Sentralisert makt og monopolisert kapitalbesittelse er lunten til tyranni. Kapitalismen er best hvor kapitalen ikke monopoliseres.

Tragedie og Håp

Sentralisert makt og monopolisert kapitalbesittelse er lunten til tyranni. Kapitalismen er best hvor kapitalen ikke monopoliseres.

Caroll Quigley – Tragedie og Håp: En Historie om Verden i Vår Tid
Publisert i 1966. Siste utgave: Juni 1975.

Dette er en opplysende bok, i den forstand at en kan se at verden ikke trenger nødvendigvis bare å være drevet frem av konspirasjoner, men også av rene økonomiske faktorer, parret med menneskets lavere natur. Som bildet av Babylons tårn satt sammen med EU Parlamenet, kan det se ut hvor fascismen har kommet til makten.

Ser en seg blind på konspirasjoner, så kan en miste andre dimensjoner. Men har noen av de personer som Caroll Quigley var en av (han var selv en av de elitære, og var stolt av det) kommet til makt og penger, så vil de nok gjerne konspirere for å slippe å gi dem fra seg igjen, – og kanskje heller arbeide for flere muligheter til å mangfoldiggjøre dem/den.

Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time.Quigleys bok er klargjørende når det gjelder å finne ut hva som tilsynelatende er konspirasjoner i verden. Men det kan like godt være at det som styrer verden er menneskets lavere natur; grådighet, maktsyke, etc. Vi må nok si oss enig med Quigley i at om dagens lederskap ble skiftet ut med et annet, så ville også det nye lederskap ganske raskt havnet i de samme negative manifestasjoner, fordi de negative manifestasjoner er del av menneskets natur å skape, så er det best at ‘the best and brightest’ står for styringen av oss som kan ta disse ting med i beregningen…. (?) , ifølge Quigley.

Om vi skal være ærlig med oss selv, så må vi nok innrømme vår egen svakhet på dette området. Makt og rikdom har sin tiltrekning og kan forføre de mest standhaftige personer.

Så er det bare dumskap eller er det ondsinnet konspirasjon vi er utsatt for?

«Reinert (2007) har et lite håp om at de økonomer og de økonomiske institusjoner som har skapt og fremmet de mislykkete økonomiske utviklingsprogrammene for den tredje verden, nå trer ned fra sine maktposisjoner. Dette håpet er imidlertid basert på at det er dumskap og ikke ondskap som disse ”mislykkete” økonomene, institusjonene og ideologiene har vært redskaper for.»
http://www.rolfkenneth.no/Eco_Erik_S_Reinert.html

Tradisjonell historie ser på verdens utvikling som styrt av Politikk, Religion, Militære seire, etc. Det er vel og bra, men Quigleys bok kan føre til at vi erkjenner at der er en rå kraft i naturen som heter økonomi, og ingenting kan deviere mye på siden av hvor den kraften leder en. Dette var ikke Quigleys hovedbudskap, men det er hvordan mange kan konkluderer etter å ha lest hans bok.

«Tillat meg å utstede og kontrollere en nasjons penger, og jeg bryr meg ikke om hvem som lager dens lover».
Amschel Mayer Rothschild, 1773-1855

Og det var akkurat hva de gjorde, tok kontroll med Federal Reserve Bank i 1913 (privateide amerikanske sentralbanken), med hjelp av datidens korrupte politikere.

Som fikk Kongressmann Charies A. Lindberg Sr. til å utbryte fra Kongressens talerstol:
«Fra nå av blir depresjoner vitenskapelig skapt«.

Å tro at den vitenskapelige skapte økonomiske krasjet i ’29 var en tilfeldighet utenfor human kontroll eller et resultat av idioti bryter med all logikk. De internasjonale bankiere som promoterte innflasjonspolitikken og pushet propaganda som pumpet opp aksjemarkedet representerte alt for mange generasjoner av akkumulert ekspertise til at denne store depresjonen var bare en blunder.

Kongressmann Louis McFadden, Formann av ‘House Banking and Currency Committee’, kommenterte:

«Denne [depresjon] var ikke noen ulykke. Det var en nøye planlagt hendelse. …. De internasjonale bankiere søkte å frembringe så desperate og håpløse forhold at de kunne komme ut av det som herskere av oss alle«.

Hvis vi forstår disse økonomiske kreftene, og arbeider med dem, så kan vi oppnå fantastiske fremskritt. Hvis vi ignonerer dem, eller behandler de økonomiske ‘lover’ disse krefter følger som evige sannheter, vil vi havne i all slags finansielll og økonomisk elendighet, og vi vil leve i mørket om hva som kan komme til å skje, og hva vi kan gjøre for å unngå det. En vil ikke kunne foreskrive riktig medisin om en ikke gjør en nøyaktig og rett diagnose. En må se verden som den er, – på godt og vondt, for å finne rett medisin.

Ingen tør kalle det konspirasjon

I århundrer har det vært store penger for internasjonale bankiere i å finansiere regjeringer og konger som vil krige mot noen av sine naboer. Skulle kreditor komme i fristelse for ikke å betale tilbake, eller komme på kant med bankieren med sin politikk forøvrig, så kan bankieren finansiere hans fiender eller rival. Derfor om en ønsker å fortsette i den lukurative myndighets-utlån forretningen, så er det lurt å ha en rival eller fiende å true en konge eller president med om nødvendig. Om kongen ikke har noen fiende, så må du skape en.

En fremragende spiller i dette gamet har alltid vært det berømte ‘House of Rothschild’. Dets grunnlegger, Meyer Amschel Rothschild (1743-1812) fra Frankfurt, Tyskland, beholdt en sønn til å drive Frankfurt banken og de andre sendte han til London, Paris, Wien og Napoli.

Rothschildene ble utrolig velstående gjennom det nittende århundre ved å finansiere myndigheter for å slåss mot hverandre. Ifølge økonomiprofessor Stuart Crane:

«Om du ser tilbake på enhver krig i Europe i det nittende århundre, så vil du se at de alltid endte med at det ble etablert en ‘maktbalanse’. Med enhver om-rokering så ble der en balanse av makt i en ny gruppe rundt House of Rothschild i England, Frankrike eller Østerike. De grupperte nasjonene slik at hvis noen konge gikk ut av geledd så ville en krig bryte ut og krigen ville avgjøres på basis av hvor og hvem finansene ble kanalisert og gikk til. Ved å se på på gjeldssituasjonen til de stridende nasjoner vil vanligvis indikere hvem det var som skulle bli straffet«.

I beskrivelsene av karakteristikkene til Rothschilds’ene og andre store internasjonale bankiere, forteller Dr. Quigley oss at de forblir annerledes enn vanlige bankiere på mange måter: de er kosmopolitiske og internasjonale; de har tette bånd til regjeringer og er spesielt opptatt med regjeringers gjeld; innkludert utenlandsgjeld; disse bankiere blir kalt ‘internasjonale bankiere’ (Quigley, Tragedy and Hope, s.52).

Under dette system, observerte Reginald McKenna, President av ‘Midlands Bank of England’: «De som skaper og utsteder penger og kreditt bestemmer politikken til regjeringen og holder i sine hender skjebnen til folket«.

Dr. Quigley avslører også at de internasjonale bankiere som eide og kontrollerte ‘Bank of England’ og Franske sentralbanken, opprettholdt sin makt selv etter at disse sentralbankene teoretisk sett var sosialisert.

Gary Allen – ‘None dare call it conspiracy’
http://www.whale.to/b/allen_b1.html#chapter1

Full kontroll til eliten

Dr. Carroll Quigley, var en legendarisk professor i historie på ‘Edmund A. Walsh School of Foreign Service’ ved Georgetown Universitetet. og en tidligere instruktør ved Princeton og Harvard. Han var en foreleser ved ‘Industrial College of the Armed Forces’, ‘Brookings Institution’, ‘U. S. Naval Weapons Laboratory’, ‘Foreign Service Institute of the State Department’, og ‘Naval College’. Quigley var en nært tilknyttet elite «insider» til det Amerikanske Borgerskap og dets ‘nettverk’, med utvilsom troverdighet og som nøt stor respekt i de høyeste sosiale klasser.

Han var en selvbekreftet sosialist som mente verden kunne bli et mye bedre sted hvis den utdannede elite styrte. Det var ikke mindre enn denne forfatter og bok som President Bill Clinton nevnte i sin tiltredelsestale som sin mentor og læremester.

Quigley har gjort en kjempejobb i å skrive verdens økonomiske verdenshistorie fra elitens synspunkt, å beskrive dette nettverk som vil; «nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole«. Vinneren, den mektige, og de rike, er de som vanligvis skriver verdenshistorien. Med slagside eller konstruert, basert på beviser eller ikke, så skriver disse historien eller betaler noen for å gjøre det for dem. Uansett så skaper de virkeligheten, og det de beskriver, danner basis for fremtidens verden.

Med andre ord vil dette maktkartell og elitære klikk ønske å kontrollere og herske over verden. Til og med mer skremmende, så ønsker de total kontrol over alle individers handlingsrom. Som Professor Quigley observerer: «… hans [individets] frihet og valg vil bli kontrollert innen veldig smale rammer ved det faktum at det vil bli nummerert fra fødsel av og fulgt, som et nummer, gjennom dets utdannelse, dets miltære trening og andre offentlige tjenester, dets skatte bidrag, dets helse og medisinske forhold, til dets endelige pensjons vilkår og hvilken stønad de har krav på ved sin død«.

Som lesere må vi forstå historien og konteksten under hvordan den ble skrevet, om vi skal forstå de farer de utgjør for nåtiden, og viktigheten for fremtiden. Tragedien i denne boken er i narsisismen til Quigley og hans oligarki, og det forsvinnende håpet ligger i troen på at verdens fremtid ligger i hendene til besluttsomme og anstendige mennesker.

Den nakne kapitalist

Dr. W. Cleon Skousen, den berømte konservative forfatter av best selgeren fra 1961, ‘The Naked Communist’, oppdaget Quigley, og de seriøse implikasjoner av hva Quigley hadde avslørt. I 1970 publiserte Skousen dermed boken ‘The Naked Capitalist’ (Den Nakne Kapitalist): En Gjennomgang og Kommentarer til Dr. Carroll Quigley’s Bok ‘Tragedie og Håp’.

The Naked CapitalistI “The Naked Capitalist” gjennomgår Dr. Skousen boken “Tragedie og Håp” av Carroll Quigley. Den avslører hvordan noen av de rikeste mennesker i verden, kapitalister, har støttet kommunismen og sosialismen. Hvorfor vil de støtte noe som kan synest å være en vei til deres egen ødeleggelse ? Fordi de kontrollerer denne sosialistiske og kommunistiske stat, og denne stats ressurser, økonomiske som andre. Denne staten er deres inkassobyrå. Med politimakt kreves gjelden inn (‘namsmannen’). Der var ikke skatt på inntekt i Amerika, før skatt ble pålagt i 1913 for å betale de renter som de private aktører skulle ha for å låne ut penger til landets regjering (?).

Dr. Quigley har omgått mange av disse dynastier av super-rike. Han skriver dermed med autoritet om verdens skjulte maktstruktur. Hans utledninger og konklusjoner kan nok komme til å overraske de fleste.

Quigley var Georgetown professoren som fikk lov til i to år tidlig på 1960-tallet å gjennomgå de private arkiver til ‘Council on Foreign Relations’ (CFR), en Rockefeller internasjonal organisasjon som utfyller arbeidet til ‘Trilateral Commission’ og ‘Royal Institute of International Affairs’ (London).

«Jeg vet om operasjonene til dette nettverk fordi jeg har studert det i tyve år og fikk lov til i to år, på begynnelsen av sekstitallet, å gjennomgå deres papirer og hemmelige nedtegnelser. Jeg har ingen motforestillinger til dette nettverk eller deres mål og har, i mesteparten av mitt liv, vært nært på dette og mange av dets instrumenter. Jeg har vært motstander, både i fortiden og nylig, av noen av deres programmer….men generelt sett har forskjellen mellom meg og dem i mening vært at de har ønsket å være ukjent, og jeg mener dets rolle i historien er så signifikant nok til å bli kjent.»

Uheldigvis, Dr. Quigley avslørte elitens spill når eliten ikke ønsket det publisert (en mediasky gruppe av natur). Langt fra å ønske å ‘gjemme’ dette «nettverk» (som han kalte det), var Quigley stolt av det.

Et hovedpoeng utkrystalliserer seg i denne hans presentasjon av historien:

Han tror på å bli styrt av eksperter – at mennesker med passende kunnskap og forståelse (som hans) ikke ville ha begått de feil han beskriver. Akademikere og profesjonelt trente ledere trengtes etter hans mening til å bli medlemmer av et sosialt aristokrati som leverer lederskap til nasjonen. Denne bok kom til på høyden av æraen til ‘de beste og de gløggeste’, og Quigley selv viste seg å være et av de fremste talerør for denne elitære tidsånd (zeitgeist).

Hvor ironisk er det ikke at denne gløgge elite av Robert McNamara typen har klart å styre oss inn i Vietnam, Afganistan, Irak, WTC, 9/11, Finanskrise og økonomisk depresjon på verdensbasis.

De sterke og vellykkedes samfunn

Quigley følger evolusjonen til Borgerskapet i det 20. århundre ved hjelp av sin tilgang til hemmelige dokumenter i flere land, USA innkludert. Han nevner rollen som blir spilt av utenrikspolitiske tenke-tanker som ‘Council on Foreign Relations’ (CFR) og ‘Royal Institute of International Affairs’, og hvordan disses innflytelse spiller inn i skapelsen av utenrikspolitikken til landene, hvordan deres feil fører til den store depresejonen i 1929-1930, deres suksess i å dominerer regjeringskonstellasjonene i USA, stiftelsen av FN ved å bruke sosialistiske og kommunistiske spioner som Alger Hiss – Machiavelli i arbeid.

Quigley mener at Eliten bør søke å få til en Global Regjering, også styrt av de samme ‘klokeste’ hoder.

En mer systematisk gjennomgang av farene med slik elitær samfunstyring kan finnes i Bertram Gross’ bok ‘Friendly Fascism’ som bekrefter Quigley’s syn på Eliten’s behov for en Global regjering via internasjonale institiusjoner som FN, Internasjonale Pengefondet (IMF), Verdensbanken, etc.

Friendly Fascism: The New Face of Power in AmericaBertram Gross, forfatter av boken “Friendly Fascism” var ingen hvem som helst på området. Gjennom årene hadde Gross bidratt til å få igjennom lovverk som “Full-employment bills of 1944 and 1945?, og “Employment Act of 1946?. Han var ledende arkitekt av den liberale sosiale politikk under presidentene Roosevelt, Truman og Carter. Som sådan, hjalp Gross uvitende å bygge partnerskapet mellom “Big Government og Big Business” som han senere angret. Han innså og innrømte sin brøde først langt senere i livet; “Jeg søkte løsninger for Amerikas sykdommer … gjennom mer makt i hendene til den sentrale regjering,” innrømmer Gross. “I dette var jeg ikke alene. Nesten alle mine planleggingskolleger, reformatorer, sosiale vitenskapsmenn og urbanister forutsatte at det var best med mer konsentrert sentralisert statsmakt.” Men de tok feil.

Gross innså senere at sentralisert makt var, i virkeligheten, lunten til tyranni. “Big Business-Big Government partnerships …“, skrev han, “were the central facts behind the power structures of old fascism in the days of Mussolini, Hitler and the Japanese empire builders. … I see Big Business and Big Government as a joint danger.“

fascism_biggovernmentOgså Daniel Guerin’s klassiske arbeid, først publisert på fransk i 1936, visder hvordan fascismen, langt fra å være en masse psykologi, ble til utav spesielle forhold i et sosialt system i krise. Først skjult, dernest mer og mer økende åpent, hvordan brede lag av ‘big business’ finansierte og promoterte fascist bevegelsene i Italy og Tyskland.

Makt sikres best gjennom samhandling mellom statsmakten og de store bedrifter”. Det var Italias fascistiske diktator Benito Mousolini som sa dette. Andre definer fascisme som kapitalistenes klassediktatur. Makteliten blir rikere, mens vanlige folk blir fattigere.

Store internasjonale bedrifter kan dermed bli en trussel mot demokratiet. Alle fusjoner for å bli stor og slagkraftig, er et ledd i denne ubevisste skapte utvikling (eller er den bevisst planlagd?). Uansett er det veien vi føres nedover mot. Vi ser idag hvordan alle våre politikere snakker bedrifters sak, mer enn vår sak, og ingen stiller spørsmål ved det (?). Skaper de et sosialt system i krise, så kan de få det som Guerin og Gross og andre advarer mot.

Noen mener Carroll Quigley bare tilrettela tidligere forskning fra konservative forfattere som Emanuel Josephson’s – «Rockefeller ‘Internationalist’: The Man Who Misrules The World», og Dan Smoot’s «The Invisible Government», eller den av den radikale sosiologen C. Wright Mill’s – «The Power Elite», som hadde nøstet opp disse samme elite nettverk som satt med makten.

Dr. Bella Dodd, et tidligere medlem av ‘National Committee of the U.S. Communist Party’ sa, «Jeg tror den Kommunistiske konspirasjonen kun er en underavdeling av en mye større konspirasjon!»

Konklusjon

Både «Tragedie og Håp» og «Den Nakne Kapitalist» er et must å lese for å forstå den større konspirasjonen til Den Nye Verdensorden, som er under implementering. For om makten og pengene kom til enkelte som del av menneskets mindre gode sider, og som del av økonomiske spill om profitt, så er det vel helt klart at ‘nettverk’ som beskrevet av Quigley og Skousen ikke godvillig vil gi fra seg sine opparbeidede privilegier, og dermed lett konspirerer for å bevare og beskytte sine interesser.

Det ville jeg har gjort om jeg var dem! Og det er vel naivt å tro noe annet enn at det er tilfellet. Det er faktisk svært så menneskelig, og i denne erkjennelse så har vi muligheten til å gjøre andre valg, så nå tror jeg vi får overlate utviklingen ikke til de ‘best and brightest’ som har ledet oss inn i elendigheten, og som har hatt sin sjanse, men til noen andre.

Tro ikke at fascismen døde med Hitler. Som Stalin / Lenin var han også finansiert av de krefter som Quigley her omtaler. Jfr. bøkene til Anthony C. Sutton. Hitler er ikke annet enn et symbol og et vertøy for den samme ånd og instruks av de personer som lever i aller beste velgående innen vårt lederskap idag, innen enhver leder, – og som leder oss henad den veien, bevisst eller ubevisst, og den kan finnes i den konservative, liberalistiske, sosialistiske, sionistiske, kommunistiske, – like mye som i den nazistiske leir.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring