Tony Blair Faith Foundation; Falsk profet?

Debatt Christopher Hitchens vs Tony Blair; Er religion en positiv kraft i verden?

Ser vi den ekumeniske falske profet (anti-krist) fra Den Katolske Kirke personifisert i filmen under (Matteus 24:4-5), som skal forene (les: utrydde) verdens religioner i sin gudommelig inspirerte form, til en politisk styrt form – som under Keiser Konstantin? Denne mann i posisjon vil kompromissere med Jesus sitt budskap (2. Korinterbrev 11:4), gjerne med gode intensjoner, som å skape ‘fred’, som vil bli en falsk fred som ikke varer.

For kristne er Messias’ både første og andre komme fullbragt, idet det andre komme skjedde idet Kristus realiserte seg i deres indre. For jøder som venter på sin Messias er det en som skal bidra til deres verdensrike. Muslimers Masih ad-Dajjal (arabisk: المسيح الدّجّال, «den falske messias») er en ond skikkelse innenfor islamsk teologi. Han skal utgi seg for å være Masih, i tiden før Jawm al-Qījāmah (dommedag).

«Den 4. nov. 1520 utkom Luthers traktat «Mot brevet til Antikrist»: Jeg ville like å forkynne til alle Kristne at de burde regne paven som den virkelige Antikrist som Skriften forteller om.»
http://www.kirkehistorie.no/antikrist.html

Katolikken Tony Blair
Katolikken Tony Blair snakker godt for seg. Det er troverdig. Men er det troverdig sett i lys av krigen mot ‘weapons of mass destruction’ som ikke fantes i Irak?

Men han får en jobb å gjøre. De trenger veldig god demagog til dette, den beste, for 57% av publikum hadde en ateistisk tilnærming ifølge meningsmåling før debatten, mens bare 22% var enig med Blair at religion var en god kraft i verden.

Christopher Hitchens vs Tony Blair Debate: Is Religion A Force For Good In The World?

Tony Blair Faith Foundation

«Abraham House er foreslått å være et nytt etablissement med en «spektakulær plass» som Stiftelsen vil støtte. Her vil medlemmene av de tre Abrahamske religioner (jøder, kristne og muslimer) og andre, kan møtes.» Og bli enig = ekumenisme, politisk religiøs ensretting.

«idealism becomes the new realism», and that one of its goals was to «counter extremism in all six leading religions»
http://www.tonyblairfaithfoundation.org/

Den falske profet er beskrevet i Åpenbaringen 16:13 og 19:20.

Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Joh. Åp. 19.20

Noen mener at bomben mot den kristne kirke i Egypt nylig var plassert av Mossad. Religionskrigen trappes opp av de sentrale aktørene, her Tysklands Angela Merkel. Å skape ufred og konflikt, slik at folk flest skal be sine myndigheter om beskyttelse og ‘fred’ er allerede igang.

Homogenisert religion
«Hugh O’Shaughnessy i The Guardian har rapportert at professor Michel Schooyans av det katolske universitetet i Leuven og Det pavelige akademi for samfunnsvitenskap har «anklaget Blair og hans kone for å støtte en messiansk amerikansk plan for verdensherredømme.» Kritikken er fokus er at stiftelsen tilnærming utgjør redusere religioner til den samme, forutbestemte fellesnevner. Dette betyr «stripping dem om deres identitet». Schooyans hevder at «(t) et slikt prosjekt truer med å sette oss tilbake til en tid der politisk makt ble tilskrevet oppdrag om å fremme en religiøs bekjennelsee, eller å endre den. I tilfellet Tony Blair Faith Foundation, er dette også et spørsmål om å fremme en og bare en religiøs bekjennelse, som en universell, global politisk makt vil pålegge hele verden.»
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/may/13/tony-blair-faith-foundation

«Direktøren i den muslimske veldedighetsorganisasjon Forward Thinking, Huda Jawad har ifølge BBC sine tvil om nivået av støtte fra mange muslimer for stiftelsen gitt Blairs utenrikspolitiske historie.»

http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair_Faith_Foundation

Kanskje det ville vært mer tolerant å bare rett og slett akseptere og tolere alle religioner som de er, uten å prøve å skape massebevegelser for å forandre dem til en mer spiselig åndsløshet innenfra, og med politisk press?

Den kristne og den muslimske lære sier at de ledere som forfører andre åndelig, de ender opp i helvete, uansett om Tony Blair liker det eller ikke. Det er bedre de får en kverstein rundt halsen og lar seg selv drukne på det dypeste dyp enn å gjøre dette, sier Bibelen. Det blir vanskelig å ekumenisere dette bort. Om de klarer det blir den teologiske forestillingen om G-d’s rettferdighet tilintetgjort, og Jesus sin frelsesgjerning ikke nødvendig. Offeret på Golgata blitt nullifisert. Prestene kan gi avlat i skriftestolen, hva skal menneskene deretter med en frelser?

Dantes Inferno

Det ser ut som ateist religionen vinner til slutt, og det er vel hele vitsen. ‘Dyret’ med religiøs og politisk makt tar over. Hvor mange vil ta Dyrets Merke og tro på dette?

Tony Blairs religion blir humanismen, som også er ateistisk, for han vil helst ikke det skal trues med helvete eller lokkes med himmelen, sier han. G-d er dermed overlatt til seg selv, oversanselige makter har dermed ikke lenger noen innflytelse eller domsmyndighet over menneskenes liv på jord, og blir representert av Paven i Roma, eventuelt i det gjenoppbygde Salomons Tempel i Jerusalem, når de en gang blir politisk enig i ekumenikken å gjøre det.

