Skriv ut Skriv ut

Til mann og kvinne skapte Han dem

Two-hearts-in-chains

Verden er i oppløsning, alle kristne må henge fast ved sin basis, sin ånd, den er den eneste som er evig, om de ønsker den fortsatt skal være det, og da trenger de å våkne opp til den ånd, ikke forkaste den til fordel for det verdslige.

Bli omskåret på hjertet, mer enn nedentil. Sex er ikke kjærlighet.

«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.» Galaterne 5:16-17

En annen ting er at ukontrollerte passions og lidenskaper og det ‘kjødelige’ som Bibelen benever det som, fører til skilsmisser, med all elendighet det medfører for barn og unge. Når passions ender, så ender kjærligheten med den, for kjærligheten var til passions og lidenskapene og ikke til personen.. så det må stadige skifter til…

Jakten på Nirvana fortsetter, i alle hull, og den vil ALDRI nås.. den vil bare videreutvikle seg til stadig mer fantastiske hedonistiske perversiteter. Mulighetene er visst utømmelige. Bibelen sier det skal være en og om ikke skal en ikke gifte seg igjen….. for en kommer ikke til å lykkes noe bedre da heller, det blir en evinnelig tredemølle om en ikke klarer å få under kontroll dette dyriske element i seg… like godt ved første partner som den siste…

Min yndlingssangerinne, hun klarte det ikke ved første gangs ekteskap, men det var ikke hennes feil… og hun holder håpet høyt.. Vanligvis feiles det fordi en ikke var seg selv, men gjorde det sosialt programmerte bare i første forsøk, fulgte de verdslige idealer. Hvor der er ekte kjærlighet, der er Kristus, kjærlighetens kilde; «we can learn to love again», kanskje var det bare passions siste gang?

Sara Evans – Just Give Me A Reason

Sex og reproduseringen er faktisk fra det dyriske element i mennesket, og mange setter lihetstegn mellom sex og kjærlighet, hvilket er en tabbe. Sex er fra rotchakra fra det dyriske element av mennesket (‘Dyrets Merke’), kjærlighet er fra hjertechakra og det eteriske element av mennesket. Og det karnalske vil automatisk utvikle seg til stadig nye perversiteter i jakten på karnalske tilfredstillelser…

Min gode venn Johannes sier…. (min favorittforfatter) om ‘the desires of the flesh’:

«Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. 16 For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden. 17 For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, består til evig tid. « – 1 John 2:15-17

De som blir for besatt av disse sexdemoner, ender vel opp som her

Prest med potet i rompa til sykehus…..
http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=643506

Selv ‘geistlige’ kan bli tatt av sexualdemonene.. 🙂

«De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til». Romans 8:5

Behovshierarkiets fullbyrdelser

Det finnes så mye galskap etter Nirvana i behovstilfredstilliensen (Maslows behovshierarki). De ikke kommet lenger enn til første stadie disse stakkarene, fanget av sexualdemonene.

1800396_10203785453089407_8344494372064404385_n

Maslows behovshierakri er en sak vi bruker mye i økonomisk teori. Maslow som var jøde hadde bare selvrealisering på toppen, ikke åndelig, men på denne figuren er den med. Jeg mener det åndelige ligger i en egen sten over selvrealisering, for i det åndelige er det Guds Vilje, ikke vår egen, som teller.

Selvrealisasjon er dermed fra vår egen vilje, til Guds vilje. Det er faktisk å gi avkall på ALT som er oppnådd gjennom Maslows hierarki, idet en når toppen.. Jesus beskrev det som at kjennetegnet på dem er de som vil være størst åndelig sett, er de som er menneskehetens tjenere, mer enn herskere, de er stor i et åndelig perspektiv. Herskerne er fremdeles i et maslowsk fysisk egoistisk verdslig selvrealiserings perspektiv.

Det er det høyeste stadie av utvkling det er mulig å komme i kroppen. Vi kan bare synest synd på dem som fremdeles ligger og kaver og sliter med sine passions nederst i behovshierarkiet med de fysiske og karnalske behov, de har et stykke å gå….

Humanismen og satanisten Aleistar Crowley lærer fra seg at alt menneskelig er av det gode og ‘humant’. Til og med kristne påstår at alt det perverse er til og med er av Gud…. Skapt av er riktig, men inspirere til det?

For de aller fleste idag er ikke sex for reproduksjon, det er til forlystelse og abortering… massemord, som følge av hedonismen.

Men vi vet at Bibelen sier at det åndelige står i motstrid til det fysiske, karnalske. Når Paulus sier at Hva jeg burde gjort det gjør jeg ikke, men det jeg ikke gjør det gjør jeg, så er det akkurat denne konflikten mellom kropp og åndelige verdier som kommer til uttrykk.

Disse to er i en evig krig med hverandre, inni alle av oss… jeg vet, en kamp og en strid, men for den som vil gå seirende utav kampen er valget gitt…

Våre pietistiske forfedre, og puritanerne, var de egentlig så my dummere enn menneskene er nå idag, hvor de tror seg kunnskapsrike ? Hva vet vi idag som de ikke visste da ? G+d gav oss den for reproduksjon, ikke for forlystelse og perversiteter og ikke gjøre annet enn å parre seg som kaniner….. Gjør det hver gang en skal reprodusere seg, ikke til forlystelse, så oppfyller vi Guds Vilje med seksuallivet både for dyr og mennesker. Misjonærstillingen fungerer utmerket den til det formålet.

Det er selvfølgelkig et fritt valg om en vil være slave av de menneskelige ufullkommenheter og begjær fra syndefallet eller om en vil i det minste prøve å vandre i fotsporene til Kristus og Paulus og gjøre det riktige…. nemlig å la ånden få lov å vinne over den skrøpelige menneskelige natur og tilstand…. av og til..

Her i 1. Korinterne sier Bibelen at la de svake i ånden ta seg en kone om de er i en slik tilstand at de ikke klarer å unndra seg de karnalske behov, men det beste er å klare seg uten sier den…. (? )

«Til de ugifte og enkene sier jeg: Det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. 9 Men dersom de ikke kan være avholdende, må de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær.» – 1 Korinterne 7:8.

Husk at forbudet om å drive hor uten å være gift fremdeles står ved lag, så løsningen er fullstendig avhold… Logisk…

Paulus sier altså noe annet enn hva de verdslige lærer fra seg. Han sier de høyeste utviklede klarer seg uten… men de som ikke klarer en utfordring bør la være.. ‘if they cannot control themselves, they should marry’.

Selv for de som hevder re-formering som livets mening og mål, så kan de vel kopulere kun ved re-produksjonen da. Og gjøre mer fornuftige i resten av tiden som blir kastet bort på de karnalske forlystelsene… viktigere ting…. Menneskene burde dedidkere seg til langt mer viktige oppgaver. Ikke å undres over at de fleste av dem er så ignorant som de er … med sitt sirkus og brød og tillatelse fra Statsmakten til kopulering i alle hull… Ååh, så lykkelig de blir da.. (soma).

Ikke noe å vente at de er ‘happy’ i Brave New World soma, eller Animal Farm eller kombinasjonen av begge… Så fjernt fra endkless love.

Endless Love, Sara Evans og Michael Anthony

Forsakelsens gevinster

Avholdenheten og forsakelsens gevister er å vokse i det åndelige, minske i det fysiske, vokse utav det karnalske. Sprenge grensene, og vokse utav seg selv og sine egne karnalske behov. En skal ikke følge kroppens lyster uhemmet og uten bevissthet, men vie seg ånden.

Hadde tiden de kopulerer vært brukt til bønn og kristen action, så hadde kanskje ikke verden og samfunnet sett ut som det gjorde…

Omskjæringen av muslimske jenter er for at de ikke skal kjenne lyst, det skal være et pliktløp.. samme med jødiske menn, de mister følelsene i penishodet og det sies de er noen ‘dyr’ i senga – for de mangler jo receptorene for følelser så de kan holde på i det evinnelige,

Derfor ble den jødiske fysiske omskjærelse opphevet av Jesus, omskjærelsen var for at de ikke skulle føle nytelse og forlystelse, samme med muslimene og jødene idag også det.

Det er forskjell på defilering og avholdenhet.. sølibatet er en åndelig disiplin, for å vokse i ånden, og minke i det verdslige, fysiske, karnalske.

I kristendommmen har vi forlatt alt dette.. der skal alle få fri vilje til å gjøre etter sine begjær, men fri vilje er ikke det samme som fritt for konsekvenser…. Absolutt ikke… De som ikke takler dette, de vil måtte ta følgene. Viljen er fri, men ikke konsekvensene, hverken for personene eller samfunnet som utgjøres av personene i sum.

Thomas evangeliet:
(53) «Disiplene sa: Er omskjæring gagnlig eller ikke? Han sa: Hvis den gagnet, ville deres Far avlet dem omskåret. Men den sanne omskjæring i ånden gagner fullt ut.»

Er det da nødvendig å kopulere fire ganger for dag, hver dag, hele året, for å reprodusere seg, i alle hull? Er det nok en dag i en passe periode, osv, KUN i kvinnens hull i front, hvis du absolutt er så opptatt av viktigheten av forplantningen? Og hva blir så homoseksuell aktivitet og praksis da annet enn nettopp, forlystelser?

Finnes der viktigere ting i Bibelen enn forplantningen og forlystelser? Hva er viktigst?

Her er mye bra for og om dem som brenner av ‘passions’ og ikke klarer å styre seg…..

Colossians 3:5
Put to death therefore what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.

1 Thessalonians 4:4
That each one of you know how to control his own body in holiness and honor,

Romans 1:26-27
For this reason God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature; and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error.

Romans 1:24-27
Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever! Amen. For this reason God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature; and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error.

Galatians 5:19
Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality,

Jude 1:7
Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire.

Ekteskapet er fremdeles hellig, når to blir som EN. De gror sammen organisk, og blir etter hvert som EN organisme. Tenker likt, og gjør likt. Da har en funnet eller utviklet sin komplementar. En utvidet del av en selv.

Slik kan den gjenkjennelsen stadig utvides til å omfatte stadig nye mennesker, etter som en beriker og utvider sitt eget Selv, gjenkjenner det samme i andre, og tar avstand fra det en ikke vil være.

DA først har menneskene som var pattedyr, blitt mennesker, ved hjertets omskjærelse, og kroppens og det kjødeliges korsfestelse, og fått fritt valg. Så lenge de kun følger sine impulser og drifter, så er de alt annet enn fri. De er faktisk slaver av sine begjær. De har ikke noe annet valg enn å være som de er. Som dyr, dyrisk, dyrets merke. Ingenting som kan frelse dem fra seg selv.

Fra pattedyr til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Sara Evans – When You Say Nothing At All

ETT i Kristus

Den kristne Gud er Kjærlighet, og Jesus Kristus er Kjærligheten inkarnert (ingen må forestille seg at Kjærligheten ikke er rettferdig, og at alle høster som de sår).

Slik er menneskeheten ment å gro sammen helt frivillig til ETT i Kristus, alle har da blitt omskåret på hjertet, for evig, og ikke en politisk enhet ved tvang i Lucifer. En temporær politisk våpenhvile. Fordi den ikke kommer fra dypet av den menneskelige sjel, men kun ved politisk tvang, vil den ikke fungere på lang sikt.

Det betyr ikke at alle skal kopulere med alle. Tvertimot. Det er den forskrudde kopiering av the Real Thing. Den verdslige satanismen kopierer alltid de åndelige verdier og målsettinger på sin måte. De skaper fysisk, hva som skulle være åndelige forbindelser… sjelelige forbindelser mellom menneskene, skapt av dere felles ånd, deres opphav, kilde. Det var hva som skulle forene dem, ikke kopuleringen.

Kjærligheten er som en kanarifugl, noen elsker dens sang så mye at de setter den i bur, for å forbeholde denne kjærlighets sangen for seg selv, og dens sang vil bli trist og den vil dø i fangenskapet. Egoisme. En negativ egenskap. Kjærligheten er ment å blomstre og spre seg, ikke å bli fanget i middelmådighet og begrensethet.

Hjertet skal vokse og blomstre og spre seg utover, inntil det endelig skal omfavne og omfatte det gode i hele verden (om ikke dens perversiteter, hvilket det kjærlige hjerte tar avstand fra, fordi det er skadelig for dem som rammes, lures inn i dem).

Ekteskapet har blitt gjort til et fengsel for mange. Deres kjærlighets fengsel. Det skjedde når religion ble institusjonalisert og korrupt presteskap som ikke vet hva de snakker om kom til makten. Frykten og skammen ble basisen, mer enn kjærligheten.

Ekteskapet mellom mann og kvinne er ment for å oppøve denne latente evne alle mennesker har, til å oppøve Agape kjærlighet mer enn Eros kjærlighet, men isteden blir de fanget i negative følelser av skyld og dårlig samvittighet, og frykt for å bli oppdaget.

Kristne vil gjenkjenne andre kristne av alle raser og av begge kjønn, i hva andre sier og er. I utgangspunktet vil de elske de sider de kjenner ved seg selv, men etter hvert vil de lære å oppdage nye sider, som også er av det gode, og de vil lære å skille mellom det gode og det onde (‘synd’ betyr å ‘bomme på målet’).

Mange vil påstå at livets mening og mål er forplantningen alene, så all sex er av det gode, slik ala Gelius. Hadde det bare vært så enkelt. De påstår at Gud har skapt oss med dette, så det må være av det gode. Sannheten er nesten slik, siden det er sant at vi er skapt slik, men vi er skapt med det som leder både til det gode og det onde, og vi er ment å ta valg mellom dem. Et valg de fleste ikke klarer å havne på rette siden av.

De vil connecte på et dypere åndelig nivå, på hva de har felles av verdier, drømmer og også av felles problemer. Connecte på et fysisk nivå hvor det skulle være åndelig forbindelse istedenfor, slaver av sine driftsliv, er en synd og perversitet. Perrversiteter er perversiteter, om de skjer i eller utenfor ekteskapet. Ånden er alltid motsatt av det verdslige og fysiske. Men valget er fritt. Alltid. Ikke konsekvensene. De er gitt, avhengig av valg.

‘Valgrett‘ av Andre Bjerke:

Deg er det skjenket en rett til å bli
død eller levende, trell eller fri.
Velg å bli narr eller velg å bli vis,
fugl eller slange, ild eller is!

Gjør du deg selv til gjenstand for salg?
Ingen skal nekte deg retten til valg.
Velger du det som er skjendig og slett,
er det din helligste menneskerett.

Velg, om du vil, å fornedre deg selv.
Velg din fordervelse. Velg å bli trell!
Hva er din ånd? Er den sverd eller fjær?
Vit at ditt valg har besvart hvem du er.

Du er ansvarlig for den du har blitt.
Du har vært velgeren. Valget var fritt!

Gud ønsket noe mer med menneskelivene enn det…. Vi er faktisk i en kvalifisering for fortsatt liv, eller død – for de som ikke kvalifiserer … Å bli menneske kvalifiserer, å bli født på ny, til ånd denne gang. Mennesker som fremdeles bare er pattedyr som ikke er initiert inn i menneskeheten ennå kvalifiserer ikke.

En bør først og fremst søke forbindelser på åndelig nivå. Føle samkvem og forenes åndelig.

Når en gjør dette vil en kjenne at det er som om hjertet svulmer opp, det brer seg utover og oppover, utover en selv. Det bryter seg fri fra pålagte begrensninger, sprenger lenkene. Blir NY i Kristus

New Again Brad Paisley & Sara Evans

ETT i Kjærligheten

Denne evnen eller fakulteten vil gradvis føre til at mennesket vil oppdage nye sider av seg selv, de vil oppdage stadig nye sider ved andre mennesker som er av det gode, og som de elsker i andre mennesker… Det er ikke så mye menneskene i seg selv de kan lære seg å elske, som den felles Ånd som bor i de andre mennesker som de gjenkjenner for hva den er, en del av seg selv.

De som forenes i Kristus på denne måten, er de som i Jesus fotspor deler de verdier som Verdens Messias og Verdens Lys har for dem selv og for verdens utvikling. Når hele verden er fremme der, får vi Tusenårsriket. Verdens mennesker har en lang vei å gå før det skjer.

Når lavere utviklede verdslige folk sier «Jeg elsker deg», så mener de at de elsker det passion, lyst og lidenskap vekker i dem. Når de utviklede mennesker av hjertet sier ‘Jeg elsker deg», så elsker de personen, en kjærlighet som har overvunnet verden, kommet seg opp og forbi de fysiske kjødelige lidenskaper. Den trancenderer alt dette.

De har nådd et nytt nivå OVER Maslow behovshierarki. Faktisk et nivå Maslow ikke brydde seg så mye med å ta med i sin pyramide, sikkert fordi han ikke kjente til det nivå.

Vi kan alle både menn og kvinner elske ånden i Sara Evans, en enkel landens jente fra en småby sentert rundt en kirke og et bedehus, og de verdier hun forfekter på slik utsøkt måte.

For en vidunderlig sjel. Kan ikke gjøre slike opptredener uten å ha hjertet med. Hvor mange damer greier dette i dagens jag etter Nirvana i alle hull, og all den elendighet som følger med?

Hva jeg virkelig elsker ved Sara Evans i denne performance er de verdier vi deler, og den felles ånd hun formidler på en slik utmerket måte, med hjerte og sjel. Selvsagt vil de fysiske lidenskapene lure seg inn i enkelte tilfeller. Men vi får gjøre så godt vi kan å kontrollere lidenskapene 🙂

Satanister og demonbefengte mennesker vil selvfølgelig ikke finne så mye i dette, det er liksom for mye harmoni og verdier i sangen etter deres smak og disharmoniske indre, men vi normalt sammenskrudde mennesker vi vil selvfølgelig elske denne ånd som formidles så utmerket her.

Vi elsker ikke ondskapsfulle mennesker, satanister, krigshissere, løgnere osv. Vi vil søke å få dem til å endre sin framferd og sine prioriteringer, deres hang til å få utløp for sine hedonistiske og egoistiske ustyrlige driftsliv på avveie, og søke å innfluere dem til å bli gode og snille. Hvis de blir det, så vil vi elske dem også, fordi da vil de også være av en god ånd. Vi vil da være av samme ånd.

Inntil dette skjer at vi alle blir av samme ånd, så må vi søke å inngå en våpenhvile, hvor de ikke blander seg i våres liv, og vi skal la være å blande oss i deres. La de fortsette med sin satantilbedelse, inntil den har ødelagt dem, og dessverre vår felles verden også, men vi har noe de ikke har: Et sted å dra når det er over her.

Når vi dermed sier vi elsker Sara Evans, som fans, så elsker vi den ånd og de verdier hun som artist formidler. Vi elsker alle som deler en felles ånd, elsker i åndelig forstand, ikke fysisk.

Når vi elsker, så elsker vi andre menneskers ånd, hva de er, verdiene de har som vi deler. Når menneskene blir tillatt, eller tillater seg selv, å vokse utav den egoistiske Eros kjærligheten, så vil de finne Agape kjærligheten. Den sprenger alle grenser. Fri for fryktene, for bakom ligger frykten for å miste, egoismen, noe som egentlig skal deles i et større åndelig perspektiv: Agape, men som på grunn av egoisme settes i kirkelig statsautorisert ekteskapelig fengsel, låses og kaster nøkkelen, av falske fariseeriske menneskeskapte påbud.

Glem den politiske verdslige kirken, den fremmer ikke det sanne. Den elsker synden, inspirer til stadig mer synd og hedonisme.

Skikkelige kristne går ikke i kirken. Skikkelige kristne ER kirken

10731035_10203817345126688_3923736852094969912_n

Rette Kirken er alle kristne over den ganske jord, enhver sann kristen er en sten i bygningen, der Kristus er hovehjørnestenen. Gelius er vel knapt medlem av hverken den ene eller andre, sammen med de fleste politisk korrekte i både DNK og andre kirker og ‘menigheter’.

«For mange mennesker i verden i dag er den seksuelle tilfredsstillelsen blitt livets høyeste mål. Dette er seksualitet på avveier Enkelte prøver til og med å begrunne sine avveier Bibelsk.

Har Gelius tatt Dyrets Merke ?
http://www.riksavisen.no/?p=6038

Kjærlighetens Kilde
«Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender.» Apostelgjerningene 17:24.

Menneskeheten skal in due time forenes, i åndelig kjærlighet, ikke i perverse fysiske seksualakter. Dette skjer når massen finner at den eneste standard som er mulig å forenes i, er den å bli ETT i Kristus aka kristendommen: The Way (Acts 9:2; 24:14).

Sara Evans – Just A Closer Walk With Thee

Da er vi i familie. Vi kjenner dem igjen, utifra hva de er, og hva de prioriterer, hva slags verdier de har. På tvers av tid, rom, rase og nasjonalitet. ETT i Kristus. Hvor der er kjærlighet, der er Kristus, kjærlighetens opphavsmann, midt blant dem. Limet og standarden som binder dem sammen uten lovbøker, og muligheter for å forene verden i en felles (ISO) standard, kun med den loven som er skrevet dem på hjertet ved omskjærelsen, kristningen, hvor de blir født på ny av og til den felles ånd, og ikke av en kvinne denne gang.

Til slutt gjennom lutring skal alle i hele verden knele for Veien, Sannheten og Livet, og se: Sannelig, sannelig, Jesus Kristus var/er vitterlig Messias. The Way. Kongen.

Relevant

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Fra pattedyr til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Love Thyself; Struggling with the Demons of Fear
http://www.riksavisen.no/?p=14397

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

5 Comments

 1. Pingback: Den Norske Kirke, hedonismens synagoge – Riksavisen

 2. Pingback: Homoparader i norsk fotball utelukker kristne og muslimer fra fotballkamper – Riksavisen

 3. Pingback: Satanbenådet Hozier – Take Me To Church | Riksavisen

 4. Pingback: Satanbenådet Hozier – Take Me To Church

 5. Jeg lurer på hva jeg skulle skrevet om hvis jeg hadde som mål å bli godt likt av massen, sannsynligvis at; kopuler i alle hull, med kvinner eller menn spiller ingen rolle, non-stop libido som Freud, så lenge en får behovstilfredstillelse, mest mulig, elsk de som kaller seg jøder og ikke er det, dere er fri til å gjøre akkurat hva dere vil, uten begrensinger, omtrent slik som Alistair Crowley formulerte det.

  Jeg ville kanskje også hevet meg på suksessformelen om å drepe deres barn, hensynsløst og uten nåde… for det er en kvinnerettighet. Da ville jeg sikkert fått plass på Stortinget også, og blitt tiljublet av massen.

  Istedenfor velger jeg som Ibsen å heller skrive hva jeg mener, selv om en ikke skal bli så veldig godt likt for det av massen, så får en heller bare tåle å bli En Folkefiende.. 🙂

  Kanskje finnes det ting som er viktigere enn å bli elsket og ‘likt’ av massen? De av samme ånd jeg beskriver her, vil nok forstå. Resten får seile sin egen sjø. Uværet og konsekvensene kommer vel tidsnok for massen også. Til slutt gjennom lutring skal alle knele for Veien, Sannheten og Livet, og se: Sannelig, sannelig, Jesus Kristus var/er vitterlig Messias. The Way. Kongen.

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.