Konstruksjon av Folkemeningen

Constructing Public Opinion – Politicians & Media Misrepresent the Public

Media bruker jevnlig meningsmålinger når de rapporterer viktige nyheter. Men hvor nøyaktig rapporterer de dem og for hvilken årsak? I dette innsiktisfulle og lettfattelige intervjuet, viser og demonstrerer Professor Justin Lewis hvordan meningsmålinger av «folk flest» er brukt av media til ikke å bare finne utav hva «folk flest» mener, men at de istedenfor blir brukt til å skape meninger og folke opinionen.

Filmen tar opp vitale teamaer (f.eks. rollen media spiller i å skape «manufacturing enighet» for de politiske eliter, hva meningsmålinger virkelig forteller om folkets mening, hva det amerikanske folk i virkeligheten mener om politikk, etc.).

«Constructing Public Opinion» tilbyr en ny måte å tenke på forholdet mellom politikk, media og publikum.

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)