HisStory; Gud skriver SIN historie med blod, svette og tårer

His-Story, ble vår historie.. og det er ikke lett for dagens generasjon å orientere seg og navigere i de «speil og tåketeppe» som er lagt ut.. . Historien må skrives om. Min og Steigan sin blir nok noe forskjellig… Som kristen er jeg stolt av våre norske forfedre. De gjorde hva de skulle. Denne generasjonen sviktet….

Har de ikke NØKKELEN til historien, så blir alt annet feil.. NØKKELEN er et lite folk med store aspirasjoner om sin makt og sin grådighet som også dermed gjorde seg til Kristus sin fiende, for han utla en bedre verden enn de så for seg; dele verdiene mer rettferdig enn Karl Mordechai Marx Levy og hans slekt ville ha det..

Fra Olav Trygvasson til Olav Haraldsson (den Hellige, kuppet av Vatikanet etter sin død), som Marta Steinsvik sier overhodet ikke var katolsk, men den første Protestant 500 år før Martin Luther.. Luther fikk sin inspirasjon fra Norge, og våre landsfadere, ikke vi fra Luther…

Til Grunnloven av 1814 som hadde både frimurere og adelige som Høye Beskyttere, som var kristen den tiden og gjorde hva de skulle, nemlig forby både jesuitter og de som kontrollerte Jesuittene, nemlig Jødene (Esaus barn, edomittene).. frimureriet som tempelridderne var kristen en gang i tiden, FØR de som resten av befolkningen ble kuppet av Sionismen og «Judeo-Kristendommen»…

De er like store idioter inni Frimureriet som i befolkningen ellers.. de vet ikke bedre, de rørleggere og snekkere tror seg «åndelige jøder» som deres nåtidige B’nai Brith ledelse har fortalt dem…. de ble kuppet… som vårt Kongehus ble kuppet og startet tjene helt andre Herrer enn Guds Vilje og Kristus, det skandinaviske frimureriet var et helt annet 200+ år siden..; Kristen… slutt på det nå ;

(Frimurer) «Billy Graham må settes i en spesiell kategori, fordi han på slutten av 1940- og begynnelsen av 1950-tallet forkynte budskapet om Kingdom Identity, men han fant ut at på grunn av fiendskapen til kirkeverdenen og de jødiske organisasjonene, var det ingen penger eller berømmelse i det. Eller i det minste trodde han ikke det; derfor endret han budskapet sitt fra «Kingdom Identity»-budskapet til det populære og aksepterte budskapet om judeo-kristendommen.» [Sionismen]

https://www.riksavisen.no/uploads/MartinWillie_In-Children.pdf

«Billy Graham has to be put in a special category, because in the late 1940s and early 1950s he preached the Kingdom Identity message, but he found out that because of the animosity of the church world and the Jewish organizations, there was no money or fame in it. Or at least he didn’t think so; therefore, he changed his message from the «Kingdom Identity» message to the popular and accepted message of Judeo-Kristendom.»

https://www.riksavisen.no/uploads/MartinWillie_In-Children.pdf

Der er absolutt INGENTING jødisk i kristendommen. De er motsatser. Men de klarte på denne måten å gjøre kristendommen talmudisk Jødisk, å abeide for Sion, for Jødenes Nye Verdensorden og verdensrike, ikke for Kristus sitt Verdensrike.

Great Reset. New World Order. Satans verdensrike

Vi hadde adel i Norge, i 1814 trygget de vår nasjon, forskjellen på adelen da og eliten nå, er at den gang adelen var kristen så tok de vare på sin nasjon og befolkningen. Jesus var «lammenes» Gode Hyrde/Gjeter etter eget utsagn (John 10:11), etter det samme prinsipp var også vår adel det, legg merke til at under mine artikler har i 20-25 år stått Jarlsberg slektens latinske ordspråk; «Gjør Rett, Frykt Ingen» (frykt KUN Gud, for å bli overlatt til Satan, jfr. Matt. 10:28)….

Det tjente dem og meg godt…. Den kristne Tempelridderens (ikke jødisk-sionistiske som ABB) som Davids mot Goliat sitt hemmelige våpen.. (2 Corinthians 5:1, Job 4:19, Mark 14:58, Acts 7:48.). Jødenes tempel (i stein, omskjært i underlivet for profane formål) og Kristus sitt Tempel (i blod, det mennesket som er omskjært på hjertet, sin medfødte dyriske natur korsfestet, omformet og transformert, blitt snill) er forskjellig (Deuteronomy 10:16, 30:6, Jeremiah 4:4, Jeremiah 9:25-26, 1 Corinthians 3:17, 6:19).

Disse sataniske kreftene for sin Nye Verdensorden i både det Kommunistiske Manifest og annet sin første oppgave var derfor å avskaffe adelen (‘bourgeoisie‘ som jødiske Lenin kalte det med forrakt, en forrakt og hat som kostet 66 million borgerlige konservative livet, GULAG‘s etc). Med det forsvant «Folkets» og nasjonens Høye Beskyttere. Lederskapet ble skiftet ut, fra et kristent til et jødisk marxistisk, sosialistisk.

«Se, de dager kommer, sier Herren, da jeg vil straffe alle dem som er omskåret bare i kjødet—»
>
«Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will punish all those who are circumcised merely in the flesh—
» – Jeremiah 9:25

Noen får den oppgave

Folk flest VIL bli ledet, som kaptein vet jeg de fleste har ikke lederegenskaper å ville gjøre slikt selv, de vil gjerne tro det, men de kan ikke, av en eneste grunn; De har ikke rygg til å bære ansvaret når og om de gjør galt.. da vil de helst skylde på alle andre…

Hvis «Folket» får velge vil de bare ha sirkus og brød, og maximalt kopulering i alle hull til alle døgnets tider (og de krever PRIDE / stolthet for dette sitt perverse valg også som krenker ALLE kristne verdier, kristen er å OFRE det karnalske for det åndelige, de åndelige verdier, kjødets korsfestelse for åndens fornyelse). Folket har mistet sin ‘Gode Hyrde’ og Kristus sine disipler som ledere, de fikk de ‘Onde Hyrder’ aka Jødene av Esaus slekt), som gir «Folket» ALT de vil, enhver perversitet «Folket» kan komme til å kreve, bare talmud bolsjevik Jødene får pengene og makten.

«Vi skal sodomisere dine sønner, dine symbol på din sunne maskulinitet, av dine grunne drømmer og vulgære løgner. Vi skal forføre dem i dine skoler, i dine internat, i dine gymnastikksaler, i dine garderober, i dine sport arenaer, på deres seminarer, i deres ungdomsgruppper, i deres kinoers toaletter, i deres miltære kaserner, på dine busstasjoner, i alle deres herreklubber, i deres Storting, alle steder hvor menn er med menn sammen. Dine sønner vil bli våre undersåtter og gjøre vår vilje. De vil bli omformet i vårt bilde. De vil komme til det stadiet de vil begjøre og beundre oss.» – Åpningsparagrafen av Homo Manifestet, skrevet av den homoseksualle aktivist Michael Swift og først publisert i «Gay Community News» i Februar 1987.

Jeg forrakter dere. Perverse. Vårt samfunn og vår nasjon judiafiseres, på dette området også – dessverre, ikke bare i «dansen rundt gullkalven» med strømpriser og dieselpriser og slikt…

Jødiske tradisjoner utbres i Norge, går foran kristne tradisjoner

«Folket» ville ikke lenger etter 1000 år ha Kristus som våre kongers Konge (Isaiah 9:6, Rev. 20:7), de ville ha sodomi og være stolt (PRIDE) av sine perversiteter, dette er da hva «Folket» får:

Jeg presenterer; Deres nye jødiske Herskere.

Bøndene på sjakkbrettet vil velge seg sine ledere, det visste også sosialist krapylet Karl Marx Mordechai Levy og det visste sosialist krapylet Rothschild Hitler… og «Folket» lar dem ta seg av resten.. Nå har «Folket» valgt bort Jesus Kristus, og Jesus Kristus sine folk som ledere og valgt seg marxister og sionister….som vil lede «proletariatet», som bolsjevik-jødene i Sovjet 1917+ vil de påstå de representerer bøndene på sjakkbrettet, men aller mest representerer de seg selv og sin egen stamme, de har holdt på i Norge siden Mot Dag på 1920-tallet kom til makt, Steigans forløpere; Erling Falk, Sigurd Hoel, John Lyng, Arnulf Øverland, sionistene Håkon Lie, Gudmund Harlem & Co

‘Mot Dag’ BLE TIL ‘Mot Natt‘….. (Pride goes before Destruction, ref. Proverbs 16:18). Med det forstår nå alle hvorfor marxisme og jødedom er destruktiv for ALLE, ikke bare for kristne. Når verden brenner, brenner den for ALLE…..

Det er i korte trekk min historie gjengivelse…

Jason Owen – Back Home Again ft. Tania Kernaghan

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring