Abort – nutidens mene tekel

Abort, ennå et 'mene tekel', - skriften på veggen for ennå en fortapt sivilisasjon? Bilde: Rembrandt

Den romerske historikeren Tacitus (år 55-117 e.Kr.), skriver om forfedrene til de engelsktalende folk, Angles’ene, at de ofret til Moder Jord Gudinnen. I hans bok ‘Germania, opprinnelsen og opphavet til geografiske Tyskland’, beskriver Tacitus dette grusomme ritual som «en seremoni utført av slaver som er umiddelbart etterpå druknet i sjøen«.

Hopper vi frem noen få århundrer, til de keltiske og nord-tyske stammene, forfedrene til engelsk og tysk talende folk, – var oftest hedenske avgudsdyrkere som ofret sine egne barn til Mother Goddess – den feminine gudinne (wicca). Barneofring og abort ble praktisert og ble akseptert som et defakto gode i hverdagen, – den nødvendige fullbyrdelsen av deres tøylesløse seksuelle umoral.

Hvor tok denne praksis med barneofring til slutt disse samfunnene? Kanaaneerne, kartagerne, indianere, aztekerne (inkaer), og nordeuropeere – alle som praktiserte åpen, kulturelt sanksjonert menneske-ofring til hedenske guder og paganistiske gudinner (wicca) – ble til slutt ødelagt, utryddet av invaderende hærer.

Lærdommen for oss såkalte «moderne» (?) nasjoner er å adlyde G-ds evige lov om helligheten til alle uskyldige menneskers liv, – eller det får store konsekvenser, og felles for alle disse land som gjør slikt, har sanksjonert barnedrap først.

Abortindustrien er nok bare ennå et tegn på det tøylesløse driftsliv i mater dominia.

«To sider av samme sak, men ubalansen i verden kommer av at menneskene har blitt for rotfestet i det materiske univers (mater dominion, det feministiske, Eva forført av ‘slangen’), istedenfor å vite at de er langt mer ånd – åndelige vesener – det evige – paternal liberalis – enn det karnalske ‘djevelbevisste’, det dødelige, kropp, intellekt, mer enn hjerte, sjel.»

http://www.riksavisen.no/?p=7923

Mene tekel
http://snl.no/Mene_mene_tekel_ufarsin
http://no.wikipedia.org/wiki/Skriften_p%C3%A5_veggen

Relatert lesning

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Homofili; Kåtskap eller kjærlighet?
http://www.riksavisen.no/?p=2982

Har Gelius tatt Dyrets Merke?
http://www.riksavisen.no/?p=6038

Høste som en sår

Instant Karma gonna get You – John Lennon

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)