sin egen. Å innynde det i øynene til folk så kalte det det Davidsstjernen, eller i direkte oversettelse fra hebraisk, «Davids SKjold». For å rettferdiggjøre sin fremmede tro, hevdet de at det ble gitt muntlig til Moses i Sinai, en falsk påstand som er ikke nevnt i Bibelen. Uten å forstå denne muntlig tradisjon, hevdet de at du ikke kan tolke Bibelen riktig. Dermed stjal Fariseerne Bibelen fra folket. Jesus prøvde å forklare at den riktige tolkningen er den ene som følge av tro og kjærlighet, ikke et kjempestort apparat basert på personlig bekvemmelighet skapt av rabbinere. Han sa at folk var like, mange år før de falske sosialistiske doktriner gjorde en spøk utav den ideen.

Bollyn: Videre sier du at kristendommen utgjør en enestående trussel mot maktstrukturen til dagens fariseere:

Roi Tov: Jeg innså at kristendommen utgjør en enestående trussel mot jødisk lederskap. Universelt, omhandler religion med frelse eller forløsning av den menneskelige sjel. Jødedommen snakker om en etnisk frelse, forutsatt at gruppen oppfyller 613 Mosaic lover skrevet i Mosebøkene, Bibelens fem første bøker. Lovene oppfylles og håndheves og følges opp av en dedikert gruppe prester. I hovedsak den enkeltes standpunkt avhenger av prestenes dom. Som et resultat av dette utgjør dette et kraftig kontroll verktøy over den generelle befolkningen. Siden mesteparten av befolkningen ikke er instruert i lovverket, og moralske verdier – som kan tjene som generelle retningslinjer – det blir ikke lært dem, kan de lett bli manipulert i henhold til prestenes politiske mål til enhver tid.

Jesus brøt opp dette resonnementet. Han lærte om personlig forløsning basert på tro og kjærlighet, om å ha direkte tilgang til Gud gjennom våre bønner og dermed å være uavhengig av prester. Han forkynte et bedre samfunn, Guds Rike, et samfunn basert på rettferdighet og kjærlighet. Et slikt samfunn kan eksistere innenfor rammene av en moderne stat, men det ville føre til tap av makt for de få mennene som blomstrer i det Fariseeriske modellerte samfunn.

()

Jeg prøver hardt å holde avstand til de falske læresetninger og den dårlig kulturen til mitt folk; uansett, bare la meg en gang svare på spørsmålet ditt med et annet: Hvis det utover Yeshua var et annet svar på deres falske dogmer, tror du ikke at i mer enn 2700 år som er gått siden Jesaja («Ysha’ayahu» på hebraisk betyr det omtrent «Guds frelse») fordømte polyteistisk praksis og avgudsdyrkelse, og spesielt profeterte Yeshua og den nye pakt, ville de ha funnet det? Kommunismen er ikke et svar. Sionismen er ikke et svar. Kibbutzer er ikke et svar. Det israelske forsvaret (IDF) og deres kjernefysiske våpen er ikke et svar. Overvåking, drap, og forkrøpling av politiske motstandere er ikke et svar. Det eneste svaret er kjærlighet og tro; Jesus brakte oss det.

A Cup of Coffee with Roy Tov – Author of The Cross of Bethlehem
http://www.veteranstoday.com/2012/05/13/a-cup-of-coffee-with-roy-tov-author-of-the-cross-of-bethlehem/
http://www.roitov.com/introduction.htm

Permanent bragt til taushet

Ifølge en rapport fra Eileen Fleming, kan Roi Tov har blitt brakt til taushet permanent.

Den Israelsk dissident og produktive forfatter Roi Tov er født i Sør-Amerika og vokste opp som Reuven Schossen, i en tett sammensveiset kommunistiske kibbutz langs Jordan-dalen. Etter fire års tjeneste i det israelske militæret (Defense Force), ble kaptein Schossen en reservist og ble uteksaminert med fire grader; tre i kjemisk fysikk.

I Tov sin andre bok, The Cross of Betlehem II: Back in Bethlehem skriver han:

Året var 1983, men på skolen var vi allerede i ferd med å studere Orwells 1984 en bok som skremte oss med sin likhet til livet i Israel. Libanon-krigen, som hadde begynt et år tidligere, ble fortsatt kalt «Krigen for Fred i Galilea» av regjeringen. Det hebraiske pronomen brakt sammen av de to ordene som hørtes akkurat som ‘Krig-Fred’, skaper en perfekt orwellsk selvmotsigelse.

Vi hoppet over den åpenbare samtidige konteksten av boken i våre kommentarer; slik semantikk kan bare høre hjemme hos fienden, for vi levde i et opplyst samfunn. Vår regjering kunne ikke ha gjort et slikt orwellsk valg bevisst. Og enda en liten stemme i hodet mitt fortalte en annen historie, en som jeg må holde for meg selv. Denne svikt i systemet som tillater en slik subversiv bok å være på vår pensumliste kan bare tolkes som inkonsekvens av systemet.

Men en skremmende alternativ forklaring var at «1984» hadde blitt plassert på utdanningsdepartementets offisielle liste over bøker med vilje, slik at vi ville for alltid frykte myndighetene og oppføre oss. Det var vår første leksjon i regjeringen manipulering

Eileen Fleming fortsetter, i email korrespondanse i april 2012 med Tov skrev han:

«I The Cross of Betlehem II er det ett kapittel dedikert til Mordechai Vanunu, en sann helt av vår tidsalder. Jeg utdyper der årsakene til hans og forfølgelsene av oss.

«I tre andre sentrale kapitler i boken utdype jeg hva han har beskrevet som ‘psykologisk tortur’, men jeg foretrekker å kale det ‘psykologisk krigføring’.

Den 27 Juni 27, 2014, skrev Tov:

Min situasjon nærmer seg slutten. I august utløper det utenlandske minibankkortet. Jeg vil ikke være i stand til å overføre midler eller å utføre transaksjoner på Internett.Jeg er nektet mine dokumenter av den bolivianske regjeringen, som stjal dem, og uten er det umulig å motta noen nye i posten.

Et par dager etter det, vil jeg bli tvunget til å forlate det billig gjestehuset som har blitt mitt fengsel og jeg vil være ute på gata.

Dette er en politistat. De kontrollerer dokumenter på sjekkpunkter til byene. Jeg kan ikke forlate La Paz. I den voldelige bolivianske virkeligheten betyr det den sikre død i løpet av den første natten …

Den 28. juni spurte Eileen ham: Hva kan jeg gjøre? Tov svarte:

Takk, Eileen,

Det er mange ting du kan gjøre nå. Hold omsorg for dine; holde verden oppdatert over Vanunu. Fortsett å gjøre det gode.

Hvis du spurte spesielt om meg, så det er ingenting å gjøre. Israel ønsker meg død og har hyret voldelige, freakete, Mikke Mus samfunn som tilbød meg tilflukt i ond tro.

Det er tid for den lange luren. I mellomtiden vil jeg publisere så mye som jeg kan så lenge jeg kan …

Når dette skrives, sier Eileen, «så har Tov ikke svart på mine siste e-poster, og selv om han hadde publisert på daglig basis i over to år så har han IKKE publisert noe siden hans avsluttende kommentar postet 27. august 2014:

Hvis ingenting endres, vil jeg dø myrdet i de bolivianske gatene innen fjorten dager.

Ordet «snikmorder» er avledet fra «hashish,» en historisk gruppe mordere som konsumerte stoffet. Sannsynligvis er det ingen bedre valg av ord for å beskrive druglordrnr dom kjører korrupte landet som dreper meg sakte som bestillingesverk av staten Israel.

For mange år siden lovet jeg å aldri gi opp, å skrive ned så mye som jeg kan for så lenge jeg kan. I motsetning til Netanyahu og hans drapsmenn, er jeg en mann av ord og ære. Ikke overgi mot en kraft større enn meg i mange betydninger av størrelse, jeg mister mitt liv, men redder min sjel.

Måtte Gud vise sin nåde alle ofre, som nådeløst rope: «Farao, La mitt folk fare»

Dette er hjemmesiden skapt og opprettholdt i mange år av en mann av samvittighet, medfølelse og ære og en veldig modig mann: Roi Tov.

I sine siste blogginnlegg uttrykte han den oppfatning at han har blitt mål for å bli tatt livet av. Hans aller siste innlegg, i slutten av august 2014, slutter med ordene: «Takk for at dere har lest meg de siste årene.»

Dette er et flott intervju han ga til Cristopher Bollyn, og dette er en video av et annet intervju med Daryl Bradford Smith som snakker med han.

Kilde:
http://www.veteranstoday.com/2015/02/10/roi-tov-missing-and-perhaps-silenced/

————————

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)