Er Bislett knivmannen ennå en av Satans forførelser?

Knivmannen på Bislett var skuespiller. Hmm… så beleilig. Har mannen med kniv på Bislet akkurat spilt sin viktigste og kanskje best betalte rolle noensinne? Vi kristne må være oppmerksom på dette, slik at vi ikke faller for ennå et av Satans «schemes» som beskrives i 2 Corinthians 2:11. Politiet vil elske å få noen flere tvangslover de kan terrorisere norske folk med, siden politiet er kjempeviktig for at de babylonske talmud askeNazi jødene skal få innføre sin Nye Verdensorden i vårt land.

AskeNazi bolsjevik-jødiske Herskerne i antiKrists Rike

Nå skal alle som kritiserer Satans folk som vil innføre Satans Nye Verdensorden aka antiKrist talmudiske Verdensrike, askeN azi Klaus Schwab sitt Great Reset, de skal kunne tvangsinterneres på asyl. Loven skal drives gjennom Stortinget om litt, så disse «hendelsene» er som bestilt.

Jeg og mine lesere som har studert på slikt, kan ta feil i dette at dette er en psyop, men vi skal stille spørsmålene, vi skal være kritiske, vi skal beholde vår evne til å vurdere selv hva vi skal tro på og ikke.. Her tror vi ikke på andre enn Jesus Kristus via Den Hellige Ånde – alt og alle andre kan være satanisk og løgnaktig… Bibelen sier, prøv alle ting, hold fast på hva som er godt.. (1 Thessalonians 5:21) https://www.riksavisen.no/dyrets-merkede-vaksinert-tanketom-og-uten-egen-vilje/. Tror vi ubetinget på Staten og statens medier har vi Dyrets Merke, herdmentalitet. Dette kan utmerket være en av Satans ‘schemes’, for å forme folkeopinionen, ikke første gang.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/213110-horing-oppfolging-av-forslagene-fra-tvangslovutvalget/id2865789/

Politiet har etterlyst mer lovhjemler hvor de kan «gripe inn». Jeg tror på at mannen sprang rundt med en kniv i Bislet området. At han er død skal jeg tro når jeg får se og kjenne på liket hans, og kan kjenne at det er kaldt. Død eller ikke, han passer utmerket inn i Planen om mer Sovjet-tvangsmandater.

Mannen som ble skutt av politiet har tidligere spilt i flere norske filmer.
https://www.dagbladet.no/nyheter/spilte-i-kjent-tv-serie/74596446

Med alle løgnene som er rådende om dagene, covidhoax og klimareligion bare toppen, så er det ingen tvil om at Satan er sluppet løs for en tid, ref. Åp. / Rev. 12:9, 20:7. Gangen i Sovjet-Bolsjevik-Jødenes system var Asylet > GULAG > Massegraven, les mer om hvordan psykiatrien ble brukt som en dødsindustri her:

https://www.riksavisen.no/tv-2-pusher-at-psykiatri-bor-komme-som-knebling-av-dissidenter/

På årevis skjer ikke slikt som dette. Akkurat når Stortinget skal bestemme om tvangsmulighetene i psykiatrien skal utvides til å tvangsinternere og kjemisk lobotomere alle mennesker, som satanistene med makten vil, så skjer slike operasjoner med dagers mellomrom (Kongsberg+Bislet). Operasjoner som vil overbevise de mest skeptiske at psykiatriske tvangslover som i Sovjet er nødvendig.

Om de ikke klarer å planlegge og gjennomføre dette selv, så er det tindrende klart for meg at Satan klarer veldig godt å samordne aktivitetene til sitt folk ved makten i Norge som vil ha dette.

Van Morrison – They Own The Media

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring