https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ut%C3%B8ya_2017-07-09-5734.jpg

Angrepet på nasjonens sjel

ABB var ifølge media en svoren sionist og anti-muslim, noen kaller ham ‘kristenfundamentalist’, men det er ikke oppgitt hvilken menighet han tilhører. Kristenfundamentalister som er sionister mener at alle som er imot Israel, de er imot Gud’s plan med Israel, og de vil bli forbannet.

Lyset fra Nord; Noen påpekte til meg at Utøya ser ut som et hjerte, var det nasjonens hjerte og sjel som ble rammet den 22/7-2011? AUF hadde tatt noen, for de i det sionistiske miljøet, veldig upopulære avgjørelser og vedtatt resolusjoner om det samme den seneste tid.

Tittelbilde (ingen endring): Hans A. Rosbach/CC-BY-SA 3.0

Den kollektive bevissthet skal kvitte seg med noe politisk og religiøs galskap nå. What goes around, comes around. For dette er ikke noe religiøst fenomen alene, først var det ideologisk og politisk ved avtale mellom den internasjonale sionisme ved deres leder Baron Rothschild og den britiske Utenriksminister Arthur Balfour, – Balfour Erklæringen.

Om nå avdøde Arbeiderparti nestorer som Håkon Lie og Jens Kristian Hauge (som skjenket Israel tungvann fra Norge) hadde nesten et ‘religiøst’ forhold til sionismen og Israel, så hadde presset fra ungdomsorganisasjonen nå gjort at Arbeiderpartiet hadde igjen blitt organisk, og ikke ovenfra og ned styring, for første gang siden andre verdenskrig. ‘De Eldste’ i partiet måtte lytte til ungdommen, eller de fikk bråk.

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».”
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Om Arbeiderpartiet kjøpte Utøya og tok den i bruk, så snakker vi ikke om Arbeiderpartiet som nasjonens sjel, idet de ungdommene som var der denne gang virkelig utfordret Arbeiderpartiets ‘eldste’. Etter min mening var AUF på mange måter lik nasjonens sjel, og ikke den fra ‘de eldste’ i Arbeiderpartiet, den gamle utdøende bevissthet, som gjør sine siste krampetrekninger nå. Nye tider, ny bevissthet, mer kunnskap. Men vil den gamle bevissthet gi plass for den nye uten ‘sverdslag’?

Mange kristenfundamentalister hevder i fullt alvor at det kan være G-d som straffer AUF for å ta stilling MOT Israel’s interesser. De er så innbarka hjernevasket med disse mantra gjennom et helt liv, at de ser ingen annen løsning. Men vi ser at ideologisk og religiøs fundamentalisme er likeverdig i dette bildet. Fenomenet kom fra politikken etter andre verdenskrig, ikke fra religionen – når religionen ble politisert, men mange vil benytte anledningen nå……

Det gjenstår å se hva slags ‘sjel’ Arbeiderpartiet vil gå videre med, er det arven etter ‘de eldste’ eller er det arven etter de som døde? Om Gro Harlem Brundtland skal, som media påstår, være det planlagte offeret, for sympati, så er det et dårlig tegn på at ‘de eldste’ tar kontroll over partiet igjen.

En gjenfødelse må komme – en ny tid, med nye idealer – da de åndelige verdier igjen er blitt målet, og de materielle bare blir middel.” – Fridtjof Nansen.

Sympatien bør gå til ungdommene, ikke til de som lever i aller beste velgående og vil profittere på sympatibølge, og som for en stor del kan ha bidratt til å skape forvirrede psyker og sinn.

Enhver mann eller kvinne er ikke annet enn et produkt av sitt samfunn. Men det enkle er ofte å skylde alt på denne mannen, og aldri for enkelte å se på samfunnets bidrag til å skape det mennesket det engang ble, og da tenker jeg ikke på ABB, men generelt, fordi jeg vil ikke dømme…… nok av dem som tar seg av det…..

No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. – Albert Einstein

Hvordan møter menneskene situasjonen? Kanskje de som ser nasjonen utenfra kan se bedre nasjonens sjel enn vi selv?

Gode nordmenn

En tysk avis artikkel sa:

«Selv i sin dypeste sorg blir nordmenn ikke hysterisk. De motstår hatet. Det er utrolig å se hvordan politikere og hele landet reagerer. De er triste til de dypeste tråder av sine sjeler. De gråter i verdighet. Men ingen sverger å ta hevn. Isteden ønsker de enda mer humanitet og demokrati. Det er en av de mest bemerkelsesverdige sterke sidene ved det lille landet. »

«Even in their deepest sorrow the norwegians don’t get hysterical. They resist the hate. It is amazing to see how politicians and the whole country reacts. They are sad to the deepest thread of their souls. They cry in dignity. But nobody swears to take revenge. Instead they want even more humanity and democracy. That is one of the most remarkable strengths of that little country.»

Unntak finnes dessverre. For hva ser vi? Jeg har vært i sjokk, nærmest målløs i dagevis. Ikke bare av aksjonen i seg selv, men like mye av reaksjonene til den.. Jeg er forferdet. Virkelig forferdet. Mennesker som tror seg bedre enn denne mann lager hatgrupper og opprop om dødsstraff på FaceBook. Hvordan er de bedre?

Bevissthetsnivået hos ‘gode nordmenn’ er ikke likt :

Politiet frykter lynsjestemning når Breivik skal i retten
http://www.tv2.no/nyheter/​innenriks/krim/politiet-fr​ykter-lynsjestemning-naar-​breivik-skal-i-retten-3545

Etter min mening er dette -disse menneskene i lynsjestemning og hatmodus- ikke av denne nasjonens sjel, like lite som den politiske sionismen noensinne var det. Nå får galskapen bare få brenne seg ut individuelt og kollektivt av den kollektive psykose. Healingen kan starte.

Den Norske sjel

Nasjonens sjel er summen av det norske folks sjeler, om de er politisk aktiv eller ikke. Etter andre verdenskrig er det mange som mener at Arbeiderpartiet har tiltatt seg den rett å definere nasjonens sjel, men det er ikke noe spesifikt partis rett til å gjøre det. Nasjonens sjel er den summen av innbyggernes sjeler gjør den til. Symbolsk sett er det derfor litt betenkelig at den AUF representant fra Hordaland som har vært drivkraft i AUF’s fornying, ble drept, mens hans leder rival ble geleidet til en båt tidlig, etter hva ryktene sier. Er dette et omen, så går dette feil vei.

Dette er bare trist med slike reaksjoner, og et tegn på at den bevisstheten som skaper elendigheten er til stede i aller høyeste grad, selv hos de som tror seg gode av å reagere på urett på slik inadekvat og åndsløs måte, jfr. Einstein at ‘Ingen problemer kan løses med den bevissthet som skapte problemene’. Klarer ikke å lese hvordan manges sjel kommer til uttrykk nå, – ikke pent. Det forteller jo mer om dem selv enn det sier noe om ABB?

Det er som regel i vanskelige tider det kommer frem hva som bor i folk, hva de er laget av, og viser hva som med fordel kan ‘korrigeres’.

Det gåes i tog IMOT terror, men bedre å gå FOR samhørighet. Men husk at bevisstheten er individuell – før den blir kollektiv, hver for seg må hver av sjelene løfte den kollektive bevissthet. Den kan ikke annet enn gro organisk, og aldri overfra og ned som politikken stort sett gjør.

Vil dette bli brukt politisk?

Det gjenstår å se hvordan spesielt venstresiden vil bruke denne tragiske hendelse politisk. Skaperen plasserte folk i forskjellige land av forskjellige årsaker, det er den naturlige orden, og det beste er om vesten og alle kunne slutte utbyttingen av land og riker, så migrasjonene og folkevandringene kunne blitt avverget. Alle har det best der de naturlig hører hjemme. Det er genetisk. Skrevet i DNA.
Der finnes noe som heter geografisk horoskop jeg prøvde engang, som viser i hvilken laylines og steder på jorden et menneskes energier er best hjemme i. ALLE har best av å være i det miljø og klima de er naturlig født inni.

At noen søker å bygge Babel/Babylon/EU/FN’s EnVerden utopier, som ikke er basert på fredfylt og vennskapelig samarbeid, men på elitistisk tvang, – ved mindretallets tvang over flertallets ønsker, er like bortkastet forsøk som det har vært tidligere i historien, og vi kan se resultater som vi ser her.

Som Jerusalem Post sier:

«Europas utkants høyreekstremister representerer en reell fare for samfunnet. Men Oslos knusende tragedie bør ikke få lov til å bli manipulert av dem som vil dekke over den nedverdigende feilslutning i multikulturalismen.»

«Europe’s fringe right-wing extremists present a real danger to society. But Oslo’s devastating tragedy should not be allowed to be manipulated by those who would cover up the abject failure of multiculturalism. «
http://www.jpost.com/Opinion/Editorials/Article.aspx?id=230788

For en gangs skyld er jeg enig med Jerusalem Post.

Endløsnung

Gi nå Palestinerne sitt land fra 1967, og sørg for at jødene får være i fred innenfor de grenser som FN har vedtatt.

Da er saken og den individuelle og kollektive galskapen løst. Den kollektive psykose helbredet.

Ungdommene hadde tiden for seg, men den ble brutalt avsluttet.

Tiden er begrenset for alle å bli venn med egen og sin nasjons sjel i den begrensede tid vi alle har fått til rådighet, idet så mye død – også vil minne den enkelte på menneskets dødelighet og skrøpelighet. Tiden er kort. Bruk den vel. Må dette gå bra, og la de ungdommene som døde få være fremtiden, og ikke den eldre politiske garde som ofte nok viser at de muligens mangler både sjel og hjerte, og vanskelig kan representere nasjonens.

Lykke til.

Relatert

Terrormassakren kunne vært unngått
http://onarki.no/blogg/2011/07/terrormassakren-kunne-vaert-unngatt/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring