Korrupte dommere som gjerne kan brenne i Helvete for meg

Som kristne er vi Guds Rike’s statsadvokater. Det er opp til oss hvordan vi dømmer, det er egentlig et vitne om den ånd som råder i oss som dømmer, enten det er Kristus som bor i oss (Gal. 2:20), eller Satan som er der (Galatians 5:24, Ephesians 4:22).

Mange norske dommere er ikke bare blind, de er dum og døv også, til stor og god fordel for sine venner.

Til informasjon har vi åpnet en ny bokhandel på Internet, som skal informere om alle uretter Satans ormeyngel bevirker i samfunnet og verden, mye av den har sitt utspring av personer med base i Norge, som å gi Irgun og Stern-gjengen terroristene vennene og sin slekt i Israel tungtvann slik at de fikk lage seg 250 atomvåpen; https://www.norvision.no/ §§§ https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Dommerne i gamle Israel var en spesiell stamme, Levy stammen. De hadde ikke lov å involvere seg i noe eller noen som helst, siden de skulle være objektiv og rettferdig, som Abrahams ånd var rettferdig, eller de fikk selv brenne i Helvete. Fordi de er siste instans for borgerne og individenes velstand og rettferd, må de være uklanderlige.

«Levites also served as teachers and judges, maintaining cities of refuge in biblical times.» (Wikipedia).

Ingen andre enn de av denne tro på Guds rettferdighet, og rettferdighet i vår omgang her på jord, som Abraham hadde og som ble «tilregnet ham for rettferdig». Ingen som ikke har denne rettferdighet og rettvishet må innbille dere at de er Abrahams barn, de er i virkeligheten Satans barn om urett og løgn preger deres virke, at om de hadde vært Abrahams barn, ville de hatt Abrahams rettvise ånd, forteller Jesus dem i John 8:39,44. Det mest alvorlige som skjer i en nasjon er om domstolene korrumperes, og holder med makten mer enn individene, som HR’s ACER dom senest. Dommerne anser seg en del av makthaverne, ikke der som del av borgerskapet, beskytte borgerskapet mot makten lenger, som vi hadde det i Norge den gang de 1000 år vi var kristen nasjon.

VARSLING : Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie
https://www.riksavisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/
https://www.riksavisen.no/bruker-feedback-bevislose-og-bevisstlose-dommere-og-lovlose-advokater/

Disse dommere kan brenne i Helvete for meg, idet de bevisst og til fordel for sine juristvenner og juristkolleger, har bevirket urett, i strid med norske lover, perverterer de lovene for å tjene sine venner;

Jordskiftedommer Anne Kari Melbø, sak 18-187494RFA-JMORJORS. Møre og Romsdal Jordskifterett.
Jordskiftedommer Liv Røkkum Grimsmo, 18-187494RFA-JMORJORS. Møre og Romsdal Jordskifterett.
Jordskiftedommer Asbjørn Rogne, 18-187494RFA-JMORJORS. Møre og Romsdal Jordskifterett.

Christopher Eriksen, Toril Andersson og Tormod Anders Sletten i Frostating sak 23-073799ASK-FROS, synest at uretten disse bevirker var en god ide, og var enig med sine venner og kolleger. De skulle gi saken NY behandling, men bekreftet bare den gamle behandling. Gadd ikke se på dagens beviser, for det ville skadet deres venners og kollegers interesser.

Høyesterett dommere Ragnhild Noer, Bergjlot Webster og Borgar Høgetveit Berg i sak HR-2023-1845-U synest Frostating kolleger Christopher Eriksen, Toril Andersson og Tormod Anders Sletten var kjempeflink å bevirke urett, og var massivt og enstemmig for dommen. De «glemte» elegant ut rettsmidlene jeg hadde krevd, som ikke var saken de avviste, fordi det var ikke bra for deres juristkolleger at jeg fikk mitt lovlige rettsmiddel. De har IKKE hjemmel til å avvise lovlige rettsmidler.

M&R Tingrettsdommer Mats Indrefjord Høllesli, i sak 21-165245TVI-TMOR/TMOL; «vi stjeler en vei» dommer i M&R Tingrett. Innfører et helt nytt begrep i eiendomsretten, «matrikulert eier» med rettigheter som overgår «reell eier» etter Grunnboken (?).

Frostating lagmansrett dommere Kjersti Risem-Johansen, Bjørn O. Berg og Kari Leira Bjørsnøs i sak 22-168084ASD-FROS synest deres kollega var næmest «genial» i dette stunt å beskytte sin kjønnskvoterte (for noe som helst tegn på IQ er fraværende) juristkollega Susanne Fostvedt hos Statsforvalteren i M&R: «stjele veier fra hjemmelshavere er noe vi kan» – «vi elsker å stjele veier fra hjemmelshavere, det er noe vi kan».

Høyesterettdommere Cecilie Østensen Berglund, Kristin Norman og Erik Thyness i sak HR 2023-1319-U, sak nr. 23-068693SIV-HRET, synest det er kjempegod ide å institusjonalisere helt ny rett det ikke finnes hjemmel for, det er en kjempegod ide i dette tilfellet, for de liker ikke vedkommende med saken.

Cato Berglund og May Helen Sagnes

Andre saker jeg har satt meg inn i, 20-056138ASD-HALO, hvor dommerne fortjener å brenne i Helvete for sin hang til å skape urett og hindre rett (ja, nettopp, invertert satanisk opp/ned av deres ed);

Vidar Stensland, Jussi Erik Pedersen, Susann Funderud Skogvang og Ingvild Ulrikke Jacobsen i saken DEN NORSKE STATEN v/Domstolen mot Cato Berglund og May Helen Sagnes har også anmeldt HR dommerne Henrik Bull, Hilde Indreberg og Wenche Elisabeth Arntzen fra sak HR-2022-1007-U, (sak nr. 22-032848SIV-HRET), til politiet, som påtalt Erik Thyness, Ragnhild Noer og Kine Steinsvik i sak HR-2021-177-U, (sak nr. 20-180333SIV-HRET).

Vi skal påvise dette er standard modus operandi i vår okkuperte nasjon, ikke enkeltfeil.

Egil Klubben

Først i tid, best i rett. En tinglyst voldgiftsdom trumfer en nyere dom av en korrupt dommer Klaus Skjeldal. Ikke i Ulvik kommune. Denne dommer Klaus Skjeldal er jo åpenbart, entydig klart ute av psykiatrisk lage, trenger nok lobotomering; https://www.riksavisen.no/egil-klubben-avslor-maktmennesker-og-bli-psykiatrisk-pasient-juklerod/

Egil Klubben sin sak 17-164363TVI-HARD ved den demente dommer Klaus Skjeldal, og i artikkel i lokalavisen spør Klubben hvilken lov som tillater Skjeldal å utøve slik makkverk, Lagmann Jan Erik Erstad, lagmann Hanne Sophie Greve og lagdommer Håvard Romarheim, synest det er fornuftig maktutøvelse av Skjeldal, og HR HR-2019-344-U v/Dommerne Webster, Bull og Ringnes istemmer og applauderer. Dommen sier «siden kommunen har gjort slik og slik så må de ha funnes en avtale om det». Men noen avtale har aldri noen funnet, ikke er denne tinglyst, og aldri noen sett. Altså et fantasiprodukt fra en dommer som er så nært idiot en kan komme, og alle de andre dommere mener «det må ha funnes«, men de har altså aldri sett beviset.

Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom
https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

§ § § § § §

Jeg gjør dette, fordi der finnes en Høyere Dommer, som tar tak i problemene når de som er satt til sikre enkeltmennesker blir motsatt omdisponert av korrupsjon og kameraderi til å beskytte sine kolleger mest, når deres innflytelse og bruk av makten til å beskytte sine kolleger blir mer viktig for dem, og rettferden stopper i nasjon – med resultat at nasjonen går under, som hvilket som helst annet Sodoma og Gomorah eller Babylon.

De må gjerne ta meg til retten for injurier av å offentliggjøre dette. Det vil gi meg for første gang en sjanse til å fremlegge mine sannhetsbeviser, for de gadd aldri å se på dem sist, da var de opptatt med KUN å se på de bevisene som gav «uberettiget vinning» til deres venner og kolleger.

De fleste av disse vil leve bekymringsfritt i vissheten om at deres kolleger vil ALLTID ta dem og deres uretter unna, men vi går inn i en tid nå, hvor de ikke skal være for skråsikker på det; #Dommedag. De har glemt at den Høyeste Dommer, gjennom hele menneskehetens HIS-story har ALLTID gjort en ende på institusjonalisert ondskap og urett. Der finnes ikke ett eneste unntak i menneskehetens historie på det.

KARMA ER BITCHY; «du høster som du sår»;

Det er i 2023 cirka 25 år siden den korrupte domstolen til jødinnene Karin Stoltenberg (ekspedisjonssjef i Barne- Familiedepartementet) og Gro Harlem Brundtland (Statsminister), som skulle ødelegge den kristne familieinstitusjonen i Norge (suksess idag), ødela min datter. De myrdet kjærligheten. ‘Harlem-Kulten’, kaller jeg dem i boken min som kommer, – med rett til å spre hat mot fedrene, og drepe kjærligheten alle steder, og Gud, for «Gud er Kjærlighet» sier Bibelen, deres fremste sataniske agenda blir dermed å myrde Gud i verden. https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Jeg kommer med en ny bok om det forholdet, om et par måneder. Høsten 2023 kommer jeg med oppfølgeren til den boken om Harlem-Kulten av 1995. Må holde dem ansvarlig selvfølgelig, slik at Gud kan dømme dem for uretten de bevirker. Og selvfølgelig er de det, Jøder. Hvem ellers gjør det til sitt hovedanliggende å myrde kjærligheten mellom mennesker da, som min nye bok på engelsk om de som elsker å skape urett og drepe kjærligheten mellom mennesker og reiser rundt i verden med evangeliet om hvordan det skal gjøres? Her har vi heksen: https://theelders.org/who-we-are (The Elders of Zion). Usigelig ondskapsfull gjeng. Jeg tilskrev dem da og ba dem ordne opp i den korrupte domstol og redde min datter, som jeg gikk til sak for henne fordi hun ville bo hos sin far og ikke sin mor. Jeg hadde ingen annen interesse enn å prøve å oppfylle hennes ønske.

La oss bare si det slik at den korrupte politiserte domstol til fordel for Kristus sine erkefiender KNUSTE både meg og barnet, knapt sett jenten siden, hun ble psykologisk ødelagt av moren, takket være tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad, hatet sin far siden, fra ved begynnelsen av saken handlet det om hun ville flytte til ham. Hva skjedde videre?

Jørgen Brundtland død ved «selvmord», og Ninni Stoltenberg narkovrak og tidlig død. Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad som var in charge for uretten døde tidlig av kreft, jeg håper han led mye og lenge. Gud gjenopprettet Rettferdigheten. Slik så jeg Guds dom, over urettskaperne. Uten vi stiller dem til ansvar, kan Gud ikke dømme dem. Alle må anmelde dem, selv om deres venner i systemet tar dem unna, vil fra samme øyeblikk alle Himmelens engler begynne å sørge for at rettferdigheten skal skje fyldest.

«Hevnen er min» sier Gud i Bibelen. Tålmodig observere og vente, 1100 artikler beskrive deres ondskaper i samfunnet og verden. Jeg kan med glede meddele at «øye for øye, tann for tann» fungerer fint.

Gentle On My Mind ~ Carl Jackson/Ashley Campbell~Guitar & Banjo

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring