Asle Toje: Dette kan koste oss demokratiet

(WWU Klipp) Svært viktig samtale. Norge er i ferd med å bli et land som må akseptere ting et oppegående demokratisk rikt samfunn ikke bør. Dagens karriere-politikere og elite byråkrater har mer til felles med hverandre, enn de har med borgerne de representerer.

Dette har EU eskalert og maksimert med sin overstatlige ideologi. EU fjerner nærhets prinsippet i demokratiet. Vi borgerne har ansvar for å sikre at vårt parlament representerer oss, ikke kun seg selv, egne interesser, EU osv. Hør samtalen.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring