Aborterte babyer blir brent på bålet for å gi kraft

molok_burn

Har noen lest om de primitive skikker i den tidlige jødedom (ikke bare Judah stammen, HELE Israel – de ti tapte stammer også, årsaken til at vi ble spredt i diasporaen, vår tidligere sivilisasjon lagt i grus), hvor de brant babyer som ofring til Molok? Nå repeteres våre forfedres synder, i det moderne samfunn.

For de lever og trives fremdeles disse skikkene. Aborterte fostre blir IDAG kraft og energi (i dobbel betydning) av blodofringen av drepte barn… det skjer i England, og USA, og mest sannsynlig i Norge også, fordi det er våre land, De Ti Tapte Stammer av Israel – kaukasernes land, den hvite rase, som skal forgå ved assimilering og destruksjon og Holocaust Del II, med karmiske verktøy (anglo Saxons betyr ‘Isaacs Sons’), og som blir de-stabilisert og underminert, fra trojanske hester på innsiden. What goes around, comes around… all historie viser at de folk som tillater slikt som dette, deres sivilisasjoner går under, før eller siden.

Canadian aborted babies incinerated in Oregon waste-to-energy facility to provide electricity
http://www.lifesitenews.com/canadian-aborted-babies-incinerated-in-oregon-waste-to-energy-facility-to-p.html

Aborted Babies ‘Burned to Heat NHS Hospitals’
http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/03/24/Aborted-Babies-Burned-to-Heat-NHS-Hospitals

«Og de bygget offerhaugene for Ba’al i Hinnoms sønns dal for å la sine sønner og døtre gå gjennem ilden for Molok, enda jeg ikke hadde pålagt dem det, og det ikke var opkommet i mitt hjerte at de skulde gjøre denne vederstyggelighet; og således fikk de Juda til å synde». Jeremiah 32:35

Jødinnene Gro Harlem Brundtland og Karin Stoltenberg visste nok hva de gjorde når de innførte ‘fri abort’.. i Norge… de har fått folk flest som mødre til å blodofre 15.000 babyer per år….. i ofring til Molok… (Wiki; «Moloch had associations with a particular kind of propitiatory child sacrifice by parents«). Galant utspekulert og politisk utført for øvrig.

Skal vi kalle det godt satanistisk håndtverk?

Molok dukker opp på hebraisk i 1 Kongebok 11:7 (om Solomon’s religiøse fall inni okkultismen):

«7 På den tid bygget Salomo en offerhaug for Kamos, Moabs vederstyggelighet, på det fjell som ligger midt imot Jerusalem, og for Molok, Ammons barns vederstyggelighet.»

«The Ancients ble samlet … og når Moloks Yppersteprester spurte dem om de ville samtykke til å overgi sine barn til Molok … så bøyde alle sine hoder som samtykke … Beslutningen ble nesten umiddelbart kjent i Kartago, og Klagesangene runget. De gråtende kvinnene ble hørt overalt; deres ektemenn trøstet dem, eller raste ut på dem for ikke å samtykke… Så … begynte Moloks prester på sin oppgave. Menn i svarte kapper presenterte seg i husene … Moloks tjenere kom og tok barna bort. Andre overga dem selv uten å tenke. Deretter ble de brakt til tempelet til Tanith, der prestinnene tilbød sin underholdning og støtte til den høytidelige dagen» … «Salammbo», Gustave Flaubert

Men de titusener av barn myrdet til demon «guden» kunne ikke redde byen og romerne rev den ned, vegg for vegg, og saltet den grunnen den en gang hadde stått på.

Bohemian Grove Owl (AKA Moloch)
Bohemian Grove Owl (AKA Moloch). Bohemian Grove er en avlegger av Skull and Bones.

Baal-Moloch forsvant alt sammen i den romerske verden, hvor deres egen hedendom ble erstattet av kristendommen. Eller gjorde det?

Moderne blodofring til Molok

Jeg synest det er merkelig hva slags ‘moralsk’ opprør det er fra massen sin side, når katter og hunder blir dårlig behandlet, men ikke når det gjelder mennesker.. , små babyer (?)

Debora Wilbourn sier:
«Amen! Abort = blodoffer til de onde ånder (demoner). Fra munnen til en post-abortert mor, som har blitt helbredet og satt fri av Kristi blod.»

«Etter rapportene et par uker siden at aborterte babyer blir brent for å varme opp sykehus i Storbritannia , i dag får vi dette :

Restene av aborterte mennesker blir fraktet til et amerikansk strømanlegg, for å gi strøm til Oregons innbyggere.

The British Colombia helsedepartementet har bekreftet at « medisinsk avfall » er sendt til vårt land for å bli omdannet til elektrisitet som avfall -til – kraftverk. «Medisinsk avfall», i denne vår vidunderlige nye verden, inkluderer amputerte lemmer, kreftvev, og likene av drepte barn.

Jeg har ikke noen lang tirade for deg. Jeg trenger bare at du skal forstå hva som skjer her i en nasjon under Gud. Vi er incinererer slaktede babyer, slik at vi kan lade våre iPhones og drive våre TV’er.

Hvis vi fortrenger noen villrein til å bygge en rørledning, eller ulempe for et par delfiner for å bore etter olje, kan den offentlige misbilligelse knapt stoppes. Ropene om urettferdighet og øko – forræderi kan høres over hele landet. Men ved hjelp av likene av døde barn som brensel ? Vel, det er bare et praktisk kostnadsbesparende tiltak, er det ikke?

Gud hjelpe oss. Og Gud hjelpe de syke, perverse, psykopater som ikke kan gjenkjenne dette for grusomhetene som det er. Vi dreper disse menneskene, kan ikke vi i det minste behandle kroppene deres med verdighet ?

Jeg leser disse historiene, og jeg husker skikkene til de gamle hedninger som brant sine barn i live som et offer til guden Molok.

Dette er skremmende tider. Ikke la deg bli altfor begravd i hauger av tweets og selvbedrag og Netflix som binges, så du ikke legger merke til at skipet synker rett til helvete.

I vår trøst og vår apati, spotter vi og sier: «ah, kan det ikke være så ille.»

Men det er så ille.

Og det vil bare bli verre herfra hvis vi ikke våkner opp.

Kilde
http://themattwalshblog.com/2014/04/23/aborted-babies-are-being-incinerated-to-provide-electricity-in-the-united-states/

Vestens fall fra nåden

Hver eneste Israelsk statsminister er av Ashkenazi opprinnelse; Khazar.
Hvilken ironi – hver eneste Israelsk Statsminister er helt fullstendig blottet for en eneste dråpe semittisk blod!

Svaret er JA! Men ikke av den årsak som bildet antyder. Tvert imot. Dette gjelder like mye Norge, hele Vesten. De Ti Tapte Stammer av Israel sin sivilisasjon. Vi blir okkult underminert og destruert. Og de falske årsaken blir oppgitt som årsaken til det, av okkultistene. Det er forførelsene. De kristnes sivilisasjon blir underminert med karmiske verktøy, fra innsiden; The Barbarians are at the Gate, faktisk innenfor porten.

“Strictly speaking it is INCORRECT to call an ancient Israelite a Jew or to call a contemporary [modern] Jew an Israelite or a Hebrew.” ~ The Jewish Almanac, Compiled and Edited by Richard Siegel and Carl Rheins, New York: Bantam Books, 1980, pg.3

De falske ‘jøder’ lager seg sine gudebilder, sine ‘egrore’, sier Henry Makow, som er jøde… og deres ‘egregore’, om det er Molok eller Baal, er Lucifer, sier han. Ref. Joh. Åp. 2.9 & 3.9.

De har skapt seg til guder selv og utfører sin egregores og deres egne viljer… hva slags ‘gud’ ?

The ‘God’ That Serves Elite Jews
http://www.rense.com/general75/godthat.htm

«This «egregore» is Lucifer, and elite Jews have made him the master meme of the New World Order. The elite Jews are the «Communist Capitalist International», the intermarried German Jewish banking families who, according to Christian Rakovsky include the Rothschilds, Warburgs, Schiffs and many others.

http://www.savethemales.ca/000280.html

EGREGORE: An engergized astral form produced consciously or unconsciously by human agency. In particular, (a) a strongly characterized form, usually an archetypal image, produced by the imaginative and emotional energies of a religious or magical group collectively, or (b) an astral shape of any kind, deliberately formulated by a magician to carry a specific force. The Aurum Solis

Egregore: from a Greek word meaning «watcher.» A thought-form created by will and visualization. A group egregore is the distinctive energy of a specific group of magicians who are working together, creating and building the same thought-form or energy-form. from: Golden Dawn Glossary»

bush_talmud

Den Babylonske forbindelse, fra de okkulte Yppersteprester til den Babylonske Talmud….

Bilde; Skull & Bones (en avlegger av Bohamian Grove) medlem Bush Jr. (Scherff) på vei til Talmud klasse mens han var president.

Skotske Rite Frimureriet, Skull and Bones, Rosenkorsere, Council of 13, jødedommen, mormonerne og andre store okkulte og religiøse grupper har alle én ting til felles, er at de er sionister; tilhengere og tilbedere av det falske Israel; et verdslig rike, ikke det åndelige av Abraham og Jacob og Jesus (‘Mitt Rike er ikke av denne verden‘).

En nærmere etterforskning finner at hva de har felles er å studere Kabbalah (en falsk religion av jødisk mystikk) og Talmud, begge med opprinnelse i den gamle hedenskap og jødisk okkult mystisisme. Dette er IKKE det sanne Israel, men det frafalne. Mens Israel var i Egypt og Babylon lærte de vantro jødene nye skikker av hedningene, og disse esoteriske grupper (aka, Satans Synagoge, Åpenbaringen 02:09) har fortsatt til denne dag i okkulte (hemmelige) samfunn. De har skapt seg gudebilder som åndemanes til å gjøre DERES viljer, om sin Nye Verdensorden hvor de skal ha all makt og eie alle verdens ressurser, eiendom og penger, og de går til sin oppgave gjennom internasjonale organisasjoner som Bilderbergerne, Trilaterale Commmission, Council of Foreign Relations, osv.. (Steigan glemte for øvrig å nevne Torvald Stoltenberg og Grete Faremo som morske medlemmer i Trilateralerne).

Steigan mener mediene er ‘veldig korporative’, mens jeg mener de er veldig sionistiske. Der er en stor forskjell på det. Det første utsagn opprettholder det kommunistiske verdensbildet, uten å se at de sistnevnte og Trilateralere kontrollerer faktisk samme kommunismen også, og har alltid gjort det.

Det er IKKE Israels G-d, Abrahams, Jacobs og Jesus sin G-d de tjener, for den G-d sier; «La MIN vilje skje, i himmelen som på jorden«…..

«An egregore is essentially an artificially constructed spirit or entity in the astral plane, created by powerful individuals or the activities of collective groups. According to the Golden Dawn Glossary, egregores are: «A thought-form created by will and visualization.

A group egregore is the distinctive energy of a specific group of magicians who are working together, creating and building the same thought-form or energy-form.»

A more complete definition comes from the occult society Aurum Solis, who define an egregore as: «An energized astral form produced consciously or unconsciously by human agency.

In particular, (a) a strongly characterized form, usually an archetypal image, produced by the imaginative and emotional energies of a religious or magical group collectively, or (b) an astral shape of any kind, deliberately formulated by a magician to carry a specific force.»

The statement «some ideas take on a life of their own» is the quintessential concept underlying the existence of egregores. Egregores are not restricted to magical societies (though these can be the most powerful sort), but political parties, environmental activist groups, churches, families, and even clubs and clique. [o.a.: Fariseerne, dagens Sionister]..

An egregore grows by drawing energy from the members of the organization. Thus, the power of an egregore is entirely dependent on the will of the organization’s members, and most are so week as to be negligible.

http://www.magicalfreedom.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22:about-egregores&catid=2:magical-comprehension&Itemid=30

1st John 3:8, “…For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.

… De vil få gode liv i det fysiske, materialistisk og karnalsk sett, for denne Verdens Fyrste belønner sine, men i evighetsperspektiv er de ‘åndelig død’.. for evig… og det er bra.. Bibelen fatsholder at disse som brenner Israels Barn, The Elect, i alskens holocaust med sin manifesterte ondskap og okkultisme, og deres bevisst eller ubevisste støttespillere, vil etter hvert selv heldigvis brenne i helvete, for evig… Abrahams og Jesus – Davids rotskudd – sin rettferdighet, gjenopprettes ALLTID …..

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)