Skriv ut Skriv ut

Støtt Palestinakomiteen

Til enhver tid er det noen som er nødt til å ofre seg for at lyset skal komme til deres samtid (opplysning), og fortrenge det bevissthetsmessige mørke som hviler over menneskers sinn. Denne gang var det meg.

Det har vært andre før meg, og de har for en stor del alle som en  fått en begredelig skjebne, som den største av dem; Jesus fra Nazaret. Folket valgte Barrabas (Kjeltringen) fremfor Jesus (Frigjøreren). Folk velger mørke/skjulte krefter, fremfor de åpne og ærlige.

Samtiden er veldig ofte ikke klar for det lys de åpne og ærlige bringer, velger de «mørkets» herskere de er vant med, og konsekvensene blir deretter.

Kristus = Den utvalgte
Utvalgt til å opplyse mennesker

Jeg er medlem av Palestinakomiteen fordi jeg er fly forbannet hvordan røverstaten Israel tar seg til rette og dreper libanesiske og palestinske mennesker for fote, voksne som barn. Siter meg gjerne på det.

Innmelding Palestinakomiteen

Min penn kommer til å være mot israelske mordere og terrorister så lenge jeg lever. Det skal bli over mitt lik, om de med trakassering, beskyldninger, trusler og terror mot en dissident som meg, skal lykkes i å tie denne penn. Deres natur har ikke endret seg på 2000 år. Jeg taler helt i henhold til den Bibel som er den evangelisk lutherske lære, vår nasjonale religion etter norsk grunnlov. Men de har vel ikke respekt for Grunnloven vår likevel, like lite som de har respekt for andres liv og eiendom.

«Hva gavner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?»

Forskjellige standarder

Hvorfor brukes det ikke samme standard for reaksjoner fra det internasjonale samfunn.

1. Internasjonale fora boikottet og tvang Sør-Afrika til å nedlegge apartheid-systemet (Jfr. tidl. President Jimmy Carter’s bok; «Peace, – not Apartheid», om forholdene i Midt østen.

2. Vi angrep Serbia når de drev med etnisk rensing. Serbia som alltid har vært første skanse i hordenes trussel mot Europa.

Begge to kristne kulturer.

Hvorfor gir vi ikke Israel samme behandling, når de oppfører seg på samme måte? Det er vel ingen annen forklaring på at det ikke er bare Amerika og dets lederskap som er sterkt påvirket av den Israelske lobby, men at vi er behersket av Mossad her hjemme også.

Hadde de gjort meg den ære, ved hjelp av de av vårt samfunns institusjoner de behersker, så hadde det ikke vært meg imot; at jeg kunne følge i min Opplyste åndelige Mesters fotspor, som også ble korsfestet, og endelig, drept, for å opponere mot datidens politiske og religiøse lederskap, samt deres falskhet og hykleri. Da viste de sitt grimme ansikt, og de gjør det gang på gang igjen. Ingenting er forandret, bare litt mer moderne kulisser på scenen for utspillelsen av deres ondskap.

«Den som vil redde sitt liv, skal miste det, og den som ofrer sitt liv, skal berge det», sa han.

Så kom igjen, vis meg den ære det er for meg, å bli tatt av dere. Dere er av den samme ånd som deres forfedre, som ikke tålte ordene som snekkersønnen Jesus fra Nazareth talte imot dere og deres disposisjoner. Dere har Satan til Far, sa han. Hyklere og ormeyngel, kalte han dere.

10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.
11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis.
12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Ifølge Mossad avhopperen Victor Ostrovsky i boken «Kampen Om Mossad» (Aventura, 1994), så er det et tretrinns aksjonsteam klart for dem som sier imot Israels politikk, eller kritiserer dem, som ville kunne mobilisere samfunnet til en kraftfull innsats i den retningen Mossad pekte ut for dem:

1. De individuelle sayanim. Deres «agenter»/representanter i landene.

2. Den store pro-israelske lobbyen (som kristen sionistene her hjemme).

3. – og endelig; B’nai-Brith. ADL (Anti-Defamation League) som skulle stemple som anti-semitter enhver de ikke kunne få over til den israelske sak.

«Med denne typen en-to-tre-taktikk var det ikke mulig for oss å mislykkes«, sier Ostrovksy, boken s. 44-45.

Jeg er klar. Gjør ære på meg. Gjør ære på Jesus. Anytime. Idet dere gjør det, så beviser dere at Jesus at hadde rett om dere; «Ormeyngel og hyklere«, var noen av de peneste ordene han brukte.
Mvh. J.

——————-

Kritikk av Israel er rasisme?
“Det styggeste jeg har sett siden “Mein Kampf”», sier Mona Levin, og føler seg mer truet av Gaarder enn av dem som tilgriser synagogen. Man må begynne å undres: Er Israel den eneste stat i verden som man ikke kan rette tung kritikk mot uten å bli beskyldt for rasisme? Mona Levin har rett til å ha de politiske og religiøse holdninger hun vil, og jøder i Norge skal ha samme vern mot trakassering som alle andre. Dette dreier seg om en moralsk og politisk kritikk av en stats handlinger. Det dreier seg om en stat som okkuperer fremmed territorium og bosetter sin egen sivilbefolkning på okkupert land i strid med folkeretten. Det har faktisk ingenting med saken å gjøre om statens innbyggere er jøder eller om de har en hvilken som helst annen etnisk eller religiøs tilhørighet. Det burde egentlig være unødvendig å si det.» Yngve Gauslå, Oslo
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1413446.ece

Spread the love