Vitenskapen – en vrangforestilling

Naturvitenskapen har nådd sitt endepunkt, hvor mennesket står på randen til å utslette seg selv, ved å tilbe seg selv som det ypperste skapte vesen, eller våkne til en høyere åndelig virkelighet. Foto: (c) CERN

Det er tide for vitenskapen å gå videre fra ren materialisme, å se mennesket som et avansert dyr – bare kropp, til å bli hel, se det dualistiske menneske som både kropp og ånd, de de-materialiserte interdimensjonale åndsvesener de i virkeligheten er og alltid har vært.

Werner Heisenberg, en av kvantefysikkens oppdagere og grunnleggere, observerte en gang at historien kan deles inn i perioder etter hva folk i tiden laget av materien. I sin bok fysikk og filosofi, utgitt i begynnelsen av 60-årene, hevdet han at på begynnelsen av det 20. århundre gikk vi en ny periode. Det var da kvantefysikken kastet av seg materialismen som dominerte naturvitenskapene i det 19. århundre.

Verdens store tenkere, forfattere og mystikere innen åndsvitenskapen mener at det må en slags gjenfødsel for å bli åpnet for de åndelige uendelige dimensjoner, for de som vil, og at mennesket selv begrenser seg for evig liv ved å begrense seg til materialister, i sin tro på at de kun er kropp, så er det som blir deres skjebne, at enhver får etter sin tro. WHYSIWYG (What You See Is What You Get). De-materiliseringer har altså ingenting med penger eller ikke-penger å gjøre, idet materialisme ofte forbindes med kommunismens hat mot kapitalismen, men har mer å gjøre med synet på mennesket.

Vi trenger derfor på langt nær alle å bli kommunister for å bli de-materialisert, tvertimot, og vi trenger snart ikke mer av denne ensidige kvasi-vitenskap – som egentlig er en hån mot fornuften og rasjonaliteten; naturvitenskap uten menneskets bevissthet og åndskraft vil aldri finne svarene på menneskenes problemer. «En kan ikke løse verdens problemer med den samme bevissthet som skapte dem«, sa Albert Einstein.

Om materialismen, skriver Heisenberg:

«[Denne] rammen var så smal og rigid at det var vanskelig å finne en plass i den for mange begreper i språket vårt som alltid hadde tilhørt dens egne basisegenskaper, for eksempel begrepet sinnet, den menneskelige sjel eller livet. Sinnet kunne bli introdusert i det generelle bildet kun som et slags speil av den materielle verden.»

Rupert Sheldrake

I dag lever vi i det 21. århundre, og det synes som de fleste fortsatt er hengiven til dette smale og begrensede syn på tingene. Som Rupert Sheldrake sier det i sin nye bok, utgitt nylig, «The Science Delusion»: «Dette trossystem som styrer konvensjonell vitenskapelig tenkning er en handling av tro, forankret i en 19. århundres ideologi.»

Fra bokpresentasjonen:

Vitenskapen villfarelse er troen på at vitenskapen allerede forstår innholdet av hele virkeligheten. De grunnleggende spørsmålene er besvart, slik at bare de detaljene som skal fylles i. I denne boken, viser Dr. Rupert Sheldrake, en av verdens mest innovative forskere, at vitenskap blir innsnevret av antakelser som har befestet seg i dogmer. Det ‘vitenskapelige verdensbilde «har blitt et trossystem; At alt i virkeligheten er materialistisk eller fysisk. Verden er en maskin, som består av død materie. Naturen er formålsløs. Bevissthet er ingenting, men den fysiske aktiviteten i hjernen er alt mener de. Fri vilje er en illusjon. Gud eksisterer bare som en idé i menneskesinnet.

Sheldrake undersøker disse dogmer vitenskapelig, og viser på en overbevisende måte at vitenskapen ville vært bedre uten disse begrensninger: friere, mer interessant, og mer moro.

Om forfatteren:

Dr Rupert Sheldrake er biolog, og forfatter av mer enn 80 tekniske avhandlinger og 10 bøker, inkludert «A New Science of Life». Han var en Fellow ved Clare College, Cambridge, hvor han var direktør for studier i cellebiologi, og var også en Stipendiat til Royal Society. Fra 2005-2010 var han direktør for Perrott-Warrick Prosjekt til forskning på uforklarlige menneskelige evner, finansiert av Trinity College, Cambridge. Han er i dag medlem av Institute of Noetic Sciences i California, og en gjesteprofessor ved Graduate Institute i Connecticut. Han er gift, har to sønner og bor i London. Hans webisde er www.sheldrake.org

eBok. iTunes Butikk
http://itunes.apple.com/no/book/the-science-delusion/id487289389?l=nb&mt=11

http://www.amazon.co.uk/Science-Delusion-Rupert-Sheldrake/dp/product-description/1444727923/ref=dp_proddesc_0?ie=UTF8&n=266239&s=books

David Berlinski

David Berlinski, forfatter av «The Devil’s Delusion: Atheism and Its Scientific Pretensions».

Berlinski, selv en sekulær jøde, har i debatt med Hitchens hevdet at fascistiske og kommunistiske regjeringer, inkludert Nazi-Tyskland og Sovjet-Russland hadde felles ideene om at «Ingen makt var større enn deres egen, og de handlet på dette.» De var gudløse regjeringer, til tross for noen «infiltrasjoner av religiøse tanker», sa han.

Berlinski sa han har skrevet boken for å motvirke argumentene gjort av aggressive ateister fordi han ble irritert «av ulike hardtslående tomskaller i det naturvitenskapelige miljøet.»

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5948544&rom=MP

Petter Wilberg

The Science Delusion – Why God is real and science is religious myth: 1

Fra bokpresentasjonen:

Science Delusion tilbyr et motstykke til den bølgen av aggressiv anti-religøsitet eksemplifisert ved Richard Dawkins ‘vitenskapelige’ kritikk av religionen og religiøse i «The God Delusion». Målet er ikke å forsvare noen spesifikke religiøse trosretninger, men å vise hvordan det vi kaller «vitenskap» er like mye basert på irrasjonelle og dogmatisk ubetinget tro som den mest «fundamentalistiske» religion. Ved å skjære gjennom de vanlige myter og vrangforestillinger som utgjør vår idé om «vitenskapen», samt de som vitenskapen selv er grunnlagt på, utlegger filosofen Peter Wilberg en «kjettersk» hvor han utfordrer den kvasi-religiøse autoritet som det moderne vitenskapelige verdensyn holder monoplistisk i dagens globaliserte vestlige media og kultur. I motsetning til dem tankeløse debatten mellom sekulære ateister og religiøse teister, hevder han at spørsmålet om Guds virkelighet er ikke avhengig av eksistensen eller ikke-eksistensen av et Høyeste vesen ‘med’ bevissthet – men kan besvares gjennom en ny forståelse av Gud som bevissthet.

Om forfatteren:

Født i London i 1952. Peter Wilberg studerte ved Oxford og ved Antioch Universitetet. Han har brukt livet sitt forske på og skrive innen filosofi medisin, psykiatri, psykoterapi, vitenskap og religion. Han har en spesiell interesse i indisk tantrisk metafysikk og teologi, og i de østliges røtter for tidlig kristendom. Hans publiserte bøker inkluderer «The Awareness Principle – en radikal ny livsfilosofi, vitenskap og religion»; Heidegger, medisin og «vitenskapelig metode» og «The QUALIA Revolution – fra kvantefysikken til kosmisk Qualia vitenskap.

http://www.amazon.co.uk/Science-Delusion-real-science-religious/dp/1904519067

Manglende sjelsdybder

Eller ‘mangelfullt utviklede sjelsevner’ som disse samme folk sa om Knut Hamsun. 🙂

De møter snart seg selv i døren, dundrende psykologiske projeksjonsmekanismer de lider under.

De som har virkelig utforsket menneskenes miljø vitenskapelig, åndsvitenskapelig, vil synest svært synd på dem for den manglende sjelelige dybde hos mennesker som denne almenlege Jørgen Skavland og alle hans religions trosfeller, som også selvfølgelig må få lov å utbre sin tro, men fattig høres det ut som lell.

Deres ensidighet gjør at sykdommer klarer de ikke kurere, de ser ikke de åndsmessige betingelser fysisk sykdom springer ut ifra. De som vil holde seg i live så lenge som mulig bør helst finne seg leger som ser mennesket som det hele vesenet det er, og behandler problemet, og ikke bare symptomene, som pilleselgere for syntetiske kjemikalier på kommisjon fra Rockefeller & Co., med sin norske salgsavdeling FHI med Camilla Stoltenberg i spissen.

Pemger i kassen gir det nok, men særlig suksessfull i sin gjerning utenom det tror jeg ikke slike noensinne vil føle seg suksessfulle på den måten de helst burde satt pris på å ha suksess; kurere sykdom. Men, men – materialismen, suksess målt på skattelistene i kroner og øre, er bedre enn noen annen suksess – også bedre enn den lykke å gjøre ærlig arbeid og virkelig kunne behjulpet å kurere noen, eller?

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring