Strømprisen: Middelklassen utraderes for talmudikernes Nye Verdensorden

Med engelske priser kan strømmen koste en norsk familie 500-600.000 per år. Dette er en prisbombe som har til hensikt sammen med andre virkemidler (økte priser, inflasjon, oljestopp, klimaavgifter og klimatiltak, vaksineinnkjøp for milliarder, dyrere drivstoff, norsk industri nedbygging som ledd i ‘grønn’ politikk, oljefondets ‘tap’) å utradere den norske middelklassen. Etter marxistisk teori skal det kun være to klasser i samfunnet, de superrike (jødene og deres tjenere) og de fattige; Herskerne og de som herskes over.

(faksimile fra ABC Nyheter. Foto: Paul Kleiven / NTB Foto: NTB)

Det var engang når nasjonen Norge var kristen at hver eneste arbeider hadde rett til økonomiske utkomme av sitt eget arbeid. Under jødisk sosialisme skal hver mann og kvinne som arbeider fratas minimum halve sin inntekt for å fø 4-5 personer som ikke arbeider eller som arbeider i Stat eller kommmune. De som arbeider gidder etter hvert ikke mer, og hele nasjonen går under i konkurs, nød og elendighet som ALLTID er resultatet av sosialisme, som i USSR. Den jødiske satanisten Karl Marx Mordchai Levy oppfant sosialismen nettopp med formål å ødelegge kristne nasjoner.

Marx Levy, Destruksjon er deres fag, spesielt av alt kristent av Jesus Kristus

For de som lurer på hvorfor strømprisen blir astronomisk og hvorfor ingen norske politikere har lov til å gjøre noe for å hindre det; middelklassens konkurs. Politikerne har fått sine ordrer. Ingen tør si imot, da mister de sin plass i maktapparatet ala en operasjon anti-konservatisme Kjell Ingolf Ropstad. Alle må forstå med dette at det er kun å mene venstreside er ‘god’ altså ‘godkjent’  politikk som er tilgjengelig rett mening, alle andre er nazister, rasister, jødehatere, etc. etc. Alle andre må falle som ikke er av Partiets linje her. Ropstad er forøvrig globalist som noen, men «høyresiden’ i KrF måtte symbolsk få sitt skadeskudd – slik ble det besørget. Heretter er partiet som ble stiftet som motsvar til Arbeidspartiets satanisme, som alle andre – lik alle andre.

Dette var signalet som ble sendt til alle politikere. Prøv dere ikke, ikke avvike fra den Stay Behind – judeo-bolsjevik smale vei, da blir Ropstad-skjebne deres skjebne.

Rødgrønn uenighet om hvordan strømregningen skal senkes
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/09/17/195788028/rodgronn-uenighet-om-hvordan-stromregningen-skal-senkes

Jødene av B’nai Brith losjen som skal herske over den antiKristne verdens Nye Verdensorden ønsker at middelklassen i Europa som i USA skal utraderes… det skal KUN være to klasser av mennesker, det er fattige og rike… og de rikes tjenerskap i politikk og forvaltning.

http://thetruthwins.com/archives/the-middle-class-in-america-is-being-wiped-out-here-are-60-facts-that-prove-it

DERFOR ønsker SV og AP at det er KUN de helt fattigste som allerede ikke eier eiendom, men som kanskje bare leier og allerede har bostøtte, som skal få strømstøtte (90.000 personer). De vil ikke og får ikke lov av sine herskere til å stenge alle utenlandskabler. Da får jo ikke de av Satan sitt utvalgte ‘Eiendomsfolk’ (Satans Synagoge) eie og selge strømmen videre for stor profitt.

Senterpartiet vil bli med på profittselskapet og seiersdansen for jødene, fordi Senterpartiet er blitt innfiulltrert idet Vedum er slekt med Jonas Støre, blod er alltid tykkere enn vann, så de går for den sosialistiske politikk her. Noen partier vil få lov å opponere for å bevare illusjonen om «demokrati» som er skinndemokrati. Partisammensetningen ble satt opp nettopp med dette formål, partiene veksler mellom hva slags upopulære tiltak de implementerer for de B’nai Brith jødiske verdensherskerne, så regjeringspartiene blir enig om dette. Uten tvil. ‘Regjeringsdrøftelsene’ er bare spill for galleriet. Det er allerede bestemt at de skal bli enig om å kjøre på og knuse middelklassen med ‘klimatiltak’. Ikke tro at noen i Senterpartiet har noe valg eller stemme i den debatten. Jødene av B’nai Brith losjen, makten bak makten, har bestemt det, de politiske pudlene til jødene kan ikke annet enn å være enig, om de ikke vil ha en ropstad-exit.

Vi ser at jødetampen Ap’s Espen Barth Eide sier de ikke kan lage noen støtteordninger som tilfaller de rike ‘villaeiere’, men fakta som han ikke sier at de 150 superike i Norge ikke er de som lider mest med det, men de millioner av middelklassen i Norge, fordi slike som Ap’s Espen Barth Eide er ute etter å avvikle middelklassen i Norge som de har gjort i Amerika, og som de gjorde i USSR-Sovjet for 100 år siden.

«Short window of opportunity»

Jødene driver middelklassen fra hus og hjem. På dette vis vil de som skal gjøres fattige være de som askeNazi jøde Klaus Schwab sier i boken The Great Reset «ingen skal eie noe og alle skal være lykkelig«… Det vil være bare de rike jøder igjen, og alle andre av verdens befokning like fattige, middelklassen effektivt marxistisk utslettet, de som jødiske Lenin forraktfullt kalte «bourgoisen» og som han og jødiske Trotsky (aka Bronstein) industrielt eksterminerte 66 million av fra 1917 og fremover i GULAG’s og ekstermineringspatruljer.

Og askeNazi antikrist bolsjevik jødene vil være superhappy fordi de eier alt, sier Jarle Johansen, når deres dissident fiender er industrielt eksterminert og de har overtatt alt av eiendom og ressurser i verden, som de talmudiske rabbier forstår land- og eiendomsløftene i det Gamle Testamente, fordi Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) – babylonske talmud jødene – leser Bibelen som Satan leser den, fordreier den til sin fordel.

Talmud religionen

Når det gjelder forskjellen i eiendomsrett mellom jøder og ikke -jøder, er dette hva Talmud sier (Talmud – Mas. Avodah Zarah 72a, The Babylonian Talmud (Complete Soncino English Translation)):

Hvis naboen kom og stjal det fra ham, blir [den mannen] drept på grunn av det.
Nå er dette helt riktig med den første omstendigheten fordi [den opprinnelige tyven] forårsaket problemer for en Israelitt; men hva hadde [den andre tyven] gjort i den siste omstendigheten [for å bli drept]! 3

(3) Han ville ikke bli henrettet for å ha stjålet eiendommen til en ikke-jøde.

Regarding the difference in rights to property between Jews and non-Jews, this is what the Talmud says (Talmud – Mas. Avodah Zarah 72a, The Babylonian Talmud (Complete Soncino English Translation)):

If his neighbour came and stole it from him, [that man] is put to death on account of it.
Now this is quite right with the first circumstance because [the original thief] caused trouble to an Israelite; but what had [the second thief] done in the latter circumstance [to be put to death]!3
(3) He would not be executed for stealing the property of a non-Jew.

 

Fra The Times of Israel, blogginnlegg av den australske jødiske advokaten Josh Bornstein:

«Men ved å anerkjenne ideen om» palestinsk land «, forråder Netanyahu Talmud og Talmudic -loven. Hvis det er et begrep jeg virkelig ikke tåler å høre, er det begrepet» palestinsk land. » Når jeg snakker med andre mennesker i det jødiske samfunnet, hører jeg ofte begrepet «palestinsk land» kastet rundt, og det irriterer meg alltid. Enhver jøde som snakker om «palestinsk land» har tydeligvis en veldig dyp misforståelse av jødisk lov.»

«Talmud gjør det veldig klart at alt land tilhører jøder, og at jøder kan ta beslag i hvilket som helst land de ønsker.»

Talmud «Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: «All eiendom til andre nasjoner tilhører den jødiske nasjonen, som følgelig har rett til å ta den uten noen skrupler. «

From The Times of Israel, blog post by Australian Jewish lawyer Josh Bornstein:

«However, by acknowledging the idea of “Palestinian land,” Netanyahu is betraying the Talmud and Talmudic law. If there is one term that I truly cannot stand to hear, it’s the term “Palestinian land.” Talking to other people in the Jewish community, I often hear the term “Palestinian land” thrown about, and it always deeply irks me. Any Jew who speaks of “Palestinian land” clearly has a very deep misunderstanding of Jewish law.»

«The Talmud makes it very clear that all land belongs to Jews, and that Jews may seize any land that they so desire.»

«Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “All property of other nations belongs to the Jewish nation, which, consequently, is entitled to seize upon it without any scruples.”

 

Jewish Talmudic Quotes – Facts Are Facts
https://rense.com/general86/talmd.htm

«Den eneste grunnen til at goyim må eksistere er å tjene jøder. Hvis goyim ikke kan tjene jøder, bør de bli utryddet.»

Sannheten er at all verdens Jøder skal tjene verdens kongers Konge (Isaiah 9:6) som Gud selv har oppnevnt. Verdens jøder har kuppet makten fra Kristus, og gjort opprør mot Gud selv, handler imot Guds vilje – til fordel for Satans antikristne vilje. Jeg er glad jeg ikke er i deres sko, når Gud sender sin vrede i deres vei – retaliation time – for all deres ondskapsfulle sataniske faenskap, hva skjedde med dem når de fikk Jesus Kristus korsfestet da (Matthew 27:25) ?  🙂

antiChrist Israel will go up in Flames

«Vi [jøder] lar amerikanere, australiere, kanadiere og europeere eksistere fordi de tjener jøder og de tjener Israel – og når de kommer ut av det og glemmer dette, angriper vi dem, slik vi gjorde mot amerikanerne da vi senket deres USS Liberty .»

«Med ordene til det tidligere israelske Knesset -medlemmet Yossi Sarid,» Vi kontrollerer amerikanske politikere som marionetter. «

Milibank: The role of the US Presidents is to supopport the Jews in Israel

«Land som USA, Sverige og Australia spiller en verdifull rolle ikke bare for å beskytte Israel, men også for å tjene som dumpingområder (eller søppelbøtter) dit Israel kan sende sudanesere, syrere og annet umenneskelig avfall som søker asyl i Israel.»

Årsaken til at Tyskland og Europa må «ombygges»; The Great Reset

«Multikulturalisme i Vesten har til slutt vært til stor nytte for Israels folk, ettersom den tillater Israel å sende inntrengere til Vesten i stedet for å få dem til å infiltrere og invadere den jødiske staten Israel, og dermed true Israels jødiske karakter.»

«Multikulturalisme er noe som eksisterer strengt for hedninger. Det er IKKE noe som noen gang burde prøves i Israel.»

«Israel er den jødiske staten, og det ville være utenkelig å slippe – INGEN – ikke-jøder inn i Israel. Det er nettopp derfor, når afrikanske bavianer kommer til Israel, blir de sterilisert, skyvet inn i grove inneslutningsanlegg og til slutt sendt til hedningefolk som Sverige , Canada og Australia – slik de burde være.»

https://enzaferreri.blogspot.com/2015/04/for-talmud-all-land-is-jewish-says.html

Hvem var det Gud selv gjorde til hele verdens kongers Konge ?

Å være påtatt snill og ‘tolerant’ har ingenting med kristendommen å gjøre.. ei heller hjelper det å heile religionen til venstre..

Hvem har blitt det ?

Mange vil angre på at de erstattet Jesus Kristus som sin hersker. Kristus sin regjering i USA og Norge var etter Tjenerprinsippet, strenge rammer for regjeringens makt, da var Staten en tjener som tjente folket. Jødene som har erstattet Jesus Kristus som Herskere bruker det herodiske herskerprinsippet, da er Staten til for jødene – ingen grenser for statens og dermed jødenes makt, og det blir det en knallhard økonomisk slave økonomi av. Det er slutten for fri mennesker, som i USSR-Sovjet systemet.

Jødinnen Ayn Rand så dette rimelig klart

Björn Afzelius – Under Sions kalla stjärna

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)