Ny Bjugn-sak; ‘Bamsegutt’ Granfoss påståtte ofres beskyldninger bør granskes av media og saken og dommen fra 1990 gjenopptas

«Alt på bordet» nå, krever vi. Også bevisene for de påståtte overgrepene i 1990 det påstås at Granfoss gjorde. Vi vet idag etter alle justismord dommer gjort i Norge, at en dom er ingen garanti for at rett sannhet er etablert. Tvertimot. Hysteri og løgn begrunner mye mer dommer enn sannheten gjør. «Offeret» vil i Aftenposten ha et helt annet program, enn Tore Strømøy sitt program. «Utelatt informasjon» påstås det, sett fra «offerets» synsvinkel. Spørs hva vinkling programmet har det.

Mon finnes det mer informasjon om saken og «bevisene» som er utelatt og som vi trenger å vite, før saken er FULLT og helt opplyst ? Dommen skal gjenopptas, har advokaten hans sagt. Kan NRK lage et program om «bevisene» som ble lagt frem i 1990 ? Facebook gruppe krever dommen gjenopptatt : https://www.facebook.com/groups/1273918809972226/

De «ofrene» som har beskyldt Granfoss for overgrep HAR løyet, for de fikk ikke medhold i alle sine påstander i dommen. Mange later til å mene at disse «ofrene» som beskylder ham som Viggo Kristiansen ble urettmessig beskyldt (kan godt være løgnerne og bedragerne) skal få lov å styre det redaksjonelle innholdet på NRK (woke). Andre igjen mener «ofrene» skal holde kjeft og la oss få se bevisene for deres påståtte «overgrep». NRK dyrker disses offerrolle, og sitt narrativ og for sin versjon av «sannheten», når NRK tvertimot ikke skal bry seg om hva de mener i det hele tatt. «ALT skal frem» mente de, enig, NRK : Vis oss bevisene for de påståtte «overgrepene» i 1990. Jeg garanterer at «bevisene» i Bamsegutt saken av 1990 er at barna «ble trodd». Å tro skal en gjøre i Kirken, ikke i domstolen. Jeg er nesten helt sikker på at det ikke finnes ett eneste bevis for hva Bamsegutt beskyldes og dømmes for i 1990.

NRK sjefen er aktivist til fordel for «ofrene», da kunne aldri Viggo Kristiansen fått opp igjen saken sin. Media lovte bot og bedring, ikke drive med offeraktivisme etter Baneheia. Synest som «ofrene» her også styrer NRK 100%, de har fått overtatt redaktøransvaret 100% , slik Ada Sofie Austegard i Baneheiasaken var redaktør for norske medier i 20 år… og hindret rettferd. Hun som ville kaste nøkkelen i havet og bevare Viggo Kristiansen i kasjotten for evig, skulle definere media-narrativet. Skam dere !

Og jeg tror at kanskje «ofrene» fra 1990 vil måtte bli litt mer usikker på at «alt må frem» etter hvert som de har hevdet til nå. For prosjekt organisasjonen til advokat Strøm i gjenopptagelsessaken må selvfølgelig etterforske om noen av «ofrene» har vært uærlige, lempfeldige med sannheten, kjent for å lyve i andre situasjoner siden i livet. Hvis de har lært at det er profitabelt å lyve som barn fra denne saken, så tilsier all erfaring at de vil fortsette med dette hele livet, altså å tøye sannheten en bit. Dette har med hvilken tillit en skal ha til deres forklaring, da og nå.

ALT bør bli kjempeflott når vi «får ALT på bordet», som alle enstemmig har krevd.

Jeg kjenner igjen sakens hysteri fra Bjugn-saken; https://sfm.no/etter-bjugn/  Det forårsakes planlagt og villet slik av mennesker med makt, som er motstandere og superhatere av det kristne «du skal hedre din far og din mor«. Det vil de ødelegge for enhver pris, og jeg snakker av erfaring, se nedenfor.

Hos mange med et ekstremt ‘puritanske’ perverterte selvbilder, kommer noen borti kjønnsorganet deres ved et uhell en gang, så er de «ofre» for livet liksom. Men barn føler seg ikke som det før noen sataniske voksne forteller dem de skal føle det slik. Under Bjugn-saken var galskapen så stor at foreldre turte ikke ha sine barn på fanget, eller vaske kjønnsorganene deres, slik omsorgssvikt som nøkkelbarnet Jørgen Brundtland ble til del, selvmord til slutt, av den humanuetiske sataniske HekseMesteren selv Gro Harlem Brundtland sitt evangelium jeg beskriver i min første og siste bok, se nedenfor.

Var det nødvendig å ødelegge saken til Bamsegutt, for at «Sjefs-offeret» og de vil ha sitt eget program om sin «offerstatus» narrativ da? Kunne de be om å lage et eget program om seg som «offer» (virkelige eller reelle), får vi vite etter at NRK «forteller ALT», om deres beviser. Vårt tittelbilde fra Aftenposten artikkel hvor «offeret» også vil ha sine 15 minutters fame, og kanskje litt mer penger ? ; https://www.aftenposten.no/norge/i/jl5K9q/hun-var-bamsegutts-offer-i-1990-nrk-tegner-et-svaert-mangelfullt-bilde

Etter Baneheia-saken og justismordet på Viggo Kristiansen lovte media bot og bedring, at de skal bli flinkere å avdekke justismord, skrive om tvilsomme justissaker, fordi vi har ikke så god domstol som de fleste tror. Dommeres IQ er ofte omvendt proporsjonal med deres skostørrelser og implementerte skamfølelser dessverre.

Nå krever mange at også «bevisene» mot Granfoss skal granskes på nytt, og saken gjenopptas. Har noen presse gjort slike undersøkelser ennå ? Ikke det nei. Det er viktig at som vi har sett at den ellers stort sett udugelige Gjenopptagelseskommisjonen har nok å gjøre. ABC Nyheters David Stenerud mener Tore på Sporet «sporer av». Jeg synest det er Christina Pletten og David Stenerud som sporer av jeg for min del, og NRK ved å ta ned et program jeg hadde lyst å se. Jeg har klaget dem inn for PFU for dette, å la parter i en sak om sin gudommelige «offerstatus» bestemme den redaksjonelle linje. Hvem skal vinkle Bamsegutts rett til gjenopptakelse, om «ofrenes» beviser ikke holder etter dagens standard?

Bamsegutt eller Jan-Egil Granfoss sine påståtte ofre får redaktør-status i norsk media. De påståtte «ofrenes» narrativ er å beskytte sin «sannhet» (med modifikasjoner, siden dommen ikke gir dem medhold i alt). Da har de løyet om noe som ikke var blitt sannsynliggjort. Spørsmålet generelt sett i rettslig forstand er; Lyver en i litt, kan en da lyve i alt, skal alt en sier bli avvist om en sier og blir tatt i en løgn ? (tillits vurdering).

Pressens Etiske Regler § 2-1 « Ofrene er de fornærmede i saken fra 90-tallet, Bamsegutt selv, NRK – og tilliten til journalistikken. » sier ABC Nyheters David Stenerud, og bekrefter at «ofrene» har overtatt som Redaktører og bestemmer hva som skal vises på NRK… dette er woke så det holder — >>>

Slik kan vi IKKE har det at en part i et potensielt justismord får styre saken etter sine påstander, og faktiske løgner må ha fremkommet i saken i 1990, fordi det var påstander de ikke fikk gehør for, som dermed var løgn og bedrag, og dermed ikke ble gitt erstatning. Nå skal REKYLEN slå tilbake på «ofrene» som hadde behov for å beskytte sitt narrativ, og som NRK har gjort til Redaktører i strid med Pressens Etiske Regler § 2-1. NÅ skal ALT på bordet ….. Jeg tror ikke de kommer til å like hva som kommer…. #Dommedag…. Facebook gruppe krever dommen gjenopptatt.  https://www.facebook.com/groups/1273918809972226

Om de påstått «ofre» er blitt innbilt av voksne at de er overgrepet, og ikke er det, så er det alle andre enn Granfoss de er overgrepet av. Husk at denne saken hendte samtidig med Bjugnsak-hysteriet. De villeste løgner ble tatt alvorlig, helt ukritisk. Barn lyver ikke om sånt, ble det påstått. Barn lyver i vilden sky om det aller meste de blir innbilt er virkelig.  Jeg husker i saken min, politi Marit Granlien forsøkte febrilsk å lokke min datter i en felle, og få henne til å innrømme ting far hadde gjort mot henne, men datteren var like fordømt sta som sin far den gangen, hun hadde sin fars ånd den gang, så hun holdt fast på sitt, hun visste ikke om noe som helst slikt som morens advokats politi venninne og ex. kollega gjerne ville ha henne til å si. LOL.. helt mislykket av «Harlem-Kulten«.

Har det på audio opptak liggende, de var jo pliktig å ta opp galskapen heldigvis på midten av 90-tallet også, etter Bjugn-saken. Nærmest hysterisk morsomt idag hvordan ‘Harlem-Kulten‘ står på og vil ha barn til å lyve,  maser om det samme til de får det svaret de vil ha., omtrent slik som Regjeringen spør folket om EU-medlemskap helt til de får rette svaret, først DA skal det gjelde  🙂

Skikkelig sirkus. Men forholdet til min datter klarte de å ødelegge for livet likevel. Det er nå så. Det er ikke så mye vi kan gjøre når maktpersoner velger å være onde og løgnaktige, misbruk av makt til å ramme personer de ikke personlig liker. Vi er alle utsatt da.

Parental Alienation – In the eyes of the specialists

Lærdommen etter Bjugn saken var at sår etter innbilte overgrep barn er blitt innbilt de er påført som SVÆRT suggestible vesener, er de samme og identiske som sårene en får av virkelige overgrep. Har noen blitt tatt i små løgner / påstander i dommen, så er sannsynligheten stor for at de lyver om alt, viste Bjugn saken som hendte samtidig som Granfoss-dommen.

Jeg vil at NRK lager en lang reportasje om at det kan synest som at «ofrene» løy så det rant av dem, i ren Bjugn-stil (skjedde samtidig) i enkelte av påstandene sine som de ikke fikk rettens medhold i, for å oppnå erstatning. Jeg øyner en manipulativ broket forsamling av løgnere som er ute etter mer penger her, misunnelig på at «Bamsegutt» fikk penger. Nei, det var helt riktig å utelate noe slikt som dommen, som ikke hadde noe med saken å gjøre hvordan han ble behandlet av NAV. Det var «ofrene» sin sak dommen, sikkert fordi de ville ha mer penger og 15 minutters fame også, IKKE NRK-journalister. Med å trekke programmet og skape et helt nytt programkonsept, er NRK i brudd med spesielt Presse-etiske regle § 2.1, at de skal la «ofre» som ikke fikk medhold i dommen for alt de eventuelt løy om i 1990, fastsette den redaksjonelle linje…

2.1 Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet.
https://www.nj.no/journalistikk-og-etikk/pressens-etiske-regelverk/

Det gjelder også ovenfor og i forhold til innbilte ofre for Bjugn-hysteri som også gjerne vil ha 15 minutters fame og gjerne noe mer penger erstatning. Stanse serien er NRK i brudd med spesielt § 2.1. Jeg minner om at kunnskapen etter Bjugn var at de barn som ble innbilt de var overgrepet, utviser samme symptom som de som virkelig er overgrepet. De virkelig overgriperne er altså de som misleder og innbiller barn de er overgrepet.

De fikk jo sin erstatning for 30 år siden, mest sannsynlig på Bjugn-hysteri for noe er bevist løgn siden påstandene ikke nådde frem i alle sakene, lyver de i små ting, lyver de mest sannsynlig i store ting også, nå kunne de med fordel holdt kjeft å la andre få sin erstatning i fred, uten å halshugge en stakkar. Her er ikke mer å hente på eventuelle løgner og bedrag.

Jeg har gitt Bamsegutt penger. De påståtte «ofrene» får ingenting fra meg uten det er bevist utenfor enhver tvil at noen har penetrert dem og hatt seksualitet med dem, alt annet er hysteri som rir barn, voksne og enfoldige dommere som ikke stod fremst i køen når vettet ble utdelt.

Til alle ufine som påstår Granfoss er «pedofil» (tror ikke de vet hva det betyr engang) er straffen for å urettvist påstå og lyve på noen at de er «pedofil» ? Det bør vi ha en streng straff for ? Det bør vel komme under hatlover egentlig.

Jeg mistenker de som mest krakilsk på dette om «pedofili» (de fleste du ser mest krakilsk på dette er i andre ting dum som et brød, utav KUN å lese og ha sin «kunnskap» fra overskriftene i VG) er de som projiserer heftigst sine egne ting de har vanskelig for å takle og kontrollere i seg selv, så de projiserer det på sitt valgte hatoffer, så «ofrene» må ta seg i vare, de kan ikke bedrive nye overgrep fordi de innbiller seg de er overgrepet selv. Alle mennesker av byggebrikker består vel av det samme på godt og ondt, bevisst eller ubevisst. De ubevisste om egne «perversiteter» (som «humanistiske» satanister definerer det for sitt ondskapsfulle formål) skal en være mest redd. Deres agenda er å myrde nærhet, kos, intimitet, slik at barna blir vanskjøttet som Jørgen Brundtland ble. De blir Statens barn med dette, vanskjøttet, uten omsorg, ingen nærhet, foreldre frykter å være nær dem, vaske dem, redd for å bli beskyldt for noe. Det er «Harlem-Kultens» agenda. Som kristne skal vi ikke omfavne satanisters agendaer, vi skal være «i verden», og ikke «av verden» (John 17:14-15).

SLIK, skal bevisene vurderes. Dommere faktisk PLIKT å dømme KUN etter det mest sannsynlige, ikke synse.

De har fått holde på så lenge i fred med sin urett, at de tror de er over loven, men dommere som alle andre er ikke over straffeloven, og straffeforfølgelse for sine kriminelle forehavender. Dommere har altså en PLIKT å velge det mest sannsynlige, det dokumenterte, de kan ikke velge etter sitt forgodtbefinnende :

«Høyesterett tok utgangspunkt i de «alminnelige domstolskapte beviskravreglene» og sa at «[d]et alminnelige utgangspunktet i sivile saker er at domstolene skal bygge på det faktum som anses mest sannsynlig […]»

«I forarbeidene […] fremheves det at kvalifisert sannsynlighet kan bli krevd ut fra hensynet til bevissikring. Tvistemålsutvalget mente altså at det å fravike utgangspunktet om at det mest sannsynlige faktumet skal legges til grunn, krever en særlig begrunnelse».223»
Siste setning oppstiller et krav om særlig begrunnelse for å fravike de alminnelige utgangspunktene for sannsynlighetskravet.
HR-2016-2579-A (Selvmord).

—-

«Etter bevisvurderingen har dommeren en formening om hvor sannsynlig partenes faktumpåstander er. Ofte sitter dommeren igjen med en større eller mindre tvil om hvilke påstander som stemmer. Bevisbyrde- og beviskravreglene stiller da krav til sannsynligheten for å legge til grunn en påstand som sann.55»
55 Se Backer (2015) s. 306, Løvlie (2014) s. 323 og Skoghøy (2017) s. 912 med videre henvisning til Strandberg (2012) s. 361 flg. om hva som ligger i «sannsynlighet».

—-
Dommer og retten SKAL velge det MEST sannsynlige, deres personlige følelser skal de ikke bry seg om, de SKAL la matematikken råde (men det lærer de ikke på jusstudiet , huff… ) ;

«Bevisbyrde- og beviskravreglene stiller da krav til sannsynligheten for å legge til grunn en påstand som sann.55»»

SANNSYNLIGHETEN er ren MATTEMATIKK > 50%. Dømmer de ikke på sannsynlighet, så dømmer de politisk som «Harlem-Kulten» vil.

Dette handler også min bok som kommer ut snart om, på basis av at Gjert Ingebrigtsen ser ut som iferd med å miste en datter på meget sannsynlig imaginært og «trumped up charges» (siden mor og bror Martin mener det motsatte). Løgn og bedrag vet vi i mange tilfeller brukt i slike sammenheng til nytte for å skade noen, i de fleste tilfeller faren. De barn og oftest unge jenter som blir misbrukt til formålet blir utsatt med dette for ekstreme mentale og psykologiske overgrep. Overgrep som kan være mye verre enn de seksuelle eller voldelige overgrep som i utgangspunktet er påstått og lyves om. Prosessene utløser helt nye overgrep, av sakkyndige, politi og domstol.

Overbevis noen om at de er overgrepet, og jeg garanterer at de slåss for sin offerstatus hele livet. Og de som er ofre for «falske minner» plantet – imaginære skremsler – er like skadet som om de skulle være virkelig overgrepet som påstått, i utgangspunktet. De var ikke overgrepet før løgnene ble fremsatt, men de ble det av prosessen. Ødelagt for livet, viser min bok;

https://www.norvision.no/product/the-prodigal-daughter-forbidden-love/

Mange trenger frihet, fra løgn og bedrag de er innbilt. Jesus sa: “Sannheten vil sette dere fri“. Ikke noe annet som kan gjøre det. https://www.norvision.no/product/the-prodigal-daughter-forbidden-love/

Vi må gjøre alt vi kan for å bygge vår sjel her vi er nå. Gud tilbyr oss i denne tid #Dommedag over syke og onde personligheter i vårt samfunn, de skal eksponeres. Hveten og ugresset separeres i dette øyeblikk, i hvordan mennesker personlig og individuelt forholder seg til rett og galt, godt og ondt, den som tier samtykker i ondskap. Jeg skrev en engang at hvert øyeblikk deler de åndelige veiene våre seg ‘De-programmering. Veiene deler seg, de vi vandrer sammen med videre, og i artikkelen «Og Jeg Ser En Ny Jord». I hver enkelts liv øyeblikk er det #dommedag ihht ens aspirasjoner og valg. Der er ingen nøytralitet.

Følg med, vi vil se deOnde i fri utfoldelse å gjøre sine siste sprell, ‘Den Perfekte Stormen. før det er over for dem, for godt. For at vi skal lære å IKKE være som dem. Bare ta avstand fra dem. Det holder. Ikke bli lokket og forført til å ta avstand fra det gode. Tro meg, ikke noe stort tap for menneskeheten de Onde i «Harlem-Kulten» havner i Helheimen, de falne sjelløses søppelplass med gråt og tenners gnissel (Matt. 8:12, 22:13, 25:30. Luke 13:28).

FRIHET, og ufrihet, starter ALLTID på det mentale planet. Frihet 4ever, i Jesu navn ! Tilbys i åndelig førstehjelp.

«Hero» (Mariah Carey) – KMKJWF – soliste Emma Kok – Liberationconcert Margraten 2023

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring