Presten Jon Knudsen om hvem som styrer verden

Slik vil det nye presteskap bli. Jesus vil starte reise opp de han har forberedt gjennom deres liv, ofte uten at de vet det. Etter hvert vil disse erstatte de lesbiske- og homoreligiøse som har kuppet den norske kirke. Intervjuet av Michael & Joanna på WakeUpGlobe SE.

Satan har overtatt kirken gjennom FRI. Satans folk tror de er fri fordi de får lov å bedrive ‘fritt’ sexualperversjoner i verden, nå også velsignet av biskopene i Den Norske Kirke. Men da er de virkelig ufri, under den hedonistiske synden. Gjelder begge kjønn.

Jon Knudsen er prest og en ivrig sannhetssøker. Her advarer han om at om kristne mister sitt salt så er de ikke lenger forpliktet på Jesus sin sak. Han har over mange år lagt et pusslespill for å få fram hvem som egentlig styrer denne verden og hvor de vil ta menneskeheten.

Løkken Frikyrka på norra Jylland i Danmark.
https://www.youtube.com/user/hklarsen1

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring