De bevisstes sorti, – og tragiske skjebne

'Forbryteren' på ene siden er definert av makthaverne som fiende av Staten, ikke nødvendigvis fiende av menneskeheten. Tvertimot. En ble med, den andre ble igjen
'Forbryterne' på hver side er definert av makthaverne som fiender av Staten, ikke nødvendigvis fiender av menneskeheten. Tvertimot.

Vil «Lyset fra Norden» seire? Etter å ha lest denne artikkel kan vi begynne å tvile.

Etter at jeg lærte om «Stay behind» eller «Okkupasjonsberedskap» etter nyere offisiell terminologi (Innst.S.nr.232 (1998-1999)), eller «klandestine nettverk» som Herman Berge kaller dem, så forstår jeg at dette nettverk aldri har hatt det norske folks beste og gode i tankene, men tverimot er underlagt et større internasjonalt klandestint nettverk, som har sin egen agenda med oss, helt fra krigens dager til d.d.

Det synes meg også helt klart at disse nasjonale nettverk ikke har kunnet holde på uten en eller annen stilltiende aksept fra norske etteretnings- og sikkerhetsinstitusjoner, både militære og sivile, såvel som den høyeste politiske ledelse i vårt land. Spesielt ser de ut til å ha hatt et godt grep om påtalemakten.

Jeg har dermed med disse «nye øyne», basert på min nye kunnskap, sett på de bevisstes sorti og skjebne fra krigen og til dags dato, og det synest meg innlysende at ikke alle har lidd en naturlig avliding. Alle som skriver, og studerer, og graver, som den undersøkende journalistikk skulle gjøre, vil dumpe over skjulte sammenhenger i samfunnet, som det aldri var meningen de skulle oppdage. De vil således kunne bli et mål for å stedes til taushet, – på en eller annen måte. Metodene er mange, fra trakassering til trusler, til direkte mord. Jeg kan selvfølgelig bare spekulere på dette, men vi kan kanskje se et mønster? Indisier, som det kalles på juridisk språk?

Der er mange som vet i vårt samfunn, og som kjenner til disse sammenhenger, men de holder klokelig kjeft om dem. De er redd. Hva skjer med de som ikke holder kjeft?

«Leder av bondepartiet i Norge, prost Nils Trædal, led en voldsom død i 1948 like før han skulle redegjøre for Stortinget om hendelsene under 2. verdenskrig, deriblant om Hjemmefrontledelsens fascistiske tendenser og om dens forsøk på å slutte særfred med Adolf Hitler i 1940. I forslaget inngikk at Kong Håkon VII skulle avsettes. Dødsfallet ble ikke etterforsket på vanlig måte. Det er gjort forsøk på å dysse ned saken. Et medlem av frimurerordenen hadde noen år tidligere skrevet til den norske eksilregjeringen i London og bedt om at Trædals medarbeider lærer Emanuel Haug måtte bli likvidert.»

«Høyesterettsadvokat og lærer Emanuel Haug, sterk og vital i dagens strid, døde plutselig i i 1952, 61 år gammel. To av de fire menn som hadde gått sterkest ut mot frimureriet og Hjemmefrontens ledelse var nå borte etter at de først var blitt truet med likvidasjon. I 1948 var det ingen utenom en egnere krets som hadde kjennskap til den avtale som var inngått mellom Arbeiderpartiet, Bondepartiet og som visste at frimureriet var implisert i denne avtale fra 1935. Prost Trædal som hadde førstehånds kjennskap til denne avtale var nå borte.»
(Kilde: Erik Rudstrøm » Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1″.)

Vi kan stille spørsmål ved Jens Bjørnebo’s «selvmord». Bjørnebo var en en av de skarpeste samfunnskritikere i sin samtid på 50-60 tallet (+ 1976, 55 år gammel).

En velkjent nålevende forfatter og journalist forteller meg januar 2008 at han blir «strålet» (lavfrekvente energi våpen) av dette klandestine miljøet, som ikke liker det han skriver om. Han kan våkne opp helt stiv i hele kroppen, etter en høneblund på sofaen. De har i alle praktiske henseender gjort hans leilighet i Oslo ubeboelig.

Knut Frydenlund, Utenriksminister, ble rammet av hjerneblødning etter å ha fløyet fra Helsingfors til Oslo torsdag den 26. februar 1987. Han ble bare 60 år gammel. Som utenriksminister var Frydenlund opptatt av hvordan verden kunne organiseres på en bedre måte. I foredraget «Lille land – hva nå?» som han holdt i 1969, kommer han inn på hvordan verdenssamfunnet bør se ut og hvordan Norge, som et lite land kan bidra til gjennomføringen av det. Frydenlund gikk inn for, at forholdene mellom landene bør styres gjennom forpliktende avtaler og ikke ved hjelp av Den sterkestes rett. Knut Frydenlund arbeidet for det som kalles det norske prosjekt. Han ønsket å trekke de små stater inn i et globalt avtaleverk som kom til å stå i opposisjon til amerikansk selvrådighet.

Om dette forteller Jan Bøhler (Dagsavisen 22. sept. 2004), som er leder for Oslo Arbeiderparti: I det amerikanske valget 2. november 2004 står mye på spill for Norge. Hele det norske utenrikspolitiske prosjektet med å bygge en bedre organisert verden, som Knut Frydenlund kalte det, er i fare. Vi må tøyle den sterkestes rett gjennom forpliktende globale avtaler. På 1990-tallet ble det gjort en rekke viktige fremskritt i dette arbeidet, men fra Bush & Co tiltrådte i 2001 har de på bred front torpedert avtaler og forhandlinger som er livsviktige for verdens fremtid.»
(Erik Rudstrøm, «Frimureriet og de skjulte makteliter», Bind2, s.220-223).

Og disse ensidigheter fra USA’s side går ALLTID i Israels favør, mot resten av verden. Så vet vi hvor den amerikanske administrasjonens lojaliteter ligger.

Ole Østlund, sentral i etterforskningen av Alexander Kielland sabotasjen sier: «Frydenlund hadde bl.a. god kontakt under sin tid som utenriksminister med USA Secretary of State (1973 – 1977) Henry Kissinger. Kissinger på sin side hadde like god kontakt med politikere innenfor både det demokratiske og republikanske parti i USA. Han etablerte tidlig på 1960 tallet kontakt med både Kennedy og Nixon. Således var Kissingers kontaktlinjer til personer i regjeringen Carter etablert. Kissinger sørget også for samarbeide mellom CIA og Mossad.»

Henry Kissinger er også sentral i alt som er pro-Israelsk. En sionistisk hauk kalles han av enkelte. Olof Palme nektet ham innreise til Sverige i sin tid (visum) for å delta i et Bilderbergmøte, fordi han anså Kissinger for en krigsforbryter. Ikke lenge etter var Palme død.

Johan Jørgen Holst. Utenriksminister. Ble 57 år gammel. «Hjerneslag 16. desember 1993. Denne dag fløy Holst fra Madrid til Oslo. Da han var fremme og skulle forlate flyet var han syk, og ble kjørt til Rikshospitalet hvor han ble innlagt. Det ble konstantert at han hadde blødning fra lillehjernen. Holst og hans medarbeidere var arkitektene bak fredsavtalen mellom Israel og PLO. Den såkalte Oslo-avtalen som pågikk på denne tid.» (Erik Rudstrøm, «Frimureriet og de skjulte makteliter, Bind2, s.220-221). Denne Oslo-avtalen var lite populær fra Israelsk side.

Alt kan skje, «I et land hvor hjerneblødning kan fremstå som en nærmest politisk epidemi etter krigen.», sier Norulv Øvcrebotten, statssekretær for Holst og kollega av Anne Orderud Paust.

http://www.oevrebotten.com/Etblikkoverskulderen.html

Rudstrøm sier, s 221: « I boken «Hjernen og Gud» skriver Ove Andre Johansen i avsnittet om etteretningsorganisasjonen Mossad: Ikke minst har Mossad likvidert en lang rekke av PLO’s ledere rundt omkring i verden. Jeg har også fått høre at Israel ikke bare likviderer palestinske ledere som er en trussel for Israel, men at de også likviderer toppolitikere i Den vestlige verden, politikere som utgjør en direkte eller indirekte trussel. Etter sigende skal dette blant annet gjøres ved at disse forgiftes med «Kaffisyre» noe som fører til hjerneblødning. Kaffisyre gjør at blodkar og blodårer utvider seg i hjernen og spesielt hvis man skal ut og fly etter å ha blitt forgiftet, risikerer man å få hjerneblødning. Det finnes bare tre laboratorier i verden som kan påvise giften. Den ene ligger i Israel, og de to andre skal ligge i USA. Skal disse laboratoriene påvise noe, må offeret bringes ganske raskt etter forgiftningen.

Johan Jørgen Holst synes å ha satt seg i samme situasjon som FN mekleren Folke Bernadotte, som kom til Israel for å mekle i konflikten mellom Israel og Palestina. Han hadde med seg en FN avgjørelse som sa at det skulle dannes en Israelsk, og en Palestinsk stat. Han ble drept av to medlemmer av den ytterliggående Stern-ligaen. I rettsaken som fulgte ble Folke Bernadotte erklært som fiende av Israel. I følge Talmud skal fiender av Israel drepes. Holst kan ha blitt forgiftet av fanatiske fiender av den palestinske stat, fordi han arbeidet for et uønsket kompromiss.»

Så langt Rudstrøm.

Det synes som drømmen om «lyset fra Norden» fra Palme, Bernadotte, vår egen Holst og Frydenlund, og jeg legger til også Bøhler, som våre forstandige ledere, har dårlige betingelser hvor alle våre lys ser ut til å avgå med døden, og tilbake sitter bare de som fullt ut har underlagt seg dette terrornettverket.

Kjell Fjørtoft, som har viet mesteparten av sitt forfatterskap til frontkjemperne og den urettferdighet som vederkveget dem etter krigen, slik at de ikke skal ta hederen fra dem som stakk til skogs og gjemte seg eller til Storbritania, han har blitt trakassert og forfulgt, og endelig etter å vært slått ned på åpen gate i Tromsø, har lagt ned den kritiske pennen. Har fått nok, etter eget utsagn. Slik terroriseres folk til taushet.

Kåre Torvholm, Moldtustranda, sønn av en som var aktiv i «stay behind» gruppen etter krigen, og som visste alt om deres virksomhet hele tiden siden. Har avslørt at fiskeomsetning har blitt unndratt avgiftsbelegging i 17–18 år til inntekt for «stay behind», i tillegg til alle fiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant, sannsynligvis til samme formål. Kåre Torvholm har ført bevis om økonomisk kriminalitet innen fiske og bankvesen m.m. Skandalen er kjent langt inn i politikernes verden. Og fiskemafiaen føler seg tråkket på i sine sirkler. De greier faktisk å oppnå at embetsverket i Justisdepartementet sender ut drapstrusler på Kåre Torvholm og hans tre barnebarn den 19. desember 1999.

Dag Hiåsen og Torstein Leon Hansen var sentrale i å hjelpe Kåre Torvholm i avsløringene. De fikk beskjed fra en høyt plassert person, som ble tatt opp på bånd, at de skulle taes/drepes. Etter at de først skulle starte med å ta barnebarna til Kåre og barna til Torstein, for å stoppe de tre’s avsløringer. Radio Modum (serien; Det skjulte norge, del 1) og Bygdeposten tok opp denne saken, i tillegg til Sunnmørsposten. Tapen ble avspilt for statsministerens kontor. Bondevik var statsminister. Samtalene med Statsministerens Kontror ble sendt på Radio Modum. Kjetil Haanes skrev i Smp 17. jan 2000, at «Ingen reagerer på drapstruslar», viste forsiden. Med bilde av Torvholms datter med barnebarnet i armene. «Torvholm og to av hans nære medspelarar skal taes av dage», skrev de videre. Bygdeposten skrev også at ordren var gitt av Justisdepartementet.

Korporal Oddmar Remøy tropper opp på lensmannskontoret for å hindre ytterligere overgrep av Torvholm. Da tropper motparten (lensmann Roar Skoglund / kommunelege Bjørn Martin Åsen som var statsekretær under Gro Harlem Brundtland) opp med psykiatrien for å tvangsinnlegge Oddmar Remøy på Sentralsjukehuset på Åse den 11. februar d.å. Nettverket setter seg til motmæle og Oddmar utskrives etter 8 dager – uten diagnose. Primo april d.å. forsøker politiinspektør Jogeir Nogva, Sunnmøre politidistrikt, med rettens velsignelse å oppnå at både Kåre Torvholm og Oddmar Remøy skal mentalundersøkes. I disse dager har retten avvist påtalemakten. To mennesker som har plettfritt vandel og rulleblad skal ikke mentalundersøkes. Torvholm / Remøy burde takkes for sine avsløringer! Lensmannsbetjent Gjert Abel Nærø som en ærlig mann, gav sin fulle støtte til Kåre Torvholm. Nærø forsøkte lege Aasen og lensmann Skoglund å stenge inne på sinnssykehus, – (politisk fange identisk lik Arnold Juklerød) – men klarte det ikke! Men gjennom deres felles maktmisbruk klarte de å skyve Nærø ut av hans jobb.

Stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes (SV) fra Hærøy, skrev på basis av denne saken; «Fraglar – finns dei?». En opprulling av tvilsomme nettverk i Norge.

Synnøve Fjeldbakk Taftø. Diplomat og jurist i Utenriksdepartmentet. Avdekket urent løp i EU saken, samt i fiskerisaken som Kåre Torvholm tok opp. Tilskriver nå avdøde advokat og Arbeiderparti eminense Jens Christian Hauge som «gudfar» i dette klandestine nettverk etter krigen. Mener han var den agent «Oscar» Mossad var så stolt av å fått plassert høyt på strå i norsk forvaltning. Jens Christian Hauge var også leder for Hjemmefronten/MILORG under krigen (de feigingene som dukket opp etter at krigen var slutt og ville ha all hederen og æren, som Svein Blindheim benevner dem som).

Anne Orderud Paust, statssekretær under Johan Jørgen Holst, kollega av Øvrebotten, ble etter flere forsøk på å avlide henne ved bilbombe og brann i sin leilighet, endelig vellykket tatt av dage av, …. «sin bror». Sier de. Angivelig skal motivet ha vært en arvestrid, som ikke var noen arvestrid lenger. Noen andre motiver for andre, kjenner ikke opinionen til, før nå. Hennes mann Per Paust var også Frydenlund’s pressetalsmann, og således også et naturlig mål av folk «som visste for mye». Han døde 6. mai 1999. Hun ble drept tre uker etter hans død.

«..terroristene skal først ha klart å påføre Per Paust en uhelbredelig kreftsykdom. Deretter skal terroristene ha sørget for at trippeldrapet i kårboligen ble utført«, skriver forfatterne i boken «Da døden kom til Orderud».

Boka er skrevet av DN-journalist og årets SKUP-prisvinner Erik Tumyr og Frank Gander, som er reportasjeleder i VG. Begge har fulgt Orderud-saken fra dag èn.

Norulv Øvrebotten sier det slik:
«Holst fekk ei tid etter at eg slutta, ein flink kontorsekretær som også fekk tittelen personleg sekretær. Men med eit heilt anna jobbinnhald utan politisk leiaransvar. Sidan Holst skreiv alt for hand, for så å la kontorsekretæren skrive det ut på dataanlegget, var dette likevel ein særdeles velinformert medarbeidar. Ho heitte Anne Orderud Paust og blei skoten i 1999. Domstolane dømde broren, kona hans og ei svigerinne for å ha medverka til drapet på henne og foreldra. Eg kjende mannen hennar, diplomaten Per Paust, som døydde relativt brått etter akutt kreftsjukdom ei stund før kona blei drepen..»
http://www.oevrebotten.com/minnefratidamedjohanjoergenholst.html

Norulv Øvrebotten, tidligere politisk rådgiver for Johan Jørgen Holst og sjefsredaktør i Rogalands Avis, ble dopet ned og stesjet full av kjemikalier, hvor maktapparatet brukte loven om psykisk helsevern mot ham, som hos Taftø. Som Taftø tilskriver også Øvrebotten avdøde advokat Jens Christian Hauge som «gudfaren» i dette klandestine miljø.

Ifølge Mossad avhopperen Victor Ostrovsky i boken “Kampen Om Mossad” (Aventura, 1994), så er det et tretrinns aksjonsteam klart for dem som sier imot Israels politikk, eller kritiserer dem, som ville kunne mobilisere samfunnet til en kraftfull innsats i den retningen Mossad pekte ut for dem:

1. De individuelle sayanim. Deres “agenter”/representanter i landene.
2. Den store pro-israelske lobbyen (som kristen sionistene her hjemme).
3. – og endelig; B’nai-Brith. ADL (Anti-Defamation League) som skulle stemple som anti-semitter enhver de ikke kunne få over til den israelske sak.

Med denne typen en-to-tre-taktikk var det ikke mulig for oss å mislykkes“, sier Ostrovksy, boken s. 44-45.

Han skriver også om den norske agenten “Oscar” og Lillehammer drapet, samt hvordan “Oscar” som en høyt betrodd embetsmann i Norge, hjalp Mossad agentene som utførte Lillehammer-drapet å unnslippe tilbake til Israel. «Denne mannen som var en del av det norske establishment, klare å åpne en fluktrute gjennom nettet som snørte seg sammen om gruppen. Natten tilbragte de på det tryggeste stedet de kunne ha funnet i Norge, nemlig i en fengselsscelle. Neste morgen ble de løslatt og sendt ut av landet. Den samme Oscar var også sentral når det gjaldt å manipulere det juridiske apparatet til en tidlig løslatelse av de Mossad-medlemmene som ble tatt«. (s. 7).

MOSSAD’s motto er “Å herske ved forførelser”. Tidligere MOSSAD agent Victor Ostrovsky sier i boken “Kampen Om Mossad” s. 222); “De-stabiliser, de-stabiliser, de-stabiliser«, å skape uro, det er hva Mossad gjør i alle land, for å få inn sine folk, eller for å få politikken i landene i en Israel vennlig retning».

Ostrovsky, s. 39-41: “Jeg trodde på det palestinske folks rett til å ha sitt eget land på Vestbredden og Gazastripen. Jeg var av den oppfatning at vi mistet vårt menneskelige ansikt gjennom denne såkalte milde okkupasjonen av Territoriene. Og jeg trodde ikke bare alt dette, jeg sa det ved enhver anledning. Jeg var derfor blitt stemplet som venstreorientert. I Israel generalt og i Mossad spesielt, går det en klar skillelinje mellom de høyre- og venstreorienterte i spørsmål om Territoriene. De høyreorienterte vil beholde Territoriene og om mulig legge dem under staten Israel etter at storparten av de palestinske innbyggerne er blitt deportert. De venstreorienterte ser på palestinerne som en nasjonal enhet med sine privilegier og rettigheter, blant annet selvbestemmelsesrett. .. Jeg visste at det var en myte at en slik organisasjon som Mossad, med så mye makt, kunne eksistere uten å bli fascistisk.
http://www.riksavisen.no/?p=369

Ostrovsky beskriver en annen metode som Mossad bruker for å gi folk hjerteattak på s. 257-261, uten å kunne påvises som mord – idet det vil se ut som naturlig avgang, i forbindelse med en politisk krise i Danmark.

Magnus B. Aase som avslørte salget av følsom teknologi til østblokken i 1976 fra Kongsberg Våpenfabrikk (KV), i strid med COCOM reglene (som la ned forbud mot dette), har hatt store problemer etter dette (trakassering og yrkesnekt). Midt på 1970-tallet utgjorde eksporten til østblokken 40 prosent av divisjonens totale eksport. Glamox’ og Moxy’s grunnlegger Birger Hatlebakk, ble kibbet ut av den bedriften han levde og åndet for, i likhet med Vebjørn Tandberg i Tandberg AS. Myndighetene påla Tandberg å overta Radionette. Vebjørn Tandberg ble røkt ut, som Hatlebakk ble det i Moxy/Glamox. Jens Christian Hauge var sentral i alle disse bedrifter som styreformann (nestformann i KV), og i løpet mot dem.

Jan Wiborg avslørte urent trav og bedrageri ved værmålingene på Hurum, fordi det klandestine nettverk ville ha hovedflyplass på Gardermoen, og ikke på Hurum. Han flakset naken utav et hotellvindu i Købehavn, og hans dokumentmappe forsvant. Selvmord, sier det offentlige. Det har vært hevdet at der er noen underjordiske bunkerser på Gardermoen, som flyplassen skulle være i tilknyting til. At det var derfor det var så viktig å få lagt den der. Hvem vet hvorfor at det var så viktig at det kostet livet til en mann med integritet?

Ingolf Håkon Teigene, (+ 2007, 58 år gammel). NRK journalist og medforfatter med Steinar Hansson; «Makt og mannefall – historien om Gro Harlem Brundtland» samt andre kritiske artikler fra sin ungdoms idealisme, visste mer enn de fleste. Var noen redd for hva han visste?

Arve Kirkevik. Politiet beslagla alt datautstyr til Arve Kirkevik fra Osterøy. Dette sto på trykk i Bygdanytt den 27. august d.å. Grunnen til det var at han hadde lagt ut på internett pasientjournalen til Arnold Juklerød. Sammen med mange andre fulgte Kirkevik Arnold Juklerøds kamp fra Gaustad sinnssykehus mot det trehodede trollet: Psykiatri, rettsvesen og politi.

Dag Hiåsen, som har tatt opp Torvholm saken i hele sin bredde, og blant annet skrevet rapporten «Ytringsfrihetens pris i det skjulte Norge» og andre rapporter som tar opp klanderverdige ting i kongeriket, er også bestrålet helt fra 1999, og blir trakassert av svarte biler som plasserer seg utenfor hans hus i tide og utide. En gang han stod på trappa utenfor sin bolig, fikk han en karamell fra et slikt direkte energi våpen som sendte ham rett i bakken.

Stortingsrepresentant Steinar Bastesen tok opp fra Stortingets talerstol sin bekymring for at norske politikere var med i hemmelige nettverk som Bilderbergerne i 2003, hvor «Government Consultant» Henry Kissinger er sentral. Både før og etter fikk han hjerneslag 2001 og 2009. Ærlige politikere som har kjempet seg frem og opp ved egen maskin tolererers ikke.

«Den dramatiske hendelsen skjedde torsdag ettermiddag, samme dag som politikerkjendisen fylte 64 år [2009]. Bastesen befant seg på et kjøpesenter i Namsos for å samle underskrifter til partiet
Tverrpolitisk folkevalgte.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=561394

Tilfeldig? Han får ikke komme tilbake i politikken og snakke om Bilderbergerne igjen….

Er det ikke rart, at alle de som tar opp saker som dette, ser ut til å få et plutselig sykdomsforløp, og/eller en brå død? Hvor mye kan vi tilskrive tilfeldigheter, før vi blir mistenksom? De som er redd for å dø, bør holde seg til sport og spill, skylde på muslimer eller andre uskyldige for verdens begredeligheter, og ikke gjøre noe som kan si disse krefter imot, idet det ser ut som alle som skriver eller sier noe maktkritisk får en tidlig død. Vi som tror på et bedre og rikere liv etter vår tjeneste her på jorden, trenger ikke bry oss med frykten for slike ting.

Denne forfatter vil avslutningsvis likevel bare opplyse om at jeg alltid har vært 100 % frisk, og min familie like så. Håper det fortsetter slik.

J.Johansen

Denne artikkel er oversendt Justisminister Storberget idag 01.04.2008, med spørsmål om folk som kan bli utsatt for klandestine nettverk, kan påregne noe beskyttelse fra myndighetene.

Facebook Comments

35 Comments

 1. @terje
  Heisan, bor du i Oslo eller nære? Ser gjerne på stener…
  Lager du Orgon eller ChemBusters?
  Takk for svar. / ishmi@me.com eller Ishmi Bøhn på Facebook

 2. @Olafen
  Tusen takk (:=

  Du vet ikke om det er noen i Norge, eller Skandinavia som lager ChemBusters eller Orgonite vel??

 3. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Siv Jensen, David Rockefeller og Henry Kissinger

 4. Postjournal for JD sier dette, men har ikke fått noe svar ennå 08.12.2008);

  * JD * Elektronisk postjournal for Justisdepartementet – Politiavdelingen
  Journalnr.: Dato : 2008.04.02
  J-dato :
  Saknr : 2004/12259 Doknr: 005
  Avsender : Avskjermet

  SAK: Ber om beskyttelse – offer for samfunnet
  Innhold (Dok): Klandestine nettverk

  Gradert: UO 5 Vedlegg: Arkivkode:
  Hjemmel: UO:off.l.§5a Kontor : PIA / PIA-K Behandler: PHI
  ————————————————

 5. Flere som får øyne opp nå selv om det blir forsøkt bortforklart med løgn.Mønsteret som de bruker ved utslipp av chemtrials legges i firkanter,trekaner kryss og parallelt som det omtales i denne artikkelen. http://www.nettavisen.no/innenriks/ibergen/article2449692.ece

 6. Denne artikkel ble oversendt Justisminister Storberget den 01.04.2008, per post, med følgebrev og spørsmål om folk som kan bli utsatt for klandestine nettverk, kan påregne noe beskyttelse fra myndighetene. Følgebrevet var slik:

  MYNDIGHETENES BESKYTTELSE AV DISSIDENTER

  Kjære justisminister Knut Storberget,

  Vi har snakket med to nordmenn, dissidenter med en stor litterær produksjon i å avsløre klandestin virksomhet i Norge fra andre verdenskrig til idag, som mener seg utsatt for elektromagnetisk stråling, laser eller mikrobølgevåpen fra klandestine nettverk i Norge

  Viser til vedlagte artikler:
  1. Russisk lov mot mikrobølgevåpen mot sivile, har Norge noen sånn?
  2. De bevisstes sorti, – og tragiske skjebne

  Og jeg vil gjerne informere om følgende, og anmode om en fyllestgjørende orientering, slik at vi kan orientere de personer som mener seg utsatt for dette på en fullgod måte;

  Putin gjorde slike våpen forbudt i Russlands i 2001, etter resolusjon fra ”30th of November of the year 2000 No. 28/3”.

  Har Norge noen intensjoner om å forby bruk av slike psykotroniske, elektromagentiske eller mikrøbølgevåpen brukt i fredstid mot sivile mennesker?

  Eventuelt har regjeringen og norske myndigheter noen intensjoner om å innføre i norsk lovverk EU’s ”Resolution adopted by the European Parliament, 28.1.99. Environment, security and foreign affairs. A4-0005/99”, som blant annet sier:
  27. CALLS FOR AN INTERNATIONAL CONVENTION INTRODUCING A GLOBAL BAN ON ALL DEVELOPMENTS AND DEPLOYMENTS OF WEAPONS WHICH MIGHT ENABLE ANY FORM OF MANIPULATION OF HUMAN BEINGS;

  Uavhengig av hva en mener om de opplysninger som fremkommer i de vedlagte artiklene, og uten at vi skal be Justisministeren måtte ta stilling til sakene, så ville vi gjerne be å få oppgitt hvor mennesker som mener seg utsatt for slike ting, kan/bør henvende seg, og hva er instruks til angjeldende organ for å behandle slike klager mot å bli behandlet som påstått?

  Er der noen annen lovgivning eller internasjonale konvensjoner som beskytter borgerne mot å bli utsatt for slikt, og eventuelt gir straffansvar for dem som utfører det?

  På forhånd takk.

  Per 23.10.2008 er ikke noe svar mottatt.

 7. heisann!
  jeg er mineralsamler og har masse bergrystaller tilsalgs!
  ta kontakt på; t_karstensen@hotmail.com

 8. Jeg gjør så godt jeg kan i Møre og Romsdal, men kunne trengt litt hjelp her hvis noen skulle føle seg kallet 🙂

  Mvh
  Olafen

 9. Jeg er glad for at det er flere og fler som tar dette på alvor og gjør noe med det.Det som hadde vært greit å vite er hvilke fylker/byer som dere «jobber» i slik at vi slipper og gifte samme plass dobbelt opp for jeg har vært utenfor Vestfold og har ikke tenkt og legge denne oppgaven på is selv om de fleste master i min by og omkringliggende byer er giftet.Det går fort noen timer på enkelte steder:).De har ikke sluttet å spraye derfor håper jeg flere i mitt distrikt som har forstått alvoret i dette kan kjøpe/lage seg en cloud/chembuster for enkelte dager som natt til Søndag og frem til idag har de sprayet i ly av skyene fordi det snart kommer regn.Jo fler cloud/Chembustere jo raskere og mer effektivt elimineres giften som slippes ut over byen slik at det ikke kommer så mye smittebærende patogener ned med regnet.Jeg kan også på det sterkeste anbefale alle som driver med dette å skaffe seg en powerwand for beskyttelse etc.Jeg ser frem til dagen da disse som ser på seg selv som noen av landets samfunnstopper blir stilt for riksrett og flere navn er kartlagt tilbake til tidlig på 90 tallet og da nytter det ikke å gjemme seg bak alianser, konsern og store pengebunker.Det de dekker seg bak med denne elektroniske Haarp teknologien som de har satt opp til våre lykkelige uvitende politikere er at det er til overvåkning og forsvar av landet.En ting må være klart og det er at dette ikke kan forsvare vårt land men det kan overvåke oss som bor her ved hjelp av satellitt.Jeg vil sitere det Marley sang i en av sine sanger. You can fool some pepole some times but you can not fool all the pepole all the time and now you see the light.

 10. Hei!
  Vet ikke om noen som selger i store kvanta her til lands, men jeg kjøpte fra Nederland, til en rimelig pris, fra denne leverandøren: http://www.orgonite.eu:80/ Da hun som driver dette hovedsaklig selger til EU-land, så er ikke Norge blandt de tilgjengelige land i hennes bestillingsystem, men jeg tok kontakt med henne på mail, og kjøpet gikk helt fint ordnet via mail, og betaling via paypal.

  Det tilkommer 25% mva og et lite tollbehandlingsgebyr som du må betale i tillegg når du får pakken i posten.

  Har funnet ut at det også går helt fint å bruke amethyst istedet for bergkrystall.

  For de som leser disse innleggene, er det kanskje greit å poengtere at terminologien «å gifte» betyr å gi som gave…. har ikke noe med gift å gjøre!!! 🙂

  Når det gjelder å fordømme skyene, så kommer det ikke mye godt ut av det matsi, tror du vil lykkes mer med å lage orgonite, hvis du har som målsetting å bruke energien på noe som faktisk nytter.

  Mvh
  Olafen

 11. Kan bekrefte at orgonite virker (ikke bare mot chemtrails men mye annet også). Skal få prøvd å gifte drikkevannskilden der hvor jeg bor. Tenk hvilken effekt det vil få hvis alle drikker orgonisert vann !! :DDD

  Stå på alle sammen! 😀

  PS! Noen som vet hvor man kan få kjøpt store partier bergkrystaller her i Norge til en rimelig penge (sliter litt med finansene) ?

  Jeg kan kontaktes på inge.moen@gmail.com

 12. til nå har jeg trodd jeg var omtrent den eneste til å bry seg om og fordømme de vedvarende «skyene» på himmelen. men heldigvis ikke! I 2 år har jeg studert og fundert på hva jeg kunne gjøre for å få bukt med disse chemtrails…og sannheten er for de fleste av oss: ikke mye! For å klare det, må vi først få nasjonen til å høre på oss. Noe som ikke er en enkel oppgave i seg selv, for vi nordmenn er dessverre for naive til å tro på noe annet enn det som blir servert oss i media. Og ihvertfall ikke når det gjelder «killerclouds», som er til for å stagnere befolkningsveksten og forpeste avlingene våre. Men jeg er mer enn villig til å presentere dette for almennheten om jeg ble gitt sjangsen til det…blir jo kun stemplet som gal…men hva gjør vel det?

 13. Flott at dere også driver med «gifting», det er viktig, og håper at det i alle fylker er tilstrekkelig med «raringer» som oss som bryr seg med å gjøre noe.

  Her er det også en del informasjon: http://www.orgonite.info/

  og her er det interessant lesestoff: http://www.orgoniseafrica.com/expeditions.html

  Info om chemtr, mindcontr. og haarp: http://www.orgoniseafrica.com/essays.html

  Mvh
  Olafen

 14. Du har helt rett i at orgonite virker Olafen og du har helt rett at dette kunne vi ikke sitte å se på når noe kunne gjøres med det så det er akkurat det vi gjør og jeg håper at du også gjør det i fylket der du bor.Det er skremmende at det er mobilmaster som står på fjell,industribygg etc og ofte ved eller på skoler som brukes til å holde/scalere chemtrials og disse må «giftes» for at Chembuster(cloudbuster) skal komme til sin virkelige rett.Luften blir friskere og du merker det på fulglelivet at dette er bra.Når en bekjent satt opp sin chembuster opplevde vedkommende at det oppstod en regnbue som strekte seg til andre enden av byen og det tok ikke mange dagene før regnet var tilbake etter lang unormal trørke.Kansje vi får en normal vinter i år også for all den negative strålingen de sender opp i skylaget varmer atmosfæren som en «microbølgeovn» så for meg er klima spørsmålet besvart og jeg kjøper ikke den med co2 lengre.Jeg tenker også på hva som vil skje vedrørende hetebølgene i India denne sommeren der de setter opp nye master hver eneste dag som garanter vil bli bruk til chemtrials.

 15. Problemet med chemtrails er lett å løse, og jeg tror det er viktig at vi ikke finner oss i det, og gjør noe med det.

  Oppskriften får du her:

  http://www.ethericwarriors.com/main/downloads/gifting_compendium.pdf

  Her er et forum hvor masse informasjon om dette finnes:

  http://ethericwarriors.com/ip/forum.php

  Epoxy resin eller eventuelt Polyester resin, som brukes som medium til å støpe inn metall/kvartskrystall får man kjøpt ganske rimelig hvis man kjøper i større kvanta, 10 kg pakninger, feks Biltema eller søk på nettet.

  Her er også en video hvor det beskrives hvordan en TB lages:

  http://www.youtube.com/watch?v=RuRO1qWH098

  Det virker faktisk.

 16. Nå har jeg virkelig funnet ut at jeg lever i et land der den enkeltes borgers rettsikkerhet nesten ikke finnes lengre da «forsvaret» med frimurersamfunn går hånd i hånd.Nå har de tvunget vekk regnet i 3uker ved disse Chemtrials operasjonene mulig for å knekke landbruket så EU medlemskap blir lettere eller utsette det til 17mai slik at det kan regne gift på folket, men hvem vet egentlig hva hensikten er da disse pengene som dette må koste kunne vært brukt på positive tiltak for menneskeheten.Det pågår daglig uten unntak som idag hvor flotte skyer kom fra nord, men stopper i «giftskjoldet» og blir til dis.Jeg merker selv symptoner som ligner det som stråling med frekvensvåpen beskriver og har våknet om natten med svetteperler på hele kroppen,betent i det ene øret,brennende følelse på kroppen, og merkelig følelse i halsen og mine barn har øre og halsproblmer. At det ble mye støy når vår forsvarminister skulle ha kontroll med det forsvarssjefens generaler opererer med forstår jeg godt at det ble mye bråk og forsøk på latterliggjøring for de burde avskjediges å stilles for riksrett de som kjenner til dette og jeg lurer på hva som rører seg i hodet til de som styrer den lokale flyplassen på Torp.Jeg eller andre kommer tilbake med mer hvis kroppen skulle utvikle kreft eller andre dødlige utfall og jeg tenker på Aron Russo som døde på min 35årsdag som våker over oss i det sanne lyset der frykten og matrialismen ikke råder.Jeg er også sikker på at det finnes gode mennesker i dette nettverket så det er sagt.

 17. Jeg vil fortelle om mine erfaringer med Chemtrials som jeg har studert selv en stund nå i Larvik,Sandefjord og Tønsberg helt til alt fikk en dramatisk vending etter at jeg kom over ctbusters å så noen av videoene på youtube hvordan man lager en chemtrial jammer.Jeg tok det jeg hadde for hånden som ikke er akkurat det samme som de bruker,men det fungerte slik at disse chemtrials løste seg opp.Jeg tok en kjeramisk glassert blomster potte og fylte med stålull la en passe stor bergkrystall i bunnen oppå stålullen og hadde ikke kobberrør, men brukte et hult alluminiums rør som jeg stakk ned til bunnen der krystallen lå i kombinasjon med en kobberlysestake noe jeg ikke hadde trengt hvis jeg hadde hatt kobberrør.Testet den i gården og til min store forbløffelse kuttet den alle chemtrials som ble sluppet akkurat der den pekte for så å oppløse de fullstendig, men flyaktiviteten ble økt da minst 20-30 fløy over taket på ettermiddag/kveldene.Så tok jeg det et skritt videre ved å kjøre rundt med dette i bilen rundt Sandefjord og Larvik og da begynte dramatikken for den jammer disse «mobil»mastene som står plasser rundt da den fungerer som et «sverd»som splitter signalene og jeg så at det beynte å lette hurtig i skydekket, men samtidig begynte det falle disige svarte skyer ned på bakken som så ut som svart røyk når jeg kom til Larvik å kjørte mot Stavern/Helgeroa»hovedbasen»?Det skulle vise seg å bli mer enn ille når jeg kjørt forbi disse millitær områdene,som er med tett med antenner og mobil master.Det som skjedde så var at en hvit varebil med lite rødt skilt kom hurtig opp bak meg rett ved E18 så jeg kjørt mot Sandefjord igjen og tok av ved Holms der jeg kjørt inn en grusvei til en gård tror ikke det var tilfeldig at det da kommer først en svart /MercedesVolvo/Chrysler lignende vanlig personbil på hoved veien som stopper kjører videre etterfulgt av en annen større svart bil disse kjører frem og tilbake, mens det flyr et av de hvite flyene som chemer og et svart helikopter rett over bilen.Jeg skjønner at de vet hvem jeg er så denne infoen håper jeg andre kan gjøre nytte av og at flere lager jammere som er enkelt å skader ingen andre signaler enn disse ødeleggende chems som jeg nå skjønner for alvor ikke er ren fantasi.Det er ikke lett å være David mot Goliat når man har familie å ta hensyn til.

 18. In the book ‘Enemies of the State’ (a book that recently actually did arrive from Britain), written in 1993 by the British author Gary Murray, we find stories of anti-nuclear energy activists being intimidated and occasionally killed by British intelligence.

  http://www.pehi.eu/faq.htm

 19. Vår «frie» presse vil også helst ikke vite av hva som skjer. Vil ikke ha pressemeldinger. Lurer på hvilket tema de ønsker å ha?

  ————————————————–
  From: «Tor Arvid Gundersen» Tor.Arvid.Gundersen@varden.no
  Sent: Monday, April 07, 2008 5:45 PM
  To: «‘J.Johansen'»
  Subject: RE: PRESSEMELDING; De bevisstes sorti, – og tragiske skjebne

  hei,
  …jeg vil sette pris på om jeg kan bli slettet fra denne mailinglisten.
  takk.

 20. Oovervåkningsterror i Norge:
  «I hvilken grad deltar multinasjonale selskaper, fremmede etterretningsorganisasjoner eller hemmelige norske ”Stay Behind-grupper” i den nasjonale overvåking og maktkamp i Norge.

  Og bedrives det fortsatt ”konspiratoriske” tiltak mot norske enkeltindivider uten offentlig viten som en fortsettelse av MKULTRA programmet som i sin tid ble startet av CIA, – for å oppnå kontroll over enkeltindivider?»

  http://arkivet22.blogspot.com/2006/10/overvkingsterror-i-norge.html

  «Cognitive mechanisms in the comprehension of metaphors»:
  http://www.psykologi.uio.no/studier/drpsych/disputaser/endestad.html

  «Memory functioning in schizophrenia and major depression. Neuropsychological studies «:
  http://www.psykologi.uio.no/studier/drpsych/disputaser/Landro.html

 21. Siden vi har et ansvar for å opplyse almenheten hvilken politikere som helst vil stikke hodet i sanden som strutsen, så publiseres det her:

  From: «Sjøli Sonja Irene»
  Sent: Thursday, April 03, 2008 6:20 PM
  To: «J.Johansen»
  Subject: SV: PRESSEMELDING; De bevisstes sorti, – og tragiske skjebne

  Jeg ønsker ikke å motta flere brev
  Mvh Sonja I Sjøli

  —–

  Kjære Sonja,

  Du skal dermed bli strøket fra listen over politikere vi vanligvis ber om hjelp til å gjøre noe med sakene,
  idet vi da sannsynligvis feilaktig trodde at vi hadde deg som tillitskvinne på tinget.
  Almenheten er informert om dette her:
  http://www.riksavisen.no/?p=512#comment-186

  Mvh.

 22. Jeg har fått en del kommentarer hvorfor jeg trenger å dra religion og kristendom inn i dette bildet.

  Fordi:
  Ateister og religiøse som troende som ikke-troende og andre spirituelle mennesker bør sammen bekjempe NWO agenturet. Men vi må være bevisst på hvordan, og ikke spille det spillet som agenturet vil ha oss til å spille.

  Ett av dem er at muslimer og kristne skal gjensidig utrydde hverandre. Denne prosess eller metode har vært benyttet av NWO agenturet til alle tider, å sette dets fiender opp imot hverandre, og la dem ta seg av sitt «dirty work». Boljevikenes ateisme gjorde jo også sitt aller beste for å utrydde kristendommen, – ikke bare i Russland.

  Har en tenkt på at selv ateismen kan være et slikt dogme som en beskylder religionen for å være, i likhet med religionene, som et verktøy i hendene på NWO?

  La meg gi et eksempel; Er ikke tilfeldig at jeg sier på slutten av artikkelen «De bevisstes sorti, – og tragiske skjebne»; «Vi som tror på et bedre og rikere liv etter vår tjeneste her på jorden, trenger ikke bry oss med frykten for slike ting.»

  Jeg har mottatt mange advarsler mot denne artikkelen, men for den som har en tro har ikke frykten noen plass i en. Troen og kjærligheten er sterkere enn frykten. En bør ikke avvise samarbeid eller støte fra seg de som klarer dette, uansett religion. Religion kan som alt annet annet være og virke både positivt og negativt. Det er dermed ikke sant at ikke der er noe å lære av Bibelen, blant annet dette;

  Den dag de kommer etter meg fordi jeg har avslørt dem, vil de aller fleste, ja nesten alle, fornekte enhver kjennskap til meg, for å redde sin egen ræv. De vil si; «han der Johansen kjenner vi ikke, nei – han tok nok feil i alle henseende i sine artikler». En vil bli stående igjen alene, og aksepterer dette. Folk distanserer seg når fryktene i dem slår inn (noen har allerede begynt å distansere seg). De vil til og med hjelpe til med å korsfeste den som ville opplyse dem [?]. Dette selv om det som er skrevet er den rene pure sannheten om forholdene, og alle vet det, vil de til og med kunne lyve for å redde seg selv (der bor en Peter «fornekteren» i oss alle, som en Judas). Slik lærer Bibelen oss om menneskenaturens svake sider.

  I artikkelen har jeg ikke gjort annet enn å sanke sammen og sette sammen ting fra åpne kilder. Hver av opplysningene alene i artikkelen er ubetydelig, satt sammen og sett i sammenheng blir de krutt. Enhver nevnt i artikkelen er i virkeligheten en kristus i miniatyr, om de vet det eller ikke, som tilbyr opplysning / frelse fra villfarelser, – og ble korsfestet for det. Det er ikke religiøse dogmer. Det er menns visdom overført gjennom generasjonene. Jeg står på «kjempers skuldre», de som artikkelen omhandler, og har bare satt deres opplevelser inn i en sammenheng.

  Kristne og muslimer har en fordel som ateister, hedninger og sekularister ikke har; de førstnevnte tror på et rikere og bedre liv etter dette, og trenger ikke frykte for NWO agenturet. De sistnevnte har jo bare dette livet, og må være litt mer redd for hvordan de disponerer det. De vil måtte gjøre alt for å opprettholde det (triste) livet de har bare en gang i tilværelsen. Dette er hovedgrunnen til at NWO har satt opp muslimer og kristne for «extermination», mens de sistnevnte er helt grei og ikke har noen problemer med NWO. NWO’s bolsjevisme var basert på ateisme. Den er deres religion.

  Muslimer får jo til og med 70 jomfruer å kose seg med i det hinsidige om de gjør det rette her på jord, som «gulrot». De kristne er ikke lovet noe slikt, annet enn at de får «evig liv». Nærmere presisering er ikke gitt.

  Uten kristne og muslimer på laget, får en nok ikke bukt med NWO/Illuminati. Det er jeg helt overbevist om. Troen deres gjør dem til mer bolde krigere enn de fryktsomme. Det er nok derfor så mye blir satt inn på å ødelegge deres religion, eller bedre; deres tro. Religionen er kollektiv, og kan korrumperes, men troen er personlig. Dette med å ødelegge all religion var faktisk en av Albert Pike’s sju grunnpilarer.

  Vi bør dermed være forsiktig med å ikke intetanende å hjelpe til med Illuminatets agenda.

 23. ”Den forsømingssynd det er å teie når ein burde protestere, har gjort mang ein mann til kujon.”
  Abraham Lincoln

  – fra stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes bok «Fraglar – finns dei?»,
  http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2010/05/fragler.pdf
  (Høyreklikk. Last Ned)

  Fra innledningen:

  HISTORIA OM FRAGLENE.
  Dette er ei historie om fraglene, eller om ”hittfolket”. Det er eit folkeslag som lever under overflata, i kloakknett og i den andre verda, der vi ikkje kan sjå. Akkurat som tidlegare tiders underjordiske, kan dei skape seg om og av og til vise seg for folk, med halen og andre ekstremitetar godt gøymd under kappa, og i buksebaken. Og nett som dei usynlege elles, kan dei styre og innverke på strukturar og utvikling. Nett som hittfolket kan dei mane ulykke på folk og fe, eller velsigne dei som dei velsignar. Og i likskap med alt som har med dei underjordiske å gjere, er det vanskeleg å få folk til å tru på at dei finst.

  Folk trur gjerne på lagnaden. Og dei trur så absolutt på demokratiet, men mest på lagnaden. Når demokratiet ikkje fungerer er lagnaden god å ty til. Han kan forklåre det meste, og frita for skuld og ansvar. Når lagnaden styrer, kan ein kvar sleppe å blande seg opp i noko, sleppe å ta stilling, sleppe å setje seg inn i eller fylgje med.

  Rett nok hender det at gamlehunden gøyr og reiser bust, som om han ser og høyrer noko, og det hender uforklårlege ting av og til. Men å tru på ”fraglene” eller på eit folkeslag under overflata av den verda vi ser, det er for fantastisk. Og det er for fantastisk og utruleg at det kan byggje seg opp kulturar som på sida av folkestyret, dreg i synlege og usynlege trådar, og ved hjelp av eit kontaktnett av innblanda partar, med manipulering, lobbyverksemd og kammeraderi heilt opp på dei høgste politiske plan har makt over einskildmenneske og store grupper i samfunnet.

 24. 1 Pris Herren, for han er god,
  hans miskunn varer til evig tid!
  2 Så skal de si, de som Herren forløste,
  de som han løste ut av nøden
  3 og førte sammen fra andre land,
  fra øst og vest, fra nord og sør.
  4 Noen fór vill i ørken og på steppe;
  de fant ikke vei til en by de kunne bo i.
  5 De var sultne og tørste
  og hadde ikke kraft i sin sjel.
  6 Da ropte de i sin nød til Herren,
  og han berget dem ut av trengslene.
  7 Han førte dem på den rette vei,
  så de kom til en by de kunne bo i.
  8 De skal takke Herren for hans miskunn,
  at han gjør under for menneskene,
  9 at han slokker deres brennende tørst
  og metter de sultne med det som godt er.

  Sal 107,1–9

 25. Det er mer med denne artikkelen enn det innlysende. På mange måter viser denne artikkelen kristendommen i et nøtteskall; at det store i mennesket er det som villig med åpne øyne ofrer sitt liv for sine medmennesker, for opplysningen. Folk forstår ikke sammenhengene. Noen må vise dem sammenhengene. Vise dem sannheten. Idet hva han sa blir oppfylt, vet de at der var veien. SANNHETEN og livet.

  Som en viss mann i Getsemane for 2000 år siden, visste at de konspirerte mot ham nå i skjul, og planla hvordan de skulle få has på ham etter at han hadde avslørt deres skjulte agendaer. «Ta denne kalk fra meg», sa han i ave, hva han stod ovenfor, og den pine de ville utsette ham for, «ikke som jeg vil, men som du vil», la han til.

  På samme måte spekulerer de fælt hvordan de skal få stanset den penn som her avslører dem nå. Det er samme krefter som står bak nå, som da. Bare kulissene er endret.

  Der er så få kristne. «Der hvor jeg er kan dere ikke komme, – ennå».

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.