3. verdenskrig i støpeskjeen?

Krig er en fin måte å tjene penger på og rette opp skakkjørte økonomier.
Krig er en fin måte å tjene penger på og rette opp skakkjørte økonomier.

Irans Ayatolla Ali Khameini sine forsåvidt moderate og sannferdige og ærlige bekjennelser i talen sin den 19.06.2009, blir av de vestlige nyhetsmedia blant andre av SkyNews tolket som et angrep på Storbritannia.


Spesielt at han hevdet at Storbritannia var det ‘most treacherous’ / mest troløse landet i å fordømme valget på Irans nye president. At de beskylder valget som tuklet med var det han reagerte mest på.

Utrolig så stilt det var når Bush valget i USA ble kuppet, som beviselig var tuklet med (israelske Diebold maskiner hvor det enkelt går an). Hva ligger bak medias fordømmelse av valget, og ayatollaens tale deretter ? Bare fordi den ikke støttet den agenda den vestlige media har fått oppgitt av sine eiere, herrer og mestre ? For å skape opprør i Iran ? Hvorfor er det så viktig for media å skape djevler av noen, og engler av andre ?, spør vi her.

Nyhetsoverskriftene i Storbritannia legger vekt på at folkemengden ropte «Død over Storbritannia, Amerika og Israel» under talen hans. Fiendtliggjøringen mot Iran går nå over alle støvleskaft. Kanskje skal vi se på om det kanskje er noe i ayatollaens beskyldninger om at utenlandske krefter har prøvd å forstyrre valget i et suverent demokratisk Iran, med sin form for parlamentarisk system. Og at den suverene befolkning faktisk kanskje har et godt grunnlag for å være forbannet på utlendingers innblanding i Irans interne anliggender ?

Hvorfor skal alle stater nødvendigvis måtte kopiere de ‘demokratiene’ vi har, som alle som ett er kjøpt og betalt av bankierne i The City og på Wall Street ?

Vestlige medier går fullstendig amok så snart det fremkommer noe som helst i talen om sionismen og sionismens hellige dogmer. Sionismen = troen pa en utvalgt elite i The City og på Wall Street.

Europeiske ledere fordømmer enstemmig undertrykkelsen av media i Iran, vold og menneskerettigheter som at folk ikke skal få lov å ytre seg fritt, lyder overskriftene. De trenger å kjøpe seg noe media i Iran for å lage sin ‘blomsterrevolusjon’ selvfølgelig.

Kanskje de skulle begynne å se på sin egen media hvor ensporet og undertrykket den er ? La oss se hvordan det ligger an med vår egen ytringsfrihet ? Kanskje noen skal begynne å feie for egen dør først ?

La oss se på hvordan andre blomster-revolusjoner har vært iscenesatt og initiert av vesten. Det er et velbrukt fenomen det her. Og den eneste form for ‘forandring’ de aksepterer er å adoptere fullt ut deres politiske system, hvilket er under full kontroll av THEY. Fargen i Iran er grønn. Inntil THEY har fått det som de vil, kommer fargen til å være grønn. Det blir mas om støtte til dette ‘folkelige’ opprør i ukesvis og månedsvis nå fra deres ‘nyhets’medier.

Så mye for Blomster Revolusjonen i Irak. Det har vært farge revolusjoner mange ganger før. Masse av dem. Vi har sett i mange tilfeller hvordan enkelte krefter bruker Blomster Revolusjoner til å innsette sine folk. Jfr. blant annet Ukraina. Da var den Oransje.
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_revolution

Noen har funnet klare bevis på at den Iranske grønne ‘folkelige’ revolusjonens fører; Mousavi, har tilknytning til CIA/MOSSAD. Mir-Hossein Mousavi er den kandidaten som den vestlige media snakker positivt om, hvilket skulle gi oss grunn til å se nærmere på saken, hva som ligger til grunn for at de velger så tydelig side i et fritt valg. Hvorfor slike preferanser, hos noen som skulle forutsettes å være objektive rapportere?

Hva har Michael Ledeen (den Amerikanske ‘neo-konservative’), Mir-Hossein Mousavi (den Iranske president kandidaten av ‘forandring’) og Adnan Khashoggi (den velstående Saudi Arabiske jet-setter og våpenhandler) til felles?, spør Reza Fiyouzat på sin blogg.

De er alle gode venner og forbindelser til Manuchehr Ghorbanifar (en Iransk våpenhandler, og en påstått MOSSAD dobbelagent, og en nøkkelperson i Iran/Contra Affæren, våpen-for gissel handelen mellom Iran og Reagan administrasjonen).

Fiyouzat tar for seg flere avsnitt fra den offisielle Walsh-Rapporten som gransket Iran-Contras affæren, samt en artikkel fra Time Magazine som viser disse forbindelsene mellom denne personagen.

“Skal vi tenke høyt”,sier Reza Fiyouzat, “så kan jeg ikke se hvordan vi kan ignonere hans ‘neo-konservative’ kreditiver og at Michael Ledeen vedlikeholder sine gode forbindelse med Ghorbanifar, (som i det minste brukte å være) en god venn av Mir-Hossein Mousavi (kandidaten som vil bringe ‘forandring’ i det Iranske president valget); og gitt den støtte som Mousavi’s kandidatur har mottatt fra Amerikanske ‘moderate’ krefter, så er det kanskje denne form for ‘forandring’ Amerikanerne hadde i ermet for Iran?”

Konklusjon: Mr Hossein Mousavi utfordrer president Mahmoud Ahmadinejad som kjemper for sin andre valgperiode. Valget ses på med spenning i vesten som ser om det er mulig med en politisk endring i landet, melder BBC.

En til: Connecting the dots on Mousavi’s role in fomenting regime change in Iran. The Pentagon and US intelligence have refined the art of such soft coups to a fine level. RAND planners call it ’swarming,’ referring to the swarms of youth, typically linked by SMS and web blogs, who can be mobilized on command to destabilize a target regime.http://www.moonofalabama.org/2009/06/some-dots-you-may-connect.html

CIA, Iran og Valgopptøyene:
http://www.youtube.com/watch?v=GRwUZ-u6KFo&feature=channel_page

De vil ha endring. Ennå en plassert lakei av Amerikansk (sionistisk) hegemoni i verden, som vi vet støtter ubetinget Israelske behov, er forsøkt plantet i et demokratisk land. Det gikk ikke denne gang. Kanskje neste gang?

Rolf Kenneth skriver om Tarpleys oppdagelse:
«Obama som gjorde at Tarpley denne dagen fikk en aha-opplevelse, og kom til å tenke på de tilsynelatende spontane folke-maktkuppene i Øst-Europa og Midt-Østen de siste årene. Eksempler er ”Bulldozer-revolusjonen” i Serbia som avskaffet regimet til Slobodan Milosevic i oktober 2000; ”rose-revolusjonen” i Georgia i 2003 som avskaffet president Eduard Shevardnadze; den ”orange revolusjonen” i Ukraina fra november 2004 til januar 2005 som resulterte i at Viktor Yushchenko ble valgt til president; og det mislykkete forsøket på ”sedertre-revolusjonen” i Libanon i mars 2005 for å få Syria til å trekke seg ut av landet. Tarpley er ikke alene om å mene at disse ”revolusjonene” eller ”folkekuppene” har vært nøye iscenesatte CIA-styrte show (se f.eks. coverstory av Mary Wakefield for The Spectator den 12. mars 2005 (her). Tarpley mener at det er Zbigniew Brzezinski (som er David Rockefellers utenrikspolitiske frontmann i det Demo­kratiske parti) og gruppen rundt ham som står bak disse farge/symbol-revolusjonene som syns å følge en felles mal, og at det er venstrevingen av CIA som gjennomfører dem. En av hoved­regissørene bak den ”orange revolusjonen” skal ha vært Brzezinskis sønn, Mark Brzezinski.»
http://www.rolfkenneth.no/Po_Barack_Obama.html

«Opponenter av farge revolusjoner beskylder ofte Soros Foundation og/eller Amerikanske myndigheter for å støtte og til og med planlegge revolusjonene for å tjene vestlige interesser. Det er verdt å notere seg at etter den Oransje Revolusjonen i Sentral Asia så tok nasjonene skritt mot George Soro’s ‘Open Society Institute’ på ulike måter — Uzbekistan for eksempel, stengte med tvang regionalkontorene til OSI, mens Tajik’s statskontrollerte media beskyldte OSI-Tajikstan for korupsjon og nepotisme.»
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_revolution

Tjener de egentlig vestlige interesser, deg og meg, eller tjener de pengemakten (THEY = Rothschilds, Rockefellers, Warburgs, Schiff’s og dets like) som får renter for å låne ut penger til verdens regjeringer (Federal Reserve System), og som tjener i tifold i krigstider, hvor de kan finansiere begge sider, for å sikre seg at trusselen om krig leder landene til å betale dem tilbake med renter.

Det er også noen som spør seg om krefter i Iran faktisk hjelper Israel og USA til å legitimere et forskjøpsrettet angrep mot Iran. Det kan også være.

Vi må selvfølgelig også være obs på at Ahmedinedjad og establishmentet i Iran KAN være kjøpt og betalt av THEY, til å lede sitt land i ulykka, sette opp folket, som Hitler, Lenin og Stalin var betalt av samme THEY for å lede sitt land, og foråvidt hele verden, i ulykka. Jfr. bøkene til Anthony C. Sutton. ELLER om det var Blomster Revolusjon representanten Moussavi som skulle ha denne rollen. Eller begge. De kan jo bare være satt opp imot hverandre som et skalkeskjul også, at begge er på THEY sin side. Vi kan bare spekulere, og søke å tyde tegnene. Men det er liten grunn til å la være å bruke en metodikk som har virket med storartet suksess før i tiden. Hitler (tese) og de allierte med Stalin i spissen (antitese) ble satt opp imot hverandre, for at Israel ble til = syntesen, sammen med sionismens blomstring, som ble neste skritt på Pike’s våte drømmer om Israel kontra muslimske verden….Vi står foran skritt tre altså (WW III).

I Illuminatets og Frimurernes sjefsideolog Albert Pike’s brev til Mazzini, sa han:

«Den Tredje Verdenskrig må bli stimulert ved å dra fordel av forskjellene forårsaket av Illuminatets ‘agentur’ mellom de politiske Sionistene og lederne av den Islamske verden. Krigen må bli orkestrert på en slik måte at Islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske sionismen (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene atter en gang delt i dette spørsmål vil være tvungen til å slåss til punktet av komplett fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse..Vi skal slippe løs Nihilistene og ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sin grufullhet vil vise klart nasjonene effekten av absolutt ateisme, opphavet til grusomheter og de mest blodige oppstandelser. Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.»
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Så når alle har mistet og er fratatt sine idealer og sine trossystemer, jødedommen og kristendommen er erstattet med sionismen, islam har mistet sin kraft og makt, overvunnet, til og med ateismens troløshet er utryddet, da skal Den Nye Verdensordens agentur bringe frem det endelige objekt for tilbedelse; da skal stå frem for menneskeheten, som Pike sier; Lucifer – denne verdens herre. Denne verdens fyrster. Sjefene i verden. Denne verdens pengemakt, som har stått bak alle depresjoner, finanskriser, revolusjoner og kriger fra verdens begynnelse til dags dato.

Det er de som eier gullkalven uten munn, som Moses knuste steintavlene i forbannelse over sitt folks svakhet for; ren avgudsdyrkelse; Mammon og Molok, og som Messias selv, Jesus fra Nasaret, kom tilbake flere tusen år senere for å minne sitt folk på bakdelene med. Hans folk ser ut til å være (for)dømt til å gjenta denne galskap med jevne tusenårige mellomrom. Og de såkalte ‘kristne’ sionister er den ledende kraft å backe opp dette systemet.

Kristendommen er allerede død. Noen få enkeltindivider som holder den i live. Den har gått under ved å akseptere sionisme som et av sine fremste dogmer. Vi skal ikke se bort ifra at de menige jøder i Israel, som i siste verdenskrig, og muslimene, blir satt opp til å ‘exterminate’ hverandre, for at sionismens lederskap, pengemakten ved Rothschilds, Rockefellers, Warburgs, Schiff’s og dets like, skal profittere på deres elendighet, og får innført sin Nye Verdensorden som følge av den uro de skaper med dette, og folk deretter hungrer etter fred, og kjøper alle løsninger de kommer med.

Når jødene er borte, de kristne er borte, muslimene er borte – da er det ingen igjen til å tro på noen monoteistisk Gud. Da er det klart på verdensscenen for ‘the One and Only’; Lucifer, med sitt agentur på jord en skal tilbe, og dem alene. Da blir det vanskelig å være menneske her. Da er Den Nye Verdensorden i havn.

Dette er bare hegeliansk dialektikk. Skap et problem – reaksjon – presenter løsningen. Tese – Antitese = Syntese.

Der er alltid en Syntese.

Som Pike sier, så blir hele verden dradd inni det, så vi kan nok ikke sitte her på berget, og tro at vi går fri. Israel er i seriøse hemmelige samtaler med NATO om å bli medlem, da må NATO gi full pakke om Israel blir ‘angrepet’ eller ‘truet’. Rusland kan gå med muslimene, siden de blir holdt utenfor ‘det gode selskap’ (hvilket er en del av setupen selvsagt). Dette kan faktisk være det armageddon det er spådd i Bibelen, når alle hærer står oppmarsjert ved Israel’s grenser, og det blir den vestlige verden som skal ‘redde’ dem. Den verden som skal ‘redde’ dem, er de som har skapt hele scenarioet, og det er de samme som kommer til å ødelegge dem; jøder, kristne og muslimer – en for alle – alle for en. Gud, Elohim, skal dø, og erstattes med et noe mer verdslig gudsbilde. Dem selv.

Vi kan faktisk ikke være sikker på at noen som helst i verden idag ikke er kjøpt og betalt av THEY. Jfr. artikkelen ‘Vi som elsket Amerika’.

NEVER AGAIN, vil de si – denne gang skal deres løsning være idiotsikker. Nå skal de lage et system for oss som skal spare oss for mer kriger og ufred i verden. Har vi ikke hørt dette før, – som slagord etter andre verdenskrig?

Hadde ikke FN tatt Palestinernes land, og gitt det til ‘Kongen av Israel’; Lord Rothschild, i 1947, gjennom Balfour erklæringen, og til hans villfarne undersåtter i Israel, som har gått frem så brutalt som de gjør der nede mot muslimene, så hadde ikke dette skjedd. Derfor kan de bryte alle FN-resolusjoner om å la være, fordi alle som betyr noe vet at det er bare prat for galleriet. Politikerne har bare å gjøre som deres sjefer befaler, og betaler for. Slik har det alltid vært. Jfr. Fremskrittspartiets Siv Jensen pa kurs hos Bilderbergerne, med Rockefeller i spissen.

PS: Pikes brev til Mazzini var oppbevart i ‘British Museum Library in London’ inntil nylig. De to første krigene har foregått nøyaktig som Pike sa de ville gjøre det.

Beklager å måtte si det, men det Iranske folk får ikke mer frihet med noe blomster-regime enn med det gamle regimet. Det er et valg mellom pest og kolera.

Lykke til…

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.