Pope Benedict: Vi Trenger En Verdensregjering.
«Det er et sterkt følt behov … for en reform av FN organisasjonen, og likeledes av økonomiske institusjoner og internasjonal økonomi, slik at begrepet familien av nasjoner kan skaffe seg ekte tenner … det er akutt behov for en skikkelig politisk autoritet i verden. «
«There is a strongly felt need… for a reform of the United Nations Organisation, and likewise of economic institutions and international finance, so that the concept of the family of nations can acquire real teeth… there is urgent need of a true world political authority.»

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8137849.stm

Vicarius Filii Dei. Vicarius Christi; Vicar of God
http://en.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei

Nå har religionen alliert seg med den politiske makten, igjen.

(NT05) 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet
(1930) 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet.
(Ef 6:12)

Heretter blir det en marginal kristen kirke som står dem imot. Kanskje marginalt med muslimer og jøder også etter hvert, for de blir vel lokket av ‘freds’-pratet like mye som kristne blir, og dermed forført til den politiske agenda. Istedenfor ekumenikken, i respekt for sine ulikheter og forskjeller, bare navnet de bruker på Allmakten som skiller, burde de monoteistiske religioner stå sammen om å rive satanistene utav myndighetsrollen både åndelig og politisk.

Det spøker for kristne, muslimers og gudfryktige jøders fremtid og dedikasjonen til å sette G-d foran verdens makter. De settes nå opp imot hverandre planmessig, for at dagens herskere skal være trygge for ikk å bli avsatt av dem i felleskap. Splitt og hersk.

Dette blir nok vanskelige og vanskeligere etter som dette scenario utvikler seg, og etter hvert kommer vi nok til at dette utvikler seg til ateistiske og satanistiske USSR fra 1917- og utover, i fullskala, for hele verden denne gang. «-gikk til krig mot de hellige og fikk overmakt over dem«. Daniel 7:21.

De Glemte Holocaust
http://www.riksavisen.no/?p=3588

Israel kjenner ikke Herrens lov
11 Lettvint vil de lege
skaden i mitt folk
når de sier: «Fred, fred!»
– og så er det ingen fred.

Jeremia 8.11

Johannes skriver at den falske profet gir seg ut for å være et lam, men taler som en drage. Når verden snakker om fred, da er det like før det smeller. Jfr. Paulus brev til Tess. kapittel 5 :

«Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere, søsken. 2 For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 3 Når de sier: ‘Fred og ingen fare’, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna. 4 Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. 5 For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. 6 Så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru! 7 For de som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, gjør det om natten. 8 Men vi som hører dagen til, skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje og med håpet om frelse som hjelm»

Solovjevs visjon: «En kort beretning om Antikrist»
«Det var i Regensburg ved Kielerkanalen. Og det var på et møte mellom konservative evangelisk-lutherske og romersk-katolske kristne. Den romersk-katolske Biskop Graber av Regensburg holdt foredrag, og viste til en visjon som den russisk-ortodokse filosofen Vladmir Solovjev nedtegnet rett før han plutselig døde i 1899. Tittelen er: «En kort beretning om Antikrist.»

Solovjev forteller at Antikrist fremstår på et økumenisk kirkemøte i Jerusalem, og tilbyr der å forene de tre store grenene i kristenheten. Det skal bli slutt på uenigheten, nå skal de høre sammen, lover han.

Etter dette hilser entusiastisk flertallet i den romersk-katolske, ortodokse, og protestantiske delegasjonen Antikrist som en sann redningsmann for kristendommen. De ser han som en beskytter av deres felles enhet.

Men samtidig finnes det et mindretall, representert ved én leder for hver av de tre grener, symbolsk nok heter de Peter, Paulus og Johannes. Disse gjennomskuer ved åndelig opplysning bedrageriet, og skjønner at han er Antikrist. Akkurat da dennes vrede går ut over dem, og kristenforfølgelsen starter, skjønner de at de hører sammen i en ubrutt lojalitet til den bibelske Kristus, som er Guds evige Sønn, som ble kjød i jomfru Maria.

Slik vil den siste store kristendomsforfølgelse bli en knallhard prøve hvor den sanne tro vil bli åpenbart og opplevet i den sanne Kristi hjord.

Biskop Peter Beyerhaus, som har gitt historien videre, sier: «For oss som var tilstede i Regensburg, ser det ut til at fortellingen ikke bare er en ønskedrøm, en utopisk visjon. Her er tvertimot en visdom og en virkelighet, som vi allerede nå opplever i vårt åndelige fellesskap, i vår felles sak og vårt felles vitnesbyrd.»

http://www.fbb.nu/ressurser/medieressurs/?tx_mmdamfilelist_pi1[showUid]=1225&cHash=87de8d814b

«Min fred gir jeg dere,» sier Jesus, «ikke den fred som verden gir». Joh. Evang. 14.27.

«Jesus sin tid var igrunn lik nåtiden: Fred, ro i landet. Ikke noe bråk og uro i landet. Allikevel beskrev Jesus sitt samfunn som en generasjon av giftslanger som: prester som røvet enker, spottere, hyklere, horkarler, barnemishandlere, en korrupt kirke full av pengevekslere, en tjeneste full av ulver i fåreklær, falske anklagere, løgnere, forrædere, oppslukt av fornøyelser, ekteskapsbrytere, korrupte barn. Guds folk gråt ikke lenger over en fortapt verden. Han advarte: «Dere er i ferd med å bli omringet av fiendehærer. Forbered nå deres hjerter – fordi det er en storm i anmarsj!» – David Wilkerson.

Så gikk det som de skulle gå. I år 70 falt Israel på grunn av sin ulydighet og gudsløshet.

Se også:

Den falske profet
http://www.tidenstale.no/index.php/2008/10/05/den-falske-profet/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring